Splitammer brochure

Sænk dødeligheden
i farestalden
med VE925 Splitammer
Splitamning anbefales generelt ved
store kuld af rådgivere og dyrlæger.
Splitamning bruges i det første døgn
før kuldudjævning, hvilket giver giver
stærkere smågrise og reduceret
dødelighed.
Splitamning har potentiale til at
sænke dødeligheden med 1-2 %.
Splitammeren kan også bruges til at holde smågrisene inde i
hulen ved dagens sidste fodring, så de først kommer ud, når
soen igen ligger ned.
Let at anvende
Få ekstra medhjælp i stalden
1.
2.
3.
Sæt VE925 splitammer for smågrisehulen.
sørger for at alle grise får råmælk
4.
Lugen åbnes automatisk efter det ønskede antal
minutter.
•
•
•
•
•
•
giver mere ro i stierne og i stalden
Luk lugen.
Tryk på ON knappen og stil forsinkelsen
med + og – knapperne.
Derefter kan den flyttes til en ny faresti.
husker selv på, hvornår grisene skal lukkes ud
er sikker, åbner når batteriet går lavt
minimerer smitterisiko
sparer skridt for medarbejderne
Funktion og økonomi
Display viser
tiden inden
åbning eller
forløbet af en
opladning.
Timeren kan
indstilles med
+ og – tasterne.
Tryk på
ON-knappen for at
starte. Displayet viser,
hvor længe der går, før
lugen åbnes. Tiden kan
justeres med + og
- knapperne.
Indbygget Li-On
batteri, oplades med
en simpel autolader.
Skub ankeret
hen til magneten
for at lukke og
holde lugen.
Bedre økonomi
Der skal bruges 1½ splitammer pr. 100 årssøer.
100 årssøer får ca. 3000 smågrise årligt.
1 splitammer er derfor ansvarlig for ca. 2000 smågrise årligt.
En magnet holder
lugen lukket. En
antimagnet åbner
lugen igen.
Større sikkerhed
VE925 anvender et magnetsystem til at fastholde lugen.
Hvis batteriet går lav, så åbnes lugen automatisk. Batteriet
oplades hver anden måned afhængig af brugen med en simpel autolader eller 19-24 Volt strømforsyning.
1 reddet gris har en værdi på 200 kr.
Sænkes dødeligheden med 0,2%
vil VE925 Splitammer være tjent ind
på mindre end 3 år.
VengSystem A/S
Nautrup Møllevej 22, DK-7870 Roslev • Tel: +45 9759 2072
www.vengsystem.dk
Udviklet med midler og i samarbejde med: