Pædagogiske ledere til 4 skoler

Pædagogiske ledere til 4 skoler
Retningssættende – nærværende –
tydelige
Frederikssund Kommune søger en række
fremsynede pædagogiske ledere til skoleområdet pr. 1. august 2015 eller gerne tidligere. Ledere, med evne og lyst til at lede
skoler i udvikling, vejlede lærere og pædagoger i dagligdagen og have dialogen med
børnene og forældrene. Inspirerende og
nærværende ledelse, der på alle måder er til
stede på skolen, og som kan skabe opbakning om en fælles vision for skolerne.
Frederikssund Kommune har ambitioner
på skolernes vegne og har sat mål og retning for reformarbejdet. Vi har fælles indsats, hvor alle medarbejdere har hørt
James Nottingham. Vi har været gennem
ugekursus med True North - en positiv,
vidensbaseret tilgang til læring og klasseledelse, og vi fortsætter med Program for
Læringsledelse – AP Møller – i samarbejde
med COK og Ålborg Universitet.
Samtidig har vi i den nye skole- og fritidsstruktur, der er vedtaget i kommunen,
skabt rammer for, at ledelse kan praktiseres tæt på børnenes læring og de fagprofessionelles daglige arbejde.
Vi forventer
•
•
at du har relevant uddannelse i ledelse
eller er villig til at uddanne dig
at du har erfaringer med ledelse, eller
har arbejdet dig i stilling til at tage
dette næste skridt
Som person forventer vi, at du er en retningssættende, robust og tydelig leder, der
kan og tør gå foran.
Du er samtidig en nærværende leder, der
evner at skabe engagement og opbakning
blandt medarbejdere og forældre. Du er
handlingsorienteret og løsningsorienteret
på en måde, der sikrer, at skolen bevæger
sig i den ønskede retning.
Du vil blive en del af et stort ledelsesteam,
hvor alle bidrager med at gøre hinanden
gode og til at lave de bedste skoler i Frederikssund Kommune.
Oversigt over stillingerne
Ådalens Skole
Ådalens Skole er afdelingsopdelt på to matrikler med 135 ansatte og ca. 1100 elever.
Fra 2016 samles alle på én matrikel, der
vægter fællesskab. Vi vægter bevægelse og
faglighed.
Skolen har en Specialklasserække for elever
med generelle indlæringsvanskeligheder,
2 modtageklasser samt et Videnscenter for
elever med læse- og talevanskeligheder.
Vi søger en leder
•
•
der kan være leder af vores kompetencecenter
der kan være styrende i relation til
vores skoleudviklingsprojekter - med
særligt fokus på læringsmålstyret
undervisning
•
•
der kan være tovholder for vores udviklingsgruppe - herunder teamkoordinatorer, vejledere med flere
der har andre kvalifikationer/kompetencer, som bringes i spil
Det hele i et samarbejde i en aktiv ledergruppe på 8.
For yderligere oplysninger kontaktes
skoleleder Flemming West Clausen 47 37 00
07, [email protected]
Ansøgning med relevante bilag sendes
til [email protected]
Ansøgningsfrist den 18. maj 2015 kl. 12.00
med samtaler den 21. maj og 26. maj 2015.
Se bort fra ansøgningsfrist andet sted i
annoncen.
Frederikssund Nord
– bestående af nuværende Græse Bakkebyskolen, Falkenborgskolen og Marienlystskolen.
Vi søger en pædagogisk leder, som sammen med SFO-lederen har det pædagogiske ansvar for, at vores afdeling i Græse
Bakkeby når de lokale, kommunale og centrale mål samt lever op til Frederikssunds
politikker – og derved bidrager til at gøre
en god skole bedre.
På afdelingen er der klasser fra 0. til 6., SFO
og klub. Afdelingen er kendetegnet ved
gode resultater, hvilket tydeligt fremgår af
kvalitetsrapporten.
Resultaterne opnås i samarbejdet mellem aktive forældre, 315 glade og dygtige
børn og 60 fagligt dygtige, ambitiøse og
engagerede medarbejdere.
Samarbejdet mellem personalegrupperne
er optimalt – igen med resultater, der ses i
hverdagen. Klimaet er rart, og stemningen
god.
For yderligere oplysninger kontaktes Jesper Overgaard Nielsen 37 35 29 10, [email protected]
frederikssund.dk
Ansøgning med relevante bilag sendes
til [email protected]
Ansøgningsfrist den 13. maj 2015 kl. 12.00
med samtaler den 18. maj og 21. maj 2015.
Se bort fra ansøgningsfrist andet sted i
annoncen.
Heldagsskolens afdelinger ved Jægerspris Skole
– tidligere afdelinger under Gyldenstenskolen.
Heldagsskolen har 40-50 børn. Skolen har
hidtil været delt i 3 små afdelinger: Svinget,
Hanghøj og Bakketoppen. Børnene har
så omfattende vanskeligheder i skole,
hjem og fritid, at de ikke kan inkluderes i
folkeskolen. Der arbejdes målrettet på, at
børnene kommer i trivsel og læring, så de
evt. kan komme tilbage til deres distriktsskoler.
Skolens personale består af pædagoger
og lærere. Det enkelte team har sammen ansvaret for planlægning af dagen.
Læringsmiljøet er struktureret og er en
vekslen mellem undervisning og socialpædagogisk indsats - tilrettelagt efter den
enkelte elevs vanskeligheder og ressourcer.
Skoletilbuddet består af et undervisningsog et fritidstilbud, der er tilpasset målgruppen og med udgangspunkt i den
enkelte elev.
For yderligere oplysninger kontaktes
skoleleder Allan Carlsen 47 35 18 30, [email protected]
frederikssund.dk eller afdelingsleder Bodil
Madsen 47 35 21 02, [email protected]
dk
Ansøgning med relevante bilag sendes
til [email protected]
Ansøgningsfrist
Se dem i annoncen
Ansøgning sendes til
[email protected]
Ansøgningsfrist den 19. maj 2015 kl. 12.00
med samtaler den 22. maj og 28. maj 2015.
Skolen ved Kæret/Kølholmskolen
– én specialskole. De to skoler slås sammen
fra skoleåret 2015/2016.
Kølholm er et heldagsskoletilbud til normaltbegavede elever med udviklingsforstyrrelser inden for ADHD og autismespektret. Heldagsskoletilbuddet består af en
kombination af undervisning og fritidstilbud, der er tilpasset målgrupperne. Skolen
har 46 elever og 30 ansatte.
Skolen ved Kæret er et skoletilbud for
elever fra 0. til og med 10. klasse. Alle elever
er udviklingshæmmede og kan derudover
have motoriske vanskeligheder. Endvidere har Kæret en afdeling for elever med
autismespektrumforstyrrelser. Skolen har
70 elever og 46 ansatte.
Vi lægger vægt på, at du er læreruddannet
med en solid undervisningserfaring inden
for det specialpædagogiske område med
godt metodekendskab, stærk relationskompetence og fokus på progression.
For yderligere oplysninger kontaktes
skoleleder Kirsten Weiland 47 31 20 32,
[email protected]
Ansøgning med relevante bilag sendes
til [email protected]
Ansøgningsfrist den 11. maj 2015 kl. 12.00
med samtaler den 13. maj og 18. maj 2015.
Se bort fra ansøgningsfrist andet sted i
annoncen.
Yderligere oplysninger
Ansættelses- og lønvilkår fastsættes i
henhold til gældende aftaler samt faglige
og personlige kompetencer.
Du kan få yderligere information om stillingerne generelt hos skolechef Ulla Olin 30
50 90 53, [email protected] og mere
specifikt hos de enkelte skoleledere.
Mellem de to samtaler – se datoer ovenfor
– vil der blive gennemført personlighedstest hos Genitor, og der vil blive taget
referencer.
www.frederikssund.dk