Se præsentationen her - Skoleintra

Læringsmålstyret undervisning
Oplæg Skoleintra-træf 2015
Lene Heckmann
Lærer, forfatter og udviklingskonsulent i Danmark og Norge
Indehaver af Kompetencehuset LeneHeckmann.dk
•  Læs mere på www.leneheckmann.dk
•  Eller på www.facebook.com/leneheckmann
•  Du kan også skrive til [email protected]
Program
Oplæg tirsdag den 29. september 2015 kl. 10.20-11.00
1. Velkomst og intro
2. Det nye læringsparadigme
3. Læringsmålstyret undervisning
•  De 6 nøglestrategier
4. Afslutning - Tjek ud
Mål for oplægget
- At få viden om hvad
læringsmålstyret
undervisning er
- At kunne forklare de 6
nøglestrategier
- At få inspiration og
konkrete værktøjer til
egen praksis
Læringsparadigme
Undervisning
Læring
Læringsparadigme
Hvad skal eleverne lave?
(fokus på det praktiske)
Hvad skal eleverne lære?
(fokus på læring)
Læringsparadigme
Eleverne må lære selv at lære
Kilde: Hattie, Nottingham, Hermansen
Læringsparadigme
Præstationsorienteret
tankesæt
Læringsorienteret tankesæt
Summeopgave
•  Hvad handler læringsparadigmet om?
•  Hvilke refleksioner giver det anledning til?
6 nøglestrategier
Tydelighed
og struktur
Fokus på
progression
Gode
læringsmål
Læringsmålstyret
undervisning
Involvering
af eleven
Feedback
Vurdering
Tydelighed og struktur
6 nøglestrategier
Tydelighed
og struktur
Fokus på
progression
Gode
læringsmål
Læringsmålstyret
undervisning
Involvering
af eleven
Feedback
Vurdering
Gode læringsmål
Synlige– så eleven kan tage ejerskab for dem
Positive– retter fokus på elevens potentiale
Præcise – beskriver hvilken viden, færdighed
eller kompetence eleven skal mestre
Konkrete– sikre at målene kan gøres til
genstand for evaluering og feedback så
progressionen kan synliggøres
Gode læringsmål
Fælles Mål
Læringsmål for klassen
Tegn på læring
Kriterier og taksonomier
Læringsmål for den enkelte elev
Kriterier
Kriterier
Kriterier
Taksonomier – års-taksonomier
Taksonomier – som trappe
Natur/teknologi
Jeg kender planeter og deres afstande
Jeg ved der er
forskellige
planeter, og jeg
kan navnene på
nogle af dem
Jeg kan lave en
tegning af
solsystemet og
placere nogle af
planeterne i rigtig
rækkefølge
Jeg kender alle
planeterne i
solsystemet og
kender til deres
afstande og
rækkefølge og
kan vise det
6 nøglestrategier
Tydelighed
og struktur
Fokus på
progression
Gode
læringsmål
Læringsmålstyret
undervisning
Involvering
af eleven
Feedback
Vurdering
Klasse:'
'
'
Fag:'
Involvering af eleven
'
'
'
1.''
Hvorfor'
skal'jeg'
lære'det?'
4.''
Hvordan'
skal'det'
evalueres?'
Hvad'
skal'jeg'
lære?'
2.''
Hvad'ved'
jeg'i'
forvejen?'
3.''
Hvad'skal'
jeg'gøre,'for'
at'lære'det?'
'
6 nøglestrategier
Tydelighed
og struktur
Fokus på
progression
Gode
læringsmål
Læringsmålstyret
undervisning
Involvering
af eleven
Feedback
Vurdering
Vurdering
•  Hvad skal vurderes?
•  Hvorfor skal det vurderes?
•  Hvordan skal vurderingen ske?
Vurderingsformer
Summativ
Slutevurdering
Formativ
Undervejsvurdering
Det er hvordan informationen fra en vurdering bruges, som afgør hvilken hensigt den får. 6 nøglestrategier
Tydelighed
og struktur
Fokus på
progression
Gode
læringsmål
Læringsmålstyret
undervisning
Involvering
af eleven
Feedback
Vurdering
Feedback
Feedback
Vejen til succes
1. Hvor er
jeg på
vej HEN?
3. Hvad er NÆSTE
skridt?
2. Hvor er jeg NU?
Feedback
Tjek liste matematik
Succeskriterier
Selv
vurdering
Lærer
vurdering
Kommentar
1. Jeg har husket tydeligt
navn og klasse
2. Jeg har mellemregninger
med
3. Jeg de rigtige tal i
mellemregningerne
4. Jeg har husket
benævnelser
5. Jeg har tydeligt markeret
facit evt. med 2 streger
Husk at tjekke
dine mellemregninger
Husk
bevævnelser
Det er nu
tydeligt hvad der
er facit - flot
6. Jeg har en tydelig
afmærkning af opgaverne
7. Jeg har tydelig skrift og
tal
8. Jeg har god luft mellem
opgaverne
9. Jeg har pæn orden
igennem hele opgaven
Individuelle succeskriterier
Jeg kan læse opgaven og
forstå den
Husk at læse
opgaven igennem
2 gange
6 nøglestrategier
Tydelighed
og struktur
Fokus på
progression
Gode
læringsmål
Læringsmålstyret
undervisning
Involvering
af eleven
Feedback
Vurdering
Tydelig progression
Tjek ud
Hvad er det vigtigste, som vi tager
med fra dette oplæg, og hvorfor?