Se EUD10 folderen her

EUD10
2015
Overvejer du en
erhvervsuddannelse?
Varde Handelsskole
og Handelsgymnasium
Overvejer du en
erhvervsuddannelse?
Kok, tjener, social- og sundhedshjælper, smed, murer, maler, frisør, pædagogisk
assistent, elektriker, salgsassistent, tandklinikassistent, landmand, teknisk
designer, VVS-montør, mekaniker, handelsassistent, lageroperatør, bager og
mange flere ... Men er du tvivl om hvilken?
Oplev uddannelserne:
Er du interesseret i at tage en erhvervsuddannelse, så tag en EUD 10. Det er en 10. klasse,
hvor du får lov at opleve erhvervsuddannelserne og samtidig blive bedre til dansk, mate­
matik og engelsk.
12 uger af din 10. klasse foregår på erhvervsskolerne, resten af tiden er du i 10. klasse på
din hjemskole.
På erhvervsuddannelsen:
På EUD10 lærer du ved at arbejde med praktiske opgaver og projekter. Du arbejder med
både hænder og hoved. Forløbet på erhvervsuddannelserne består af:
4 uger, hvor du følges med de andre i klassen og oplever de forskellige fag og uddan­
nelsessteder. Du vil komme på Social- og Sundhedsskolen, Rybners Handelsskole og
Rybners Tekniske Skole
4 uger i brobygning, praktik og din obligatoriske selvvalgte opgave (OSO)
4 uger, hvor du har valgt, hvilken skole og fagretning, du vil fordybe dig i
Samarbejde:
Igennem hele skoleåret er der samarbejde mellem dine lærere i 10. klasse og lærerne på
erhvervsskolerne. De vil have fokus på din udvikling, så du er godt rustet til at starte på en
erhvervsuddannelse.
2 I EUD10
Har du lyst ti
l at blive en de
l af et helt ny
”kloge hænd
t tilbud til un
er”, så læs vi
ge med
dere.
På Studie 10
/10iCampus er
du en del af et
dende ungdom
fællesskab i et
smiljø
spæn­
Sammen m
ed de andre el
ever på Studie
også i de soci
10/10iCampu
ale arrangem
s deltager du
enter, skolerej
ser og fællest
imer
I hele skoleå
ret deltager du
i undervisning
engelsk, så du
en i dansk, m
bliver klar til op
atematik og
tagelse på en
ungdomsudd
annelse
På Studie 10
/10iCampus vi
l
du opleve unde
praktisk orient
rvisningen so
eret, end du m
m mere
åske er vant til
fra tidligere sk
oleforløb
Din kontak
tlærer på Stud
ie
10
/10iCampus er
perioderne på
også din kont
erhvervsskoler
aktlærer i
ne
Gennem arbe
jdet med dine
personlige og
at du modnes,
sociale kompe
og sammen m
tencer er mål
ed dine opho
betyde, at du
et,
ld
på erhvervssk
får et godt ud
olerne vil det
ga
ng
spunkt for at
ungdomsudd
træffe det rig
annelse.
tige valg af
Hvis det har fa
nget din intere
sse, skal du he
på skolen elle
nvende dig til
r
din vejleder
UU-vejledern
e:
Studie10:
Per Kjems, 21
46 3669 elle
r Lene Tang, 27
10iCampus:
24 1968
Kirsten Falk N
ielsen, 3053 71
32 eller Morte
n Lyngsø, 214
6 3713.
EUD10 I 3
Bytoften 2
6800 Varde
Telefon 7994 6800
[email protected]
Grønlandsparken 300,
6715 Esbjerg N
Telefon 7616 2220
[email protected]
10iCampus
Frisvadvej 70,
6800 Varde
Tlf. 88437400
Gjesinglund Alle 8
6715 Esbjerg
Telefon 7610 6010
www.sosuesbjerg.dk
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg
Telefon 7913 4511
www.rybners.dk
Varde Handelsskole
og Handelsgymnasium
Frisvadvej 70
6800 Varde
Telefon 7522 2322
www.vardehs.dk
Svendsgade 19-21
6700 Esbjerg
Telefon 7913 4511
www.rybners.dk
Rybners\Erhvervsuddannelser\Foldere\EUD 10 22042015
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Telefon 7616 1616
www.esbjergkommune.dk