Här finns all information

Bra att veta inför mässan 2016 i Sundsvall
Här hittar du viktig information kring ditt deltagande på Nolia Karriäri Sundsvall. Läs därför
noggrant igenom informationen och delge innehållet till samtliga som kommer att jobba i
montern under mässan.
ADRESSER
Besöksadress Södra Stadsberget 1, 852 38 Sundsvall
Godsadress: Hotell Södra berget, Södra Stadsberget 1, 852 38 Sundsvall. Märk godset:
Nolia Karriär, + ert monternummer och företagsnamn.
Post till utställare: Hotell Södra berget, Södra Stadsberget 1, 852 38 Sundsvall. Märks med
företagets namn och monternummer.
E-post: [email protected]
BEVAKNING Hallen är försedd med automatiskt inbrottslarm utan att mässan därmed
ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se FÖRSÄKRINGAR).
BILPARKERING för utställare finns vid mässområdet (kostnadsfri).
BUSS till Östersund för utställare som även ställer ut i Östersund beställs på
www.nolia.se/monter. OBS! Beställs under Sundsvall. Bussen avgår från Södra berget den 1
mars 16.30. Kostnad 335 kr/person, exkl. moms. Inkl. lättare förtäring. Framme i Östersund
stannar bussen först på busstorget och sedan på Quality Hotel Frösö Park. I mån av plats kan
mindre gods såsom rollups och mindre kartonger tas med på bussen.
CAFÈ Södra berget erbjuder ett mindre caféutbud under dagen i anslutning till mässhallen.
ELINSTALLATIONER ingår i priset.
ELUTRUSTNING Det är viktigt att man som utställare har en elutrustning som är felfri. Tänk
speciellt på följande: • Kabelvindor ska användas enligt tillverkarens anvisningar och får inte
placeras liggande med uttagen uppåt. • Skarvuttag och uttagslister ska ha rätt skyddsklass
och ha pet-skydd. • Skarvuttag och uttagslister ska placeras så att de inte hamnar i vatten. •
Belysning/belysningsslingor ska vara hela.
EMBALLAGE som skall återanvändas kan lagras i särskilt utrymme under mässtiden enligt
Nolias hänvisning. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn.
FÖRSÄKRINGAR Nolia fritar sig allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan
vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den
skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi
rekommenderar Er att teckna försäkring i Ert försäkringsbolag.
GARDEROB finns i hallen och är kostnadsfri.
GODSHANTERING All godshantering hanteras av Nolia. Gods till er monter får tidigast
skickas med ankomst måndag den 29 februari 2016. Gods som kommer tidigare måste av
utrymmes och säkerhetsskäl mellanlagras av respektive speditör på avsändarens bekostnad.
GOLV består av klinkerplattor, matta behövs ej.
INFLYTTNING Utställare anmäler sin ankomst i servicecentret. Modulerna är tillgängliga för
utställarna från måndag 29 februari kl. 14.00. Utställare skall vara klara med sina moduler
senast tisdag 1 mars kl.09.00.
KARRIÄRJAKTEN Vi fortsätter med tävlingen där de besökare som vågar och vill ställa
frågor till dig som utställare är med i utlottningen om fina priser. Du som utställare får
klisterpluppar av oss att ge besökare som vill tävla Karriärjakten, tar de slut finns mer att
hämta i Nolias information. Kartan finns i entrén samt vid seminarierummet och scenen.
KVALITETSVÄRD Lena Hernell är mässans kvalitetsvärd, hon hjälper er med alla frågor
och eventuella problem.
Telefon till Lena, 070-275 04 87.
RESTAURANG finns på Hotell Södra berget. För de utställare som önskar, kan vi erbjuda
fakturering av lunch till monterpersonal som läggs på monterservicefakturan, pris: 95 kr ex
moms/lunch. OBS! Gör gärna en beställning av lunch på www.nolia.se/monter om ni vet att ni
vill fakturera. När ni kommer på plats får ni lunchbiljetter att lämna i restaurangen.
MONTERSERVICE I priset ingår i konferensbord, 2 st stolar. Om detta önskas bytas ut
kontakta [email protected] eller 090-16 42 61
PRESS Vill du synas mer på Nolia Karriär? Se då till att vi har den senaste informationen om
er. Vi vill gärna lyfta fram nyheter, spännande idéer och aktiviteter som besökare och
pressen kan möta i montrarna på mässan. Därför har du möjlighet att maila
dina pressreleaser som vi kan lägger ut på vår hemsida och kan förmedla i våra kontakter
med pressen. Maila dessa till [email protected]
PROGRAM presenteras på Nolia Karriärs hemsida samt i karriärjakten som finns att tillgå på
mässan.
STÄDNING Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter inflyttning och
mässans stängning är det tillåtet att ställa ut ert sorterade skräp i gångarna.
TELEFONNUMMER
Följande telefonnummer gäller under mässan:
Projektledare Elin Nyhlén 070-30 30 543
Projektassistent Anna Kjellgren 070-637 30 30
Projektsäljare Lena Hernell 070-275 04 87
TOALETTER finns i anslutning till mässhallen.
UTFLYTTNING får ske från och med tisdag 1/3 klockan 15:00 t.o.m. tisdag 1/3 klockan
17:00.
UTRYMNINGSVÄGAR Det är förbjudet att blockera eller skymma utrymningsvägar,
utrymningsdörrar, brandredskap och skyltar.
UTSTÄLLARLOUNGE finns tillgängligt i restaurangen där bjuder vi på en kopp kaffe och en
stunds lugn och ro.
VÄGGAR OBS! Det är inga monterväggar i hallen.
WIFI Ett trådlöst nätverk finns tillgängligt utan kostnad för alla utställare.
ÖPPETTIDER
Måndag 29/2
Tisdag 1/3
Mässa
Servicecenter Mässhallen
--14.00-18.00 14.00-18.00
09.00-15.00 07.00-17.00 07.00-17.00