PAU-elever

Genopslag - Pædagogiske assistentelever
Gladsaxe Kommuner søger 8 pædagogiske assistentelever.
Ønsker du at arbejde med mennesker og er du god til at indgå i relationer? Er du ansvarlig, robust og er du en
god rollemodel, så er det måske lige dig, vi søger til stillingen som pædagogisk assistent elev.
Uddannelsen
Uddannelsen til pædagogisk assistentelev er en erhvervsuddannelse og varer 2 år og 1½ måned, hvor du
veksler mellem skole og praktikperioder.
Gladsaxe Kommune forventer, at du som pædagogisk assistentelev




er uddannelsesparat, mødestabil, du vil være omfattet af Gladsaxe Kommunes og SOSU Cs
fraværspolitik.
du har empati og har en anerkendende tilgang til andre samt blik for at andre også er afhængig af dig
er ansvarsbevidst og motiveret for faget og uddannelsen, og du vægter ansvar for egen læring højt
du er indstillet på hjemmearbejde både i forbindelse med skole- og praktikperioder.
Vi tilbyder





Garanteret praktikplads til praktikforløbene
Du får tilknyttet en uddannelsesansvarlig, som du samarbejder med igennem hele dit
uddannelsesforløb
I praktikperioden til du blive tilknyttet en praktikvejleder på praktikinstitutionen
I skoleperioderne bliver du undervist på SOSU C Brøndby og i praktikperioderne arbejder du i en af
Gladsaxe Kommunes vuggestuer, børnehaver, SFO, skoleklub eller specialinstitution, hvor du får
praktisk erfaring med de arbejdsopgaver en pædagogisk assistent udfører
Pædagogiske assistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA’ overenskomst
Gladsaxe Kommune bliver din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen.
Forudsætning for ansættelse



Er du under 25 år, er du i gang med eller har bestået Grundforløb 2.
Er du over 25 år, skal du have bestået Grundforløb 2 og/eller have udarbejdet en
realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt
andet udarbejdes af SOSU C.
Du har en tilfredsstillende børne- og straffeattest. Gladsaxe Kommune indhenter attesterne, hvis du
tilbydes en elevplads.
For nærmere afklaring ift adgangskrav og realkompetencevurdering, kontakt uddannelsesvejler på SOSU C
Brøndby.
Send ansøgning online via link på gladsaxe.dk
Skrive en kortfattet ansøgning med billede, som du vedhæfter.
Du skal i ansøgningen skrive:


Hvad forventer du af din uddannelse, og hvad vil du bruge den til?
Hvad er du god til, og hvad kan du særligt bidrage med?
Vedlægge bilag, som CV og øvrig relevante bilag

Eksamensbeviser fra 9. eller 10. klasse



Dokumentation for relevant erhvervserfaring inden for sundhed, omsorg og pædagogik.
Eventuel udtalelse fra fritidsbeskæftigelse
Realkompetencevurdering (hvis du er over 25 år)
Ansøgningsfrist
13. november 2015 kl. 12.00.
Vil du vide mere?
Læs mere om uddannelsen på SoSu C hjemmeside www.sosuc.dk
Har du spørgsmål eller vil vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig for PAU Wendy
Willum Pedersen på [email protected] eller telefon 3957 5353.
I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.