TRADITIONER på Munkebo Skole (2)

TRADITIONER PÅ MUNKEBO SKOLE
ÅRGANG
0. årg.
1. årg.
2. årg.
ÅRGANGSTRADITION
TURE/OVERNATNING
En overnatning på skolen
Luciaoptog til Julecafe og
plejehjem
En overnatning på skolen
Cykeltræning
Hyttetur med en overnatning i
skoleårets start
3. årg.
4. årg.
Cykler Noret rundt i maj
5. årg.
6. årg.
Luciaoptog på hele skolen
Koroptræden til julegudstjeneste
Vi går Kløverstien i juni
Laver musical/teaterforestilling
Årsprøve i idræt
Specialklasserne
7. årg.
8. årg.
Edit 24 – filmprojekt m. Film Fyn
Projektarbejde
En ’milepælsdag’
Vi går Munkebostien i juni
Projektarbejde
To ’milepælsaktiviteter’
9. årg.
To overnatninger på Vigelsø
i august
Årsprøve: en mundtlig, en skriftlig
Projektopgave
’Sidste skoledag’
9.kl.-prøver og dimission
Gallafest i juni før dimission
DEN ÅBNE SKOLE
Kulturskibet: rytmik 12 ugers forløb pr. hold fra 1.-9.
Salmesangsprojekt – kirken – feb.-marts 2016
Kulturregion Fyn: Filmprofilprojekt: 2 hold – okt./nov
’Middelalderkirken’ – ’byg en kirke’ og opmåling – kirken
September-oktober 2015
Krybbespil i samarbejde m. kirken – november/december
Besøg på Johannes Larsen-museet
Kulturskibet: Blæserhold m. 4. årg.ons. 30 uger fra 1.okt
Besøg på Ladbyskibet - museerne
’Paulus – a man with a mission’ –kirken – april/maj
Kulturskibet: Blæserhold m. 3. årg. ons, 30 uger fra 1.okt
Kerteminde Håndboldklub: stævne uge 41
Nyborg Slot – museerne
’Sorgtema’ – kirken: Blokdag d. 29. oktober, 2015
Kulturregion Fyn: Filmprofilprojekt: 2 hold – okt./nov
Kerteminde Håndboldklub: stævne uge 41
Madkundskabsprojekt udtænkes..?
Mad til gallafest for 9. årg.
Besøg på Farvergården, Kerteminde - museerne
En overnatning årligt i hytte
Dagture ud af huset
’Primitiv overlevelsestur’ m. en
overnatning i aug./sept. m. 8. årg.
Hjælpere ’Kerteminde cykler mod sult’, kirken –
Folkekirkens Nødhjælp??
Kulturskibet: Huskunstnerprojekt (25 elever)-Performance
5 dage til Bornholm, sensommeren Dansk Volleball: Teenvolley d. 31.-8’Primitiv overlevelsestur’ m. en
Rusmiddeluge m. ungdomskons. – Ungdomsskolen
overnatning i aug./sept. m. 8. årg
Identitet: ’Hvad vil det sige at være menneske? Frihed &
Hvert andet år: 2 overnatninger m. ansvar’ – m. kirken: Blokdag d. 28. april, 2016
profillinje/København - 2015
Kulturregion Fyn: Filmprofilprojekt– okt./nov
Vi går Noret Rundt i juni
Dansk Volleball: Teenvolley d. 31.-8Hvert andet år: 2 overnatninger m.
profillinje/København - 2015
Pr. juni, 2015. Blå kursiv er pt. kun gældende for kommende skoleår
TRADITIONER PÅ MUNKEBO SKOLE
HELE SKOLEN
INDSKOLING
MELLEMTRIN
UDSKOLING
Ryste-sammen-dag i august –
’Velkommen til 4. kl.’
Skolefodbold
Fastelavn
Motionsløb
Bogens Dag
Fællessamling hver 14. dag
Sæt skolen i bevægelse (en uge)
Juleklippedag
Julegudstjeneste i kirken
Bedsteforældredag
m. juleklip
Venskabsklasser
Julecafe
Julefællesamling m. ’salme-bånd’ i
december
Valgfagsfest
Fællessamling hver 14. dag
Fastelavnsfest for 4.-5. årg.
Skolefest d. 20. august 17-10
En fælles emneuge m
venskabsklasserne : uge 34
Ugentlig fællessamling
Ude-dag m. cykeltur til Stige Ø
i juni
Kommunal teatertur – som
udgangspunkt en gang på hver afd.
(dog næste år 4.-6.kl., + 9.)
Elevrådsdag:
Høvdingeboldturnering/eller
talentshow
Pr. juni, 2015. Blå kursiv er pt. kun gældende for kommende skoleår
TRADITIONER PÅ MUNKEBO SKOLE
Pr. juni, 2015. Blå kursiv er pt. kun gældende for kommende skoleår