Gåvogram - Forska Utan Djurförsök

Gåvogram
God jul och Gott nytt år!
Forska Utan Djurförsök har tacksamt mottagit en
julgåva. Gåvan har skänkts till utveckling av nya
forskningsmetoder som ersätter djurförsök.
Forska Utan Djurförsök • Virkesvägen 1O • 12O 3O Stockholm • O8-749 O3 4O • [email protected]örsök.se • www.forskautandjurforsok.se • PlusGiro: 9O 7O 9O-5