Lab Linsformeln Fy2 – Optik

Lab Linsformeln Fy2 – Optik
1.
Bildalstring i positiv lins – reell bild
Med hjälp av en optikbänk med utrustning ska vi studera närmare hur man får fram reella bilder
med en positiv lins.
Skruva fast följande utrustning på optikbänken; optiklampa, spalthållare, +10-lins, skärm.
Skärmen och spalthållaren ska vara 50,0 cm ifrån varandra (Mät mellan dem. Använd ej
optikbänkens skala.)
Placera optiklampan omedelbart bakom spalthållaren. OBS! Justera spalthållarens höjd så att hålet i
hållaren är mitt för optiklampan. Häng på den lilla plattan där det finns en ”L-formad” skåra i, på
spalthållaren, så L-plattan finns mellan spalthållaren och lampan. Se till att dessa tre sitter helt ihop.
Se till att lins, skärm, spalthållare och lampa är parallella med varandra och vinkelräta mot
optikaxeln; När allt är klart ska det se ut som på bilden nedan:
Släck ljuset och starta med att finna det läge på linsen (du får alltså skjuta den i sidled) där det blir
en skarp bild av ”L:et” på skärmen. Anteckna värden på a, b, HA , HB genom att mäta på
utrustningen. Undersök om det går att finna fler linslägen med skarp bild, eller inte.
H
b
Beräkna även kvoterna B samt . Finns det något samband mellan dessa kvoter?
HA
a
a
(cm)
b
(cm)
HA
(cm)
HB
(cm)
HB
HA
b
a
Beräkna
f (cm)
För in dina mätvärden i tabellen ovan. Beräkna sedan brännvidden f med hjälp av linsformeln.
2.
Bildalstring i positiv lins – virtuell bild
Använd en +10-lins i detta försök. Håll linsen relativt nära ett föremål. Titta genom linsen.
Vad har vi fått för optiskt instrument?
Anteckna hur nära linsen är föremålet. Försök uppskatta hur förhållandet
HB
blir i detta fall.
HA