boligbrochure - BO-VEST

Velkommen til BO-VEST
Boligsamarbejdet på Vestegnen
2015
BO-VEST er et fælles boligadministrations­selskab,
som ejes af de tre boligorganisationer Albertslund
Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille
Andelsboligforening.
BO-VEST administrerer ca. 10.000 boliger spredt
over Vestegnen fordelt således:
Albertslund Boligselskab
2.112 boliger i Albertslund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4
Tranemosegård
3.193 boliger i Brøndby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8
Vridsløselille Andelsboligforening
Seneste udgave: januar 2015. BO-VEST tager forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.
4.751 boliger i Albertslund, Greve og Ishøj. . . . . side 12
Ventelister
Hvornår kan jeg blive skrevet op til en bolig?
Hvis du vil leje en almen bolig, skal du skrives op på en eller flere ventelister hos BOVEST. Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op på en venteliste.
Din plads på ventelisten er personlig og
kan ikke overdrages til andre. Hvert år vil du
blive opkrævet et årligt gebyr til boligorganisationen for fortsat at stå på ventelisten.
Gebyret dækker boligorganisationens omkostninger ved at administrere og ajourføre
ventelisten.
Ønsker din samlever/ægtefælle også at stå
på venteliste, skal hun/han skrives op. Hvis
din ægtefælle dør eller flytter på plejehjem,
kan dennes placering på ventelisten overdrages til dig. Man kan dog ikke arve sine
forældres plads/vente­listenummer.
Hvordan bliver jeg skrevet op?
Benyt BO-VEST’s hjemmeside eller
ring på 88 18 08 80 for at blive skrevet op. Du er også velkommen til at
kontakte bolig­gruppen personligt på
Malervangen 1 i Glostrup.
Hvad koster det at blive skrevet op?
Prisen er kr. 220 årligt for at være på ventelisten i ét boligselskab, kr. 285 for to selskaber
og kr. 330 for alle tre selskaber.
Hvor lang er ventetiden på en bolig?
Det er meget forskelligt, hvor lang ventetid der er i de forskellige afdelinger. Under
hver enkelt afdeling i denne brochure kan
du se, hvor lang den forventede ventetid er
for ansøgere, som ikke allerede bor i en af
vores afdelinger.
Oprykningsret
Du har oprykningsret til en anden bolig i
den boligorganisation, du bor i. Denne ret
gælder dog kun, hvis din nuværende bolig
bliver ledig, når du flytter. Dvs. i tilfælde af
skilsmisse, hvor den ene part beholder lejligheden, og den anden part skal have en
ny lejlighed, bortfalder oprykningsretten.
Mere om ventelister
Alle boligorganisationer skal have to ventelister:
• En almindelig venteliste, hvor du kan blive skrevet op til en bolig.
• En oprykningsventeliste, som du kan blive skrevet op på, hvis du i forvejen
har en bolig i boligorganisationen og ønsker at flytte til en anden bolig i samme
organisation.
Den, der har stået længst på ventelisten,
er den første, der får tilbudt en ledig bolig.
Skulle du akut få behov for en bolig, ændrer
det ikke ved din placering på ventelisten.
Er du medlem af Vridsløselille Andelsboligforening, bygger din placering på ventelisten på dit medlemsnummer.
2
Når du ønsker en bolig, skal du henvende
dig til boligforeningen, så bliver du placeret på en venteliste udfra dit medlems­
nummer.
Ved anvisning af bolig i VA bevarer du dit
medlemsnummer, i modsætning til i AB og
TMG hvor dit nummer udgår, og du skal
skrives op påny, hvis du fortsat vil være på
venteliste.
Du skal være opmærksom på, at VA er en
almen andelsboligforening, som ikke må
forveksles med en privat, hvor både lovgivning og økonomi er anderledes.
Anvisning af boliger
Når der er en ledig bolig, anvises den først
til boligansøgerne, som står på oprykningsventelisten i afdelingen, derefter til interne
i selskabet og til sidst bliver boligen tilbudt
eksterne medlemmer.
Boligerne anvises efter anciennitet.
Har du et akut behov for en bolig, skal du
kontakte din bopælskommune.
Kommunal anvisningsret
I nogle afdelinger er der 100 % kommunal
anvisningsret.
Det gælder følgende afdelinger:
•Askerød
•Bæk/Fosgården
•Blokland
•Damgården/Kærgården/Kildegården
•Gadekæret
• Kanalens Kvarter/Etagehusene
Kommunen har mulighed for at anvise lejere til ledige, almene boliger. Det kan ske på
følgende måder:
•Kommunen kan disponere over hver
fjerde bolig, der bliver ledig, så den kan
løse påtrængende boligsociale behov.
•Kommunen kan herudover aftale med
boligorganisationen, at der stilles
yderligere et antal boliger til rådighed til
løsningen af boligsociale opgaver.
•Kommunen kan beslutte, at hver tredje
bolig skal stilles til rådighed for genhusning, sanering, byfornyelse etc.
•Kommunen kan ved indflytning
tilbyde en bolig i en anden afdeling,
såfremt den skønner, at det vil gavne
beboersammensætningen i begge
afdelinger.
Ældreboliger og handicapboliger
Boliger, der er bygget til ældre og til handicappede, er forbeholdt disse lejere. Det er
kommunen, der anviser boliger til ældre og
handicappede.
Du kan finde yderligere oplysninger om de
enkelte afdelinger og boliger på:
www.bo-vest.dk.
3
Oversigt over boliger i Albertslund Boligselskab
Afdeling 3701 - Solhusene
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
36 - 38
2.600 - 2.716
6.500
10 år
2
50 - 68
3.560 - 4.823
8.500
15 - 20 år
3
65,6 - 80
4.172 - 5.662
11.000 - 15.000
15 - 20 år
4
87 - 88
6.183 - 6.201
15.000
15 - 20 år
Solporten nr. 8 - 24, Solhusene nr. 5 - 19 og nr. 8 - 22 samt Grønneled nr. 6 - 28, 2620 Albertslund
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er
tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen.
4
Afdeling 3702 - Syd
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
4
93 - 106
5.816 - 7.148
15.000
10 - 15 år
5
108
6.525
20.000
10 - 15 år
Gårdhuse - nordlige: Liljens, Stjernens, Kronens, Klokkens og Faklens Kvarter, 2620 Albertslund
Rækkehuse: Elefantens, Løvens, Hvalens og Krebsens Kvarter, 2620 Albertslund
Gårdhuse - sydlige: Storkens, Mågens, Vibens og Lærkens Kvarter, 2620 Albertslund
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er
tilladt at holde 2 husdyr afdelingen.
Oversigt over boliger i Albertslund Boligselskab
Afdeling 3703 - Vest
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
4
92,7
5.978 - 6.312
17.400
15 - 20 år
5
107,7
7.106
19.400
15 - 20 år
Gårdhuse: Hveden, Rosen, Violen, Margaritten og Valmuens Kvarter, 2620 Albertslund
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er
tilladt at holde 1 hund i afdelingen.
5
Afdeling 3704 - Etagehusene
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
42 - 51
2.972 - 3.539
9.000
**)
2
54 - 73
3.553 - 4.974
13.000
**)
3
81 - 107
5.500 - 7.427
17.000 - 22.500
**)
4
109 - 131
7.195 - 8.516
22.500 - 25.000
**)
91
7.199
20.000
**)
7.825
20.000
**)
Ældreboliger
2
Tilgængelighedsbolig
2
137
Kanalens Kvarter nr. 2 - 126, 2620 Albertslund
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er
tilladt at holde 1 kat i afdelingen. **) Anvises af Albertslund Kommune
Oversigt over boliger i Albertslund Boligselskab
Afdeling 3708 - Nord
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
3
94,4
5.565
12.500
**)
4
117,4
6.720
15.300
**)
5
129,7
7.320
16.500
**)
Damgården nr. 2 - 16, Kildegården nr. 1 - 16 og Kærgården nr. 1 - 16, 2620 Albertslund
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er
tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen.
**) Anvises af Albertslund Kommune
6
Afdeling 3710, 3711 og 3712 - Kirsebærgården, Blommegården og Troldnøddegården
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
2
59 - 67
4.762 - 5.923
14.000
3
74 - 85
5.735 - 6.747
17.000
10 år
4
99 - 104
7.372 - 8.038
20.500
15 - 20 år
15 - 20 år
Blommegården nr. 1 - 44, Kirsebærgården nr. 1 - 38 og Troldnøddegården nr. 1 - 42, 2620 Albertslund
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er
tilladt at holde 1 husdyr i Kirsebærgården, 2 husdyr i Blommegården og 1 husdyr i Troldnøddegården.
Oversigt over boliger i Albertslund Boligselskab
Afdeling 3713, 3714 og 3715 - Capellavænget, Miravænget og Rigelvænget
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
2
48 - 68
4.116 - 5.158
14.000
15 - 20 år
3
73 - 90
5.304 - 6.527
17.000
10 år
4
101 - 151
7.029 - 10.911
20.500
15 - 20 år
Capellavænget nr. 1 - 44, Miravænget nr. 1 - 47 og Rigelvænget nr. 1 - 46, 2620 Albertslund
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme.
Det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen.
7
Afdeling 3716, 3717 og 3718 - Eskebuen, Rimbuen og Oldbuen
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
2
55,4 - 60,2
4.471 - 5.388
14.000
3
81,2 - 84,8
6.131 - 7.120
17.000
10 år
4
100,5
7.381 - 8.257
20.500
15 - 20 år
15 - 20 år
Eskebuen nr. 1 - 52, Rimbuen nr. 1 - 43 og Oldbuen nr. 1 - 47, 2620 Albertslund
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme.
Det er tilladt at holde 1 husdyr i Eskebuen, 2 husdyr i Rimbuen og 1 husdyr i Oldbuen.
Oversigt over boliger i Tranemosegård
Afdeling 1 - Tranevænget
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
46,6
2.889 - 2.899
5.000
5 - 6 år
2
53,2 - 72,5 1)
3.305 - 4.495
7.000
*)
3
70,7 - 96,5
4.417 - 6.049
8.000
6 - 7 år
4
84,5 - 96,5
5.242 - 6.115
9.500
*)
Tranevænget nr. 1 - 21 og nr. 2 - 70
Brøndbyvestervej nr. 70 - 122 og Park Allé nr. 202 - 212, 2605 Brøndby.
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse eller altanudskiftning kan
forekomme. De fleste lejligheder har altan. Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
1
) Denne bolig findes der kun èn enkelt af.
Afdeling 3 - Maglelund
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
1
32,0 - 44,8
1.887 - 2.675
4.000 - 5.600
2
38,0 - 74,7 )
2.254 - 4.499
3.065 - 10.785
*)
3
64,0 - 80
3.839 - 4.820
8.000 - 9.250
6 - 7 år
4
81,0 - 92,0
4.871 - 5.553
6.447 - 7.361
*)
1
Ventetid
5 - 6 år
Maglelund nr. 1 - 57 og nr. 2 - 68, 2660 Brøndby Strand.
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse eller altanudskiftning kan
forekomme. De fleste lejligheder har altan. Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
1
) Denne bolig findes der kun èn enkelt af.
8
Oversigt over boliger i Tranemosegård
Afdeling 4 - Tranehaven
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
2
54,8 - 73,7
3.273 - 4.408
6.000
5 - 6 år
3
63,2 - 91,9 1)
3.773 - 5.506
8.000
6 - 7 år
4
72,8 - 91,9
4.360 - 5.506
9.500
*)
Tranehaven nr. 1 - 17 og nr. 2 - 86, 2605 Brøndby
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Alle
lejligheder har altan. Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
1) Denne bolig findes der kun èn enkelt af.
9
Afdeling 6 - Moserne
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
32 - 39
1.944 - 2.427
3.680 - 4.175
2
37 - 74
2.268 - 4.678
4.255 - 6.440
*)
3
64 - 92 1)
3.932 - 5.798
7.360 - 8.510
6 - 7 år
4
83 - 131,3 1)
5.138 - 8.203
9.545 - 15.100
*)
5 - 6 år
Brøndbyvestervej nr. 130 - 152, Falkemosen nr. 2 - 16, Fuglemosen nr. 1 - 15 og nr. 2 - 16.
Glentemosen nr. 2 - 26, Høgemosen nr. 2 - 24, Rylemosen nr. 1 - 11 og nr. 2 - 28 samt Ørnemosen
nr. 1 - 13, 2605 Brøndby
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse eller altanudskiftning
kan forekomme. De fleste lejligheder har altan. Det er tilladt at holde 1 hund eller kat i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
1
) Denne bolig findes der kun èn enkelt af.
Oversigt over boliger i Tranemosegård
Afdeling 12 - Gillesager/Lindeager
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
49,2 - 52,0
2.874 - 3.205
10.0000
3 - 4 år
2
66 - 72
3.861 - 4.300
11.500
4 - 5 år
3
76,1 - 90,0
4.423 - 5.309
16.100
4 - 5 år
4
86,9 - 98,5
5.049 - 5.720
17.500
*)
Gillesager nr. 264 - 272 (højhus), nr. 274 - 280 (lavhus - lang ventetid) og Lindeager nr. 33 - 39
(lavhus - lang ventetid), 2605 Brøndby
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. De
fleste lejligheder har altan. Det er tilladt at holde 1 hund eller kat i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
Afdeling 13 - Silergården
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ungdomsbolig
35
2.728
4.000
Ventetid
Anvises af
kommunen
2
1
46,8 - 82,9 )
3.700 - 5.979
4.500 - 11.000
3 år
3
84 1) -104,9
5.508 - 7.413
11.000 - 13.100
2 år
4
100,6 - 118,8 )
6.568 - 8.147
12.700 - 14.045
3 - 4 år
5
119,2 -138,1
7.539 - 8.659
14.700 - 15.700
3 år
1
Tranumparken nr. 1 - 33, Kisumparken nr. 1 - 121 og 2 - 122. Ulsøparken nr. 2 - 32, 2660 Brøndby
Strand
Lejlighederne er med altan eller have. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/
badeværelse kan forekomme. Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.
1
) Denne bolig findes der kun èn enkelt af.
10
Oversigt over boliger i Tranemosegård
Afdeling 15 - Gurrelund/Bjerrelund
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
41
2.104
7.283
*)
2
73
3.801
12.979
*)
4
104
5.438
18.491
*)
5
110
5.749
19.561
*)
Gurrelund nr. 1 - 75 og nr. 2 - 112 og Bjerrelund nr. 1 - 39 og nr. 2 - 100, 2660 Brøndby Strand
De 4 og 5 værelses boliger er rækkehuse i 2 plan. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme.
Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
11
Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 51 - Toften
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
2
59,8 - 67,3
4.204 - 4.725
10.400 - 11.900
30 år
3
59,8 - 79,3
4.204 - 5.569
10.400 - 15.600
20 år
4
81,1 - 95,2
5.700 - 6.687
14.100 - 16.550
20 år
Roskildevej nr. 209 - 241, 2620 Albertslund
Nogle lejligheder har altan eller fransk altan. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for
køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen.
12
Afdeling 52 - Læhegnet/Nørreland
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
4
83,4
5.666
14.325
Ventetid
*)
Læhegnet nr. 18 - 40 og Nørreland nr. 1 - 17, 2620 Albertslund
Boligerne er alle huse i ét plan med gårdhaver. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for
køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 53 - Banehegnet
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
50,0 - 57,3
3.219 - 3.605
7.650 - 8.550
*)
2
50,0 -77,2
3.219 - 4.736
7.650 - 11.250
*)
3
75,6 - 86,4
4.672 - 5.270
11.100 - 12.550
*)
4
86,4 - 93,4
5.270 - 5.729
12.550 - 13.650
*)
Banehegnet nr. 1 - 60, 2620 Albertslund
De fleste boliger i stueplan har have eller terasse. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris
for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen. Katte skal holdes indendøre eller føres i snor.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
Afdeling 66 - 4 Nord
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
4
93
5.737
15.000
*)
5
108
6.386
16.650
*)
Gårdhuse: Vægten, Nøglen, Ankeret og Hjulets Kvarter, 2620 Albertslund
Boligerne er gårdhuse med gårdhaver. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
13
Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 67 - 4 Syd
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
4
93
5.514 - 6.336
15.000 - 17.250
*)
5
108
6.128
16.650
*)
Gårdhuse: Duen, Hanen, Ørnen, Spætten, Svanen, Ravnen og Uglens Kvarter, 2620 Albertslund
Boligerne er gårdhuse med gårdhaver. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
14
Afdeling 68 - 4 Række
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
4
98-111
5.410 - 7.788
14.750
Ventetid
*)
Rækkehuse: Oksen, Vædderen, Hjorten, Bjørnen og Fiskens Kvarter, 2620 Albertslund
Boligerne er rækkehuse i 2 plan. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/
badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 55 - Kanalens Kvarter
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
42 - 51
3.394 - 4.055
8.350 - 10.000
**)
2
54 - 73
4.268 - 5.582
10.500 - 13.750
**)
3
81 - 107
6.239 - 7.638
15.350 - 22.500
**)
4
109 - 131
7.617 - 9.181
22.500 - 25.000
**)
2
43,2 - 91
4.980 - 8.193
12.100 - 20.000
**)
3
65,9 - 114
7.142 - 9.011
17.400 - 22.500
**)
4
137
8.800
25.000
**)
Ældreboliger
Kanalens Kvarter 128 - 232, 2620 Albertslund
Alle boliger har altan. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse
kan forekomme. Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.
**) Anvises af Albertslund Kommune
Afdeling 56 - 6 Vest
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
4
93
6.042 - 7.242
17.961
*)
5
108
6.792
20.028
*)
Gårdhuse: Kastanjen, Koglen, Æblet, Vindruen, Kløveren, Rugen og Havrens Kvarter, 2620 Albertslund
Alle boliger har gårdhaver. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.
*) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.
15
Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 57 - Blokland
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
42
3.603
8.950
**)
2
55
4.379
10.900
**)
3
76 - 77
5.685 - 5.784
14.200 - 14.400
**)
4
86,0 - 119,8
6.349 - 7.794
15.800 - 19.400
**)
5.439 - 5.526
13.550 - 13.800
**)
Ældreegnede boliger
2
63,5 - 64,8
Blokland nr. 2 - 218, 2620 Albertslund
Boligerne har altan. Afdelingen har 2 rums ældreegnede boliger med have, indrettet til kørestolsbrugere.
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er
tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.
**) Anvises af Albertslund Kommune
Afdeling 58 - Bæk/Fosgården
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
3
94
5.023
13.850
**)
4
117,4
6.099
16.850
**)
5
129,7
6.672
18.400
**)
2
92,1 - 94,3
8.311 - 8.506
27.900 - 28.600
**)
3
93,2 - 95,2
8.214 - 8.560
27.600 - 28.800
**)
Ældreboliger
Bækgården nr. 1 - 16 og Fosgården nr. 1 - 16, 2620 Albertslund
Alle lejligheder har altan - stueplan har have. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for
køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.
**) Anvises af Albertslund Kommune
16
Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59 - Galgebakken
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
24,7 - 35,3
2.413 - 3.320
6.850 - 9.400
***)
2
58,5
4.930
13.950
20 - 30 år
3
72,7 - 128,3
5.892 - 9.687
16.700 - 19.650
30 år
4
87,0 - 103,6
6.871 - 7.846
19.450 - 22.200
15 - 20 år
5
128,3 - 130,0
9.687 - 9.800
27.450 - 27.750
5 - 10 år
Galgebakken - Vester, Torv, Øster, Over, Skrænt, Neder, Mark, Sten og Sønder, 2620 Albertslund
Afdelingen består af rækkehuse, gårdhuse og 1 rums supplementsrum. Huslejen er angivet uden antenne,
vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen.
***) Supplementsrum kan kun udlejes til unge under 25 år.
Afdeling 60 - Hyldespjældet
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
26
2.013
6.000
***)
2
56 - 65
4.663 - 5.384
13.600 - 15.300
10 - 15 år
3
85 - 90
6.552 - 6.875
19.100 - 20.000
15 - 20 år
4
86 - 129
6.608 - 9.405
19.300 - 25.000
10 - 15 år
5
142
10.149
29.650
3 - 8 år
6
108
8.035
23.450
3 - 8 år
Snorre-, Sadel-, Potter-, Magle-, Støvle-, Puge-, Ulke-, Gilde- ogTømmerstræde.Tingstræderne. Brygger-, Skipper-, Høker-, Apoteker-, Salt-, Hjorte-, Suder- og Væverlængen. Torvelængerne. Åle-, Færge-, Krage-, Bom-, Tvær-, Humle- og Mesterslippen. Torveslipperne og Store Torv, 2620 Albertslund
Der er haver til alle familieboliger. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/
badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.
***) Supplementsrum kan kun udlejes til unge under 25 år.
17
Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 61 - Askerød
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
33 - 45
1.681 - 3.875
9.650
**)
2
53 - 77,4
3.883 - 5.707
10.800 - 16.550
**)
3
77 - 114
5.125 - 7.035
14.250 - 19.550
**)
4
90 - 114
5.796 - 7.859
16.100 - 16.550
**)
5
114 - 122
7.039- 7.965
19.550
**)
Ager-, Gærde-, Dige-, Kilde-, Grøfte-, Dal- og Krathuset, 2670 Greve
De fleste af boligerne har terrasse, nogle af stueboligerne har have. Huslejen er angivet uden antenne, vand
og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.
**) Anvises af Greve Kommune.
Afdeling 62 - Gadekæret
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
Ventetid
1
27,8
2.038
4.700 - 5.900
*)
2
56,3 - 68,0
4.707 - 5.691
10.950 - 12.600
*)
3
81,1 - 93,9
6.319 - 7.150
14.700 - 16.900
*)
4
94,1 - 108,9
7.221 - 8.124
16.900 - 18.900
*)
5
121,4 - 122,8
8.124 - 9.257
18.900
*)
Brolægger-, Bødker-, Drejer-, Skrædderpladsen. Spole-, Tvær- og Spindestræde. Murer- og Sættergården. Kærgangen og Ovenkæret, 2635 Ishøj.
Der er haver til alle boliger samt et halvtagsskur.
Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse kan forekomme. Det er
tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.
*) Anvises af Ishøj Kommune.
18
Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 65 - Grønningen
Boligtype
Kvadratmeter
Husleje
Indskud
2
50,4 - 68,0
4.242 - 5.445
12.100 - 14.800
Ventetid
15 år
3
71,6 - 85,3
5.656 - 6.898
16.200 - 19.750
10 - 15 år
4
106
8.057
23.050
8 - 10 år
28,8
1.997
5.600
*)
63,6
5.244
14.900
*)
Ungdomsboliger
1
Ældreboliger
2
Aspe-, Løn- og Nøddegården, 2670 Greve
Grønningen har 15 ældreboliger. Alle boligerne har enten fransk altan eller have. Grønningen har 9 ungdomsboliger. Huslejen er angivet uden antenne, vand og varme. Merpris for køkken/badeværelse eller altanudskiftning kan forekomme. Det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.
*) Anvises af Greve Kommune
19
FOR
VESTEGNEN
Besøg os på
www.bo-vest.dk
BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup
Telefon
Fax
Mail
Seneste udgave: januar 2015. BO-VEST tager forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.
88 18 08 80
88 18 08 81
[email protected]
Åbningstider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
kl. 10.00 - 14.00
kl. 10.00 - 14.00
kl. 10.00 - 14.00
kl. 10.00 - 17.00
kl. 10.00 - 14.00