Phrases: Personnel | Faire-parts et Invitations (danois-anglais)

bab.la Phrases: Personnel | Faire-parts et Invitations
danois-anglais
Faire-parts et Invitations : Naissance
Vi er glade for at meddele
fødslen af...
We are happy to announce
the birth of…
Utilisé quand un couple veut
annoncer la naissance de leur
enfant
Jeg er glad for at fortælle jer
at... nu har en lille søn/datter.
I'm happy to tell you
that…now have a little
son/daughter.
Utilisé quand une tierce
personne annonce la
naissance d'un enfant
Vi vil gerne meddele fødslen
af vores nye baby.
We would like to announce
the birth of our new baby
boy/girl.
Utilisé quand un couple veut
annoncer la naissance de leur
enfant
Vi er henrykte over at
introducere dig for... vores
nye søn/datter.
We are delighted to introduce
you to...our new
son/daughter.
Utilisé quand un couple veut
annoncer la naissance de leur
enfant, généralement sur une
carte avec une photo de
l'enfant
Ti små fingre, ti små tæer, og
med disse nye fingre og tæer
vokser vores familie... og er
henrykt over at meddele
fødslen af...
Ten little fingers, ten little
toes, and with these new
digits our family grows. … and
… are delighted to announce
the birth of…
Une expression commune
pour annoncer la naissance
d'un enfant
Med kærlighed og håb byder
vi... velkommen til verdenen.
With love and hope we
welcome…to the world.
Utilisé quand un couple veut
annoncer la naissance de leur
enfant
Vi er stolte over at
præsentere/annoncere det
nyeste medlem af vores
familie...
We're proud to
introduce/announce the
newest member of our
family…
Utilisé quand un couple veut
annoncer la naissance de leur
enfant
Vi himmelhenrykt over at
meddele ankomsten af vores
søn/datter.
We are overjoyed to
announce the arrival of our
son/daughter.
Utilisé quand un couple veut
annoncer la naissance de leur
enfant
Faire-parts et Invitations : Fiançailles
... og... er forlovet.
…and…are engaged.
Utilisé pour annoncer des
fiançailles
... er glade for at kunne
meddele deres forlovelse.
…are happy to announce their
engagement.
Utilisé quand un couple veut
annoncer ses fiançailles
Vi er glade for at kunne
meddele forlovelsen af... og...
We are happy to announce
the engagement of…and…
Utilisé pour annoncer des
fiançailles
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler
deres datters forlovelse,...,
til..., søn af Hr. og Fru....,
(også) af... . Et august bryllup
er planlagt.
Mr and Mrs...of ..., announce
the engagement of their
daughter, ..., to ..., son of Mr
and Mrs..., (also) of… . An
August wedding is planned.
Traditionnel, utilisé quand les
parents veulent annoncer les
fiançailles de leur fille
Kom og deltag i en fest for...
og... for at fejre deres
forlovelse.
Come and join us at a party
for…and…to celebrate their
engagement.
Utilisé pour une invitation à
des fiançailles
I er hjerteligt inviteret til... og...
forlovelsesfest på...
You are cordially invited to …
and … engagement party
on…
Utilisé pour une invitation à
des fiançailles
We are happy to announce
the wedding/marriage
of…and…
Utilisé pour annoncer un
mariage
Frk.... bliver snart Fru. ...
Miss…is soon to become Mrs.
...
Utilisé pour annoncer le
mariage d'une femme
Faire-parts et Invitations : Mariage
Vi er glade for at meddele
brylluppet/ægteskabet
mellem... og...
1/2
bab.la Phrases: Personnel | Faire-parts et Invitations
danois-anglais
Frk. ... og Hr. ... anmoder
venligt om jeres
tilstedeværelse ved deres
bryllup. Du er velkommen til at
komme og nyde denne
specielle dag med dem.
Miss…and Mr…kindly request
your presence at their
wedding. You are welcome to
come and enjoy the special
day with them.
Utilisé par un couple
souhaitant inviter des gens à
leur mariage
Fordi I har været meget
vigtige i deres liv, ... og...
anmoder de om jeres
tilstedeværelse ved deres
bryllup den... på...
Because you have been very
important in their lives,
…and…request your
presence at their wedding
on…at…
Utilisé par le couple pour
inviter des amis proches au
mariage
Hr. ... Fru. ... anmoder om
jeres tilstedeværelse ved
ægsteskabet mellem deres
søn/datter og... den...
Mr and Mrs…request your
presence at the marriage of
their son/daughter on…at…
Utilisé par les parents de
l'homme / de la femme qui se
marie pour inviter des gens au
mariage
Faire-parts et Invitations : Occasions Spéciales
Vi ville være henrykte hvis I
kunne deltage sammen med
os den... på... for...
We would be delighted if you
would join us on..at…for…
Utilisé pour inviter des
personnes à une événement
spécial, à une date précise et
pour une raison précise
Vi anmoder om fornøjelsen af
jeres selskab ved en middag
for at fejre...
We request the pleasure of
your company at a dinner to
celebrate…
Utilisé pour inviter des
personnes à un dîner et pour
donner la raison de ce dîner
I er hjerteligt inviteret til...
You are cordially invited to…
Formel, utilisé pour inviter des
personnes à une événement
formel. Utilisé généralement
pour les dîners d'entreprise.
Vi holder en fest mellem
venner for at fejre... og vi ville
være meget glade hvis du
kunne komme.
We are having a party
amongst friends to
celebrate…and we would be
very glad if you could come.
Formel, utilisé pour inviter des
amis proches à un événement
Vi vil meget gerne have at du
kommer.
We would very much like you
to come.
Utilisé dans une invitation
après avoir demandé au
destinataire de venir, pour
souligner que sa présence
ferait plaisir
Kunne du tænke dig at
komme til... til...?
Would you like to come
to…for…?
Informel, utilisé pour inviter
des amis sans autre raison
que pour les voir
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)