Link til VejleMuseernes halvårskalender, første halvår 2016

2016
JANUAR - AUGUST
Aktiviteter og
arrangementer
GRATIS
ADGANG
2
Anders Kirkegaard
BEMÆRK!
Alle VejleMuseernes udstillinger har GRATIS ADGANG
EGNSMUSEET I VANDEL
Museet rummer en skolestue og andre miljøer fra gamle dage.
Desuden er der udstillinger om tidligere tiders forretningsliv i Vandel,
om besættelsestiden, som var præget af tyskernes anlæg af flyvestationen, om broderi og om legetøj gennem 100 år.
KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
Oplev kulturmuseets udstillinger om industriens udvikling i 1800- og
1900-tallet, forlystelseslivets udvikling i samme periode og renæssancens handelsliv, sejlads og krige. Træd også ind i jernalderen i to
udstillinger, der præsenterer både moseliget ”Dronning Gunhild”,
hverdagsliv i jernalderen og fantastiske krigsbyttefund.
ROBERT JACOBSEN – JEAN CLAREBOUDT LANDSKABSSKULPTUR
De to kunstnere har omdannet den tidligere grusgrav i Tørskind til
Land Art i international klasse.
KUNSTMUSEET
Besøg de faste samlinger med maleri, skulptur og grafik, fra ca. 1850 til
i dag. Oplev guldalderens landskabsmalerier, klassisk modernisme, abstrakt ekspressionistisk præ-cobra malerier og skulpturer samt nysurrealistisk kunst fra de seneste 40 år. Derudover byder museet løbende
på særudstillinger, der sætter kunstmuseets egen samling i spil.
EGTVEDPIGENS GRAV
Egtvedpigen blev for mere end 3.000 år siden begravet i en egetræskiste i en jordhøj, og hun er Danmarks bedste fund fra bronzealderen.
En lille udstilling på fundstedet fortæller hendes historie.
VINGSTED HISTORISKE VÆRKSTED
Jernaldermiljøet er Danmarks største rekonstruerede jernalderlandsby. Området bruges meget af skoler, men danner også ramme om
offentlige arrangementer, som fortæller om jernalderlivet. Vingsted
Mølle er administrationsbygning for jernaldermiljøet og indeholder
også smede-, træ-, tekstil og pottemagerværksted.
RANDBØLDALMUSEET
Randbøldalmuseet ligger på en gammel fabriksgrund i det naturskønne Randbøldal, hvor der tidligere blev fremstillet papir og tekstil. Som
i gamle dage er det stadig vandet, der giver liv til området, og det kan
man opleve i vandeksperimenterne, som er fulde af pumper og sluser,
man kan lege med.
VEJLE VINDMØLLE
Vejles smukke hvide vindmølle stammer fra 1890. Vindmøllen er
nyrestaureret.
MUNKENES TEGLOVN
Teglovnen blev anlagt af sortebrødre-munkene i midten af 1300-tallet. Den blev fundet og udgravet af Nationalmuseet i 1923, og der blev
siden rejst en bygning for at beskytte den.
RAVNINGBROEN
Vikingerne byggede en imponerende 760 meter lang bro over Vejle
Ådal omkring år 980. I Ravning Enge kan man nu se en rekonstruktion
af en del af broen og en udstilling om fundet.
BINDEBALLE STATION
Bindeballe var en af stationerne på den gamle Vandel-bane. Nu er der
udstilling om jernbanen i gamle dage, bl.a. billetkontor og ventesal
med mange originale effekter samt køkken og toilet for campister.
Forsidebilledet: To piger er i gang med vandeksperimenter på RandbøldalMuseet
3
UDSTILLINGER
ANDERS KIRKEGAARD: KLAGESANGE OG LOVSANGE
LØRDAG 23. JANUAR KL. 14 – SØNDAG 3. APRIL
Da Anders Kirkegaard i 1960erne trådte ind på den danske kunstscene, blev han hurtigt opfattet som en ener på grund af de figurative
billeder og markante holdninger. Alene det, at han malede figurativt,
placerede ham fra starten i en outsiderposition sammen med få
andre af hans generation, men han skilte sig også markant ud med
en helt egen farveholdning og motivverden. Han fik fra begyndelsen
kunstnerisk succes, han modtog tidligt statslige ydelser, legater og
andre udmærkelser, ligesom hans værker tidligt blev erhvervet af
Statens Kunstfond og kunstmuseerne.
Kirkegaards egen krop og hans familie har ofte været udgangspunkt
for billeder, der på en gang er private selvportrætter, men samtidig
også er eksistentielle og almengyldige. Den meget belæste kunstner
har fået inspiration til sine billeder bl.a. fra den græske mytologi,
bibelen og litteraturens øvrige sværvægtere som Dostojevskij og
Orwell. Også mange kulturpersonligheder og samtidens store emner
har inspireret ham, og malerierne har ofte været flere år undervejs.
En surrealistisk tilgang til billedsproget er kendetegnende for Anders
Kirkegaards malerier, og blandt hans kunstneriske forbilleder er
italienske renæssancemalere og det 20. århundredes surrealister som
Bunuel, Dali og Bacon. Malerierne har gerne meget lange titler, som
ofte kan hjælpe publikum med at forstå værkerne.
Kirkegaard betragter kunstmuseet i Vejle som ”sit museum”. Han blev
tidligt i karrieren repræsenteret i samlingen, som i dag rummer flere
af hans hovedværker. Udstillingen er arrangeret i anledning af Kirkegaards 70-årsdag og består af karakteristiske og markante værker
fra mere end 50 års kunstnerisk virksomhed, heriblandt to nye, store
malerier, udført specielt til udstillingen. VejleMuseerne udgiver et
stort bogværk om kunstneren i forbindelse med udstillingen.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
4
NYHED!: DEN SORTE BOKS
I 2016 lancerer VejleMuseerne ”Den Sorte Boks” i Kulturmuseet
Spinderihallerne. Her vil vi præsentere små kortvarige udstillinger om
aktuelle projekter og opdagelser fra VejleMuseernes igangværende
undersøgelser og forskning. Hvad er netop gravet op af jorden? Hvilke
udstillinger og projekter sidder inspektørerne og forbereder lige nu?
Og hvilke forskningsresultater er på vej? I ”Den Sorte Boks” får du
indblik i, hvad der foregår bag kulisserne på VejleMuseerne.
Hold øje med hjemmesiden.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
DEN SORTE BOKS PÅ KULTURMUSEET: ”KVINDE I VINDUET”
FRA TORSDAG 4. FEBRUAR KL. 17
Vi præsenterer for første gang et aktuelt tema i ”Den Sorte Boks” på
Kulturmuseet Spinderihallerne nemlig ”Kvinde i vinduet”, som handler
om den verdensberømte vejlenser Einar Wegener. Einar Wegener var
kunstner og en af de første i verden, som gennemgik en kønsskifteoperation. Han blev født i 1882 som mand og døde i 1931 som kvinden
Lili Elbe. Følg med på VejleMuseernes Facebook og på hjemmesiden.
Vær også opmærksom på foredrag om Gerda Wegener, Einar/Lilis
kone, torsdag 11. februar.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
JOHN KØRNER // GRAFIK 1996-2015
LØRDAG 16. APRIL KL. 14 - SØNDAG 14. AUGUST
John Kørner har siden studieårene på Det Kongelige Danske Kunstakademi haft en konstant produktion af såvel malerier som grafiske
værker. På forårets store særudstilling er det muligt at få et samlet
indtryk af bredden og omfanget af netop den grafiske del af Kørners
kunst. Ifølge John Kørner er kunstens rolle at påpege problemer.
Derfor er det i Kørners grafiske værker, ligesom i malerierne, også
samfundets problemer, der er omdrejningspunktet. Kørners grafik
er hæsblæsende heftig, farverig og insisterende. Den eksploderer,
ofte helt ud over rammen, og tager på legende vis fat i svære emner
som eksempelvis Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan og trafficking. I forbindelse med udstillingen er der udgivet et omfattende
katalog, som dækker hele Kørners samlede grafiske produktion.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med Odsherred Kunstmuseum,
Kastrupgårdsamlingen og Munkeruphus.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
John Kørner. Familien, 2014. Litografi. 60x39,5 cm
5
ARRANGEMENTER FØRSTE HALVÅR 2016
JANUAR
MØD DRONNINGEN!
NYTÅRSOMVISNING PÅ KULTURMUSEET
LØRDAG 2. JANUAR KL. 14
Dronning Gunhild er et af de mest sagnomspundne moselig fra dansk
jernalder. Hun blev fundet i 1835 af nogle arbejdskarle ved grøftegravning i Haraldskær Mose. Hendes velbevarede træk fortryllede forskerne dengang og bliver ved med at fascinere os – et par tusinde år efter
hendes død. VejleMuseernes inspektør viser rundt i den arkæologiske
udstilling og fortæller de spændende historier om fundet af Dronning
Gunhild, samt hvad de nye naturvidenskabelige analyser kan vise. Vi
stiller også spørgsmålet: Kan man tillade sig at udstille et moselig – er
det uetisk? Etikken i at udstille mennesker som genstande er noget,
vi ikke altid reflekterer over. Vi diskuterer kort denne problematik,
som er en helt anden side af museernes måde at formidle på.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
MORGENFODRING I JERNALDEREN
SØNDAGE KL. 10 - 12 PÅ FØLGENDE DATOER:
10. JANUAR, 7. FEBRUAR, 13. MARTS, 10. APRIL, 8. MAJ, 12. JUNI,
10. JULI OG 7. AUGUST
Mød jernalderbonden ved indgangen til Jernaldermiljøet og følg med
ham på vandretur rundt i jernalderlandsbyen. Undervejs vil han fortælle om jernalderbondens liv og arbejde, og der vil være mulighed for
at hjælpe ham med at fodre husdyrene. I sommerhalvåret (fra april til
oktober) vil der endvidere være mulighed for at prøve at malke koen
eller en af gederne. Tilmelding ikke nødvendig.
Pris: 50 kr. for voksne, gratis for børn.
6
Mød moseliget Dronning Gunhild i Kulturmuseet
Sted: VejleMuseernes Jernaldermiljø – følg skiltene til Jernaldermiljøet fra landevejen gennem Vingsted. Parkering på parkeringspladsen
ved Jernaldermiljøet. Tag fornuftigt tøj og fodtøj på, da hovedparten
af arrangementet foregår udendørs.
HAR DU MØDT POPKUNST-NONNEN?
SØNDAG 10. JANUAR KL. 14
Så er det nu, hvis du vil nå at opleve særudstillingen ”Corita Kent –
Rules of Engagement”! Kunstmuseets udstillingsinspektør fortæller
om udstillingens idé, værkernes indhold og om fænomenet Corita
Kent, som både var kunstner, underviser, aktivist og nonne. I Coritas
ånd slutter vi af med en fejring: Vi skal have kaffe og kage! Tilmelding
af hensyn til kaffe via museets hjemmeside.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Omvisning inklusive kaffe: 50 kr. pr. person.
Gratis entré til Kunstmuseet.
INDSAMLINGSAFTEN – LANG TIRSDAG PÅ KULTURMUSEET
TIRSDAG 12. JANUAR KL. 19.00 - 21.30
Har du gamle ting eller klenodier, som du synes hører til på et museum, eller som du kunne tænke dig at udlåne til en udstilling? VejleMuseerne inviterer borgere i Vejleområdet til at medbringe genstande,
arvestykker og klenodier, som de har lyst til at vise kulturmuseets
inspektører og andre gæster. Kom og få en snak om genstande og om,
hvornår ting skal på museum. VejleMuseerne står klar med inspektører for både nyere tid og arkæologi, og en arkivar fra Vejle Stadsarkiv
ser på billeder og dokumenter.
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
Hun var nonne, kunstner, underviser og aktivist. Oplev Corita Kent
7
8
FERNISERING:
ANDERS KIRKEGAARD: KLAGESANGE OG LOVSANGE
GRATIS OMVISNING:
ANDERS KIRKEGAARD: KLAGESANGE OG LOVSANGE
LØRDAG 23. JANUAR KL. 14
I anledning af Anders Kirkegaards 70-årsdag arrangerer VejleMuseerne udstillingen, som består af karakteristiske og markante værker
fra mere end 50 års kunstnerisk virksomhed. Se også to nye, store
malerier specielt udført til udstillingen, som kan ses frem til 3. april.
Da Anders Kirkegaard i 1960erne trådte ind på den danske kunstscene, blev han hurtigt opfattet som en ener på grund af de figurative
billeder og markante holdninger. Alene det, at han malede figurativt,
placerede ham fra starten i en outsiderposition sammen med få
andre af hans generation, men han skilte sig også markant ud med
en helt egen farveholdning og motivverden. Anders Kirkegaard fik fra
begyndelsen kunstnerisk succes, han modtog tidligt statslige ydelser,
legater og andre udmærkelser, ligesom han tidligt blev erhvervet af
Statens Kunstfond og kunstmuseerne.
Kirkegaards billeder er på én gang private selvportrætter og samtidig
også eksistentielle og almengyldige. Den meget belæste kunstner har
fået inspiration til sine billeder bl.a. fra den græske mytologi, bibelen
og litteraturens øvrige sværvægtere som Dostojevskij og Orwell.
Også mange kulturpersonligheder og samtidens store emner, har
inspireret ham.
VejleMuseerne udgiver et stort bogværk om kunstneren i forbindelse
med udstillingen. Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
SØNDAG 31. JANUAR KL. 14
Udstillingens kurator, overinspektør Nina Damsgaard, viser om i
Anders Kirkegaard-udstillingen. Her kan man opleve den kunstneriske
eners arbejde gennem årtier.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
FEBRUAR
ÅBNING AF MINIUDSTILLING: ”KVINDE I VINDUET”
TORSDAG 4. FEBRUAR KL. 17
Vi byder velkommen til den første miniudstilling i Kulturmuseets
nye udstillingsrum, ”Den Sorte Boks”. Udstillingens titel er ”Kvinde i
vinduet” og handler om den verdensberømte vejlenser Einar Wegener.
Einar Wegener var kunstner og en af de første i verden, som gennemgik en kønsskifteoperation. Han blev født i 1882 som mand og døde i
1931 som kvinden Lili Elbe. Følg med på VejleMuseernes Facebook og
hjemmeside. Vær også opmærksom på foredrag om Gerda Wegener,
Einar/Lilis kone, torsdag 11. februar.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
Maleri af Einar Wegener. Værket er kendt som ”Kvinde i vinduet”
9
MASKENS DAG PÅ KUNSTMUSEET
LØRDAG 6. FEBRUAR KL. 11 - 15
Kan du gætte, hvem jeg er? Masker kan både skjule og afsløre den, vi
allerhelst vil være. Kom og byg din egen fastelavnsmaske. På kunstmuseet skal vi trylle med massevis af materialer: gamle æggebakker,
knapper, perler, dukkeler, maling og farverige plakater, og vi skal lave
masker, der viser nye sider af os selv. Efter en tur rundt på kunstmuseet efter inspiration skaber vi de sjoveste – eller måske de mærkeligste – fastelavnsmasker, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvem
du kan være. Mød op, alle er velkomne. Tilmelding tilrådes af pladshensyn, via VejleMuseernes hjemmeside. Arrangementet er målrettet
familier og børn i alderen ca. 5-12 år.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 25 kr. pr. barn til materialer
GRATIS OMVISNING: VEJE TIL VEJLE
LØRDAG 6. FEBRUAR KL. 14
Byen Vejle opstod omkring år 1200 på det vadested, hvor mange krydsede Vejle Å. Senere var det også rejsende, der videreudviklede byen,
nemlig de mange som omkring år 1900 kom til byen for at arbejde i
den voksende bomuldsindustri. Gennem hele vejleegnens historie og
forhistorie har mennesker, som kom udefra, haft afgørende betydning for områdets udvikling. Omvisningen fokuserer særligt på menneskers veje til Vejle under industrialiseringen frem til nutiden.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
MORGENFODRING I JERNALDEREN
SØNDAG 7. FEBRUAR KL. 10 - 12
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.
Læs mere på side 6
10
Mange interesserede mødte op med genstande sidste gang VejleMuseerne
og Vejle Stadsarkiv holdt indsamlingsaften.
INDSAMLINGSAFTEN – LANG TIRSDAG PÅ KULTURMUSEET
TIRSDAG 9. FEBRUAR KL. 19.00 - 21.30
Har du gamle ting eller klenodier, som du synes hører til på et museum, eller som du kunne tænke dig at udlåne til en udstilling? VejleMuseerne inviterer borgere i Vejleområdet til at medbringe genstande,
arvestykker og klenodier, som de har lyst til at vise kulturmuseets
inspektører og andre gæster. Kom og få en snak om genstande og om,
hvornår ting skal på museum. VejleMuseerne står klar med inspektører for både nyere tid og arkæologi, og en arkivar fra Vejle Stadsarkiv
ser på billeder og dokumenter. Tilmelding ikke nødvendig, bare mød
op.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
FOREDRAG OM MALEREN GERDA WEGENER
TORSDAG 11. FEBRUAR KL. 19
Cand.mag. i kunsthistorie Amalie Grubb Martinussen holder foredrag
om ARKENs store særudstilling om Gerda Wegener. Gerda Wegener
var på mere end én måde forud for sin tid. Præstedatteren fra Grenå
delte vandene i sin hjemby med sin raffinerede og storby-dekadente
kunst, men fik stor succes i Paris, hvor hendes karriere foldede sig ud
på tværs af kunstneriske og kommercielle genrer. Centralt i hendes
værk står skildring- erne af ægtefællen, landskabsmaleren Einar
Wegener, i skikkelse af kvinden Lili. Hvor hendes kunstneriske parløb
med den transkønnede ægtefælle var uhørt i hendes samtid, er kønstematikken i dag i høj grad kommet på den globale dagsorden og i
februar 2016 får Tom Hoopers Hollywood-film om Gerda og Einar/Lili
danmarkspremiere under titlen The Danish Girl. Foredraget vil give
en indføring i Gerda Wegeners banebrydende kunst og liv, hendes inspirationskilder og betydning – og vil til slut give en status på hendes
fortsatte relevans i dag.
Tilmelding: www.folkeuniversitet-vejle.dk
Tilmelding senest 4. februar
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: 75 kr. Betaling ved indgangen.
VINTERFERIE PÅ VEJLEMUSEERNE
HVORFOR SIGER MAN….?
EN QUIZ FOR BØRN OG DERES VOKSNE
LØRDAG 13. FEBRUAR - SØNDAG 21. FEBRUAR KL. 10 - 17
(MANDAG LUKKET)
Vær med i en quiz om gamle ordsprog og talemåder. Hvad betyder det
for eksempel, når man siger, at nogen skal blive ved sin læst, eller man
hænger i en klokkestreng? Hvad er det, man kigger i vejviseren efter,
og hvorfor falder man i staver? Quizzen er tilpasset børn i alderen
9-13 år eller yngre børn sammen med voksne. Ingen tilmelding. Husk
også at besøge Asen og Masen, VejleMuseernes lege-udstilling for
børn i Kulturmuseet Spinderihallerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
FIND OG TEGN FABELDYRENE
LØRDAG 13. FEBRUAR - SØNDAG 21. FEBRUAR KL. 11 - 16
(MANDAG LUKKET)
Et fabeldyr er ikke et rigtigt dyr, men et fantasivæsen. Få udleveret
billedjagten på kunstmuseet og se om du kan finde fuglemennesket,
dyret med en unge på ryggen – og hvor er den underlige kanin? Find de
mærkelige dyr og tossede væsener, gemt i kunstmuseets malerier og
skulpturer. Mens du ser og tegner, opdager du mere om kunstens og
fantasiens verden. Billedjagt for børn ca. 4-8 år.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
11
TAMPEN BRÆNDER!
TIRSDAG 16. FEBRUAR - FREDAG 19. FEBRUAR KL. 13 - 14
Hør fortællingen om hvor udtrykket ’tampen brænder’ kommer fra
og vær med, når jagten på den forsvundne tamp går ind på museet.
For børn og alle legesyge mennesker. Husk også at besøge Asen og
Masen, VejleMuseernes lege-udstilling for børn i Kulturmuseet Spinderihallerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: 25 kr.
FORTÆLLETIME FOR BØRN
TIRSDAG 16., ONSDAG 17. OG LØRDAG 20. FEBRUAR KL. 11 - 12.30
Kunst er eventyrlig, og museets inspektør har valgt et kunstværk
og et eventyr eller en fabel, som fortælles. Mens børnene sidder ved
kunstværket fortæller guiden et eventyr eller en fortælling, som
handler om det, man kan se på kunstværket. Fortælletimen slutter
i kunstmuseets værksted, hvor børn og voksne efterfølgende kan
hygge sig med en lille kreativ aktivitet. Ingen tilmelding nødvendig,
bare mød op. For børn ca. 3-7 år.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 25 kr. pr. barn, voksne gratis
TEMAOMVISNING: EN TUR BAG FACADEN
SØNDAG 28. FEBRUAR KL. 14
Få et kig bag facaden, når Kunstmuseets inspektør tager de hvide
handsker på. Se og hør om, hvordan og hvorfor vi opbevarer kunstværkerne, som vi gør. Vi fokuserer på kunstmuseets grafiske samling,
så kom og se et udvalg af unikke ældre og nyere værker på papir.
Hør papirkonservatoren fortælle om, hvorfor værkerne er så sarte og
hvilke udfordringer, der er, når man udstiller særligt de ældste værker
fra 14-1500-tallet. Ingen tilmelding
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet. Pris: 50 kr.
12
Vi ved ikke, hvad der sker, men vi ved, at det nok skal blive godt.
KUNSTBAR er åben!
MARTS
TEMAOMVISNING: ”FEDE OG TRANGE TIDER”
LØRDAG 5. MARTS KL. 14
Fede og trange tider præger Vejle i perioden 1536-1660, hvor Christian
den fjerde en stor del af tiden var konge af Danmark. Helt frem til
1627 var Vejle præget af driftig velstand, men trediveårskrigen, pest
og andre katastrofer truede derefter med at fjerne Vejle fra landkortet. Med udgangspunkt i udstillingen ”Skibet er ladet med” fortæller
vi om de fede og trange tider i Vejle, herunder hvordan skriftlige kilder
og arkæologiske fund side om side fortæller historien gennem flere
århundreder. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: 50 kr.
LANG TIRSDAG PÅ KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
TIRSDAG 8. MARTS FREM TIL KL. 20.30
Spinderihallerne og Kulturmuseet har åbent til kl. 20.30. Kom og oplev
forskellige aktiviteter i Spinderihallerne. Slut af med en svingom på
Kulturmuseets interaktive dansegulv og (gen)oplev udstillingerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
KUNSTBAR
FREDAG 11. MARTS FRA KL 14 - 18
Nu kan du igen skyde weekenden i gang på Kunstmuseet! Vi fylder
som sædvanlig foyeren med musik- og kunsteksperimenter. Velkommen til en ny sæson med din yndlingsfredagstradition: KUNSTBAR!
Traditionen tro vil Engelsholm Højskole sammensætte et festfyrværkeri af lækker livemusik, der vil være små kunstoverraskelser på
programmet og kolde fadøl og lunkne vand til salg.
KUNSTBARS motto er: Vi ved ikke, hvad der skal ske. Vi ved kun, at
det nok skal blive godt! Følg med på VejleMuseernes Facebook og på
hjemmesiden.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet. Pris: Gratis
MORGENFODRING I JERNALDEREN
SØNDAG 13. MARTS KL. 10 - 12
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.
Læs mere på side 6
MIT NAVN DET STÅR MED PRIKKER…
LØRDAG 19. MARTS - MANDAG 28. MARTS KL. 10 - 17
(LUKKET MANDAG 21. MARTS)
Se nogle af VejleMuseernes mange smukke gækkebreve i påskeferien
og design dit helt eget eller klip efter en af de traditionelle skabeloner. Men pas på – hvis du bliver gættet, skylder du et påskeæg! Husk
også at besøge Asen og Masen, VejleMuseernes lege-udstilling for
børn i Kulturmuseet Spinderihallerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne. Pris: Gratis
SÆSONÅBNING AF EGTVEDPIGENS GRAV
SØNDAG 20. MARTS KL. 14
Arkæolog Louise Felding åbner sæsonen og fortæller historien om
Egtvedpigen og om de fantastiske omstændigheder, der gør, at fundet i dag regnes for at være af enestående national betydning. Graven
indeholdt intet mindre end de bedst bevarede bronzealdertekstiler i
Nordeuropa og flere spændende gravgaver. Selvom Egtvedpigen blev
fundet for snart 100 år siden, indeholder graven stadig muligheder
for fremtidig forskning. Kom og hør om de nyeste undersøgelser, der
kaster lys på bronzealderen i Danmark på Egtvedpigens tid, og om
VejleMuseernes fremtidige planer for stedet. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Egtvedpigens Grav, informationshuset
Pris: 50 kr. pr. deltager
13
TEMAOMVISNING:
MESTEREN KOMMER UD AF SKATKAMMERET
APRIL
SØNDAG 27. MARTS KL. 14
En lejlighed af de sjældne til at se nogle af de værker, Kunstmuseet
sjældent tager frem af magasinerne: Rembrandt-raderingerne. Kunstmuseet ejer ca. 50, som til daglig er opbevaret sikkert i magasinerne.
Nogle raderinger er genoptrykt i 1700-tallet efter Rembrandts død,
mens andre værker er fremstillet i hans eget værksted, mens han
levede. Hvad betyder det for den værdi, eksperter tillægger de enkelte
værker? Hør også om den store mester, hans tid og de begivenheder
omkring ham, der havde indflydelse på Rembrandt som kunstner.
Begrænsede pladser, tilmelding via hjemmesiden tilrådes.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 50 kr.
TEMAOMVISNING: SPINDERIHALLERNE FØR OG NU
ARTIST TALK: ANDERS KIRKEGAARD
ONSDAG 30. MARTS KL. 19.30
Kunstneren Anders Kirkegaard fortæller om sin kunst og viser om i sin
egen udstilling ”Klagesange og lovsange” med værker fra mere end 50
års virke.
Billetter bestilles hos Engelsholm Højskoles kontor. Tlf. 75 88 35 55
(hverdage kl. 8-15) eller [email protected]
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 100 kr. Engelsholms venner: 75 kr.
LØRDAG 2. APRIL KL. 14
Spinderihallerne var oprindeligt et bomuldsspinderi fra 1896. I over
100 år var bomuldsspinderiet hjertet i Vejles historiske arbejderkvarter, Vestbyen. Bomuldsspindingen blev en industri, hvor Vejle både
var foregangsby og landets ubestridte centrum, hvilket udadtil gjorde
Vejle kendt som ’Danmarks Manchester’. VejleMuseernes inspektør
fortæller og viser rundt i og udenfor Spinderihallerne. Vi slutter af på
toppen af Kedelbygningen fra 1942, der fungerede som kraft- og varmeforsyning til spinderianlægget. I dag er Kedelbygningen ombygget
og indrettet til et nyt Laboratorium for teknologi, design, leg & læring.
Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: 50 kr.
SIDSTE CHANCE:
ANDERS KIRKEGAARD: KLAGESANGE OG LOVSANGE
SØNDAG 3. APRIL KL. 14
Kunstmuseet inviterer til et sidste besøg i den retrospektive udstilling med Anders Kirkegaards værker. Oplev tidlige såvel som helt nye
malerier, spændt ud mellem skønhed og gru. Udstillingens kurator,
overinspektør Nina Damsgaard, viser om. Arrangementet inkluderer
en kop kaffe. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 50 kr.
MORGENFODRING I JERNALDEREN
SØNDAG 10. APRIL, KL. 10 - 12
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.
Læs mere side 6
14
LANG TIRSDAG PÅ KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
TIRSDAG 12. APRIL FREM TIL KL. 20.30
Spinderihallerne og Kulturmuseet har åbent til kl. 20.30. Kom og oplev
forskellige aktiviteter i Spinderihallerne. Slut af med en svingom på
Kulturmuseets interaktive dansegulv og (gen)oplev udstillingerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
ARTIST TALK: MIE MØRKEBERG
ONSDAG 13. APRIL KL. 15.30
Der er sprækker i billedkunstner Mie Mørkebergs univers. I hendes
værker bliver figurative og genkendelige motiver sprængt og revet
i stykker af opløste invasive elementer. På én gang forførende og
ubehageligt. Henover foråret arbejder Mie Mørkeberg på et nyt stort
vægmaleri på Rosborg Gymnasium. Hør hende fortælle om værk,
proces, overvejelser og inspirationskilder. Arrangementet er del af et
samarbejde mellem VejleMuseerne, Rosborg Gymnasium og Engelsholm Højskole.
Billetter bestilles hos Engelsholm Højskoles kontor. Tlf. 75 88 35 55
(hverdage kl. 8-15) eller [email protected]
Sted: Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Pris: 100 kr. Engelsholm Venner: 75 kr.
FERNISERING JOHN KØRNER // GRAFIK 1996-2015
I jernalderen må man gerne klappe og fodre dyr
LØRDAG 16. APRIL KL. 14
Sideløbende med sine heftige malerier har John Kørner altid haft en
omfattende grafisk produktion. For John Kørner er kunstens vigtigste
rolle at gøre opmærksom på problemer. At udpege og behandle de
svære emner, som vi egentlig helst vil vende det blinde øje til. Kom og
vær med – bliv berørt og måske provokeret – når Kunstmuseet åbner
den store særudstilling JOHN KØRNER // GRAFIK 1996-2015.
Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet. Pris: Gratis
15
16
John Kørner, Thorbjørn, 2009. Akvatinte, 30x40 cm. Oplev John Kørners værker på Kunstmuseet fra 16. april
TEMAOMVISNING: PROBLEMER! JOHN KØRNERS GRAFIK
SØNDAG 24. APRIL KL. 14
John Kørners værker er problematiske. I bogstavelig forstand fyldt
med problemer. Farvestrålende, grumme problemer. Kunstmuseets
udstillingsinspektør giver en introduktion til særudstillingen JOHN
KØRNER // GRAFIK 1996-2015 og kommer med et bud på, hvorfor
Kørner lader samfundets skyggesider eksplodere i et smukt inferno
af farver og former. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 50 kr.
skal arbejde med pløjning af markerne, så vi kan gøre dem klar til
såning. Dagen afsluttes med fælles jernaldermad på høvdingens gård
og en forårsceremoni på markerne.
Tag fornuftigt tøj og fodtøj på, da hovedparten af arrangementet
foregår udendørs.
Medbring en madpakke til at spise undervejs. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseernes Jernaldermiljø. Følg skiltene til Jernaldermiljøet
fra landevejen gennem Vingsted. Parkering på parkeringspladsen ved
Jernaldermiljøet.
Pris: 80 kr. for voksne / 40 kr. for børn
KUNSTBAR
FREDAG 29. APRIL KL. 14 - 18
Så er det igen tid til KUNSTBAR! Traditionen tro fylder vi foyeren
med musik- og kunsteksperimenter. Det er fredagstradition – det er
KUNSTBAR!
Endnu engang vil Engelsholm Højskole sammensætte et festfyrværkeri af lækker livemusik, der vil være små kunstoverraskelser på
programmet og kolde fadøl og lunkne vand til salg.
KUNSTBARS motto er: Vi ved ikke, hvad der skal ske. Vi ved kun, at
det nok skal blive godt! Følg med på Facebook og på hjemmesiden.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
MED JERNALDERFOLKET PÅ FORÅRSARBEJDE
LØRDAG 30. APRIL KL. 10 - 15
Livet og lyset er kommet tilbage til Jernalderlandsbyen i Vingsted, og
jernalderfolket er i fuld gang med arbejdet både ude og inde. Samtidig
regner vi med, at får og geder har fået lam og kid.
Kom og vær med, når jernalderbønderne arbejder med husdyrene og
i markerne. Dyrene skal fodres, og der skal malkes ko og måske ged.
Nogle af fårene skal klippes, og ulden sorteres. De nye, unge stude
MAJ
TEMAOMVISNING: OFFER TIL GUDERNE!
LØRDAG 7. MAJ KL. 14
Mød VejleMuseernes forskningsleder Mads Ravn i Kulturmuseets udstilling med offerfund fra jernalderen. Omvisningen vil tage udgangspunkt i museets arkæologiske genstande og moseliget fra Haraldskær, i folkemunde Dronning Gunhild. Få indblik i jernalderens tilgang
til både våben- og menneskeofringer, og deltag i en diskussion om,
hvad meningen med ofringer var i jernalderen. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: 50 kr.
MORGENFODRING I JERNALDEREN
SØNDAG 8. MAJ, KL. 10 - 12
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.
Læs mere på side 6
17
LANG TIRSDAG PÅ KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
FOLKEFEST I JERNALDEREN
TIRSDAG 10. MAJ FREM TIL KL. 20.30
Spinderihallerne og Kulturmuseet har åbent til kl. 20.30. Kom og oplev
forskellige aktiviteter i Spinderihallerne. Slut af med en svingom på
Kulturmuseets interaktive dansegulv og (gen)oplev udstillingerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne. Pris: Gratis
LØRDAG 21. MAJ KL. 13 - 17
Vær med til at fejre at jernalderlandsbyen og Vingsted Historiske
Værksted fylder 40 år!
Hele jernalderlandsbyen vil være fuld af liv og aktiviteter, som de
besøgende kan deltage i. Der vil være optrin med musik, sang og dans.
Hør fortællingerne om ofringen af vølven Varga (dronning Gunhild) og
det store slag ved Vingsted og oplev, hvordan vi tror, disse begivenheder har fundet sted i jernalderen. Deltag i den store afslutningsceremoni ved Vingsted sø. Det bliver en festdag med mange forskellige aktiviteter, indslag og optrin. Tilmelding ikke nødvendig, men
medbring festhumør!
Praktiske oplysninger: Tag fornuftigt tøj og fodtøj på, da hovedparten
af arrangementet foregår udendørs. Medbring gerne egne mad- og
drikkevarer til at nyde i løbet af eftermiddagen.
Sted: VejleMuseernes Jernaldermiljø – følg skiltene til Jernaldermiljøet fra landevejen gennem Vingsted. Det er muligt at sætte besøgende
af ved Jernaldermiljøet, men parkering skal ske ved Vingstedcentret.
Pris: 80 kr. for voksne, 40 kr. for børn.
ARTIST TALK
ONSDAG 11. MAJ KL. 19.30
Sæt kryds i kalenderen - det er forårets sidste artist talk. Kunstneren
er en overraskelse, så hold dig opdateret på Facebook og på hjemmesiden!
Billetter bestilles hos Engelsholm Højskoles kontor. Tlf. 75 88 35 55
(hverdage kl. 8-15) eller [email protected]
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 100 kr. Engelsholm Venner: 75 kr.
VI CYKLER UD TIL KUNSTEN
FREDAG 13. MAJ KL. 17
Vejle er beriget med mange offentlige skulpturer og kunstværker,
og de fleste vejlensere kender midtbyens kunst. På denne forårscykeltur har du mulighed for at opdage sider af DIN by, du ikke kender,
for vi skal på opdagelse i byens afkroge. Vi skal se en kamp-maskine,
passere levende bøgetræer som skulpturer og opleve mærkelige
abstrakte rør, der henviser til himmelrummets satellitter. Vi skal også
se noget af det nyeste: Vægmaleriet ved højbanen af kunstneren organ81, hvor kunsten har bidraget til et godt miljø for socialt udsatte.
Turen vil være på 6-7 km. og slutter i midtbyen. Husk lidt at drikke
og fornuftigt tøj. Tilmelding på VejleMuseernes hjemmeside senest
tirsdag 10. maj.
Mødested: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris pr. voksen: 50 kr. Børn gratis
18
KUNSTBAR
FREDAG 27. MAJ KL. 14 - 18
Så er det igen tid til KUNSTBAR! Traditionen tro fylder vi foyeren
med musik- og kunsteksperimenter. Det er fredagstradition – det er
KUNSTBAR!
Endnu engang vil Engelsholm Højskole sammensætte et festfyrværkeri af lækker livemusik, der vil være små kunstoverraskelser på
programmet og kolde fadøl og lunkne vand til salg.
KUNSTBARS motto er: Vi ved ikke, hvad der skal ske. Vi ved kun, at
det nok skal blive godt! Følg med på Facebook og på hjemmesiden.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
TEMAOMVISNING: SKANDALE!
SØNDAG 29. MAJ KL. 14
Med udgangspunkt i fortællingen om ét enkelt maleri: Carl Jensens
Den store komposition fra 1918 taler vi om kunsten som provokation.
Hør hvordan kritikerne nærmest hetzede de unge kunstnere og den
nye kunst anno 1917-1919 over flere år. Vi perspektiverer til andre og
nutidige eksempler på kunst, der har affødt voldsomme reaktioner.
Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 50 kr.
JUNI
TEMAOMVISNING: NYE VEJLENSERE
LØRDAG 4. JUNI KL. 14
Kom og hør historien om flugt og migration til Vejle-området gennem
tiden. Omvisningen tager udgangspunkt i VejleMuseernes igangværende forskningsprojekt om nytilkomne flygtninges ”veje til Vejle” set
i relation til historiske befolkningsbevægelser i området. Museumsinspektøren sætter i omvisningen flugt og migration til Vejle i et
historisk og globalt perspektiv. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: 50 kr.
MORGENFODRING I JERNALDEREN
SØNDAG 12. JUNI, KL. 10 - 12
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.
Læs mere side 6
Der bliver fest på ægte jernaldermanér i maj. Kom og vær med!
19
LANG TIRSDAG PÅ KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
TIRSDAG 14. JUNI FREM TIL KL. 20.30
Spinderihallerne og Kulturmuseet har åbent til kl. 20.30. Kom og oplev
forskellige aktiviteter i Spinderihallerne. Slut af med en svingom på
Kulturmuseets interaktive dansegulv og (gen)oplev udstillingerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
SOMMERSOLHVERVSFEST
LØRDAG 18. JUNI KL. 15 – CA. 21
Det er midsommer og sommersolhverv. Naturen og markerne med dyrene omkring jernalderlandsbyen bugner af frugtbarhed, og det skal
fejres! Vi begynder klokken 15, så kom og vær med til at fejre den lyse,
rige tid med fortællinger, musik, madlavning og ceremonier.
Vi fremstiller også enkle musikinstrumenter, og ved aftenstid samles
vi til festen med spisning, musik, sang, dans og fortælling med afslutning i den hellige lund kl. ca. 21. For alle, især familier med børn fra 6
år. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseernes Jernaldermiljø – følg skiltene til Jernaldermiljøet fra landevejen gennem Vingsted.
Parkering på parkeringspladsen ved Jernaldermiljøet.
Praktiske oplysninger: Tag fornuftigt tøj og fodtøj på, da hovedparten
af arrangementet foregår udendørs. Medbring en madpakke til at
spise undervejs.
Pris: 80 kr. for voksne, 40 for børn.
SOMMERFERIE PÅ VEJLEMUSEERNE
SJOVE LEGE OG SURE PLIGTER
TORSDAG 30. JUNI, TORSDAG 7. OG TORSDAG 14. JULI KL. 10 - 12
Hvordan var det egentlig at være barn i en arbejderfamilie i gamle
20
I gamle dage skulle børn arbejde. Kan du klare de sure pligter?
dage? Hvad legede man, hvorfor skulle man arbejde og var det hårdt?
VejleMuseernes inspektør fortæller om livet i baggården, leg uden
legetøj og om at spise griseører. Prøv kræfter med livet som barn i en
arbejderfamilie. Se blandt andet hvor langt du kan gå på stylterne,
hvor mange garnspoler du kan løfte, og mon du kan lære at danse
charleston på det interaktive dansegulv? Hvis du klarer alle opgaverne, får du et diplom og et lille hæfte med lege fra gamle dage. Ingen
tilmelding. Husk også at besøge Asen og Masen, VejleMuseernes
lege-udstilling for børn i Kulturmuseet Spinderihallerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: 25 kr. pr. barn
NAT PÅ MUSEET!
FREDAG 24. JUNI KL. 17 – LØRDAG 25. JUNI KL. 10
Har du nogensinde prøvet at sove på et kunstmuseum? Nej, vel! Nu
har du chancen for at tage din kammerat eller veninde med til overnatning med film og kunst på Kunstmuseet i Vejle. Måske vågner et af
kunstværkerne… Kunstmuseet sørger for kunstoplevelser med power,
kreative udfordringer, god mad og rå hygge i selskab med John Kørners grafiske billeder. Vi skal bl.a. se film og prøve kræfter med grafik,
lavet i hånden såvel som på iPad. Det endelige program annonceres på
VejleMuseernes hjemmeside i maj / juni 2016. Medbring liggeunderlag, sovepose og tandbørste. Den gode stemning skaber vi sammen,
og museets værter serverer lækker morgenmad lørdag morgen! Vi er
selvfølgelig også til stede hele natten. For børn/unge 12-15 år. Tilmelding via VejleMuseernes hjemmeside, efter først-til-mølle-princippet,
senest fredag 17. juni. Maks. 25 deltagere! Yderligere oplysninger:
Trine Grøne på [email protected]
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 150 kr. pr. deltager, inkl. aftensmad, materialer, hyggesnack og
morgenmad.
VAND OG LEG PÅ RANDBØLDALMUSEET
HELE SOMMERFERIEN:
FRA FREDAG 24. JUNI – TIRSDAG 9. AUGUST KL. 10 - 16
(MANDAGE LUKKET)
Nyd sommerdagene i Randbøldalmuseets vandeksperimenter, hvor
man kan lære mere om vandkraft. Tag gerne madkurven med. Det
er muligt i hele sommerferien at få udleveret en lille skattejagt, til
udforskning på egen hånd. På udvalgte dage kan man prøve kræfter
i Randbøldalmuseets værksteder for væv og papir – hold øje på VejleMuseernes hjemmeside og på Facebook.
Sted: VejleMuseerne - Randbøldalmuseet
Pris: Entré gratis, men der vil være en lille betaling til materialer, hvis
man deltager i værkstedet.
REDNINGSAKTION KUNSTMUSEET
HELE SOMMERFERIEN:
FRA LØRDAG 25. JUNI – TIRSDAG 9. AUGUST
(MANDAGE LUKKET)
En billedjagt for børn fra 8 til 12 år (fra 6 år med ledsagere, der kan
læse)
Olga Svindelspind har en plan: Uden at få lov har hun sat kunstmuseets malerier og skulpturer til salg til alle godtroende kunstelskere.
På Kunstmuseet har hun efterladt sin bog med billeder af kunstværkerne for at snyde folk til at tro, de kan købe museets kunst. Men den
slags er forbudt! Kan Olga Svindelspind snyde dig? Find hendes bog
på Kunstmuseet og se, om du kan afsløre de fejl, hun kom til at begå,
da hun lavede bogen. Måske kan du redde museet fra svindel … Og
naturligvis er der en lille præmie.
Bagefter kan du lære mere om kunstværkerne via VejleMuseeernes
hjemmeside.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
21
22
Man får lært at bygge et godt bål, når man holder sommerferie i jernalderen
JAGTEN PÅ DEN FORSVUNDNE TRÅD
HELE SOMMERFERIEN
FRA LØRDAG 25. JUNI – TIRSDAG 9. AUGUST
(MANDAGE LUKKET)
Hjælp!! Den mægtige spinderiejer Marius Windfelt-Hansen har mistet
sin tråd, og alle hans maskiner er gået i stå. Spring gennem tidsporten
og hjælp Marius med at finde den forsvundne tråd og få gang i hans
maskiner igen, så han ikke mister penge. Jagten på den forsvundne
tråd er et spændende og aktivt postløb gennem historien på Kulturmuseet for hele familien – løs opgaver og gåder, find posterne og
oplev Kulturmuseet, som du aldrig har oplevet det før! Løser du alle
opgaverne, får du en lille præmie. Få skattejagten udleveret i museumsbutikken. Husk også at besøge Asen og Masen, VejleMuseernes
lege-udstilling for børn i Kulturmuseet Spinderihallerne.
Sted: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: Gratis
JULI
BYVANDRING OG TEMAOMVISNING:
VEJLE – DEN DANSKE BOMULDSHOVEDSTAD
LØRDAG 2. JULI KL. 14
Hør historien om Vejle som centrum for bomuldsindustrien i Danmark
og tag med på en tur rundt i byens gader og oplev, hvordan industrialiseringen fra slutningen af 1890’erne giver Vejle en ny status som en
driftig og levedygtig købstad. Vi begynder ved Kulturmuseet Spinderihallerne i hjertet af Vejles historiske arbejderkvarter, Vestbyen. Turen går forbi De Danske Bomuldsspinderier i Danmarksgade og ender
ved Havnepladsen med fortællingen om Windfeld Hansens Bomuldsspinderi på havnen, der indleder et væksteventyr uden sammenligning
i Vejles historie. Arrangementet varer ca. 1½ time. Ingen tilmelding.
Mødested: VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne
Pris: 50 kr.
TEMAOMVISNING: JOHN KØRNERS GRAFIK
HOLD FERIE I JERNALDEREN
SØNDAG 26. JUNI KL. 14
Udstillingsaktuelle John Kørner tilhører en generation af kunstnere,
som i slutningen af 1990´erne indtog kunstscenen med en legende og
fortællende tilgang til maleriet. Til søndagens omvisning giver Kunstmuseets udstillingsinspektør en introduktion til særudstillingen JOHN
KØRNER // GRAFIK 1996-2015 og kommer med et bud på de tendenser
i 1990´ernes kunst, som var med til at bane vejen for John Kørners
generation af kunstnere. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 50 kr.
MANDAG 4. – TORSDAG 7. JULI
For familier med børn fra ca. 5 år, unge, forældre, bedsteforældre.
Oplev dagliglivet i en levende jernalderlandsby, som det kan have
været for ca. 2.000 år siden. Deltag i fællesskabet og arbejdet i både
landsbyen og de forskellige familier. Deltagerne skal bo og leve som 3
familier på jernalderlandsbyens 3 gårde – Overbygård, Hoddegården
og Steppinggården. Deltagerne er med i tilberedning af mad, arbejdet
med husdyrene og markerne samt et eller flere fælles projekter. Man
kan også prøve forskellige håndværk og gamle lege og spil samt
træne som ”jernalderkriger”.
Tilmelding nødvendig med kontaktoplysninger, navne og aldre på
deltagerne. Man kan kun tilmelde sig til hele lejren.
Henvendelse skal ske til Laila Petersen, VejleMuseerne, tlf. 76 81 31 22,
e-mail: [email protected] Der er begrænset antal deltagere.
23
Pris: Børn under 10 år: 600 kr. Børn fra 10 til 14 år: 900 kr. Unge fra 15
år og voksne: 1.200 kr. Beløbet dækker ophold, alle måltider og alle
aktiviteter.
Sted: VejleMuseernes Jernaldermiljø, Skyttevej 12, Bredsten. Parkering på parkeringspladsen ved Jernaldermiljøet.
Praktiske oplysninger: Udførligt program for familielejren med praktiske oplysninger udsendes til deltagerne i begyndelsen af juni 2016.
I HARALD BLÅTANDS FODSPOR VED RAVNINGBROEN
TORSDAG 7. JULI KL. 14
Kom med på udflugt til en af Danmarks flotteste og største vikingebroer, som er mere end 1.000 år gammel. Hvorfor byggede Kong
Harald Blåtand sin bro? Hvordan blev den bygget? Hvor store var
egepælene, der blev brugt? Hør VejleMuseernes arkæolog Charlotta
Lindblom fortælle om vikingetiden - en del af danmarkshistorien, hvor
den sagnomspundne konge Harald Blåtand regerede i Jelling. Han lod
bygge nogle af de mest bemærkelsesværdige anlæg fra vikingetiden,
anlæg såsom de store ringborge Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken,
Trelleborg og Borgvold samt det kæmpestore indhegnede monumentområde i Jelling, blot 10 km nord for Ravningbroen.
Kom og se rekonstruktionen af en del af broen og de smukke hulveje i
skoven ved det nordlige brofæste.
Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Ravningbroen
Pris: Voksne 50 kr., børn gratis
GRATIS SOMMERKONCERT PÅ KUNSTMUSEET
TORSDAG 7. JULI
Vejle Kommune tilbyder klassiske koncerter hver torsdag i juli måned.
Program og tidspunkt for koncerterne annonceres i juni måned, hold
øje med VejleMuseernes hjemmeside.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet Pris: Gratis
24
MØD ARKÆOLOGERNE PÅ VIKINGEMARKED
LØRDAG 9. JULI OG SØNDAG 10. JULI KL. 11 - 15
Hver sommer vender vikingerne tilbage til Jelling for at mødes til det
årlige vikingemarked ved højene. Arkæologerne fra VejleMuseerne
vil gerne invitere alle børn til at komme og være med til at udgrave
potteskår og flint fra oldtiden. Arkæologerne fortæller om de ting, I
finder, og hvad de har været brugt til. I finder os som altid foran sydhøjen. Ingen tilmelding, bare mød op.
Sted: Ved Højene, 7300 Jelling
Pris: Gratis
MORGENFODRING I JERNALDEREN
SØNDAG 10. JULI, KL. 10 - 12
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.
Læs mere på side 6
KAN DU MALKE EN JERNALDERGED?
MANDAG 11., TIRSDAG 12., ONSDAG 13. OG TORSDAG 14. JULI
KL. 10 - 15
Oplev dagliglivet i en levende jernalderlandsby, som det kan have
været for ca. 2.000 år siden.
Kom og vær med i jernalderfolkets liv, lav jernaldermad, pas landsbyens dyr og vær med til skiftende aktiviteter, f.eks. håndværk,
krigerøvelser eller gamle lege og spil. Hver dag afsluttes med fælles
jernaldermad og fortællinger om jernalderen.
Praktiske oplysninger: Tag fornuftigt tøj og fodtøj på, da hovedparten
af arrangementet foregår udendørs. Medbring en madpakke til at
spise undervejs. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseernes Jernaldermiljø, Skyttevej 12, Bredsten.
Følg skiltene til Jernaldermiljøet fra landevejen gennem Vingsted.
Parkering på parkeringspladsen ved Jernaldermiljøet.
80 kr. for voksne og 40 kr. for børn pr. dag.
Fortællingen om Vikingernes Bro ved Ravning er imponerende. Kom og lyt med d. 7. juli
25
EGTVEDPIGENS SKØRT OG ANDRE ULDNE HISTORIER
FRA BRONZEALDEREN
TORSDAG 14. JULI KL. 11
Hvordan spandt Egtvedpigen uld? Og hvad blev bronze brugt til?
Hvorfor var hendes fine skørt bundet af snore? Arkæolog Louise
Felding fortæller om Egtvedpigens fantastiske dragt, og du kan prøve
at spinde din egen uldtråd – helt som i Egtvedpigens skørt. Hør om
bronzefund fra vejleegnen og få lov at komme helt tæt på de ægte
sværd og spydspidser fra bronzealderen, der i dagens anledning er
fundet frem af museets magasiner. Tag med på omvisning i området
kl. 11, hvor du kan høre om Egtvedpigens historie og se på de mange
gravhøje, der i det skjulte stadig findes i landskabet i dag. Tag familien
og madpakken med til en hyggelig formiddag ved Egtvedpigens Grav.
Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Egtvedpigens Grav
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis
GRATIS SOMMERKONCERT PÅ KUNSTMUSEET
TORSDAG 14. JULI
Vejle Kommune tilbyder klassiske koncerter hver torsdag i juli måned.
Program og tidspunkt for koncerterne annonceres i juni måned, hold
øje med VejleMuseernes hjemmeside.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
INTERNATIONAL LEJR MED ÅBNE DAGE FOR BESØGENDE
ONSDAG 20., TORSDAG 21. OG FREDAG 22. JULI KL. 13 - 16
TIRSDAG 26., ONSDAG 27. OG TORSDAG 28. JULI KL. 13 - 16
2 uger i juli afholder Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med
VejleMuseerne - Vingsted Historiske Værksted en international
arbejdslejr for unge mennesker fra hele verden. Under lejren vil der
være mulighed for, at interesserede kan besøge lejren og følge med i
26
*Sommercamp i Vingsted
de projekter, som de unge mennesker arbejder med. Endvidere vil de
unge mennesker i samarbejde med VejleMuseernes medarbejdere stå
for nogle særlige aktiviteter, som de besøgende kan deltage i. Ingen
tilmelding.
Sted: VejleMuseernes Jernaldermiljø, Skyttevej 12, Bredsten.
Følg skiltene til Jernaldermiljøet fra landevejen gennem Vingsted.
Parkering på parkeringspladsen ved Jernaldermiljøet.
Praktiske oplysninger: Tag fornuftigt tøj og fodtøj på, da hovedparten
af arrangementet foregår udendørs.
Pris: Gratis
GRATIS SOMMERKONCERT PÅ KUNSTMUSEET
TORSDAG 21. JULI
Vejle Kommune tilbyder klassiske koncerter hver torsdag i juli måned.
Program og tidspunkt for koncerterne annonceres i juni måned,
hold øje med VejleMuseernes hjemmeside.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
GRATIS SOMMERKONCERT PÅ KUNSTMUSEET
TORSDAG 28. JULI
Vejle Kommune tilbyder klassiske koncerter hver torsdag i juli måned.
Program og tidspunkt for koncerterne annonceres i juni måned, hold
øje med VejleMuseernes hjemmeside.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: Gratis
TEMAOMVISNING: SAMLING OG SÆRUDSTILLING
SØNDAG 31. JULI KL. 14
Mød Kunstmuseets inspektør og få en introduktion til kunstmuseets
samling og særudstilling med John Kørner. Inspektøren har valgt en
række værker ud i både samling og særudstilling som udgangspunkt
for en god dialog. Ingen tilmelding.
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 50 kr.
AUGUST
MORGENFODRING I JERNALDEREN
SØNDAG 7. AUGUST, KL. 10 - 12
Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis.
Læs mere på side 6
ANDRE ARRANGEMENTER
TEGNEKURSUS V. MERETE WØLDIKE
FRA TORSDAG 14. JANUAR KL. 11 - 14
Tegnekursus – for alle tegneglade, begyndere såvel som øvede, der
har lyst til at bruge tegningen som undersøgende medie. Igennem
tegning bliver vi nærværende - vi oplever og opdager. Du vil under
kurset blive dygtigere til at se og gengive rum og rumlighed. Igennem
udfordrende og interessante tegnemetoder skærpes blikket for lys,
mørke, streg og bevægelse. Tegning på Kunstmuseet er en fantastisk mulighed for fordybelse i interessante opstillinger og i museets
aktuelle udstillinger.
Kurset løber fem torsdage, fra 14. januar til 11. februar
Sted: VejleMuseerne - Kunstmuseet
Pris: 595,- kr. for fem gange, tilmelding nødvendig til LOF Trekanten –
http://trekanten.lof.dk/kurser/dofo/kreativ/hold/161211
27
VEJLEMUSEERNES ARRANGEMENTSKALENDER
JANUAR
FEBRUAR
LØRDAG 2. JANUAR KL. 14
MØD DRONNINGEN!
NYTÅRSOMVISNING PÅ KULTURMUSEET
4. FEBRUAR OG I LØBET AF 2016
NYHED!: DEN SORTE BOKS
KULTURMUSEET
SØNDAG 10. JANUAR KL. 10 - 12
MORGENFODRING I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
TORSDAG 4. FEBRUAR KL. 17
ÅBNING AF MINIUDSTILLING ”DEN SORTE
BOKS”: ”KVINDE I VINDUET”
KULTURMUSEET
SØNDAG 10. JANUAR KL. 14
HAR DU MØDT POPKUNST-NONNEN?
KUNSTMUSEET
TIRSDAG 12. JANUAR KL. 19.00 - 21.30
INDSAMLINGSAFTEN
– LANG TIRSDAG PÅ KULTURMUSEET
LØRDAG 23. JANUAR KL. 14
FERNISERING: ANDERS KIRKEGAARD:
KLAGESANGE OG LOVSANGE
LØRDAG 23. JANUAR KL. 14
– SØNDAG 3. APRIL
ANDERS KIRKEGAARD:
KLAGESANGE OG LOVSANGE
KUNSTMUSEET
SØNDAG 31. JANUAR KL. 14
GRATIS OMVISNING: ANDERS KIRKEGAARD:
KLAGESANGE OG LOVSANGE
KUNSTMUSEET
28
LØRDAG 6. FEBRUAR KL. 11 - 15
MASKENS DAG PÅ KUNSTMUSEET
KUNSTMUSEET
LØRDAG 6. FEBRUAR KL. 14
GRATIS OMVISNING: VEJE TIL VEJLE
KULTURMUSEET
SØNDAG 7. FEBRUAR KL. 10 - 12
MORGENFODRING I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
TIRSDAG 9. FEBRUAR KL. 19.00 - 21.30
INDSAMLINGSAFTEN
– LANG TIRSDAG PÅ KULTURMUSEET
TORSDAG 11. FEBRUAR KL. 19
FOREDRAG OM MALEREN GERDA WEGENER
KUNSTMUSEET
LØRDAG 13. FEBRUAR - SØNDAG 21.
FEBRUAR KL. 10 - 17 (MANDAG LUKKET)
HVORFOR SIGER MAN….? EN QUIZ FOR
BØRN OG DERES VOKSNE
KULTURMUSEET
LØRDAG 13. FEBRUAR - SØNDAG 21.
FEBRUAR KL. 11 - 16 (MANDAG LUKKET)
FIND OG TEGN FABELDYRENE
KUNSTMUSEET
TIRSDAG 16. FEBRUAR KL. 11 - 12.30
FORTÆLLETIME FOR BØRN
KUNSTMUSEET
TIRSDAG 16. FEBRUAR
- FREDAG 19. FEBRUAR KL. 13 - 14
TAMPEN BRÆNDER!
KULTURMUSEET
ONSDAG 17. FEBRUAR KL. 11 - 12.30
FORTÆLLETIME FOR BØRN
KUNSTMUSEET
LØRDAG 20. FEBRUAR KL. 11 - 12.30
FORTÆLLETIME FOR BØRN
KUNSTMUSEET
SØNDAG 28. FEBRUAR KL. 14
TEMAOMVISNING: EN TUR BAG FACADEN
KUNSTMUSEET
MARTS
LØRDAG 5. MARTS KL. 14
TEMAOMVISNING:
”FEDE OG TRANGE TIDER”
KULTURMUSEET
Ret til ændringer forbeholdess
VEJLEMUSEERNES ARRANGEMENTSKALENDER
APRIL
TIRSDAG 8. MARTS FREM TIL KL. 20.30
LANG TIRSDAG
PÅ KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
FREDAG 11. MARTS KL. 14 - 18
KUNSTBAR
KUNSTMUSEET
SØNDAG 13. MARTS KL. 10 - 12
MORGENFODRING I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
LØRDAG 19. MARTS - MANDAG 28. MARTS
KL. 10 - 17
(LUKKET MANDAG 21. MARTS)
MIT NAVN DET STÅR MED PRIKKER…
KULTURMUSEET
LØRDAG 2. APRIL KL. 14
TEMAOMVISNING:
SPINDERIHALLERNE FØR OG NU
KULTURMUSEET
LØRDAG 30. APRIL KL. 10 - 15
MED JERNALDERFOLKET PÅ
FORÅRSARBEJDE
JERNALDERMILJØET VINGSTED
SØNDAG 3. APRIL KL. 14
SIDSTE CHANCE: ANDERS KIRKEGAARD:
KLAGESANGE OG LOVSANGE
KUNSTMUSEET
MAJ
SØNDAG 10. APRIL KL. 10 - 12
MORGENFODRING I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
TIRSDAG 12. APRIL FREM TIL KL. 20.30
LANG TIRSDAG
PÅ KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
SØNDAG 20. MARTS KL. 14
SÆSONÅBNING AF EGTVEDPIGENS GRAV
EGTVEDPIGENS GRAV
ONSDAG 13. APRIL KL. 15.30
ARTIST TALK: MIE MØRKEBERG
KUNSTMUSEET
SØNDAG 27. MARTS KL. 14
TEMAOMVISNING: MESTEREN KOMMER UD
AF SKATKAMMERET
KUNSTMUSEET
LØRDAG 16. APRIL KL. 14
FERNISERING JOHN KØRNER
// GRAFIK 1996-2015
KUNSTMUSEET
ONSDAG 30. MARTS KL. 19.30
ARTIST TALK: ANDERS KIRKEGAARD
KUNSTMUSEET
SØNDAG 24. APRIL KL. 14
TEMAOMVISNING: PROBLEMER!
JOHN KØRNERS GRAFIK
KUNSTMUSEET
FREDAG 29. APRIL KL. 14 - 18
KUNSTBAR
KUNSTMUSEET
Ret til ændringer forbeholdes
LØRDAG 7. MAJ KL. 14
TEMAOMVISNING: OFFER TIL GUDERNE!
KULTURMUSEET
SØNDAG 8. MAJ KL. 10 - 12
MORGENFODRING I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
TIRSDAG 10. MAJ FREM TIL KL. 20.30
LANG TIRSDAG
PÅ KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
ONSDAG 11. MAJ KL. 19.30
ARTIST TALK
KUNSTMUSEET
FREDAG 13. MAJ KL. 17
VI CYKLER UD TIL KUNSTEN
MØDESTED: KUNSTMUSEET
LØRDAG 21. MAJ KL. 13 - 17
FOLKEFEST I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
FREDAG 27. MAJ KL. 14 - 18
KUNSTBAR
KUNSTMUSEET
29
VEJLEMUSEERNES ARRANGEMENTSKALENDER
SØNDAG 29. MAJ KL. 14
TEMAOMVISNING: SKANDALE!
KUNSTMUSEET
JUNI
LØRDAG 4. JUNI KL. 14
TEMAOMVISNING: NYE VEJLENSERE
KULTURMUSEET
HELE SOMMERFERIEN FRA
LØRDAG 25. JUNI – TIRSDAG 9. AUGUST
(MANDAGE LUKKET)
JAGTEN PÅ DEN FORSVUNDNE TRÅD
KULTURMUSEET
SØNDAG 12. JUNI KL. 10 - 12
MORGENFODRING I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
SØNDAG 26. JUNI KL. 14
TEMAOMVISNING: JOHN KØRNERS GRAFIK
KUNSTMUSEET
TIRSDAG 14. JUNI FREM TIL KL. 20.30
LANG TIRSDAG
PÅ KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
JULI
LØRDAG 18. JUNI KL. 15 - CA. 21
SOMMERSOLHVERVSFEST
JERNALDERMILJØET VINGSTED
TORSDAG 30. JUNI KL. 10 - 12
SJOVE LEGE OG SURE PLIGTER
KULTURMUSEET
FREDAG 24. JUNI KL. 17
– LØRDAG 25. JUNI KL. 10
NAT PÅ MUSEET!
KUNSTMUSEET
HELE SOMMERFERIEN FRA
FREDAG 24. JUNI – TIRSDAG 9. AUGUST
KL. 10 - 16 (MANDAGE LUKKET)
VAND OG LEG PÅ RANDBØLDALMUSEET
30
HELE SOMMERFERIEN FRA
LØRDAG 25. JUNI – TIRSDAG 9. AUGUST
(MANDAGE LUKKET)
REDNINGSAKTION KUNSTMUSEET
LØRDAG 2. JULI KL. 14
BYVANDRING OG TEMAOMVISNING: VEJLE
– DEN DANSKE BOMULDSHOVEDSTAD
KULTURMUSEET
MANDAG 4. - TORSDAG 7. JULI
HOLD FERIE I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
TORSDAG 7. JULI KL. 10 - 12
SJOVE LEGE OG SURE PLIGTER
KULTURMUSEET
TORSDAG 7. JULI KL. 14
I HARALD BLÅTANDS FODSPOR VED
RAVNINGBROEN
TORSDAG 7. JULI
GRATIS SOMMERKONCERT PÅ
KUNSTMUSEET
LØRDAG 9. JULI OG SØNDAG 10. JULI
KL. 11 - 15
MØD ARKÆOLOGERNE PÅ VIKINGEMARKED
SØNDAG 10. JULI KL. 10 - 12
MORGENFODRING I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
MANDAG 11., TIRSDAG 12., ONSDAG 13.
OG TORSDAG 14. JULI KL. 10 - 15
KAN DU MALKE EN JERNALDERGED?
JERNALDERMILJØET VINGSTED
TORSDAG 14. JULI KL. 10 - 12
SJOVE LEGE OG SURE PLIGTER
KULTURMUSEET
TORSDAG 14. JULI KL. 11
EGTVEDPIGENS SKØRT OG ANDRE ULDNE
HISTORIER FRA BRONZEALDEREN
EGTVEDPIGENS GRAV
TORSDAG 14. JULI
GRATIS SOMMERKONCERT PÅ
KUNSTMUSEET
ONSDAG 20., TORSDAG 21. OG FREDAG
22. JULI KL. 13 - 16
INTERNATIONAL LEJR MED ÅBNE DAGE
FOR BESØGENDE
JERNALDERMILJØET VINGSTED
Ret til ændringer forbeholdes
VEJLEMUSEERNES ARRANGEMENTSKALENDER
TORSDAG 21. JULI
GRATIS SOMMERKONCERT PÅ
KUNSTMUSEET
TIRSDAG 26., ONSDAG 27. OG TORSDAG
28. JULI KL. 13 - 16
INTERNATIONAL LEJR MED ÅBNE DAGE
FOR BESØGENDE
JERNALDERMILJØET VINGSTED
ANDRE
ARRANGEMENTER
FRA TORSDAG 14. JANUAR
KL. 11 - 14
TEGNEKURSUS
V. MERETE WØLDIKE
KUNSTMUSEET
TORSDAG 28. JULI
GRATIS SOMMERKONCERT PÅ
KUNSTMUSEET
SØNDAG 31. JULI KL. 14
TEMAOMVISNING:
SAMLING OG SÆRUDSTILLING
KUNSTMUSEET
AUGUST
SØNDAG 7. AUGUST KL. 10 - 12
MORGENFODRING I JERNALDEREN
JERNALDERMILJØET VINGSTED
NÆSTE HALVÅRSKALENDER HAR FLERE
AUGUSTARRANGEMENTER.
DEN UDKOMMER 1. JULI 2016
Ret til ændringer forbeholdes
Sommerkoncert på Kunstmuseet
31
VEJLEMUSEERNES ADM.
Spinderigade 11E, 1
7100 Vejle
Tlf.: 76 81 31 00
[email protected]
vejlemuseerne.dk
UDSTILLINGSSTEDER
KUNSTMUSEET
Flegborg 16-18, 7100 Vejle
1/11-31/3, tirsdag-søndag kl. 11-16
1/4 - 31/10, tirsdag-søndag kl. 11-17
Åbent 2. påskedag og 2. pinsedag
Museet er lukket:
24., 25., 26. og 31/12 samt 1/1
KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
Spinderigade 11, 7100 Vejle
Hele året: Tirsdag-søndag kl. 10-17
Åbent 2. påskedag
Åbent 2. pinsedag
Museet er lukket:
24., 25., 26. og 31/12 samt 1/1
VEJLE VINDMØLLE
Søndermarksvej 1, 7100 Vejle
1/4 til udgangen af uge 42
Tirsdag-søndag kl. 11-16
MUNKENES TEGLOVN
Jagtvej 1, 7100 Vejle
1/5 - 31/10, ubemandet
EGTVEDPIGENS GRAV
Egtved Holt 12, 6040 Egtved
Palmesøndag til 31/10
Alle dage kl. 9-20
RAVNINGBROEN / RAVNING STATION
Ravningvej 25, Ravning, 7182 Bredsten
Påske til 31/8, alle dage kl. 9-20
1/9 til 31/10, alle dage kl. 9-17
1/11 til påske, lørdag og søndag kl. 14-17
RANDBØLDALMUSEET
Dalekildevej 1, 7183 Randbøl
15/3-31/5, lørdage, søn- og helligdage
kl. 10-16
1/6-31/8, tirsdag-søndag kl. 10-16
1/9-31/10, lørdag, søndag, kl. 10-16
BINDEBALLE STATION
Bindeballevej 101, Bindeballe 7183 Randbøl
Påske til 31.8 / alle dage kl. 9-20
1/9 - 31/10, alle dage kl. 9-17
1/11 til påske, lørdag og søndag kl. 14-17
VINGSTED HISTORISKE VÆRKSTED
Vingsted Mølle, Vingstedvej 58 7182 Bredsten
EGNSMUSEET I VANDEL
Randbøl Sogns Museumsforening
og Lokalarkiv
Grindstedvej 30, 7184 Vandel
Fast åbningstid torsdag kl. 10-16
(Lukket i december måned)
Jernaldermiljøet
Følg skiltene fra landevejen gennem
Vingsted. Området er altid åbent, men
faciliteter og aktiviteter kun i forbindelse
med arrangementer.
Følg os på www.facebook.com/vejlemuseerne
ROBERT JACOBSEN – JEAN CLAREBOUDT
LANDSKABSSKULPTUR
Tørskind Grusgrav
Tørskindvej 98A, 6040 Egtved
Landskabsskulpturen er altid åben