Dansk manual Hent PDF

SPACE 2-SØJLET AUTOLIFT
DK MANUAL
SPACE SDE5337W
> FLEX1ONE A/S | Ladelundvej 37-39 | 6650 Brørup | 76 15 25 00 | mail: [email protected]
S PA C E S DE5 3 3 7 W
M ANUAL
GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Brug kun originale SPACE reservedele og tilbehør.
Installationen må kun udføres af autoriserede fagfolk.
Vær opmærksom på at ingen faretilstand opstår, imens køretøjet løftes eller sænkes. Hvis der opstår fare,
skal liften strakt stoppes.
Armene skal placeres på køretøjet løftepunkter. Tjek køretøjets stabilitet før der foretages et løft.
Tjek bærende løftepunkter imens lasten hæves eller sænkes.
Forbudt at stå på løftemekanismerne.
Efter ethvert løft, placeres hovedafbryderen på ”0”
Kontroller at belastningen er korrekt vha. ”load diagram”, før du foretager et løft.
SIKKERHEDSANORDNINGER
Liften er forsynet med følgende sikkerhedsanordninger:
• Hovedafbryder med låsefunktion.
• Dødmandssystem. Liften er forsynet med et operativt system, der stopper liften i at hæves og sænkes
når knappen slippes.
• Hvis et endestop for enden af den opadgående og nedadgående bevægelse ikke virker, bliver liften stoppet via et mekanisk låsesystem. Bevæg liften modsat i korte bevægelser a’ 5-10 cm.
Kontroller endestop og evt. udskift den.
ANVENDELSE
Liften er designet til løft af køretøjer .
Liftens kapacitet er angivet på skilt med serienummer. Liften må kun anvendes til at løfte køretøjer
der opfylder disse krav:
•
•
•
Køretøjets vægt ikke overstiger liftens løftekapacitet.
Fordeling af belastning på løftepunkter. Se fig. 3
Afstand mellem løftepunkter: min. 1200 mm
Ved mindre afstand reduceres løftekapaciteten. I situationer, som ikke er beskrevet i denne manual, skal
importøren spørges til råds.
Liften må kun bruges i lokaler, hvor der ikke er fare for brand eller eksplosion.
Liften er ikke egnet til brug ved vask af køretøjer.
1
S PA CE SDE5 3 3 7 W
M A N UA L
FUNKTONER
Der henvises til fig. 1
HÆV: Hovedafbryder drejes med uret (1).
SÆNK: Drej imod uret (2).
SLUK: Placer hovedafbryderen på ”0”.
7
7
A
A
A
0
0
1
1
A
2
2
Fig. 1
I tilfælde af strømsvigt, kan liften sænkes til gulvhøjde.
Fjern plastik hætte øverst på søjlen og drej spindel med en 16 mm fastnøgle. Fig. 2
15
15
Fig. 2
38
38
16
16
0472-M035-0
0472-M035-0
S PA CE SDE5 3 3 7 W
M A N UA L
2
2
P1
Fig. 3
P2
3200 Kg
P2
P1
Min. 1200 mm
3
12
S PA CE SDE5337W
0472-M035-0
M A N UA L