Facilitering

Inklusionsleder modul 3
Refleksionspraksis
Facilitering af læreprocesser
Schoug Psykologi & Pædagogik
Kl. 09.20
Tjek ind: Hvad er vi optaget af i ift. inklusionslederuddannelsen lige nu?
• Generelle temaer i forhold til:
(Ledelse af)
aktionslæring
Kl. 09.40
Kl. 10.40
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 13.30
Kl. 13.45
Kl. 14.45
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 15.50
Kl. 16.00
(Ledelse af)
inklusionspraksis
(Ledelse af)
refleksionsPraksis/ LG
Andet
Oplæg v/Inge: Om facilitering og udvikling af refleksionspraksis
• Refleksionsøvelse
Pause
Øvelse om præferencer i facilitatorrollen v/Nan
Lederen som deltager i faciliteringsprocesser (øvelse 2)
I læringsgrupper: Hvad har vi fået øje på?
• som ledere (af faciliteringsprocesser)
• som deltagere i faciliteringsprocesser
Frokost
Nan præsentere meta-temaer fra tjek-ind øvelsen
Metoder til facilitering af refleksionsprocesser v/ Inge og Nan
Pause
I institutionsgrupper: Hvordan kan dagens input og læring anvendes i egen
institutions-/læringsgruppe?
Tjek ud: Dét vil vi arbejde med til næste gang
Afslutning af dagen v/Kirsten, Inge og Nan
Tak for i dag!
Schoug Psykologi & Pædagogik
Schoug Psykologi & Pædagogik
”Fra højdedraget”
Viden ’udefra og ind’
Distance
Refleksion
”I sumpen”
Viden ’indefra og på’
Nærhed
Handling
Schoug Psykologi & Pædagogik
• Viden-i-handling: Tavs viden, at udføre
uden at tænke - uden at lade sig overraske.
Når noget sidder på ’rygraden’
• Refleksion-i-handling: Vi stopper op og
tænker i situationen – fx når noget går galt
eller overrasker os
• Refleksion-over-handling: : Eftertanke – vi
tænker over, hvad der skete
(Donald Schön)
Schoug Psykologi & Pædagogik
Refleksion
”Refleksion er …
En særlig form for tænkning, hvor der finder
en undersøgelse og evaluering sted af de
antagelser, som ligger til grund for ens
overbevisning, følelser eller forestillinger.”
(Mezirow)
Schoug Psykologi & Pædagogik
• Læring er en proces som kræver
break-downs og undren
Schoug Psykologi & Pædagogik
Facilitering
• Facilitering (facilis: gørbart, let at gøre) er den teknik
at gøre det lettere for en gruppe mennesker at
udrette det, den ønsker.
• Facilitator er en slags mødeleder eller ordstyrer, der
bistår gruppen ved at styre formen på deltagernes
samtale og interaktion snarere end indholdet.
• Facilitator guider gruppen fremad ved at fremsætte
anmodninger og vejledende spørgsmål, som
deltagerne accepterer at følge - i den udstrækning,
de respekterer facilitator.
Schoug Psykologi & Pædagogik
“Being facilitative is based on the idea of
talking with people, not at them. It’s about
creating environments that foster cooperation
and link ideas. It’s about encouraging
creativity so that people can reach higher. It’s
about moving people to action rather than
ordering them to move.”
– Ingrid Bens
• Facilitering handler om, hvordan processen
udføres
Schoug Psykologi & Pædagogik
Facilitatorens værktøjskasse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Procesmetoder og involveringsteknikker
Kreativitetsfremmende teknikker
Nonverbal og verbal kommunikation
Feedbackmetoder
Præsentationsteknik, herunder visuelle
virkemidler
Beslutningsmetoder (enkeltmands- og
flertalsbeslutninger)
Spørgeteknik (spørgsmålstyper, spørgsmålsdesign)
Organisationsforståelse og forandringsmetoder
Forståelse for præferencer og læringsstile
Schoug Psykologi & Pædagogik
Schoug Psykologi & Pædagogik
Schoug Psykologi & Pædagogik
Summeøvelse:
• I hvilke situationer i min
egen ledelsespraksis giver
det mening at tænke i
facilitering – at lede på
formen - frem for at lede på
indholdet?
Schoug Psykologi & Pædagogik