Stugkarta Björnrike

Nyckelutlämning
Enkelriktat
Miljöstationer
.
1
C4
0
2
5
C2
Conceptstore
Reception
SkiPass
Skiduthyrning
Bastu/Dusch
Restaurang
ICA
3
7
G77
7
D0
6
G89
G91
5
G53
4
Gu
st
av
Va
l
sv
äg
ll
va
ter
läs
B
ÖVRE BLÄSTERVALLEN
Gri
zzl
ge
yvä
B271B272
en
äg
rvallsv
Bläste
NEDRE
BLÄSTERVALLEN
en
g
svä
lin
n
rizz
ra G
Söd
n
äge
lyv
e
väg
alle
eN
Övr
dre
Ne
n
en
väg
lle
Na