Indbydelse DM-ergometer 2016

Dansk Kano og Kajak Forbund og dansprint indbyder hermed til
Danmarksmesterskaber i kajakergometer 2016
Søndag den 17. januar 2016 kl. 8:00 – 16:00
Løbsudskrivning:
• Drenge og piger U12 og U14: 200m og 500m
• Piger U16, dame U18, senior og master: 200m og 500m
• Drenge U16, herre U18, senior og master: 200m og 1.000m
• Para-kajak på 200m og 500m
• DM-stafetløb i MIX (4) 5000m
Sidste frist for tilmelding er fredag den 8. januar 2016. Tilmeldingen skal ske på vedhæftede
tilmeldingsblanket, og sendes elektronisk til: [email protected]
Efteranmeldes kan ifølge DKF’s love accepteres i oprettede klasser senest på holdledermødet (kl 8:00 på
stedet), mod betaling af ekstra startafgift. (Kr. 250,- på stedet på dagen).
Bemærk: Tilmelding til DM-ergometer skal ske i den klasse den aktive tilhører i 2016. Dvs. fylder man 14 år
i 2016 tilmeldes man i U14 klasse og så fremdeles.
Startafgift: kr. 200,- for begge sprint løb – samt kr. 200,- for et helt stafethold.
Startafgiften betales via DKF’s webshop LINK
Sted: Rødovre Centrum. www.roedovrecentrum.dk
Mad og drikke: Der er mulighed for at købe mad og drikke i Rødovre Centrum, hvor der også vil være
mulighed for omklædning.
Overnatning: Der vil blive mulighed for overnatning i nærområdet – så ønsker I at gøre brug af dette kan
henvendelse rettes til [email protected]
Eventuelle spørgsmål vedrørende stævnet kan rettes til
Lau Larsen – [email protected] - 2012 8928
5000m. dansprint DM-stafet for klubhold
2016
Et stafethold består af 4 roere, 2 herrer og 2 damer.
Hvert hold stille med en official til kontrolfunktion under stafetten.
Vægten beregnes som gennemsnits vægt, altså den sammenlagte vægt divideret med 4.
Alle 4 roere skal ro samme distance og man må lave lige så mange skift man vil, bare alle ror lige langt –
yderligere information om afviklingen vil blive givet ved holdledermødet.
Af hensyn til den stramme tidsplan på dagen er
der kun plads til 8 hold.
Hver klub kan kun tilmelde ét hold.
Interesserede klubber skal kvalificere sig via en
test i klubben og sende tiden sammen med
tilmeldingen. De 8 hurtigste klubber får besked
dagen efter sidste tilmelding. Det er vigtigt, at
der er en ansvarlig klubleder som kontrollant
ved klub testen.
Løbet afvikles som stævnets sidste løb søndag
kl. ca. 15.30.
Dansprint, vil som tidligere år, udlodde en ekstraordinær præmie til det vindende hold.
Eventuelle spørgsmål vedrørende dansprint DM-stafet rettes til
Ole Torp, Dansprint - 4469 8800 – 2011 8800
På gensyn i Rødovre Centrum
www.roedovrecentrum.dk
Dansk Kano og Kajak Forbund & dansprint
Dansk Kano & Kajak Forbund
Side:
af
sider
Tilmeldingsblanket Ergometroning
Stævne:
Danmarksmesterskaber 2016, Ergometer
Dato for stævne:
Søndag den 17.01.2016
Klub:
1000 M
500 M
200 M
U12
U14
U16
U18
Para
Senior
Master 35
Master 40
Master 45
Master 50
Master 55
Master 60
Deltager navn
Master 65
Fødsels-dato
+ år
Master 70
Damer
Herrer
Klubfarver:
01-02-03
Startafgift
pr. tud for
begge løb
200,00
200,00
200,00
200,00
Startafgift ialt:
OBS: Tilmeldingen til stafet foregår i anden fane
Holdleder:
Program sendes til:
Navn:
Adresse:
Postnummer og by
email:
Telefonnr.:
Dansk Kano & Kajak Forbund
Tilmeldingsblanket Stafet
Stævne:
Danmarksmesterskaber 2016, Ergometer
Dato for stævne:
Søndag den 17.01.2016
Klub:
Damer
Herrer
Klubfarver:
Deltager navn
Fødselsdato
Stafet
Startafgift 200 kr.
pr. hold
x
x
x
x
Startafgift ialt:
OBS: Tilmelding til alm. løb foregår i den anden fane
Holdleder:
Program sendes til:
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Email:
Mobil:
200,00