Kurs i förgröning - Jordbruksverket

Grundkurs i förgröning
Jordbruksverket inbjuder rådgivare till
grundkurs i förgröning.
Kursen hålls i Stockholm på Norra Latin,
Drottninggatan 71 B, Stockholm
Datum 11 februari 2016
Start 9.30 med kaffe, föreläsningarna börjar kl
10 och kursen avslutas kl 17.00
2015-12-23
PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Välkomna
Godkännande av rådgivare
Bakgrund till förgröning
Regler om förgröning
EFA
Diversifiering
Permanent Gräsmark
LUNCH
Gynna Mångfalden
Så kontrolleras förgröningen
Tvärvillkor, för sen rapportering cdb
Hur arbetar vi bäst med detta?
Sammanfattning och avslut
2015-12-23
CE/BL
BL
BL
M S-L
M S-L
EF
MJ
AM DG
ER
KF
Alla
BL/TR
Föreläsare/organisatör
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Thorsten Rahbek-Pedersen, rådgivningsenheten
Britta Lundström, rådgivningsenheten
Ann-Marie Dock Gustavsson, rådgivningsenheten
Camilla Eriksson, rådgivningsenheten
Mathias Sandin-Lindqvist, stödregelenheten
Emil Fridell, stödregelenheten
Martin Johansson, Stödregelenheten
Kristin Friberg, stödregelenheten
Emma Rybeck, kontrollsamordningsenheten
2015-12-23