“Landbrug er lavstatus så vi siger agr

12
Redigering Eva Brünnich
Layout Babken Margaryan og Juan Rodas
Virksomheder
Afrika – vækst
og muligheder
Afrika boomer økonomisk, og i en artikelserie stiller
Børsen skarpt pådanske iværksætteres og etablerede
virksomheders muligheder på det store kontinent.
Torsdag 16. juli 2015
33,2
“Jeg er blevet meget overrasket
over, hvor få ambitioner folk har,
og hvor meget de skal presses
for at tage en lille risiko”
millioner kroner eksporterede Danmark
varer for til Mozambique i 2014
Anders Frigaard, direktør, Danishknowhow
“Landbrug er lavstatus så
I en landsby i Mozambique har Danishknowhow skabt en forretning på at
uddanne lokale til entreprenører, der
opdrætter kyllinger og dyrker jorden
Af Johan Christensen,
Mozambique
“Vores store problem er at gøre
folk entreprenante. Manglen
på ambitioner gør, at folk forventer hurtige penge uden at
ville lægge en indsats, fordi vi
igennem alt for mange år er
blevet vænnet til kun at modtage”.
José Machado lægger ikke
fingre imellem, når han skal
beskrive udfordringerne med
at få aktiveret lokalbefolkningen i landsbyen Moamba en
times kørsel uden for Mozambiques hovedstad Maputo.
Svinger macheten
Sammen med det danske firma
Danishknowhow med adm.
direktør Anders Frigaard i
spidsen har han opbygget en
rentabel forretning, hvor lokale landsbyboere melder sig
som entreprenører og lærer
50
pct. i lønstigning takkede
alle de adspurgte nej til,
fordi det betød endnu
en opgave
at opdrætte kyllinger og dyrke afgrøder, for derefter selv
at etablere sig med egne kyllingehuse.
Det foregår på 300 hektar
landbrugsjord uden for Moamba, som hans familie ejer retten til af dyrke.
Her sørger en machetesvingende Maria Lucia for at
holde græsset så kort, at især
kobraslangerne ikke kan slippe
uset ind på rov.
Men i dag snor de sig forgæves igennem den varme
røde jord, for Børsen besøger
farmen en af de første dage,
efter at kyllingerne er kørt til
slagtning.
Skovler ekskrementer
I dag og de næste 14 består
arbejdet primært i at få renset
de 20 store kyllingehuse for
ekskrementer og få desinficeret dem, så alt er klar til det
nye hold kyllinger kommer til
og skal opdrættes de næste 30
dage.
Men arbejdet skrider langsomt frem set med danske
briller.
End ikke i et af verdens fattigste lande lokker tanken om
at skulle beskæftige sig med
landbrug.
“Landbrug er lavstatus, så vi
kalder det agrobusiness – det
gør folk mere stolte” siger Anders Frigaard.
Alle takkede nej
Forretningsmodellen går ud
på, at de lokale entreprenører
dele indtægten fra salget af
kyllinger og afgrøder ligeligt
med projektselskabet, der så
stiller driftsmidlerne til rådighed.
Det giver entreprenørerne
mulighed for at tjene omkring
20.000 kr. til sig selv årligt i et
land, hvor gennemsnitsindkomsten i 2010 var på 5300 kr.
Men José Machado er ind
imellem frustreret over, hvor
svært det er at hjælpe folk ud
af fattigdommen, selv om man
giver dem chancen.
Eksempelvis blev otte af
entreprenørerne tilbudt en
lønstigning på 50 pct., hvis de
selv dagligt ville fjerne nattens
døde kyllinger og ikke overlade
den opgave til vagterne.
Men ingen af de otte tog
imod tilbuddet.
“Det er underligt hvorfor
folk, der får muligheden for
at blive økonomisk mere frie,
ikke griber muligheden. Men
det er meget udbredt, at folk
ikke jagter velstanden på sam-
Børsen besøger det sydlige Afrika
FAKTA
Danishknowhow
tableret som dansk anpartsselskab af Anders Frigaard
E
i 2005.
■■ Har specialiseret sig i at rådgive om landbrugsproduktion i såvel det tidligere Østeuropa som Asien og Afrika.
■■ Har i Mozambique etableret et lokalt joint venture sammen med José Machado.
■■ Driver sammen farmprojektet i Moamba uden for
hovedstaden Maputo, hvor 30 entreprenører opdrætter
kyllinger og dyrker afgrøder til det lokale marked.
■■ Er etableret med danske bistandskroner i ryggen og med
støtte fra Bestsellerfonden.
■■ Beskæftiger 10 ansatte på kontorer i DK og Mozambique.
■■
ZAMBIA
Solwezi
Kabwe
MOZAMBIQUE
SYDAFRIKA
Riviersonderen
Moamba
Maputo
Durban
JOCH
me måde som vi andre måske
gør,” siger José Machado.
Til daglig er han driftschef
for en af Mozambiques største
cementfabrikker – et job, han
tog, efter i flere år at have været lektor på universitetet.
Så farmprojektet er for ham
mere en fritids- og fremtids-
investering. En konstellation,
der passer den danske partner
Anders Frigaard fra Danishknowhow godt.
“Det er en kæmpe fordel, at
José har et godt arbejde ved siden af, så han ikke har krævet
at få penge hele tiden. For ganske vist løber projektet rundt
finansielt, men det er endnu
ikke nok til, at vi kan aflønne
den investerede kapital,” siger
Anders Frigaard.
Han stiftede i 2005 Danishknowhow med en ambition
om at uddanne landmænd i
det tidligere Østeuropa, Rusland og Ukraine, og i 2010
valgte han så at udvide til
Afrika.
Planen er, at der skal være
80 entreprenører på kyllingefarmen, når der bliver etableret en lokal slagtehal senere
på året. Og 50 på landbruget,
når pumpen altså først fungerer.
Virksomheder
Torsdag 16. juli 2015
Mozambique
er i top tre
over hurtigst
­voksende lande
i Afrika.
12,2
13
“Folk forventer hurtige penge uden
at ville lægge en indsats, fordi vi
igennem alt for mange år er blevet
vænnet til kun at modtage”
pct. er vareeksporten fra Danmark til
Mozambique steget mellem 2013 og 2014
José Machado, Danishknowhows lokale forretningspartner
vi siger agrobusiness”
Det er uhøfligt
– men det virker
Af Johan Christensen,
Mozambique
D
irektøren for Danishknowhow, Anders Frigaard, tager utraditionelle
metoder i brug for at øge produktiviteten i sit afrikanske
landbrugsprojekt.
“Vi måler hver enkelt af vores 30 entreprenørers indsats.
Og viser dem resultatet direkte. Er de i rød, gul eller grøn
zone. Det er uhøfligt, men det
virker,” siger Anders Frigaard.
Nødt til at ændre kultur
Hans oplevelser i Afrika viser
et meget lavt ambitionsniveau,
manglende lyst til at tage ansvar, for lidt fokus på produktivtetsforbedringer og generel fravær af stolthed, når det
handler om arbejdslivet.
“Jeg ved godt, at det er ekstremt uhøfligt at sige, men
80 pct. af folkene laver intet.
De sidder bare en hel dag
uden at røre en finger. Folk
er ikke dovne eller dumme,
men de har været vant til at
modtage så længe, at det er
José Machado (tv) besigtiger,
mens entreprenøren Bernardo
Mutseka skovler kyllingeefterladenskaber i endnu en sæk,
så alt er klart, til hans næste
hold kyllinger om to uger.
Foto: Johan Christensen
En af dem er Bernardo Mutseka, der de seneste 12 måneder har arbejdet på projektet,
hvor han bl.a. har lært om
driftsøkonomi.
“Min plan er at etablere min
egen kyllingeproduktion og
drive agrobusiness, som det
jeg har lært her,” siger Bernardo Mutseka og skovler kyllingeefterladenskaber i endnu
en sæk.
[email protected]
Se alle artikler fra
temaet om Afrika på
borsen.dk/afrika
30
lokale entreprenører
forsøger Danishknowhow at
uddanne til at kunne drive
lokal kyllingeproduktion
svært at gøre andet,” siger
Anders Frigaard, som ikke er
taget til Afrika for at lave om
på kulturen – og så alligevel.
“Jeg kom ikke hertil for at
ændre kulturen, men min
holdning er, at deres kultur
mange gange forhindrer dem
i at blive profitable, så vi bliver
nødt til at ændre deres kultur.
For vi skal være profitable,
og det samme skal de,” siger
Anders Frigaard om sit landbrugsprojekt Danishknowhow.
Han forsøger derfor at lære
sine 30 lokale entreprenører,
og ikke mindst de lokale ansatte i projektselskaber her
i Moamba uden for Mozambiques hovedstad Maputo, at
de skal tage ansvar.
Analyse
Af Johan Christensen, redaktør
Er traktoren i stykker? Så find
ud af, hvordan du laver den.
“Folk, der får succes her, er
folk, der løser problemer. Vi
prøver at få folk til i det mindste at forsøge at løse problemerne og ikke bare sige nåh.
De succesfulde danske landmænd brokker sig da heller
ikke hele tiden,” siger Anders
Frigaard.
Iphone-effekten
Ambitionsniveauet
forsøger han at stimulere gennem
iphone-effekten.
“Når folk faktisk kan se, at
det kan lade sig gøre for naboen af få en Iphone, bliver de
mere ambitiøse. Men generelt
tænker de fleste her ikke meget længere end næste løncheck,” fortæller han.
José Machado, hans lokale
forretningspartner, som til
daglig er driftsdirektør for en
af de største cementfabrikker
i Mozambique, er enig.
“Vi mangler de gode eksempler, der viser, at man kan rykke sin livsstil ved at knokle,”
siger han.
[email protected]
Bestsellerfonden bag
afrikansk kyllingefarm
Af Johan Christensen,
­Mozambique
D
et er både danske bistandskroner og penge fra
Bestsellerfonden, der har fået
landbrugsprojektet i Moamba
uden for Mozambiques hovedstad Maputo stablet på
benene.
Bestsellerfonden har således støttet byggeriet af 20
store kyllingehuse, ligesom
fonden også bidgraer til etableringen af en lokal slagtehal
på farmen.
Fonden forklarer donationen med, at Mozambique er
er meget fattigt land med ekstrem frugtbar landbrugsjord.
“Men det at oprette en
simpel forretning er ekstremt
svært for fattige ufaglærte farmere uden faciliteter og med
begrænsede økonomiske ressourcer,” oplyser fonden på
dens hjemmeside.
Ifølge Anders Frigaard, der
er adm. direktør for firmaet bag
projektet, Danishknowhow,
er det finansielt rentabelt.
“Det er et kommercielt projekt med et klart socialt afkast.
Vores indtægter overstiger
udgifterne. Men min drøm er
da, at vi kan øge det markant,”
siger Anders Frigaard.
Han mener, det danske projekt
kan være med til at skabe succeshistorier i den sydlige del
af Afrika.
“Vores projekt hylder dem,
der har succes og gør det synligt, at det kan lade sig gøre,”
siger Frigaard.
Ikke nem brydekamp
Men brydekampen med Afrika
har ikke været lige nem.
“Jeg er blevet meget overrasket over, hvor få ambitioner folk har, og hvor meget de
skal presses for at tage en lille
risiko. Det er langt imellem
nogen, der har noget drive,”
siger han.
Brug for problemløser
– ikke en regelrytter
“Tidligere var det vores strategi at have en dansker hernede permanent. Men det er vi gået væk fra. Det var slet
ikke nogen god ide”.
Ordene stammer fra José Machado fra Mozambique,
der beretter om de udfordringer, han har haft med at få sit
joint venture med danske Danishknowhow til at fungere
med det rette setup.
Hvad der for danske investorer kan virke som den bedste
garanti mod, at tingene skrider, kan i en anden kulturel
opfattelse ses som unødig overvågning og mistillid. Og i
partnerskabet mellem Machado og Anders Frigaard fra
Danishknowhow er der brug for
en problemløser – ikke en regelrytter. I hvert fald når man spør“Hvis I føler
ger i Mozambique.
jer mere værd,
Men skyldes den opfattelse, at
danskere
er for arrogante, klunviser I det
tede og for direkte i deres kontakt
i hvert fald
med forretningspartnere i Afrika?
Den beskyldning nævnes ofte
ikke”
som en undskyldning for, hvorfor forretningsprojekter med
danskere i Afrika ind imellem ikke går helt efter planen.
Men svaret er nej, hvis man spørger i Mozambique. Her
lyder skudsmålet, at danskere hverken opfører sig racistisk
eller føler sig mere værd.
“Det gode ved jer er, at jeres værdier ikke afhænger af,
hvem I er sammen med. I modsætning til mange portugisere, brasilianere og sydafrikanere. Hvis I føler jer mere
værd, så viser I det i hvert fald ikke,” siger José Machado.
Snævert udsyn giver sjældent overblik
Generelt bryder han sig dog ikke selv om folk, der kommer
direkte fra et land til et andet og tror, de kan tage de vises
sten med hjemmefra.
“Det fungerer altså bedst, når folk har boet flere steder
i verden og ikke blot kommer fra Danmark, Norge eller
Sverige og tror, at de kan tage deres måde med til Afrika.”
I Afrika er der brug for mere fleksibilitet, og folk, der har
boet uden for Danmark, er ofte mere forstående overfor
ting, de normalt aldrig ville acceptere i Danmark – lyder
argumentationen.
Meldingen giver genklang andre steder i Afrika, hvor
danske virksomheder forsøger at etablere sig. Ofte er der
problemer med bestyrelsen hjemme i Danmark, der kræver
afrapporteringer i et væk, uden smålig skelen til signalværdier. Helt galt går det, hvis man som dansk repræsentant bliver udsendt til at drive et lokalt datterselskab i et
afrikansk land. Og fastholder kravene til omgivelserne,
men ikke selv kan leve op til dem.
“Når nogle er meget krævende og når målene, lukker
vi gerne øjnene og siger o.k.. Men hvis folk er krævende
og ikke selv når målene, går det ikke. Og de fleste ændrer
opførsel, når de kommer til Afrika. Så holder de op med at
gøre, som de selv prædiker,” lyder det fra José Machado.