Folder: Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje
Vi tilbyder tandpleje til borgere, som af helbredsmæssige årsager
ikke kan benytte sig af de almindelige tandplejetilbud.
Rebild Kommune l Hobrovej 88 l 9530 Støvring
telefon 99 88 99 88 l [email protected] l www.rebild.dk
Hvad er omsorgstandpleje – og hvem kan få det?
Du kan få forebyggende og behandlende omsorgstandpleje hos Rebild
Tandpleje, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte
de almindelige tandplejetilbud – f.eks. hvis du har stort fysisk/psykisk handicap, nedsat førlighed og en meget begrænset egenomsorg.
Tilbuddet omfatter:
▪
▪
▪
▪
regelmæssige undersøgelser af tænder, slimhinder og proteser
regelmæssige forebyggende behandlinger, fx afpudsninger og
fluorpenslinger
vejledning i mund-, tand- og protesepleje
nødvendig behandling af symptomer og sygdomme i mundhulen.
Behandling med kroner, broer og implantater er generelt ikke omfattet af
tilbuddet.
Hvor foregår det?
Vi tilpasser behandlingen til den enkelte borgers samlede situation og behov. Derfor kan du blive behandlet enten i dit eget hjem eller på en af vores
klinikker.
Hvad koster det?
Prisen er 485 kr. om året (2015 priser). Beløbet bliver trukket over pensionen med 40,42 kr. om måneden og dækker alle udgifter. Men du kan ikke
få tilskud til kørsel.
Spørgsmål
▪ om ansøgning, visitation og bevilling
Kontakt Center Pleje og Omsorg, Myndighed
telefon 99 88 83 68 ▪ mail: [email protected]
▪ om tandpleje, undersøgelser og behandlinger
Kontakt Rebild Tandpleje
telefon: 99 88 83 35 ▪ mail: [email protected]
Ansøgning
Udfyld ’Ansøgning om omsorgstandpleje’ og mail den som sikker post til:
[email protected] att. Pleje og Omsorg - Myndighed eller send den til:
Rebild Kommune
Center Pleje og Omsorg, Myndighed
Hobrovej 88
9530 Støvring