Klippning av tungband

Välkommen till
Operationsenheten
Lasarettet Trelleborg
Patientinformation
Operation med klippning av tungband
Namn……………………………………
Dag……………………………………...
Klockan…………………………………
Läkare…………………………………..
Vi som tjänstgör på öron/anestesi och uppvakningsenheten vill
att du och ditt barn skall känna er varmt välkomna till oss
I denna broschyr finns viktig information för dig och ditt barn
inför och efter operationen. Vi ber dig läsa den och gärna ta med
den operationsdagen.
Om barnet dagarna före eller samma dag insjuknar i t.ex.
feber, hosta eller förkylning var god ring ÖNHmottagningen på telefonnummer 0410-551 95
måndag-fredag 08.00-10.00.
Vid behov av rådgivning var god ring sjuksköterska på
telefonnummer 0410-551 40 måndag-fredag 11.00–15.00.
Om ditt barn vårdats på sjukhus i eller utanför Sverige de
senaste sex månaderna är det viktigt att vi får veta det.
Anledningarna är att det förekommer bakterier, mot vilka vanliga
antibiotika inte har någon verkan t.ex. vissa typer av
stafylokocker (MRSA) som ibland också kallas sjukhussjukan.
Kontakta din operationskoordinator om något av ovanstående
har inträffat.
Om barnet har kortisoninhalation (Fluitide, Pulmicort,
Symbicort,) mot astma skall denna tas i dubbel dos veckan före
operation.
Ditt barn har fått tid för klippning av tungband. Ingreppet görs i
full narkos.
Fasta
För sövningens (narkosen) skull måste barnet vara fastande efter
klockan 24.00 natten inför operation.
Fasta innebär:
Att barnet inte får äta.
Inte tugga tuggummi eller suga på
karameller.
Barnet får dricka ett glas vatten eller klar saft senast två
timmar före besöket.
Det händer att barnet slappnar av i samband med narkos och då
kanske kissar på sig. Tag gärna med ombyteskläder.
På grund av sekretess och av hänsyn till andra patienter är det
inte tillåtet att ta kort eller filma på operation eller
uppvakningsenheten. Mobiltelefon får endast användas i
flygplansläge.
Paracetamol mot smärta
För att motverka smärtan som uppkommer i samband med
operationen vill vi att ni ger ert barn Panodil eller Alvedon
(Paracetamol) operationsdagens morgon två timmar före
besöket.
Följande dosering gäller operationsdagens morgon:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Läkemedelsmängden är högre än vad som anges som
rekommenderad dos. Den är ordinerad av narkosläkare och skall
följas.
Ge inte barnet nästa dos Alvedon eller Panodil förrän tidigast
efter sex timmar, och då den vanliga doseringen. Därefter kan ni
ge barnet Alvedon eller Panodil var 4-6 timme, högst 4 gånger
per dygn.
Detta händer operationsdagen. När ni kommer till lasarettet
går ni till receptionen som finns i huvudentrén och registrerar er.
Förälder skall ta med sig legitimation.
Därefter går ni till uppvakningsenheten som ligger på våning 1,
följ skylt för hiss B. Var vänliga och sitt ner i soffgruppen som
finns utanför uppvakningsenheten. Då flera barn är kallade för
operation sövs de som regel i åldersföljd d.v.s. de yngsta barnen
först.
Vi ber er ha överseende med eventuell väntetid.
Barnet och en förälder kallas in till behandlingsrummet och får
där träffa öronläkaren som ibland först vill undersöka barnet för
att säkerställa att operationsbehov fortfarande föreligger.
Därefter blir barnet sövt på mask, (barnet får andas in
sömnmedel) och slipper därmed nålstick.
Efter operation vilar barnet i regel i en ½-1 timme på
uppvakningsavdelningen innan man får åka hem.
Endast en förälder får sitta hos barnet på uppvakningsenheten.
Syskon får inte följa med in på operation och
uppvakningsenheten.
Efter hemkomsten får barnet dricka som vanligt samt äta mjuk
mat. På eftermiddagen bör barnet ta det lugnt men dagen efter
operation vara på förskola eller i skola som vanligt
Bildspel för barn inför narkos. På lasarettet Trelleborgs
hemsida finns ett bildspel för barn. Syftet med bildspelet är att
på ett enkelt sätt visa för barn och föräldrar vad som händer
operationsdagen. För att se bildspelet gå in på
www.skane.se/opererasitrelleborg
Bildspel för barn inför narkos.
Liam skall opereras.
Bildspelet finns på flera olika språk.
BARNLEK
Du och ditt barn är mycket välkomna att besöka oss i vårt
lekrum på operationsenheten. Lekrummet är en enklare
operationssal där barnet kan utsätta dockor och kramdjur för
både sprutor och bandage, och därmed också leka bort lite av sin
oro. Ni har också möjlighet att ställa frågor till
anestesisjuksköterskan.
Lekrummet är öppet varje onsdag mellan kl.15.00–16.00. Vi kan
också avtala annan tid om ni önskar. Ring oss på 0410-555 03
för mer information.
Karta lasarettet Trelleborg
= ingång
via huvudentré
= informationstavla
Hälsofrämjade Sjukhus
Operationsenheten ingång via huvudentrén
OBS: Huvudentrén stänger klockan19.00, använd ingång 2A, se karta
Parkeringsautomat finns vid huvudentrén infart Hedvägen 46.
Parkeringsavgift 5 kronor/timme Max 50 kronor/dygn
Reser du till lasarettet med kollektivtrafik kan du på busshållplats Övre
byta till lokalbuss som kör förbi lasarettets huvudentré. Gångavstånd
mellan busshållplats Övre och lasarettet är cirka 5-10 minuter.
Pilen visar gångväg från busshållplats Övre till
Lasarettet Trelleborg, (ca 400 meter)
Adress och telefonlista:
Lasarettet Trelleborg
Hedvägen 46
Växel: 0410-550 00
Operationsenheten
0410-555 03
Uppvakningsenheten
0410-555 27
Din operationskoordinator
0410-551 40 måndag-fredag 11.00–15.00
Reception
Öppet måndag-fredag kl. 07.30-16.00
Apotek
Öppet måndag-fredag kl. 08.00-17.00
lördag kl.10.00-14.00
söndag kl.10.00-13.00
Cafeteria
Öppet vardagar kl.08.00-16.00
Information om Skånetrafikens bussar och tåg
0771-77 77 77
Sjukvårdsrådgivningen
1177