DO YOU - Bakken Bears

D
Y
L
L
A
E
R
U
O
Y
O
?
T
I
T
N
A
W
1
01
FRA TALENT
TIL LIGA
2
3
Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle talenter med tekniske, taktiske,
fysiske og mentale forudsætninger. Fokus er rettet mod en fleksibel udvikling af det enkelte
talent. Dvs. individuel udvikling og udvikling af træningsparathed vægtes i forhold til
sportslige resultater. EBAA skaber rammerne for, at rollen som basketballtalent kombineres
ligevægtigt med uddannelse og udvikling af lifeskills.
MISSION
EBAA skal udvikle spillere med niveau til at gøre sig på højeste
niveau nationalt og internationalt.
•
at udvikle det enkelte talent på baggrund af kompetencer,
og ikke udelukkende med et resultatfokus.
•
at hjælpe den enkelte spiller med at realisere individuelle
mål. F.eks. highschool, college, basketliga, internationale
klubber/ talent-koncepter, etc.
•
at deltage hver sæson i internationale turneringer på
højeste alderssvarende niveau.
•
at bevare og videreudvikle vores træningskultur, miljø,
og fysiske rammer.
•
at udnytte Aarhus’ potentiale i talentudviklingen bedst
muligt lokalt, regionalt og nationalt.
VISION
EBAA skal være det førende danske talent-koncept, med stort
fokus på både basketball og uddannelse.
MÅL
•
4
at udvikle spillere med niveau til den bedste danske række.
•
at udvikle spillere med niveau til U- og A-landshold.
•
at udvikle spillere med internationalt niveau.
•
at tiltrække de nationalt største talenter.
•
at støtte de lokale klubber i deres klub- og talentarbejde.
•
at sikre udviklingen af aarhusiansk basketball.
Sebastian Åris
ESAA, dansk mester og pokalvinder
med EBAA, U-landshold, dansk
mester med Bakken Bears
Foto: Allan Høgholm
5
02
INDHOLD
& STRUKTUR
6
7
/01 ESAA
MORGENTRÆNING OG UDDANNELSE
ESAA giver dig sammenhængen mellem basketball og uddannelse, og sørger for
at skolerne gør plads i dit skema 2 gange om ugen, så morgentræning kan følges.
Man kan optages på ESAA fra 8. klasse, og op gennem ungdomsuddannelse.
Optagelsesprocedure og mere info findes på www.esaa.dk.
Anton Gajda Harbo
ESAA, Viby U16, U-landshold.
Foto: Vildmedfoto.dk
TALENTUDVIKLING
EBAA drives af Bakken Bears og Viby Basket.
EBAA arbejder tæt sammen med ESAA for at
skabe optimale rammer for talentudviklingen.
Desuden bakkes konceptet op af støtteklubberne BMI, Lystrup, HEI, Skovbakken og AGF
(der arbejdes løbende på at udvikle og udbygge
samarbejdet).
Konceptet består af 3 dele. ESAA, EBAA U19,
og Divisionshold.
Optimalt set deltager spillerne i alle 3 sammenhænge. Individuelle forhold kan dog gøre,
at kun dele af konceptet tilvælges.
8
På ESAA morgentræning er der fokus på fundamentals, teknisk træning, individuel
træning, basistræning og fysisk træning. Desuden testes talenterne 2-3 gange
årligt på styrke, hurtighed, koordination, ballhandling og springstyrke.
ESAA tilbyder kurser for spillere og forældre, der understøtter spillernes udvikling.
F.eks. Mentaltræning, skadesforebyggelse, kostplaner, planlægning af hverdag,
forældrerollen, etc.
Som ESAA udøver får du også en tøjpakke, og et fordelskort der giver adgang til
forskellige sports-events i byen.
ESAA HAR ETABLERET PARTNERSKABSAFTALER MED FØLGENDE
UDDANNELSESSTEDER:
•
Rundhøjskolen - 8., 9. og 10. klasse
•
Ellevangskolen - 8. og 9. klasse
•
Marselisborg Gymnasium - STX
•
Risskov Gymnasium - STX
•
Århus Købmandsskole - HG/HHX
•
Aarhus Tech - HTX/EUD
•
Idrætshøjskolen i Århus
•
Risskov Efterskole & Sansestormerne
Hvis du studerer, eller ønsker at studere, på en anden uddannelsesretning end de
ovenstående, er der alligevel mulighed for at blive tilknyttet ESAA.
Se www.esaa.dk for mere information.
9
OPBYGNING
/02 EBAA U19 HERRE
- FRA TALENT TIL LIGA -
U19 HERRE
•
Deltager i U19 Herre Landsdækkende række og pokalturnering.
•
Deltager i 1-2 international turnering pr. sæson på højeste
alderssvarende niveau.
•
Team-træning EBAA U19 og Divisionshold 4-5 gange om ugen,
ESAA morgentræning 2 gange om ugen.
•
Træning af fundamentals og individuelle færdigheder.
•
Træning af team offense og defense, med fokus på evnen til at følge
en gameplan, og evnen til at kunne håndtere taktiske justeringer.
•
Fysisk træning.
•
Individuelle evalueringer samt kort- og langsigtede målsætninger.
•
Gennemgår trænerkurser og dommerkurser.
•
Hjemmebane: Vejlby Risskov Hallen.
8. KLASSE
9. KLASSE
ESAA
MORGENTRÆNING
—
HERRE + DAME
U16 / U17
I EGEN KLUB
10. KLASSE
UNGDOMSUDDANNELSE
EBAA U19
HERRE
­—
Simon Bjørnebo &
Kristoffer Løwenstein
AARHUS U19
ESAA, EBAA (U19 og 1.div), danmarks­
mestre med Bakken Bears.
HERRE
Foto: Vildmedfoto.dk
AARHUS U19
•
Når der ved sæsonstart er basis for oprettelse af 2 hold (baseret på
antal spillere og niveau), oprettes endnu et hold i U19 Landsdækkende
Herre række.
•
Aarhus U19 er en del af EBAA. Derfor er indholdet, trænerne
og faciliteterne de samme som nævnt under EBAA U19
•
Hjemmebane: Vibyhallen.
01
02
EBAA 1.DIV
—
­VIBY
DIVISIONSHOLD
—
DIVISIONSHOLD
I STØTTEKLUBBER
03
/03 DIVISIONSHOLD
10
•
En del af holdtræningerne foregår på et af byens divisionshold.
•
Målet er at udfordre og dermed udvikle den enkelte spiller.
•
EBAA 1.div og divisionsholdet i Viby udgør de primære hold,
men også senior- og klubhold i støtteklubberne er en mulighed.
VIDEREGÅENDE
UDDANNELSE,
HØJSKOLE,
ETC.
BAKKEN BEARS
SAMT ANDRE ELITEHOLD I- OG UDENFOR KONCEPTET
11
JAKOB HJORTH
FECC FIBA træner. ESAA, EBAA (U19
og 1.div). DK U-landsholdstræner.
Head Coach Asker Aliens (Norge)
2013-14.
TRÆNERE
Trænerteamet varierer år til år. Teamet sammen­sættes
altid ud fra kompetencer. Der er på ethvert givent
tidspunkt ligatrænere, landsholdstrænere, og danske
top-trænere involveret.
Trænerteamet sørger for at der at niveauet er i top, og at
der er en “rød tråd” gennem hele konceptet.
12
13
03
VÆRDIER
14
15
HELHED
TALENTET ER I LÆRE SOM PROFESSIONEL.
TRIVSEL
Talenterne indgår i et elitemiljø, hvor uddannelse, elite-basketball
og fritid kan hænge sammen. Kulturen, uanset om det er i EBAA
eller ESAA regi, er gennemsyret af hårdt arbejde, målrettethed,
inspiration og opbakning.
En stor del af det at blive betegnet som baskettalent, er at man
kan plan­lægge sit liv omkring basketball, og tage ansvar for
egen udvikling.
At være talent i EBAA og ESAA er udfordrende. Man skal være
målrettet, hårdtarbejdende og seriøs. Men det er vigtigt at motivationen kommer fra glæden ved sporten og træningen. Glæden
ved at indgå i en social sammenhæng hvor man deler værdier med
ligesindede, og ikke mindst glæden ved at mærke, at man udvikler
sig som spiller og som menneske.
De sociale relationer skal dyrkes, så man som talent lærer at
tackle den med- og modgang man oplever i karrieren.
Fra alle involverede trænere og ressourcepersoner arbejdes der
med at klæde talenterne på, til den meget svære overgang fra
ungdomstalent til elitespiller på seniorniveau.
Talentet er omgivet af lærere, trænere, udøvere og specialister, der
alle er med til at optimere mulighederne, for at nå individuelle mål
indenfor fire udviklingsmæsige kerneområder: Tekniske, taktiske,
fysiske og mentale færdigheder.
UDVIKLING
Fokus i dagligdagen er på talenternes langsigtede udvikling. Det er
afgørende, ikke at sætte alt ind, på det kortsigtede resultat. Det er
vigtigt at talentet udvikler individuelle færdigheder, samt taktiske
og holdrelaterede kompetencer, så overgangen til top-basket på
seniorplan muliggøres.
Når et talent optages på ESAA og udtages til EBAA sker dette ud
fra en vurdering af eksisterende niveau og udviklingspotentiale:
•
Er der et vist boldtalent og/eller fysisk talent ?
•
Er der vilje og evne til at lære ?
•
Er der motivation og målrettethed ?
•
Er der evne til at fokusere og koncentrere sig ?
•
Er der mulighed for udvikling af spidskompetence
på højeste niveau ?
”Jeg prioriterer gymnasiet meget højt, men
det er fedt, at jeg har mulighed for at bruge
så meget tid på Bakken Bears, som jeg nu
engang gør. Det er et meget professionelt
samarbejde mellem akademiet og klubben,
og det hjælper mig meget, at jeg kan
kombinere elitesport og uddannelse.”
Aladdin Barakeh, der opnåede at blive både dansk mester og
pokalvinder med EBAA-holdet, inden han blev rykket op i Bakkens
førsteholdstrup.
Aladdin Barakeh
ESAA, dansk mester og pokalvinder
med EBAA, U-landshold, dansk
mester med Bakken Bears.
foto: Allan Høgholm
Sylvester Berg Pedersen &
Mathias Thibault Nielsen
ESAA, Pokalvindere med EBAA
U19, Bakken Bears.
foto: vildmedfoto.dk
16
17
COMMITMENT
GØR DET DU SIGER….
- Do You REALLY want it?
Er du blandt de bedste spillere i din klub, i din årgang, eller har du
spids­kompetencer i elementer af spillet, og er du motiveret for at
fortsætte. Så har du et valg at træffe.
Mange basketball spillere har en drøm om at nå til tops. En drøm
om at spille i den Danske Basketliga, for A-landshold, College, og i
udlandet….
Få er dog klar over hvor meget hårdt arbejde der kræves, blot for at
drømmene har en chance for at gå i opfyldelse.
Mange spillere vil gøre hvad de kan for at nå til tops. Men de spillere der kommer med 100% commitment til at gøre hvad der kræves,
giver sig selv de bedste muligheder for at nå deres drømme.
Før du beslutter om EBAA og ESAA er noget for dig, er det vigtigt
at overveje:
•
Er du motiveret og crazy nok til at indrette dit liv efter
basketball?
•
Er du indstillet på at være tålmodig, og respektere at
udvikling tager tid ? Og samtidig finde motivation i det
daglige trænings-fokus på individuelle delmål ?
•
Kan du coaches ? Kan du træne din adfærd?
•
Har du et realistisk billede af dine egne færdigheder
og mangler?
•
Er du god til at opsøge råd og vejledning fra ældre
spillere eller trænere med relevant erfaring ? Og fra
andre eliteudøvere og eksperter ?
•
Har du folk omkring dig der tror på dig og støtter dig,
også når det går mindre godt?
Du kan vælge at gøre hvad du kan, blive blandt de bedste i din klub,
og måske stadig have mulighed for at konkurrere med de bedste i
landet.
Du kan også vælge at gøre hvad der kræves, skrue op for ambitionerne, og gå efter dine drømme. Det betyder en meget struktureret
hverdag, med mere træning end de andre. Basketball bliver en
livsstil.
Begge veje kan være lige gode. Det er bare vigtigt du er afklaret, så
der over­ens­stemmelse mellem det du siger du vil, og det du rent
faktisk gør.
EBAA og ESAA kan ikke garantere at du når dine mål, men tilbyder
rammerne, ekspertisen og mulighederne, for at du kan gøre hvad
der kræves.
”Mange dage går med tidlig morgentræning,
skole indtil 15.30 og træning med førsteholdet kl.16.30. Derefter er der styrketræning,
og så står den på lektier, når jeg er hjemme
20.30. Det er hårdt, men min familie er
meget stolte af mig. Især fordi jeg er den
første i familien, der tager gymnasial uddannelse. Det er en stor motivation for mig.”
Marius K Sørensen,
Jacob Vistisen
ESAA, EBAA U19, BMI 1.div
foto: Vildmedfoto.dk
Aladdin Barakeh
18
19
04
SET-UP
20
21
ESAA
ESAA Kollegiet med 28 værelser er placeret
på Stadion Allé 70 i NRGI-komplekset.
AASKO Kollegiet med 117 værelser er placeret
på Dalgas Avenue 8A.
Se www.esaa.dk for mere info.
SAMARBEJDE SKABER GRUNDLAGET
EBAA har tradition for at skabe gode rammer for tilflyttende
spillere fra Danmark og udlandet. ESAA råder over 2 kollegier
med i alt 145 værelser, hvor ESAA udøvere fra alle idrætsgrene
har mulighed for indkvartering.
Risskov Efterskole tilbyder efterskoleforløb i samarbejde med
ESAA og EBAA, hvor hele efterskoleoplevelsen kan kombineres
med elitebasket.
IDRÆTSHØJSKOLEN ÅRHUS
Du kan vælge at kombinere EBAA med et ophold på Idrætshøjskolen Århus. Højskolen kan
skræddersy en løsning der passer til netop
dine behov.
For mere info om mulighederne skriv til
Mads Sigersted på [email protected]
Se www.ihaarhus.dk for mere info.
Idrætshøjskolen Århus tilbyder højskoleophold med meget
relevante undervisningsforløb, samt mulighed for bolig set-up.
For uddybende information om EBAA, ESAA, økonomi og set-up,
kontakt: Head Coach og Koordinator Mads Sigersted på
[email protected]
22
RISSKOV EFTERSKOLE
Bliv ESAA basket elev på Risskov Efterskole
og Sansestormerne. Her kan du kombinere dit
efter­skoleophold med ESAA basketball
og EBAA.
Se www.risskovefterskole.dk for mere info.
23
FRA TALENT
TIL LIGA
SUPPORTED BY
24
Forsidefoto: Allan Høgholm
EBAA Head Coach og koordinator: Mads Sigersted / [email protected] / Bakken Bears, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov