Præsentation, Diana Sørensen, Falck

Partnerskaber & Falck
26-10-2015.
Falck Alert Præsentation - 2015
1
Mission og vision – stærke og uændrede
Mission - ”Hurtig hjælp er dobbelt hjælp”.
Vi skal:
- hjælpe mennesker og dyr i nød
- assistere, hvor der ønskes hjælp
- hjælpe med at forebygge ulykker
- lindre skader efter ulykker
- altid være der, således den danske befolkning kan leve
trygt og sikkert
Vision - Vi vil:
- fastholde vor stærke position og brand som
serviceleverandør
- være den leverandør der foretrækkes, når man har behov
for hjælp eller behov for at forebygge mod uheld
- have veldefineret kvalitet samt kompetencer, og niveauet
skal kontinuerligt være i top
FALCKS VÆRDIER
TILGÆNGELIG
TROVÆRDIG
HURTIG
HANDLEKRAFTIG
HJÆLPSO
KOMPETENT
Falcks 6 værdier – fortsat
Handlekraftig (Vi søger løsninger frem for problemer)
•
Tager ansvar
•
Viser initiativ
•
Løser opgaven til tiden
Hjælpsom (Vi ønsker at sikre mennesker tryghed i deres hverdag)
•
Går et skridt længere
•
Deler ud af vores viden
•
Sætter en ære i at være betænksomme og omsorgsfulde
Hurtig
•
•
•
(Vi rykker ud, øjeblikkeligt og beslutsomt, når som helst mennesker er i nød)
Har styr på situationen
Er fleksible, men fokuserede
Gør det rigtige første gang
Kompetent (Vi gør konstant vores yderste for at vedligeholde og forbedre vores færdigheder)
•
Dygtiggør os i takt med organisationen vokser og møder nye udfordringer
•
Leverer altid varen
•
Er fast besluttet på at lære og føje nye lag til vores kompetencer
Tilgængelig (Vi er altid til rådighed og parate til at hjælpe)
•
Er her for at hjælpe
•
Er venlige og imødekommende
•
Er lydhøre og omgængelige
Troværdig (Vi gengælder andres tillid ved altid at holde vore løfter)
•
Er til at stole på
•
Ansporter til åben dialog med kolleger og det samfund vi tjener
•
Er pålidelige, beslutsomme og hensynsfulde
Falck i den store verden
46 lande – ca. 34.000 medarbejdere
Falck’s ejerskab og støtte til forskning
Falcks
Direktion
Ledelse og
medarbejdere
•
•
Lundbeck Fonden er en dansk
erhvervsdrivende fond stiftet I 1954.
•
Fonden ejer aktier i H. Lundbeck A/S,
ALK-Abelló A/S and Falck A/S.
•
Fondens indtægter fra bl.a. de nævnte
virksomheder bruges til støtte for
dansk medicinsk forskning. Fonden
uddeler årligt ca 500 mio DKK til dette
formål, herunder til præhospital
forskning
•
Kirkbi Fonden er fonden bag LEGO og
Legoland
•
Falck Foundation er en non-profit fond
stiftet af Falck i 2008
•
Fonden understøtter
international præhospital
forskning via forskningsstøtte,
uddeling af priser (Sophus Falcks
Awards) på de store
internationale kongresser om
akurmedicin, samt arrangerer
præhospitale seminar I
tilknytning hertil.
•
Fonden ledes af et internationalt
sammensat Medical Advisory
Board med professorer og læger
fra USA, Europa og Asien
Danmark-America Fondet
•
Falck støtter via denne fond
danske phD-studerende ved
studieophold på amerikanske
universiteter
Redning
Førende nordiske leverandør af autohjælp og assistance til bolig
Safety Services
Healthcare
Førende internationale leverandør af redningstjenester og den eneste
intercontinentale ambulanceleverandør i verden
Assistance
Vi har opbygget en stærk markedsposition for
de forskellige forretningsområder
Dansk markedsleder inden for leverance af private healthcare
services
Førende global leverandør af offshore og maritim safety training
7
Antal ansatte pr. 1. januar 2015
Danmark
Ledere, chefer og direktører
678
Administrativt personale
395
Vagtcentralpersonale
403
Mekanikere, teleteknikere
69
Reddere
4.048
Reddere timelønnet
1.009
Montører
145
Sælgere og fritidssælgere
101
Phonere
150
Rengøringsassistenter
Konsulenter, B-indkomst m.v.
Deltidsbrandmænd
Hjemmepleje
I alt
Antal medarbejdere i alt på verdensplan ca. 34.000
70
270
2.535
86
9.959
Falck har kvalitets godkendelse af sine ydelser
Falck’s kvalitetsledelsessystemer
DE SOCIALE KAPITLER I FALCK
”Det rummelige arbejdsmarked” kan forstås som ”at du faktisk ikke hører til
her, men du får lov at være med alligevel”. Lidt ligesom at blive valgt til sidst i
gymnastiktimerne, når fodboldholdet skulle sættes.
”Sociale klausuler” – et udtryk de fleste af os nok ikke har meget lyst til at
være underlagt i vores bestræbelser på at høre til og gøre nytte i samfundet.
”Kvoter” – de af os der har set TV Avisen i en del år tænker nok intuitivt på de
mange gange, vi hørte om fiskeriets holdninger til fiskekvoter, og ikke at det
har noget som helst med mennesker af kød og blod at gøre.
”Marginalisering”.. jeg kunne blive ved.
Redningsdirektør Lars Vester
Falcks Code of Conduct
Arbejdstagerforhold : langvarige relationer til medarbejderne i koncernen
Sikkerhed & arbejdsmiljø : trygt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Miljø : bæredygtigt miljø
Forretningsetik : værdigrundlag, nul-tolerance overfor udnyttelse,
korruption og bestillelse (Falck Alert)
• Samfund : sundhed og tryghed i de samfund vi er en del af
•
•
•
•
• Forebyggelse af psykiske skader :
• Egenomsorg/egen bearbejdning
• Kollegial støtte
• Defusing (akutvagthavende)
• Debriefing
• Individuel rådgivning
11
Falcks Poltikker
•
•
•
•
•
•
•
Arbejdsfastholdelse
Defusing & debriefing
Sundhedspolitik
Voksenmobning og seksuel chikane
Alkohol og misbrug
Kønsmæssig sammensætning af Falcks ledelse
Seniorpolitik
Eksempler :
• Omsorgssamtaler
• Hurtig diagnose
• Aktiv arbejdsmedicin
• Tværfaglig behandling
• Særordninger
12
PROJEKTER
Redder uden skader (Teknologisk Institut)
• 17% skadesreduktion
• E-learning ift. sund og stærk krop, forflytning og fokus under pres
• Nye hjælpemidler, forflytningsteknik, vægtoptimering af køretøjer
Fysiske test
• Redderelevuddannelsen i 2013 (bronzecirkel & cooper-test)
Tværfaglig behandling
• Kiropraktik, fysioterapi, massage & zoneterapi
KRAMS
• Reducere antal af arbejdsskader på bevægeapparatet
• Reducere antallet af fraværsdage relateret til arbejdsskader
• Reducere sygefravær generelt
• Øge medarbejdernes trivsel og sundhed
• Fastholde medarbejdere i virksomheden
Sikkerhed ved arbejde i røgmiljøer
13
Resultater / effekt af forebyggelse
• Forår 2015 : arbejdsrelaterede fraværsdage reduceret med 36,2% siden 2012.
• Stor og stigende interesse for sundhedsfremmende initiativer.
• 85% af brandmændene har i 2014 tilkendegivet at Falck tager aktivt vare på
arbejdsmiljø og sikkerhed ved indsats i røgmiljøer.
• Arbejdstilsynets screeninger har været positive.
14
Landsdækkende tiltag :
• Assistanceredderelevuddannelsen – 18 udsatte unge – november 2015
• Det professionelle partnerskab (VFSA & Cabi)
• High:Five
• Foreningen Nydanskere
• Mikrofleksjob (pilotprojekt)
• Mentorprogram for indsatte i Jyderup Statsfængsel
• Sponsorater : Løkkefonden, Natteravnene, Team Rynkeby
• Arbejdsgrupper mv. : VFSA, Cabi, Huset Zorning, Rockwool Fonden
15
Regionale tiltag :
• CSR projekt om udsatte boligområder (Gladsaxe – Værebroparken)
• Partnerskabsaftaler med Jobcentre (Virksomhedscenter generation 2)
• Lead the Talent – o.n.e. Danmark – nydansk organisation
• Unge med diagnoser i praktikforløb
• Projekt Helhedsplan i Nordbyen (Randers)
• Samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling Randers
• Uddannelsestilbud – assistanceredderelev
• Virksomhedsrettet ungeindsats (Rockwool Fonden)
• Samarbejde med ungeafdelingen i Roskilde om EGU uddannelsesforløb
16
FALCK REGION NORD
1200 ansatte
Ældste medarbejder er 85 år(næsten) – yngste 18 år.
”Socialt engagement er en nødvendighed dels af hensyn til vore egne
medarbejdere ift. senioraftaler, skåne- og flex stillinger, men også ift.
rekrutteringsgrundlaget for nye ansatte i fremtiden”.
36 stationer i Region Nordjylland
PROJEKT I FALCK REGION NORD
Åbenhed om udfordringerne
Test af medarbejdergruppe
Tilbud om undervisning og hjælpemidler
DISR
DE GODE HISTORIER :
”Når brikkerne falder på plads” – kontorass. Pia st. Frederikshavn
”Åh den ryg ” – p-vognsredder Kurt st. Nørresundby
Mødet med en jernklods – assistanceredder Martin – St. Hjørring
Udfordringer er der nok af – ambulanceredder Bjarne – st. Brønderslev
Et godt arbejdsliv startede med en arbejdsprøvning – p-vognsredder
Birgitte st. Brønderslev
Valg af ”rigtige” venner – assistanceredder Ali – st. Aalborg
DISR
De gode resultater :
Sygefravær ambulance
3,3 %
Sygefravær assistance
1,8 %
Værktøjer : omsorgssamtaler, hurtig udredning, stærk lederinvolvering
Personaleomsætning under 3%
Høj anciennitet
Andre typer eksempler… Brandkadetter og
adoptivklasse
PROJEKT RANDERS
Ved den første samtale afdækkes den unges interesse for at komme i ”praktik” på
stationen, man går rimelig tæt på dem, for at finde ud af baggrunden for at de er havnet
der hvor de er, spørger altid meget tæt ind til familieforhold, hvad forældre og søskende
laver, kommer de fra et misbrugsmiljø, er de selv misbrugere eller andet belastende.
Gør en del ud af at de møder til tiden, nyvaskede, og ny barberede (det kan der godt gå
noget tid med inden det er på plads)
Det er vigtig for os at fortælle dem at det er et tilbud til dem, så de kan blive stabile.
Hvis det er muligt er tillidsmanden med til disse første samtaler.
STATION RANDERS – PROJEKT UDSATTE UNGE
Projektet iværksat 2007 i samarbejde med Randers Kommune for skrøbelige unge i
alderen 18-30 år.
To ledere er tilknyttet projektet, de kan kontaktes døgnet rundt.
Ledelsens principper :
• De skal føle sig velkomne – uniform, skab, navneskilt
• De skal føle sig værdsat på arbejdspladsen,
• De skal stryges med håret, når det er nødvendigt,
• De skal puffes blidt i den rigtige retning, når det er nødvendigt,
• De skal blive den tid længere, de kommer for sent,
• De skal have et sted de kan komme til og være ked af det,
• De skal se, det giver mening at komme på arbejde,
• De skal vide, at vi mangler dem, når de er væk,
• De indlemmes i ”familien” på stationen,
• Sociale initiativer.
STATION RANDERS – PROJEKT UDSATTE UNGE
Et eksempel :
28 årig med ADHD – kendt som utilregnelig, utilpasset og problembarn.
Diagnosticering af ADHD, medicinering og terapi.
Ansvarlig for rengøring, oprydning og bilvask, og eneansvarlig for klargøring af
brugte ambulancer, som skal sendes til Nicaragua.
Viljestyrke at bryde med gamle vaner og knap så godt selskab.
Sætter pris på ”livlinen”.
STATION RANDERS – PROJEKT UDSATTE UNGE
Erfaringerne :
”Det er hårdt arbejde, men det er mennesker, man kommer til at holde af, og at se en
personlig forvandling, er det hele værd”.
Forvent både succes, men også tilbageslag og skuffelser,
Vigtigt med samarbejdspartner – Kommunen & Jobcenter,
Husk at lære af fejlene/erfaringerne,
Det kræver ressourcer, men brug den sunde fornuft,
Det er ikke alle der kan hjælpes, undlad at tænke på dem som ikke ønsker hjælp,
Vigtigt at lederne støtter hinanden – der er behov for ildsjæle,
Inviter familierne med,
Man skal turde spørge,
men vigtigst at turde høre svaret.
Hjælper det så noget
Vi har fået flere videre:
• En pige har fået fuldtidsjob i en Fakta butik,
• 2 har fået fleksjob,
• 1 har fået en læreplads som elektriker,
• 2 er begyndt at gå i skole.
For 15 måneder siden fik vi en ung mand på 27, han havde ADHD, havde aldrig i hele
hans voksenliv været et sted mere end 3 uger.
• Hjulpet med medicinering
• Nu ingen medicin
• Møder hver dag om nødvendigt
• Bærer vores CSR projekt i Nicaragua
De gode råd – enkle men virksomme….
Gør opgaven vigtig – find potentialet og
meningsfuldheden i dét I gør - og synliggør det.
Understøt og styrk de kollegiale relationer, og
fokuser også her på at skabe et anerkendende
miljø
Synliggør den enkeltes bidrag i opgaven.
Anerkend den enkeltes indsats.
Fortæl den gode historie.
Giv dem du hjælper chancer – og lad dem begå
fejl
Styrk deres kompetencer så de også er
værdifulde for andre arbejdspladser
BØRNEFONDEN & FALCK
FALCKS SAMARBEJDE MED BØRNEFONDEN
• Falck er utroligt stolte over dette unikke samarbejde.
• Børnefondens ambitioner for projektet harmonerer meget fint med Falcks
værdigrundlag og visioner.
• Samarbejdet giver vores medarbejdere en fantastisk mulighed for at bruge deres
uddannelser og kompetencer i Benin.
• Vi er meget stolte over at vores bidrag kan være med til at gøre en forskel for
borgerne i Benin.
29
30
SAMARBEJDET :
Hvad er det som Falck kan tilbyde ?
• En anderledes arbejdsplads med mange forskellige udfordringer
Kan andre virksomheder også ? NATURLIGVIS
Hvilke forventninger har bør virksomheder have til jobcentrene?
• Realistisk tilgang til aftalerne
• Respekt for arbejdsgange og produktionsapparat
• Støtte og opbakning i processen
• Fleksibilitet ift. virksomheden
DISR
Anbefalinger :
• At tage socialt ansvar er at gøre det rigtige, selvom det ikke er påkrævet eller
forventet, fordi man har evnerne og mulighederne.
• Mange Falck medarbejdere bruger en stor del af deres fritid på aktiviteter, der
afhjælper eller forebygger sociale udfordringer eller skaber værdi og glæde for
andre mennesker.
• I Falck arbejder vi meget med vores værdier, som grundlæggende handler om
at behandle andre, som man selv ønsker at bliver behandlet. Vi mener, det er
afgørende at møde mennesker dér, hvor de er, hvis du vil gøre en forskel..
• Topledelsen skal have fokus på social ansvarlighed
• Uanset om det er egne medarbejdere eller eksterne borgere, er det centralt at
man som virksomhed har både en ”fast hånd”, der stiller krav og en ”blød
hånd”, der yder omsorg.
• At behandle alle som en ressouce, der gør en forskel og som bidrager
værdifuldt til virksomheden og fællesskabet.
• Hold fast også når det bliver svært.
32