Se folder - Norddjurslands Valgmenighed

Oversigt over foredrags- og sangaftener, læsekreds og andre
aktiviteter i Norddjurslands Valgmenighed
www.norddjurslands-valgmenighed.dk
Søndermarksvej 43, Vivild, 8961 Allingåbro
I den ”gamle skole” i Vivild.
Tlf. 23 67 94 13.
Email:[email protected]
Formiddagshøjskole efterår 2015 forår 2016
på valgte onsdag kl. 10.-12.45 på Søndermarksvej 43, Vivild, 8961 AllingåbroVi begynder dagen med
sang, nybagte boller og en kop kaffe/ the.Herefter er der foredrag med enten fortælling/
kunst/musik/film indtil kl. 11.15. Derefter serverer ”damerne i køkkenet” en let frokost. Der er øl/vand
til maden.Vi slutter formiddagen med sang senest 12.30. Herefter farvel og på gensyn.Hver formiddag
koster 50 kr. Der er ingen forhåndstilmelding. Man kan være med uanset medlemskab af
Valgmenigheden. Spørgsmål på mail til præst eller bestyrelse. Eller ring 23 67 94 13.
Onsdag den 23. september: ”Kinas første Kejser og hans fantastiske Terrakottahær”- Om den gale og
geniale Kejser, der samlede grundstenene til det moderne Kina af i dag. I jagten på udødelighed skabte
han et underjordisk dødspalads, der bevogtes af mere end 8000 krigere. Alt dette fortæller guide på
Moesgaard Minna Trøllund Pedersen om i ord og billeder.
Minna holdt et mindre foredrag for os på vores Kr. Himmelfartsudflugt til Moesgaard som introduktion til
Terrakottakrigerne, der stadig er udstillede der. Hun fortalte så engageret og vidende, at vi på stedet bad
hende komme og ud til os i Valgmenigheden, for at fortælle hele historien. Den glæder vi os til at høre i ro
og mag.
Onsdag den 21. oktober: ” Miraklernes tid er ikke forbi!”- En rejse til et pilgrimssted, hvor miraklerne
fortsat sker og er synlige.- En fortælling om en rejse til det tidligere Jugoslavien hvor kommunismen
forsøgte at udslette de kristne.
En beretning i billeder og ord om de millioner af pilgrimme, der i disse år valfarter til Lourdes, til Santiago
de Compostela til apostlen Jakobs grav eller til Medjugorje. Vore foredragsholdere, sygeplejerske
Margaretha Stelsberg og socialrådgiver Bent Stelsberg. bosat på Langholm ved Gjerrild, er erfarne
pilgrimme, der i årevis har besøgt nævnte steder. -Herzegovina cirka 30 kilometer fra byen Mostar med den
berømte bro, der om noget blev et billede De vil dele ud af deres tro og deres viden på området. Især vil
deres foredrag og fortælling samle sig om Medjugorje i det tidligere Jugoslavien som de just er vendt hjem
fra et besøg til.
Onsdag den 18. november. ” Glimt fra mit liv som borgmester,” ved tidligere borgmester Torben Jensen.
Torben Jensen er vist kendt af alle i det gamle Rougsø Herred. Om nogen rodfæstet på egnen, født og
opvokset i Hevring, har han stort lokalkendskab og kender snart sagt enhver på egnen. Som dedikeret
kvægbonde, er han optaget, ikke blot af kvæget, men naturen i det hele taget
Onsdag den 27. januar. ”Kirkeskibe – en historie om kirkeskibe, tro og overtro blandt søfolk. - En
beretning om kirkeskibets historie og om sømandslivet i de gamle skibe, sømændenes tro og overtro og
om, hvordan det står til med kirkeskibet i vore dage”, ved hjælpepræst i valgmenigheden Torben Scherff
Sørensen. Torben er selv rundet af en søfartsfamilie på Ærø. Han ved om nogen, fra sin slægts historie, hvor
farlig søen kan være. Og ved, hvor mange ofre den kan kræve! Torben har valgt, som afsluttende opgave på
sit studie i teologi at beskæftige sig med netop vore kirkeskibe, som er helt specielle for Danmark. Hvorfor
hænger de der? Og hvilke historier kan de berette om i tro og afmagt? Fortællingen om kirkeskibene vil
være ledsaget af billeder.
Fredag den 26. februar kl. 14.00 (Bemærk tidspunktet). ”Kunstnernes forårsudstilling,” ved Ditte Søgaard
fra Tøjstrup. Ditte Søgaard har gennem mange år malet sammen med kredsen omkring Jørgen Petry. Ditte
har gennem årene udstillet forskellige steder på egnen, herunder. Man kan nemt kende hendes pensel, der
gerne maler noget, vi på forhånd kender og er trygge ved, og som hun kender fra sit eget liv som
gårdmandskone: gården, engen, søen, dyrene, personer man kender. Men hun sætter helt selv sit ” eget
øje” på tingene. Vi vil synge sange fra Højskolesangbogen og erklære udstillingen for åben med et lille glas,
inden vi den dag går hjem. Udstillingen hænger til efter påske, til glæde for andre der kommer i
konfirmands
Sangaftener:
med Erik Skafte Overgaard, Randers. Tidligere Ry Højskole og Rødding Højskole 1973 – 1988Samt Morsø
Frimenighed 1988 – 2010: ”… og friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang …”Sådan synger vi
med Grundtvig i salmebogens fineste morgensang, ”Alt, hvad som fuglevinger fik”Velkommen til en
sangaften med afsæt i højskoleliv og kirkeliv. 30 kr for kaffe og kage.
Torsdag den 11. marts med Erik Sommer. Som er konservatorieuddannet musikpædagog og som i 16 år
var ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium samt højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod
Højskole igennem i alt 12 år. Fra 2005 til 2010 var han forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum.Den,
der synger er aldrig alene . . . Et højskoleforedrag med sange, anekdoter og fortællinger om poesi,
begivenheder og mennesker. Højskolesangbogen er en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er
væsentligt, og som har værdi for os som mennesker og folk. Mindre entre betales.
Læsekreds 2015-2016Vi læser videre i Valgmenighedens læsekreds. Enhver kan deltage. Om
man har nået at læse alle sider eller ej, kan man byde ind med mangt og meget, viser erfaringen. Nye
læsere er velkomne. Det er gratis at deltage. Vi mødes i konfirmandstuen Søndermarksvej 43;Vivild kl.
19.00-21.30.
Efteråret 2015:
02. september bogliste er sat sammen af ønsker fra læserne. Vi læser nyt og gammelt. Hjemligt dansk og
bøger fra andre lande: Klaus Rifbjerg: ”Besat”. ( Sidste bog af Rifbjerg - stærkt om besættelsen bl.a. )
08. oktober. Harper Lee:” Dræb ikke en sangfugl”. Vi ser inden samtale Oscarvindende film fra 1962 med
Gregory Peck . Aftenen udvidet med en halv time. Vi slutter 22.00.
10. november: David Grossmann: ”Kvinde på flugte fra meddelelse”. (om måske at miste sit barn til krigen.)
09. december : William Shakespeare:” Macbeth”. Om magt og muligheder. Evig aktuel.
Foråret 2016.
Højskoleaftener om ”at rejse og at leve”.
Højskoleaften på Allingåbro Hotel tirsdag den 29. september kl. 19.00 med borgmester i Norddjurs
Kommune Jan Petersen: ” Til sidst kommer man hjem”. ”At rejse er at leve -Personer og lande verden
over. En bid nyere verdenshistorie set af en djurslandsdreng”. Jan Petersen vil i sit foredrag fortælle om
møde med mennesker under fjerne himmelstrøg og under hjemlige himmelstrøg. Entre og kaffe 50
kroner.
Højskoleaften på Vivild Gymnastik og Idrætsefterskole med Troels Kløvedal torsdag den 10. marts
2016 kl. 19.30 på Vivild Gymnastik og Idrætsefterskole i samarbejde med skolen. Troels Kløvedal fortæller
om båden ”Nordkaperens” historie og viser billede og filmklip fra nogle af dens sejladser på de store
verdenshave og op gennem floder i fjerne og ukendte egne. Der skal betales en mindre entre på et endnu
ukendt beløb.
Gudstjeneste hver søndag på skift mellem Vivild og Vejlby Kirker. Oftest kl. 09.30.
men se vores kirkeside som kommer i Lokalavisen sidste uge i hver måned.
Særlige gudstjenester
Hvad er en valgmenighed?
En valgmenighed er en del af den Danske Folkekirkes ordning.
En valgmenighed består af medlemmer på tværs af sognegrænser.
Udgifter til menigheden, præst og kirke bærer Valgmenigheden selv. Menigheden har udstrakt selvstyre og frihed til selv at
bestemme. Medlemmer er fritaget fra kirkeskat. Man betaler etmedlemsbidrag til Valgmenigheden, som er fradragsberettiget.
Hvem er vi?Norddjurslands Valgmenighed er en GrundtvigskValgmenighed, dannet i 1948.
Menigheden består af ca. 600 medlemmer.Menigheden har til huse i den Gamle Skole i
Vivild.Menigheden benytter Vivild og Vejlby Kirker tilgudstjenester.Vil man vide mere, eller man ønsker at melde sigind, kontakt da
valgmenighedspræst ellerbestyrelse.Man kan deltage i gudstjenesterog aktiviteter uden at være medlem.
Læs mere på www.norddjurslands-valgmenighed.dk