Tørstof og glødetab

M029
Tørstof og glødetab
Anvendelsesområde
Bestemmelse af tørstof (også kaldet inddampningsrest) og glødetab i grundvand
og drikkevand, tørstof i biologisk materiale, samt tørstof og glødetab i jord, sediment og slam
Målemetode(r)
DS 204 (seneste udgave). For biologisk materiale, jord, sediment og slam kan
desuden anvendes EN 15934 (seneste udgave) til tørstof og EN 15935 (seneste
udgave) til glødetab.
For tørstof i sediment og biologisk materiale kan tørring ske ved frysetørring.
Laboratoriet skal i så fald have vist overensstemmelse mellem tørring ved frysetørring og tørring som beskrevet i DS 204.
Version / Dato
V02 13.10.2015
Skal senest tages i brug
12.05.2016
Ansvarlig for udarbejdelsen
Ulla Lund