Lundåsen - Kattem - Kolstad - Tunga - Lade via Omkjøringsveien

Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
Lundåsen -LundåsenKattem - Kolstad
- Tunga
Lade
via -Omkj.v

Lade via Omkjøringsveien

Gjelder fom. 18. januar 2016 / v.1
Lade - Tunga
- Kolstad
- Kattem - via
LadeLundåsen
90
Lundåsen via Omkjøringvegen


Lade alle 80
15.00



Jørgen B. Lysholms vei
15.00



Fagerheim alle
15.01



Olav Engelbrektssons alle
15.02



Ringve museum
15.03



Østmarkveien
15.04



Ringve skole
15.05



Lade gård
15.06



Harald Hårfagres gate
15.07



City Lade
15.08



Haakon VII gate 9
15.09



Haakon VII gate 17
15.11



Haakon VII gate 25
15.12



Strindheim 2
15.14



Strindheim skole
15.15



Strindheim Hageby
15.16



Bromstadsvingen
15.17



Gartnerhallen
15.17



Iskremfabrikken
15.18



Tunga kretsfengsel
15.18



Hallfred Høyems veg
15.18



Granåsvegen
15.19



Omkjøringsveien Moholt
15.20



Omkjøringsveien Nardo
15.21



Kroppanbrua (K)
15.26



Tonstadkrysset (K)
15.31



Bjørndalsbrua
15.32



Bjørndalstoppen
15.34



Husebytunet
15.35



Saupstadsenteret
15.36



Casper Lundes veg
15.37



Torplassen
15.38



Midteggen
15.38



Skyttervegen
15.39



Lyngvegen
15.40
15.41



Ditlev Bloms veg



Heimdal sentrum (K)
15.42



Heimdalsvegen
15.43



Bekkasinvegen
15.44



Kattemskogen
15.45



Kattemsenteret
15.46



Kattem
15.47



Tranevegen
15.49



Lundåsen
15.50
Lundåsen nordre
15.52
Operatør - Tide Buss / Hittegods se atb.no for kontaktinfo
(K)NUTEPUNKT - overgang mellom flere ruter
For mer informasjon - atb.no / Ruteopplysning 177 / AtB Reise-app
1/1
mandag - fredag

Info
Omkj.v
90
90