Pjece om Kilebo til pårørende (pdf 2 MB)

Kilebo
Et bosted for voksne med autisme
og udviklingshæmning
Informationer til pårørende
Om Kilebo
Kilebo er et bosted for voksne med autisme og udviklingshæmning under Voksenhandicap i Aarhus Kommune. Kilebo består af 36 toværelseslejligheder, som er fordelt i 7 huse. Der bor 4-6 beboere i hvert hus.
Til hvert hus er der tilknyttet 8-10 medarbejdere og vikarer, som er i
huset på skift.
Fra kl. 7.00 til 23.00 er der medarbejdere i alle husene.
Når alle beboere er hjemme, vil der typisk være 1-2 medarbejdere i
hvert hus om morgenen og 2-3 medarbejdere om aftenen. Fra kl. 23.00
til kl. 7.00 er der vågne nattevagter, der cirkulerer mellem husene.
Hverdagen og weekenderne
Alle beboerne bor i egen lejlighed. Der er fælles køkken og dagligstue i
alle huse, og beboerne indgår efter formåen i et fællesskab omkring de
daglige pligter som madlavning, indkøb, rengøring, opvask m.m.
Derudover vægter vi hjemlig hygge som at lytte til musik, se TV/DVD,
spille Play Station, læse historier, spille spil og meget andet. Vi tilbyder
som udgangspunkt ikke individuelle ture, men vi er gerne behjælpelige
med at arrangere ledsagerture for de beboere, der har en ledsager.
Kontaktpædagoger
Hver beboer er tilknyttet et team af medarbejdere, der varetager den
primære kontakt til beboeren og pårørende. Medarbejderne sørger for
støtte i forbindelse med aftaler med frisør, tandlæge, læge, køb af tøj,
håndtering af penge og lignende.
Telefonisk kontakt til beboere og personale
Vi vil gerne opfordre til, at telefonopkald til beboere og personale så
vidt muligt foretages i tidsrummet kl.09.00 til kl.21.00.
Telefonnummeret til Kilebo
8713 2377
Husleje
Alle beboere på Kilebo betaler almindelig husleje, som er angivet i beboerens lejekontrakt.
Tilkøb af mad og andre ydelser
Ud over den almindelige husleje er der mulighed for at tilkøbe ydelser
på månedsbasis. Tilkøbene vælges individuelt efter ønsker og behov.
Det er dog obligatorisk at betale til fællesarealerne, så vi har mulighed
for at købe og vedligeholde inventar i fællesstuer og køkkener
Der udfyldes et skema for tilkøb af ydelser, når beboeren flytter ind på
Kilebo.
Art
Pris
Udgift til fællesarealer (obligatorisk)
300,00
Vask af tøj inkl. sæbe
150,00
Rengøringsmidler og redskaber til rengøring samt toiletpapir
Kost, alle måltider
50,00
2.200,00
Kost
Kilebo tilbyder en sund og varieret kost, som består af ca. 60 % økologiske råvarer. Kilebo værner om de danske madtraditioner men tilbyder
også nye og spændende retter. Der serveres altid frisk frugt som mellemmåltid.
Til morgenmaden tilbyder vi et varieret udvalg af produkter som brød
med pålæg, havregryn, yoghurt m. müesli, øllebrød og lignende. Frokosten består af rugbrød med forskellige slags pålæg og grønt.
Aftensmaden består som udgangspunkt af en varm ret med forskellige
slags kød, ris, pasta eller kartofler. Der er en ugentlig dag med fisk og
en ugentlig vegetardag. Der serveres altid friske salater eller grøntsager
som tilbehør. Grøntsagerne forarbejdes så lidt som muligt for at bevare
vitaminindholdet.
Når beboeren tager på weekend
Beboere og pårørende har naturligvis altid mulighed for at arrangere
weekendture og ferier. Vi vil gerne kende planerne i så god tid som muligt og gerne 2-3 måneder i forvejen. Det giver os det bedste grundlag
for at arrangere gode tilbud for de beboere, der er på Kilebo i weekenden.
Er der afvigelser i aftalerne for hjemrejse og tilbagekomst til Kilebo, bedes I ringe og informere os om det. På den måde kan vi sikre, at der er
medarbejdere til at modtage beboerne, når de kommer tilbage.
Afmelding af kost
Hvis beboeren skal på ferie eller på weekend fra Kilebo i mere end 48
timer, er det muligt at afmelde kosten under fraværet. Dette skal gøres
minimum 72 timer i forvejen.
Gæster
Beboerne på Kilebo er altid velkomne til at have gæster på besøg. Af
hensyn til de øvrige beboere er det mest hensigtsmæssigt, at gæster er
på besøg i beboerens egen lejlighed. Der er mulighed for at lave kaffe
og te i fælleskøkkenet.
Flere af beboerne finder tryghed i at vide, hvem der kommer i husene.
Vi vil derfor opfordre gæster til at ringe før besøget, så vi kan forberede
de øvrige beboere på, at der kommer gæster i huset.
Da mange af beboerne er bange for dyr, er det ikke tilladt at tage dyr
med på Kilebo.
Fødselsdage
Alle fødselsdage bliver fejret efter fødselarens ønsker og under hensyn
til de øvrige beboere i husene. Vi planlægger altid fødselsdagen i god tid
i samarbejde med fødselaren og de pårørende.
TV, telefoni og internet
I alle lejligheder er der mulighed for tilslutning til TV, internet og telefon. Det er YouSee, der er udbyder. Den enkelte beboer vælger selv,
om det skal tilsluttes, og skal selv bestille tilslutningen.
Vær opmærksom på, at der også skal betales licens, hvis beboeren har
radio, TV eller computer med internetforbindelse.
Kørsel i Kilebos busser
Kilebo har 4 busser, som vi både bruger til ture, som er planlagt af Kilebo og til ture, som beboerne selv vælger.
Ture, som er planlagt af Kilebo samt lægebesøg, tandlæge, møder og
lignende gennemføres uden opkrævning.
Ved ture, som er ønsket af beboeren selv som fx udflugter, opkræves
beboerne 1,35 kr. pr. km. til diesel og olie mm.. Udgiften fordeles ligeligt mellem de beboere, der er med på turen. Opkrævning vil ske månedligt, og beløbet reguleres én gang om året, hvis der er ændringer i
udgiftsniveauet.
Støtte, pleje og omsorg på Kilebo
Kilebo tilbyder socialpædagogisk støtte og hjælp efter Serviceloven §85.
Formålet er at støtte beboerne i at udvikle og vedligeholder færdigheder
og sociale kompetencer. Derudover tilbyder vi praktisk hjælp, pleje og
omsorg efter Serviceloven §83 til de beboere, der ikke selv kan deltage
i den daglige personlige pleje og rengøring.
Formålet er, at den enkelte beboer får mulighed for at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt med mest mulig indflydelse på eget
liv.
Da beboerne på Kilebo har meget forskellige støttebehov, laver vi altid
en individuel vurdering af, hvor meget støtte den enkelte har behov for.
Vurderingen laves i samarbejde med myndighedsafdelingen i Voksenhandicap.
Delhandleplaner og CSC-Social
På Kilebo laver vi hvert år en delhandleplan med beboeren og/eller beboerens pårørende. Delhandleplanen beskriver de mål og ønsker, beboeren har for samarbejdet med Kilebo det kommende år. Vi indkalder til
et årligt møde, hvor vi evaluerer samarbejdet og laver nye mål for det
kommende år.
Vi anvender et journalsystem, som hedder CSC-social. Systemet bruger
vi til at gemme oplysninger om beboeren. Desuden skriver vi dagsnotater, så vi kan gå tilbage og se, hvad vi har lavet sammen med beboeren
på forskellige tidspunkter.
Kilebo
Havkærparken 47-51
8381 Tilst
Telefon 87132377
Webadresse www.aarhus.dk/cvaa