PORTFOLIO H1 - Diana Sørensen

AARHUS TECH MEDIEGRAFIKER
DIANA
SØRENSEN
PORTFOLIO
H1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
GRAFISK PRODUKTION
OG WORKFLOW
Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på alle glasflader og -døre. Som grafikerelev hos C.F. Møller blev
det min opgave, at idéudvikle og illustrere, hvorefter sparring omkring proces og resultat foregik med en partner og med kunden.
Min rolle
Illustrator
Idéen med opklæbning af folie på glasfacader og -døre, er egentlig et lovmæssigt
krav fra kommunen. C.F. Møller ville gerne,
som arkitekt på projektet, tilbyde deres
hjælp til løsning af denne opgave, så det
blev gjort med øje for de øvrige linjer i
bygning og arkitektur.
Jeg fik lov at arbejde meget selvstændigt med denne opgave, hvor jeg har
sparret en del med den tilknyttede partner
og den grafiske chef. Desuden har jeg ofte
haft kontakt med kunden og ligeledes
skullet tilpasse arbejdet til kundens ønsker.
Jeg benyttede programmet Illustrator til
at rentegne de skitser, jeg havde fremstillet i hånden. Desuden videreudviklede
og optimerede jeg, imens jeg afprøvede
kombinationer med farve, størrelse og
repetition.
Idéudvikling
Jeg tog hul på arbejdsprocessen, med
research og skitsering.
Dette indebar en omfattende søgning på
internettet, for at få bedre kendskab til
den folie man benytter på glasflader og
dettes egenskaber.
Efterfølgende tog jeg udgangspunkt i
projektet (Væksthuset), da jeg skitserede,
for at fremstille en illustration, som både
imødekom kundes og virksomheds ønsker
og samtidig havde en naturlig og tydelig
relation til projektet. Hertil benyttede jeg
billeder fra C.F. Møllers egen database.
Sparring
Min arbejdsproces foregik således, at jeg
gik til den tilknyttede partner, når jeg
mente jeg havde et brugbart produkt. Vi
evaluerede derefter sammen og efterfølgende tog han eller jeg kontakt til kunden,
som derefter kom med sine inputs.
For bedst muligt at formidle idéerne med
mine designs benyttede jeg en kombination
af programmerne Photoshop og Illustrator.
På den måde fik partner et realistisk indtryk
af, hvordan folien ville se ud på de forskellige glasfacader.
2
Photoshop
Jeg mødtes flere gange med kunden i
Væksthuset, hvor jeg tog billeder af de pågældende døre og facader, som skulle markeres med folie. Billederne behandlede og
optimerede jeg efterfølgende i Photoshop,
hvor jeg også implementerede vektorgrafikken med de forskellige illustrationer. På
den måde kunne kunde, partner og jeg få
det bedste og mest virkelighedstro indtryk
af, hvordan det reelle resultat ville blive.
Farveprøver
Efter at partner og kunde blev enige om
illustrationernes udformning, tog jeg
kontakt til virksomheden Poul Gade Skilte,
som er en tidligere benyttet samarbejdspartner hos C.F. Møller.
Der blev aftalt et møde mellem kunden,
jeg og en konsulent fra Poul Gade Skilte,
som medbragte relevante farveprøver.
Vi havde derfor mulighed for, at afprøve
farverne op imod facader og døre og
derved udvælge de, som bedst matchede
omgivelserne.
Der arbejdedes med 3MTM ScotchcalTM
grafisk folie, som har deres eget farvesystem. Dog er dette på 3M’s hjemmeside
også PANTONE-identificeret.
Filformat og print
Efter farvevalg var besluttet skulle illustrationerne klargøres som PDF- el. EPS/
Ai-filer i de rigtige formater, som indikerer
form og farve på illustrationerne.
Procesredegørelse
Farvevalget i filerne er ikke afgørende, da
der trykkes direkte i den forudbestemte
farve folie. Benytter man sig af denne teknik skal filen leveres i EPS- el. Ai-format.
Når trykvirksomheden så skal printe på
folien, foregår det således, at der påføres
en „applikator“, hvor selve motivet er. På
den måde vil kun motivet hænge ved, når
man monterer folien.
Den anden teknik der kan benyttes er
print af motiver på en folie. Som regel benyttes en klar folie, især til glasfacader, hvilket giver næsten ubegrænsede muligheder
for motivers udformning. Man kan eks. gøre
brug af gradient, forskellige farver og noget
mindre elementer i forhold til skærefolien.
Projektet udviklede sig desværre således,
at kunden ansatte egen grafiker, som
efterfølgende overtog projektet. Derfor
nåede jeg aldrig selv den afsluttende
fase, som indebærer klargøring af PDF/
EPS, tryk og opsætning. Som alternativ
til denne sidste del af processen, tog jeg
kontakt til Damgaard-Jensen A/S, som
har hjulpet mig med information omkring
tekniske specifikationer, fil-krav, tryk og
opklæbning.
De første stadier af processen har jeg
dog været dybt involveret i og har som
nævnt varetaget både idéudvikling, skitsering, kundekontakt og grafisk arbejde i
både Photoshop og Illustrator.
Montering
Der skulle monteres folie både i Væksthuset,
men også i café- og undervisningsarealer.
Derfor skulle der tages højde for omgivelserne – eks. de høje temperaturer og luftfugtigheden, som i væksthuset kan være markant.
En fuldfladefolie, altså en klar folie, som
dækker hele glasoverfladen, med illustrationen printet på, vil være smart i forhold
til det snavs der ellers kan sætte sig i
kanterne af folien.
Skærefolien vil have mange flere blottede
kanter, som kan samle snavs, besværliggøre
rengøring og forringe levetiden. Ydermere
kan monteringen her også være dyrere end
med fuldfladefolien. Til gengæld har den en
større farvemæthed, er billigere at producere og kræver færre kvadratmeter.
Den løsning jeg kunne se var smartest,
indebar fuldfladefolie i selve væksthusene,
hvor forholdene vil kræve megen rengøring og generelt påvirker folien meget.
I café og undervisningslokaler kunne
man så benytte sig af skærefolien, for at
gøre hele løsningen mere budgetvenlig.
Kvalitetsvurdering
Det er svært for mig, at vurdere det fulde
stykke arbejde, da jeg jo ikke fik lov
at færdiggøre projektet. Må dog indrømme, at jeg ikke føler fuld tilfredshed
med mine færdige illustrationer, hvilket
nok også bunder i, at kunden valgte en
anden løsning. Jeg fornemmer dog også
klart, at kunde og partner havde forskellige idéer om resultatet, hvilket jeg
forsøgte at forene i mine illustrationer uden held.
Trods det, synes jeg kundekontakt
og -formidling har været givende at
arbejde med og det har været udfordrende at skulle forsøge sig med
flere forskellige holdninger i ét enkelt
projekt. Jeg er dog meget tilfreds med
min arbejdsproces og det faktum, at jeg
har arbejdet i dybden, men både skitser,
illustrationer og visualiseringer. Der skal
dog ikke herske tvivl om, at det ville
have været en stor fordel for mig og
mine færdigheder, hvis jeg havde kunnet følge projektet til dørs.
3
IDÉUDVIKLING
ILLUSTRATION
Uddrag af skitsering og idéudvikling. Der er taget udgangspunkt i projektet, dets
omgivelser og formål.
Der er benyttet søgning i database, billedsøgning i Google, skitsering i hånden med
tusch og rentegning i Illustrator.
Illustrationer er rentegnede og videreudviklede i Illustrator, med henblik på at finde den
rigtige form. Hovedsageligt er Pen-tool benyttet, men desuden også forskellige strokes,
pathfinder, mesh tool, layers m.m.
4
5
PHOTOSHOP
PDF/EPS
Jeg brugte Photoshop til at give partner og kunde en idé om, hvordan illustrationerne
ville se ud som folie på glasfacader og -døre i Væksthuset. Projektet var stadig under
opførsel, så nogle steder var dørene ikke monteret endnu, hvorfor jeg brugte en kombination af layers, transparency og kopiering af elementer til at lave „fiktive“ døre.
Til sidst placerede jeg min vectorgrafik (illustrationerne) henover mine manipulerede
fotos, bl.a. med transform > distort.
6
Til klar folie, hvorpå man printer illustrationen, skal der gemmes en PDF med CMYKfarver og i standarden PDF/X-1a:2001, medmindre trykkeriet specifiket spørger efter eller
forsyner dig med en anden standard/profil.
Til skærefolie skal man gerne gemme filen som Ai- eller EPS-fil. Dermed benyttes
illustrationens omrids/path, som skæremærker. Her er farveformat ikke vigtigt, da der
trykkes på den ønskede farve folie.
7
KUNDEKONTAKT
Af flere omgange præsenterede jeg mine resultater for kunden og arbejdede derefter
videre med de resultater som kunden foretrak.
Selv om jeg havde mange forskellige illustrationer, som kunden kunne vælge imellem
og jeg hver gang forsøgte at tilpasse dem efter kundens retningslinier, var kunden aldrig
særligt specifik omkring deres ønsker - det gjorde det svært, at arbejde fokuseret med
produktet. I sidste ende viste det sig, at kunden selv havde hyret en grafiker, som de
videregav opgaven til.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
8