Link til PDF med Ditte Stauns slides

SKIVE KOMMUNE
Adgang tilladt for heste
1
2
Hvem er jeg?
• Ejer af Isak, Litla-Fina, Silfur-Diva,
Teitur-Laufi, Stigandi og Gjöf
• Indehaver af Staun Consult
• Medindehaver af Provins APS
• Formand for Kultur- og
Fritidsudvalget (tidl. TEKE)
• Cand. scient. pol. og eksamineret
projektleder
3
Det Gode Projekt
Kan du svare ja til nogle af disse
spørgsmål, er du godt på vej
• Er der opbakning/er projektet forankret?
• Skaber det udvikling? I dit lokalområder, din kommune, din
forening/virksomhed?
• Er det nytænkende og kan det sprede ringe i vandet?
• Kan det skabe nye arbejdspladser/aktiviteter, gøre jeres sted
attraktivt?
• Passer projektet ind i en helhed for lokalområdet, kommunen?
• Kan projektet skabe effekter (bedre adgang – også arbejdspladser,
turister, tilflyttere, større attraktivitet, sundhed..)?
4
Gode projekter kan altid blive til
virkelighed
•
•
•
•
•
Det hele starter med det gode projekt
Brug derfor tid på at projektudvikle og på:
Organisering (hvem ejer og bærer projektet?)
Hvem er/kan blive ambassadører, partnere – og det modsatte?
Lav et grunddokument med projektbeskrivelse og
budget/finansieringsplan
• Projektbeskrivelsen skal svare på hv-spørgsmålene:
• Hvad (titel/indhold) - Hvorfor (formål og effekter) - Hvordan
(aktiviteter, handlingsplan) - Hvem (organisering, målgruppe,
interessenter) - Hvornår (tidsplan)- Hvor meget (budget og
finansieringsplan)
• Fundraising er et værkstøj, som hænger sammen med projektets
indhold/identitet/formål/effekter.
5
Hvordan tænker kommuner
• Politikker, planstrategi,
kommuneplan: Hvordan kan jeres
projekt understøtte/være med til at
implementere?
• Effekter for skatteydernes penge:
arbejdspladser: (10 heste = 1
arbejdsplads + turistkroner).
Bosætning (adgang = salg af
landejendomme = skattekroner)
6
Synergi ikke særinteresser
(..hvordan tænker kommuner?)
• Levevilkår og nye borgere og turister
• Beskyttelse og benyttelse af naturen
• Ridende og cyklende og gående
• Opbakning fra turistforeningen og
lodsejere og fx mountainbikere
• Finansiering fra egen kasse og (husk
lokale) fonde og LAG
7
Indgangen til kommunen
• Forvaltningen er ofte indgangen
• Brug netværket: Hvem kender den
rigtige embeds-m/k (er den tekniske
direktør rytter?)
• Et ridestiprojekt kan også være et
sundhedsprojekt, et turistprojekt
(erhvervsafdelingen) eller et
bosætningsprojekt
8
Indgangen til kommunen
• Genvalg: Politikere vil kendes for at
have gjort ”noget” (medieomtale:
Positiv tilgang - fx via ”ambassadør”)
• Lav kommunikationsstrategi
• Pas på dit projekt ikke kommer i
”bad standing”
• Tænk kommunen som et fællesskab
og en partner
9
Tænk i partnerskaber
Drivkræfter
Det offentlige
Turistforeningen
10
Motivation og drivkræfter
Succes kræver forankring via engagement.
Vi/drivkræfter engagerer os/sig når:
• Det give mening
• Der er mulighed for at handle
• Den enkelte har mod til at gøre det
• Når der er kort afstand fra ide til handling
Nøgleord er dialog og reel indflydelse
11
Fra høring til dialog
Borger Kontrol
Uddelegeret
magt
Samarbejde
(dialog)
Høring
Information
Manipulation
Ingen
Reel
Symbolsk
Inddragelse
12
Fra Visionsproces til
hesteprojekter
• Blue Ocean blev til 36 projekter
• ”Skiveegnen som hestecentrum” og
“rekreativ infrastruktur” til ét projekt
• Naturligt/logisk at tale heste som kilde til
erhverv, bosætning, livskvalitet/attraktivitet
• Konkrete projekter
13
Konkrete hesteprojekter
Direkte
• Hesten i Fokus (“Blomsterkumme”,
sammenhold om fælles, konkret aktivitet).
- Har nu ført til ”En liga for sig” (klynge)
• Vestsallingstien og Fjordstien
(multistikoncept)
14
Konkrete hesteprojekter
Afledte projekter (jf. heste som ”vækstkilde”)
• Sundsøre Rideklub og Skive Rideklub
• Skive Trav (ovalbane, AlRID, ridestier i
plantagen)
• Lokalpark Flyndersø-Sdr. Lemvig (adgang
- også - for heste som noget “naturligt”)
• Div. lokale stier (Nautrup, Østsalling)
15
Hvad har vi lært indtil nu?
• Projekter skal være forankrede
• Inspiration udefra – videndeling (visionsprocess,
lokalpark)
• Processer tager tid og konfliktfyldte – mennesker og
interesser
• Nødvendigt at kunne organisere arbejdet (tid og penge til
processer – der kan også søges til dette!)
• Nogen skal afgive magt – også “politikerne”
• Mange ressourcer frigives
• Mere vil have mere (fra blomsterkummer til !!!)
16
Konklusion - fokus på proces
• Projektudvikling og afklaringsfase i fokus
(tålmodighed før opstart og gennemførsel)
• Husk forankring og opbakning
• Processer tager tid – acceptér dette
• Det Gode Projekt kan altid gennemføres
17
Konklusion – fokus på proces
• Kommuner arbejder efter politikker og
planer
• Kommuner tænker i effekter og synergier
• Der kan være flere indgange til kommunen
(embedsm/k, forskellige
forvaltninger/afdelinger)
• Kommunen som en partner
18