Læs indbydelsen - Jydsk Jagtrideklub

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes fredag d. 5. februar 2016 kl. 18.30 På Harlev Mølle, Harlev Møllevej 7, 8462 Gl. Harlev
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for året 2015.
Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren.
Fastsættelse af indskud og kontingent for 2017.
Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Kim Schewing-Christensen, Frederikke Stranges og Jens
Laursen, Kim og Frederikke modtager genvalg, Jens ønsker ikke genvalg.
Valg af revisor.
Indkomne forslag.
Uddeling af ordensbånd, Årets Jagt, Årets Jagtrytter, Nis Valdemars ærespræmie.
eventuelt.
Ordensbånd uddeles til følgende ryttere
10 Fuldførte:
Anne Haugård Sørensen, Bettina Bertelsen, Birgit Nørgård, Bjarne Mørup, Camilla Vange,
Carina Rose Sørensen, Carl E Person, Finn Poulsen, Frederikke Stranges, Henriette Kristensen,
Jens Laursen, Jette Lægård, Jørgen O Larsen, Kristian Fjendbo, Severin Lassen,
Susan Hoffmann, Suzanna Child Andersen.
50 Fuldførte:
Erik Juul Jensen, Hans Jacob Fenger, Jan Stranges, John Sørensen, Kim Schewing, Steen Buhl Larsen
De ryttere der skal modtage 50 års nål skal huske at aflevere 4 stk 10 års nåle til kasseren inden 50
års nålen udleveres.
Trænings jagt: 2/4 – Træningstur ikke tællende.
Forårsjagerne er foreløbig fastlagt til:
16/4, 30/4, 14/5–Optaget, 29/5–Optaget, 18/6 - Jagt kampagne Kompedal.
Aftenen slutter med en dejlig anretning til kr. 170,- pr. person, eksklusiv drikkevarer.
Medlemmernes pårørende er velkommen til at overvære generalforsamlingen, dog uden tale og
stemmeret.
Vi håber at rigtig mange vil møde op på generalforsamlingen og give udtryk for, hvordan de syntes
at klubben skal fungere.
Med venlig hilsen
Formand
Jens Lauersen