Patientens opmærksomhed på kræftsymptomer

Dansk kræftbehandling i front – har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«
Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme
på kræft?
Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc.
Center for forskning i cancerdiagnostik i praksis
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Borgernes rolle i kræftudredning
 Er den praktiserende læge for længe om at henvise
patienten?
 Forsinker speciallæger og hospitaler udredningen?
 Er patienten for længe om at søge læge ved symptomer på
kræftsygdom?
 Eller lidt af det hele….
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Forklaringsmodel
Symptomkendskab
Forestillinger om
kræft
Lægesøgning ved
symptom
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Tidlig diagnostik
Bedre prognose
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Gennemførte interviews
Danmark
Norge
Sverige
UK
Australien
Canada
> 50 årige
2000
2009
2039
6965
4002
2064
30-49 årige
1000
Total
3000
2009
3070
6965
4002
2064
Svarprocent
38,2
23,2
28,0
19,4
35,8
16,0
1031
Forbes et al. Differences in cancer awareness and beliefs between Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the UK (the International Cancer
Benchmarking Partnership): do they contribute to differences in cancer survival? BJC 2013; 108: 292-300
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Kendskab til kræftsymptomer
1.
2.
3.
4.
5.
En uforklarlig knude eller hævelse
Længerevarende, uforklarlige smerter
Blødning uden kendt årsag
Længerevarende hoste eller hæshed
Ændringer i afførings- eller
vandladningsmønster
6. Længerevarende besvær med at synke
7. En ændring i den måde, et
modermærke ser ud på
8. Et sår der ikke heler
9. Uforklarlige svedeture om natten
10. Uforklarligt vægttab
11. Uforklarlig træthed
Forbes et al. Differences in cancer awareness and beliefs between
Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the UK (the
International Cancer Benchmarking Partnership): do they contribute to
differences in cancer survival? BJC 2013; 108: 292-300
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Viden om kræft og socioøkonomi
Genkendelse af < 9 symptomer
Justeret PR
95% CI
Uddannelse
Lang
1,00
Mellem
1,45
1,3-1,6
Kort
1,57
1,4-1,8
Indkomst
Høj
1,00
Mellem
1,19
1,1-1,3
Lav
1,33
1,2-1,5
Hvidberg et al. Cancer awareness and socio-economic position: results from a population-based study in Denmark.
BMC Cancer, 2014; 14: 581
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Kendskab til aldersbetinget kræftrisiko
Hvilken af følgende grupper, tror du har størst sandsynlighed for at få konstateret
kræft inden for det næste år? (30-årige; 50-årige; 70-årige; Alle har lige stor
sandsynlighed uanset alder)
% som angav, at 70-årige har
størst risiko
Danmark
Norge
Sverige
UK
Australien
Canada
25
29
38
14
16
13
Forbes et al. Differences in cancer awareness and beliefs between Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the UK (the International Cancer
Benchmarking Partnership): do they contribute to differences in cancer survival? BJC 2013; 108: 292-300
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Myte: Det er de unge som får kræft
Manglende kendskab til øget
kræftrisiko med stigende alder
Justeret PR
95% CI
Uddannelse
Lang
1,00
Mellem
1,31
1,2-1,5
Kort
1,42
1,3-1,6
Indkomst
Høj
1,00
Mellem
1,15
1,0-1,3
Lav
1,19
1,0-1,4
Hvidberg et al. Cancer awareness and socio-economic position: results from a population-based study in Denmark.
BMC Cancer, 2014; 14: 581
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Barrierer for lægesøgning
Danmark
%
Norge
%
Sverige
%
UK
%
Australien
%
Canada
%
Jeg ville være bange for at
spilde lægens tid
12
11
9
34
14
21
Det ville være pinligt for mig
6
9
9
15
12
10
Jeg ville være bekymret for,
hvad lægen måske ville finde
24
20
23
28
22
25
Jeg har for travlt til at tage mig
tid til at gå til læge
17
21
19
23
24
29
Forbes et al. Differences in cancer awareness and beliefs between Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the
UK (the International Cancer Benchmarking Partnership): do they contribute to differences in cancer survival?
BJC 2013; 108: 292-300
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Forestillinger om kræft
Seks forestillinger om kræft
% som erklærer sig
enige i udsagnet
Danmark
Sverige
1. Kræft er en dødsdom
28,4
28,3
2. Jeg ville ikke ønske at vide det, hvis jeg
havde kræft
10,0
6,9
3. De fleste former for kræftbehandling er
værre end selve sygdommen
59,6
59,7
% som erklærer sig
uenige i udsagnet
Danmark
Sverige
4. Mange mennesker med kræft kan i dag
fortsætte med deres normale gøremål
13,7
8,7
5. Kræft kan ofte helbredes
10,7
6,8
2,4
0,9
6. Chancerne for at overleve øges, hvis man
går til lægen hurtigst muligt efter man har
bemærket et symptom på kræft
Upublicerede resultater
Social ulighed i kræft-pessimisme
Kræft er en dødsdom
Jeg ville ikke ønske at
vide det, hvis jeg havde
kræft
Chancerne for at
overleve øges, hvis man
går til lægen hurtigst
muligt efter man har
bemærket et symptom
på kræft
PR (95% CI)
PR (95% CI)
PR (95% CI)
1,00
1,00
1,00
Mellem
1,14 (0,99-1,31)
1,40 (1,04-1,88)
0,99 (0,98-1,00)
Kort
1,37 (1,17-1,61)
2,08 (1,53-2,83)
0,98 (0,96-1,00)
Uddannelse
Lang
Analysen er justeret for køn, alder, civilstatus, etnicitet, tidligere kræftdiagnose, familiemedlemmer med
kræft og selvvurderet helbred.
Hvidberg et al. Barriers to health-care seeking , beliefs about cancer and the role of socio-economic position. A Danish population-based study.
Preventive Medicine (2015): 71: 107-113
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Betyder kræft-pessimisme noget?
Kræft-optimister (0-2 negative forestillinger): Tror du uforklarlig
blødning kan være tegn på kræft?
Andel som ville vente > 1 uge
med at søge læge ved blødning
fra endetarmen
Ja
(n = 2117)
Nej
(n = 407)
13,5%
20,4%
Kræft-pessimister (3+ negative forestillinger) : Tror du
uforklarlig blødning kan være tegn på kræft?
Andel som ville vente > 1 uge
med at søge læge ved blødning
fra endetarmen
Funded by: The Danish Cancer Society
Ja
(n = 256)
Nej
(n = 68)
18,8%
14,7%
| The Novo Nordisk Foundation
Upublicerede resultater
Konklusion
 Ingen entydige resulter som peger i retning af, at danske borgere:
 Ville vente længe med at søge læge
 Har flere barrierer for lægesøgning
 Ved mindre om kræftsymptomer
 Viden om kræft er relateret til uddannelse og indkomst
 En andel af danskerne har negative forestillinger om kræft
 Negative forestillinger om kræft har en social slagside
 Hvordan oplyses om kræft uden at forstærke den sociale ulighed?
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation
Tak for jeres opmærksomhed!
Funded by: The Danish Cancer Society
| The Novo Nordisk Foundation