Er du interesseret i kvalitetsudvikling, sundheds

 Er du interesseret i kvalitetsudvikling,
sundheds-IT, og Sundhedsplatformen?
Så kom til temadag tirsdag d. 10. november kl. 9-16
på Roskilde Sygehus, Store Auditorium
Region Sjælland og Roskilde Universitet har siden 2005 haft et række sundheds‐IT forsknings‐
samarbejder. Samarbejdet har de seneste år især handlet om udviklingen af de elektroniske overblikstavler og udvikling af en effekt‐ og brugerdrevet metode til optimering af kliniske arbejdsgange. På dagen præsenteres resultater fra igangværende forskningsprojekter og der åbnes for dialog om fremtidig forskningssamarbejder mellem Region Sjælland og Roskilde Universitet med fokus på Sundhedsplatformen. Arrangementet retter sig mod ansatte i Region Sjælland og ved Roskilde Universitet, som er interesserede i sundheds‐IT, sundhedsplatformen, metoder til driftsoptimering og forskning. Program: Kl. 9:00 Velkomst og introduktion til samarbejdet mellem Region Sjælland og ved Roskilde Universitet. Forskningschef Eva Benfeldt, styregruppeformand for forskningssamarbejde på sundhedsområdet mellem Region Sjælland (RS) og Roskilde Universitet Kl. 9:20 Oplæg fra igangværende forskningsprojekter: ’Outreach’ fra Intensiv til sengeafdeling ‐ Projektet undersøger, hvordan elektroniske overblikstavler kan bruges til at sikre den bedst mulige pleje af patienter som overføres fra intensivafdelingen til en sengeafdeling. Kija Lin Østergaard, Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus og CBIT, Roskilde Universitet Mobil understøttelse af elektroniske overblikstavler ‐ Projektet udforsker mulighederne for at gøre information fra elektroniske overblikstavler tilgængelige fra håndholdte enheder, fx smartphones og tablets. Morten Brandrup, CBIT, Roskilde Universitet Kl. 10:20 Kl. 11:00 Pause Flaskehalse og belastningsbarometer ‐ Projektet undersøger flaskehals‐ og belastningssituationer i overførslen af patienter mellem afdelinger og designer en løsning til at varsle belastningssituationer. John Damm Scheuer, CBIT, Roskilde Universitet Patientoverførsel og kompetenceopbygning i effektdrevet optimering ‐ Projektet evaluerer effekten af overblikstavler ved overførsler af patienter mellem afdelinger og har endvidere fokus på kompetenceopbygning hos klinikerne ift. optimering af kliniske arbejdsgange. Jesper Simonsen, CBIT, Roskilde Universitet Kl. 12:00 Frokost Kl. 13:00 Præsentation af projektet Sundhedsplatformen og dens samspil med patienter, hospitalsansatte og sundhedsydelsernes kvalitet. Institutleder Anders Siig Andersen, PAES, Roskilde Universitet Kl. 13:20 4 workshopspor om sundhedsplatformen 1. Effektdrevet optimering i forbindelse med sundhedsplatformen, facilitator Jesper Simonsen, CBIT, Roskilde Universitet og Ulrich Lichtenstein Andersen, Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus 2. Kvalitetssikring og –styring i forbindelse med sundhedsplatformen: nye muligheder og udfordringer, facilitator Peter Triantafilou, ISG, Roskilde Universitet og Inge Paamejer, Sundhedsplatformen, Holbæk Sygehus 3. Ansvar og etik i anvendelsen af nye teknologier i det sundhedsprofessionelle arbejde, facilitator Katia Dupret, PAES, Roskilde Universitet 4. Tværprofessionelt samarbejde, trivsel og kompetenceudvikling i forbindelse med sundhedsplatformen, facilitator Anders Siig Andersen, PAES, Roskilde Universitet og Lene Winther Grøndahl, Afdeling for Strategi og Udvikling, Regionshuset Kl. 15.15 Fælles opsamling v. forskningschef Eva Benfeldt Kl. 16.00 Afslutning Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig på dette link senest d. 1. november 2015: https://www.survey‐xact.dk/LinkCollector?key=8KEVPVU435C5