EN1110, Engelska, Grundkurs, 30 högskolepoäng

EN1110, Engelska, Grundkurs, 30 högskolepoäng
EN1110, English, Introductory Course, 30 Higher Education Credits
Grundnivå/First Cycle
Litteraturlista
1. Obligatorisk litteratur
Språkvetenskap
Hewings, Martin. Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced
learners of English (with answers). Third Edition. Cambridge University Press. (läses även
inom Akademisk engelska i tal och skrift)
Yule, George. (2014). The study of language ( 5th ed.). Cambridge, UK ; New York: Cambridge
University Press. (ISBN 9781107658172) Denna bok finns även som en elektronisk resurs
på UB: du måste vara inloggad på biblioteket för att få tillgång till den genom denna
länk)
Akademisk engelska i tal och skrift
Hewings, Martin. Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced
learners of English (with answers). Third Edition. Cambridge University Press. (läses även
inom Språkvetenskap)
Oshima, A. and Hogue, A. (2014). Longman Academic Writing Series 4: Paragraphs to Essays
(Fifth Edition). White Plains: Pearson Education.
Litteraturvetenskap
Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. 3rd edition. Routledge. ISBN: 9780415811903.
Ishiguro, Kazuo. The Remains of the Day. Faber & Faber. ISBN: 9780571258246.
Kureishi, Hanif. Buddha of Suburbia. Faber & Faber. ISBN: 9780571200436.
Morrison, Toni. The Bluest Eye. Vintage. ISBN: 978-0099759911.
Kompendium med litteraturkritiska texter noveller och poesi, ca 50 sidor som läggs ut på
GUL.
Kulturkunskap
Kompendium som läggs ut på GUL.
Länkar som läggs ut på GUL.
2. Referenslitteratur:
McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity (2013) 2nd ed. English Vocabulary in Use. Advanced.
Cambridge
McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity (2008) English Collocations in Use. Advanced Cambridge.