Nyt Scanbirds nyhedsbrev

Scan-Nyt
August 2015
Scanbirds nyhedsbrev
SCANBIRDs nyhedsbrev
Sommeren, eller hvad vi nu skal kalde
den, er snart forbi og efteråret nærmer
sig.
Nordlys på Island
Hent Scanbird nye mini-katalog
og læs mere om vores rejser m.m.
Du downloader kataloget her
I løbet af juli og august har vi haft fine
ture til både Hallands Väderö og Skåne.
Vi har dog arbejdet mest med vores nye
hjemmeside og nye katalog, som vi håber, I syntes om.
Alle vores egne rejser i foråret er annonceret her i nyhedsbrevet og Politikens rejser vil blive annonceret løbende i avisen.
Tilmeldinger til rejserne ligger allerede
over sidste år, så det lover godt!
God fornøjelse
Erik Mølgaard
Direktør
Scanbird ApS • [email protected] • tlf. 234 234 04 Side 1
REJSERNE 2015
Sort sol
Få en af Danmarks største
naturoplevelser Sort Sol.
Sort sol er, når op til ½ million
stære samles i en stor flok,
inden de går til overnatning i
marskens rørskove. Her ved
de hurtige rovfugle som duehøg, spurvehøg, dværgfalk og
vandrefalk, at der kan hentes
et nemt måltid. Men stærene
vil det anderledes, og unikke
formationer dannes, når stærene laver undvigemanøvrer
og vender på en tallerken.
Turen foregår i bus, hvor vi
starter fra Sjælør station.
Herfra kører vi direkte til
Saltvandssøen syd for Højer,
hvor vi starter med at se på
Vadehavets fugle. I Vadehavet
samles tusinder af vadefugle,
gæs og rovfugle.
Guide: Jan Hjort
Dato: 26. september
Pris & tilmelding via
Politikens Plus hjemmeside
Tryk her
_________________________________________________
Sort sol Weekend
Sort sol i marsken skal vi
alle opleve på et tidspunkt.
På denne tur oplever vi også
Vadehavet og ser de mange
fugle, som raster der. Om
efteråret er der titusinder af
gæs, ænder og vadefugle. Vi
besøger også Nolde-museet og
får kaffe og kage her, inden vi
skal se Sort sol. Efter en overnatning i Dagebüll kører vi til
Vester Vedsted og fortsætter
med Mandø-bussen til Mandø
og ser den lille ø.
Hent program her
Guide: Stig Jensen
Dato: 10.-11. oktober
Pris & tilmelding via
Politikens Plus hjemmeside
Tryk her
_________________________________________________
Rügen
60.000 traner kan ikke tage
fejl! Rügen er et naturparadis.
Vi skal opleve tranerne gå til
overnatning. Rügen er også en
kultur- og naturperle, og vi vil
på denne tur besøge Arkona,
som var vendernes borg og et
kultsted for guden Svantevit.
Omkring borgen er der meget
flot natur og maleriske småbyer. Stralsund med de mange
små gader er stemningsfuld
som fra en svunden tid, og
man opdager hurtigt, hvorfor bykernen er kommet på
UNESCOs liste over verdens
kulturarv. På Zingst og fastlandet vest for Rügen er der store
koncentrationer af rastende
fugle.
Hent program her
Guide: Søren Sørensen &
Ebbe Mortensen.
Dato: 10.-13. oktober
Pris & tilmelding via
Informations hjemmeside
eller her
_________________________________________________
Side 2
Bestil på www.scanbird.com
REJSER 2016
Island
Nordlys over Island er en af
Nordeuropas store seværdigheder. På denne tur er der
chance for at opleve det flotte
nordlys.
Spækhuggere (Killer Whales)
har i de seneste år fulgt sildestimerne ind i Snæfellsnes
bugten. Her håber vi at kunne
opleve dette flotte havpattedyr både fra land og på en
sejltur.
Vi skal også opleve mere af
naturen, fugle og mange af
landets seværdigheder. Vi
besøger gejsere, vandfald,
Tingvalla (Þingvellir) og meget mere. Fuglelivet på Island
er berømt, især fordi to
islandske ynglearter (islandsk
hvinand og strømand) ikke
findes andre steder i Europa.
Hent program her
Dato: 3.-8. marts
Guide: Stig Jensen
Pris: kr. 10.700
Tilmelding: her
______________________________________________
Marokko
Oplev Nordafrika - Marokko
huser de fleste af de nordafrikanske fugle-specialiteter krydret med masse af
europæiske arter. De mange
forskellige landskaber og
biotoper lige fra Atlanterhavets kyst over fascinerende
ørkenområder og frodige dale
op til de høje Atlas-bjerge gør
Marokko til et af ornitologernes mest yndede rejsemål.
Hertil kommer et gennemgående behageligt klima uden
for sommermånederne.
Vi kommer til at se masser af
fugle, som diademrødstjert,
berberfalk, hærfuglelærke,
tchagra, og vi skal besøge en
af de sidste kolonier af eremit
ibis.
Hent program her
Dato: 8.-15. marts
Guide: Erik Mølgaard
Pris: kr. 9.900
Tilmelding: her
______________________________________________
Extremadura (Spanien)
Gribbe i hundredvis, ørne,
trapper, sandhøns samt
hundrede andre fuglearter vil
vi opleve i nogle af Europas
allerfineste fugleområder.
Naturen er meget varieret fra
den store Monfragüe nationalpark med floder, klipper og
masser af kork– og stenege
til de tørre steppeområder,
de små vådområder og de
smukke dalstrøg for foden af
Gredos-bjergene.
Kulturen er i særklasse! Vi vil
opleve de gamle byer Cáceres og Trujillo, der gemmer
på historier om en svunden
tid. Sidst på turen besøger vi
den smukke Gredos bjergkæde. Her skal vi på en flot
bjergtur og se efter spansk
ibex, stendrossel, blåhals og
bjergløvsanger m.fl.
Hent program her
Dato: 28. april - 5. maj
Guide: Søren Sørensen
Pris: kr. 11.900
Tilmelding: her
______________________________________________
Georgien
10 dages fantastisk fugletur
til Georgien. Turen er planlagt med henblik på optimale
muligheder for at se nogle af
landets specialiteter. Det gælder bl.a. kaukasisk kongehøne, sort urfugl, güldenstadts
rødstjert og stor karmindompap. Disse arter lever normalt
højt oppe i bjergene, men om
vinteren og frem til foråret
findes arterne længere nede
ad bjergene og i dalene i
højlandet.
Ud over disse specialiteter
huser Georgien en række fine
fuglearter som f.eks. lammegrib, kejserørn, steppeørn,
slagfalk, sort francolin, murløber, hvidrygget stenpikker,
bjerggransanger, grøn sanger,
rødpandet gulirisk og snefinke.
Hent program her
Dato: 29. april - 8. maj
Guide: John Frikke
Pris: kr. 15.900
Tilmelding: her
Scanbird ApS • [email protected] • tlf. 234 234 04 Side 3
Portugal
På Scanbirds nye tur koncentrerer vi os om det sydlige
Portugal langs Algarve-kysten
og naturområder omkring den
historiske by Mértola.
Vi vil opleve fugle som begge trappe-arter, sandhøns,
skadegøg og mange rovfugle som munkegrib, spansk
kejserørn, blå glente og lille
tårnfalk. Langs kysten ser vi
flamingoer, hejre, sultanhøne,
vadefugle og blåskade.
Langs Algarve-kysten findes
op til 20 forskellige orkidé-arter, så mange skal vi ikke
forvente at se på turen, da
blomstringen for de fleste
arter ligger tidligere på året.
Muligheden for 5-10 arter,
hvor 4-5 af dem vil være de
flotte bi-blomster, er til stede.
Hent program her
Dato: 23.-30. april
Guide: Stig Jensen
Pris: kr. 12.750
Tilmelding: her
______________________________________________
Rumænien
Donaus udløb i Rumænien
danner et kæmpe et delta.
Deltaet er et eldorado for fugle og huser nogle af de største ynglekolonier i Europa.
Vi skal opleve deltaet fra
båd, så vi kan komme igennem små kanaler og besøge
øer. Deltaet er kendt for sine
enorme bestande af større
fugle. Områderne langs Donau er fantastiske. Vi skal på
3 busture besøge Macin nationalpark, Babadag skoven,
steppeområder, søer, rørskove
og laguner ud mod Sorteha-
vet. Her vil vi opleve aftenfalke, ellekrager og biædere,
mellemflagspætte, sørgemejse, nonne- og isabellastenpikker, lille rørsanger.
Hent program her
Dato: 28. maj - 4. juni
Guide: Jan Hjort
Pris: kr. 12.600
Tilmelding: her
______________________________________________
Estland
Enorme områder med uberørt
natur med skove, søer og
højmoser venter Scanbirds
deltagere på denne første
tur til Estland. Landet er et
eldorado for naturelskere. Og
ja - esterne har forstået at
værne om deres natur ved at
oprette adskillige nationalparker, hvoraf vi vil besøge et
par af de smukkeste og bedst
tilgængelige.
På denne rundrejse vil vi
opleve en række spændende
fugle og orkidéer samt Tallinn, Estlands hovedstad.
Fuglefaunaen vil byde på skrigeørn, sort stork, ugler, spætter, citronvipstjert, buskrørsanger og mange flere.
Mange orkidéer med både
fruesko og flueblomst.
Hent program her
Dato: 2.-8. juni
Guide: John Speich
Pris: kr. 10.700
Tilmelding: her
______________________________________________
Færøerne
Scanbird tilbyder i 2016 to
forskellige rejser til Færøerne. Den ene rejse er en ”fugle”-rejse, hvor vi bl.a. skal
bo 2 dage i fugleparadiset på
Mykines og besøge 6 øer i alt.
Fuglene er i centrum på hele
turen, men der er også plads
til at opleve Færøerne.
Den anden rejser kalder vi
”Classic”-rejsen, og her giver
vi dig et mere helhedsindtryk
af Færøerne med fugle, natur,
kultur og samfund. På begge rejser står der masser af
oplevelser på menuen.
Side 4
Bestil på www.scanbird.com
Færøerne ”Fugle”
Dato: 15.-22. juni
Guide: Mads Bunch
Færøerne ”Classic”
Dato: 25.-30. juni
Guide: Søren Sørensen
Hent programmer, se priser og tilmeld dig her
Resterende rejseprogram 2016
Her finder du en oversigt over rejser i 2016, som endnu ikke er annonceret og åben for tilmelding.
Rejserne vil løbende blive annonceret og åbnet for tilmelding i løbet af efteråret.
Rejsemål
Dato
Rejseleder
Partner
27/2-3/3
Stig Jensen
Politiken Plus
Marokko
1/3-8/3
Søren Sørensen
Politiken Plus
Georgien
19/5-27/5
Stig Jensen
Politiken Plus
25/5-1/6
John Frikke
Politiken Plus
2/6-9/6
Erik Mølgaard
Politiken Plus
30/6-5/7
Søren Sørensen
Politiken Plus
20/9-27/9
Jan Hjort
Scanbird
Island
Nordlys, kultur & natur
Fugle, natur & kultur
Fugle, natur & kultur
Rumænien - Donau-deltaet
Fugle & natur
Nordspanien
Picos de Europa & Guggenheim-museet
Færøerne
Natur, fugle, kultur & samfund
Sydspanien
Fugle og natur
Nyt tilbud til dig, som rejser alene
Scanbird tilbyder personer, som rejser alene
og ikke ønsker at tilkøbe et enkeltværelse et
GRATIS enkeltværelse, hvis det ikke lykkedes Scanbird at finde en værelseskammerat
af samme køn.
Scanbird kræver dog, at du tilmelder dig rejsen senest 5 måneder før rejsens start for at
få dette tilbud.
Hvis du tilmelder dig mindre end 5 måneder
før afrejse, vil du automatisk blive faktureret
et enkeltværelsesgebyr. Hvis det lykkedes
os at finde en værelses­kammerat af samme
køn, vil vi derefter tilbagebetale enkeltværelsesgebyret.
Forsikring - Det blå EU-sygesikringskort
Vi ønsker at gøre vores deltagere opmærksomme på nogle af de ulemper, som de nye
blå EU-sygesikringskort kan give Jer.
Det blå kort dækker kun sygdomsbehandling
på offentlige behandlingssteder i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og
Schweiz. Kortet skal medbringes på rejsen i
disse lande.
Dette betyder, at behandling på private klinikker og hospitaler ikke er dækket - og der
er jo store forskelle på de offentlige behandlingssteder rundt i Europa. Derfor vil vi anbefale Jer at overveje en tillægsforsikring.
Alle deltagere på Scanbirds rejser skal have
tegnet en rejseforsikring, der som minimum
dækker udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom. En hjemtransport kan nemt
koste 100.000 kr., og det er den rejsende
selv, som skal kunne stille en garanti for et
sådant beløb, hvis uheldet er ude.
Ved rejser til lande uden for EU, f.eks. Marokko, Tyrkiet og Georgien, skal deltagerne
have en forsikring, som dækker både sygdomsbehandling og hjemtransport, da det
blå sygesikrings­kort ikke dækker i disse
lande.
Scanbird har er en aftale med Gauda rejseforsikring, som tilbyder en årsforsikring, hvor
afbudsforsikring kan tilkøbes.
Se årsforsikringen her
Scanbird ApS • [email protected] • tlf. 234 234 04 Side 5
TILBAGEBLIK
Portugal – Et nyt rejsemål
af Erik Mølgaard
Hvert år afholdes flere ”birdfairs” rundt i Europa, en slags fuglerejsebureau-messe. Den engelske var den første og er i dag et tilløbsstykke uden lige – en slag fuglefolkets Woodstock.
I Falsterbo i Sydsverige startede for nogle år
siden et årligt bird show. Det har tiltrukket
personer fra fuglerejsebureauer og turistforeninger fra bl.a. Spanien og Portugal, som har
haft informationsboder på showet. Scanbird
har haft stor glæde af de spanske repræsentanter, som har inviteret Scanbirds guider til
både Extremadura og Catalonien for at give
os kendskab til mulighederne for at arrangere
rejser til områderne.
Portugal var for et par år siden repræsenteret
med direktøren for landet største fuglerejsebureau, men Portugal har i mit ornitologiske
univers ikke haft særlig stor plads. De havde
jo ikke nogen fugle, som ikke kunne ses i Spanien, men bevares var der nogle spændende
havfugle om efteråret.
Nu da direktøren João fra ”Birding Portugal”
var rejst helt til Sverige, kunne jeg ikke lade
være med på en lidt provokerende måde at
spørge ham, om han ikke kunne fortælle mig,
hvad Portugal kunne byde på, som jeg ikke
kunne se i Spanien!
João tog det meget seriøst og satte sig ned og
brugte et kvarters tid på at gennemgå Portugals fuglelokaliteter med mig. Han berettede
bl.a. om fine vådområder samt et områder,
som han kaldte ”lille Extremadura”. Vores fine
samtale endte med, at han inviterede mig til
Portugal, så han kunne vise mig, hvad han
talte om. Efter min lidt provokerende start på
vores samtale kunne jeg jo ikke tillade mig at
afslå et sådant tilbud.
Blå glente
Side 6
foto: P. Marques
I starten af april, ca. 1½ år efter, sidder jeg
i et TAP-fly på vej til Lissabon. Der er blevet
planlagt en lille uges rundrejse i det sydlige
Portugal, hvor jeg skal ned og se på fugle,
lokaliteter, hoteller m.m.
Den første positive overraskelse kom allerede
i flyet. Jeg fløj fra København kl. 07.00, og det
varede ikke længe, før de søde stewardesser
serverede en stor morgenmadsbakke med
omelet, brød, ost og wienerbrød! Det portugisiske selskab TAP må være Europas sidste
selskab, som stadig har service på økonomiklasse. Jeg landede ved 10-tiden, João stod
klar i lufthavnen, og det varede ikke længe,
før vi var på dagens første lokalitet.
Hedehøg
Targos floden løber lige syd for Lissabon og er
en af den iberiske halvøs største floder. Langs
floden ligger der mange fine fugle- og naturlokaliteter, og det var dem, jeg skulle se de
første to dage. Vi besøgte bl.a. reservaterne
Tagus og Sado, som begge er RAMSAR fuglebeskyttelsesområder, samt en hel række
mindre lokaliteter. Der var ingen tvivl om, at
João var på hjemmebane. Han har set på fugle
i disse områder i mere end 20 år og hvert år
fundet en række sjældenheder, mest amerikanske vadefugle om efteråret.
Fugle som rødhovedet and, sort ibis, skestork,
mange hejrer og dværgørn så vi mange af
samt ikke mindre end 4 blå glenter – og så
fortalte João endda, at det mest fuglerige tidspunkt er om efteråret til tidlig forår, hvor oceaner af fugle raster på trækvejen eller overvintrer i områderne. Det drejer sig især om
tusinder af flamingoer, ænder og vadefugle.
Efter to dage omkring Tagos skulle vi videre
til et af Portugals bedste områder. João kaldte
det ”lille Extremadura” efter Spaniens mest
Bestil på www.scanbird.com
fuglerige provins. Området huser mange af
de samme arter, som ornitologer valfarter til
Extremadura for at se. Jeg var spændt på at
se, hvor meget han overdrev, for jeg havde
aldrig hørt om et sådant område i Portugal.
Efter et par timers kørsel på den flotte motorvej fra Lissabon mod Faro drejede vi fra
mod Castro Verde, som er byen, hvor steppen
starter. Landskabet havde ændret sig til et flot
steppeområde med blomsterenge, egentlig
steppe og opdyrkede områder. Langs veje var
der en storkerede på hver mast, som nærmest
dannede en æresport hele vejen til Mértola.
Vi havde lige passeret Castro Verde, da de
første stortrapper dukkede op og lidt efter en
koloni af hedehøge. Næste stop gav sortbuget
sandhøne, dværgtrappe og triel. Nu syntes jeg
området begyndte at vise karakter! En større
rovfugl blev opdaget, og bilen kastet ind til siden. Det var turens første spanske kejserørn,
og en munkegrib kom op og kredsede sammen med ørnen – flot!
Efter en hyggelig frokost på en lille lokal restaurant skulle vi besøge en gårdejer, som
sætter redekasser op til ellekrager. Ellekragen
er stærkt truet i hele Vesteuropa, og både i
Spanien og Portugal sættes der redekasser op
til fuglene. På vej ind til gården opdagede vi
det første par ellekrager, som sad fint på et
lille hegn og ved gården et par stykke mere
samt en fin kirkeugle.
Efter flere stor- og dværgtrapper, 2 fine skadegøge, kalanderlærke, biæder, hærfugl, iberisk
grønspætte m.m. var tiden til, at vi skulle mod
hotellet i den historiske by Mértola, der ligger
smukt placeret ved Guadiana floden. Mértola
var i meget gamle dage en vigtig handelssta-
Stortrappe
tion, da byen havde den sidste ”havn”, som
kunne sejles til op ad Guadiana floden. Her
har fønikere, kartaginiensere, romere, arabere og kristne brugt byen som handelscenter.
I dag kan denne historiske arv stadig ses i
de mange små museer, som er fordelt rundt i
bycentrum. På byens højeste punkt ligger en
smuk borg, som har beskyttet byen.
Inden vi kom til hotellet, ville João lige vise
mig et udsigtspunkt, hvorfra jeg kunne se floden og byen. Det blev nu mere de to høgeørne, som lå og kredsede over floden, der optog
mig – en fin afslutning på en fantastisk dag.
Næste dag besøgte vi steppeområder igen og
så 5 forskellige unge spanske kejserørne, 3 blå
glenter, 5 skadegøge, 65 stortrapper samt 15
dværgtrapper og en høgeørn. Langs Guadiana
floden ligger Guadiana dalens naturpark, og
der er flere fine naturstier i parken. Parken har
Castro Verde steppen
Scanbird ApS • [email protected] • tlf. 234 234 04 Side 7
flere klippepartier, som er ideelle redepladser
for spansk kejserørn, kongeørn, stor hornugle,
sort stork samt blådrossel og klippeværling.
Efter et par dage i dette imponerende område
var jeg ikke i tvivl om, at vi skulle besøge dette område med en Scanbird gruppe.
Guadiana floden
and, sultanhøne og ”black-headed weaver”,
som er en flot afrikansk småfugl, der nu lever
vildt i Algarve regionen.
Så kørte vi lidt ind i landet til områdets orkidé-sti. Her var især biblomsterne talrige, og vi så fire arter, gul-, spejl-, lak- og
vestlig sneppe-ophrys. Endvidere fandt vi
sværd-skovlilje og hangøgeurt samt et par
stykker mere. Efter en god dag blev jeg kørt
tilbage til hotellet, hvor en veltilberedt buffet
ventede.
På turens sidste dag skulle vi besøge de bløde bjerge nord for Algarve. Vi kørte på nogle
idylliske småveje og besøgte flere fine områder bl.a. et åbent park-agtigt skovområde. Her
havde vi pirol, iberisk gransanger, rødhovedet
tornskade, hvidskægget sanger, gulirisk, korttået træløber og rødrygget svale. Rovfugle er
der sjovt nok ikke mange af i Algarve regionen. Her i småbjergene så vi dog en fin høgeørn.
Lak-Ophrys
De sidste dage skulle jeg tilbringe ved Algarve-kysten, og her blev min guide João skiftet
ud med en lokal guide for Algarve, der sjovt
nok også hed João. Inden turen sydpå var
jeg rundt på et par timers interessant kulturvandring i Mértola og besøgte byens koloni
af lille tårnfalk. Herefter gik turen til Algarve,
hvor jeg skulle bo på et unikt hotel, som er
en gammel tunfisker-camp, der er ombygget
til et flot 4-stjernet hotel beliggende isoleret i
Rio Formosa naturpark. Hotellet levede helt op
til mine forventninger, og lige udenfor gik der
flamingoer, hejrer og stylteløbere.
Algarve-kysten er Portugals solkyst, og der
ligger rigtig mange badehoteller langs kysten.
Der er også mange naturområder især vådområder, laguner og salturt-sletter. I baglandet er
der bløde småbjerge. Jeg skulle de næste par
dage besøge flere lokaliteter langs kysten. Den
første dag startede vi med at køre til reservatet Castro Marim, som er en flot salturtslette
med masser af laguner ud til Guadiana floden,
som her er blevet til grænseflod til Spanien.
En skadegøg fløj rundt i området. Syngende
dværglærker, skestork, flamingo og en del vadefugle fik vi set på vores korte besøg. Under
broen til Spanien kunne vi studere en koloni
gråsejlere og enkelte rødryggede svaler. Herefter kørte vi tilbage til Faro, hvor der i udkanten af byen ligger et mindre park-agtigt område op til en golfbane. Vi skulle besøge en sø,
hvor fuglene var meget tillidsfulde, da de er
vandt til folk omkring søen. På vej derud sang
en fin vendehals, og ved søens fugleskjul så
vi dværghejre på klods hold samt rødhovedet
Side 8
Så var tiden kommet til at køre til Lissabon og
tage aftenflyet tilbage til København. Det havde været en meget fin og udbytterig uge, og
Portugal er et dejligt land med flotte veje, fin
natur og masser af fugle. Det er helt sikkert,
at Portugal bliver en ny Scanbird destination.
I flyet lavede jeg allerede skitsen til næste års
Scanbird tur, og programmet kan du downloade i dette nyhedsbrev.
Ja, sådan blev jeg så meget klogere, og jeg
var glad for, at jeg havde henvendt mig til
João i Falsterbo.
Se alle billederne fra turen på dette link
Tryk her
Bestil på www.scanbird.com