UKEPLAN FOR BASE HUSET UKE 49 Sosialt mål: Jeg

UKEPLAN FOR BASE HUSET UKE 49
Sosialt mål: Jeg skal være en god venn.
Mandag 30.11
Tirsdag 1.12
Onsdag 2.12
Torsdag 3.12
Fredag 4.12
2.trinn skoleslutt: kl.13.30
2.trinn skoleslutt: kl.13.30
2.trinn skoleslutt: kl.13.00
2.trinn skoleslutt: kl.14.00
2.trinn skoleslutt: kl.13.00
Matpakke
Kl.13.30-14.oo
Matservering
Matservering
Pastasalat
Matpakke
Kl.14.00-14.30
Matservering
Tomatsuppe
Utetid
Kl 14.30-14.45
Lærings støttende aktivitet
Kunst
Kl: 14.45 – 16.00
Gruppeaktiviteter
- Korgruppe
- Diktgruppe
- Pynte og bevertningsgruppe
- Kulissegruppe
Utetid
Kl 14.00-14.30
Kl.15.00-16.00
Utetid
Kl 14.00 -14.30
Lærings støttende aktivitet
Musikk
Kl: 14.30 – 16.00
Korps
I dag er siste dag for de som
ønsker å være med på korps.
Base
Ulike aktiviteter på basen barna
kan velge mellom.
Utetid
Kl 14.oo -14.30
Lærings støttende aktivitet
Kunst
Kl: 14.30 – 16.00
Gruppeaktiviteter
- Korgruppe
- Diktgruppe
- Pynte og bevertningsgruppe
- Kulissegruppe
Ulike grupper hvor alle barna
hjelper til med
forberedelsene til
juleforestillingen «Da
nissebarna fikk julepresang»
Utetid
Kl 13.45- 14.30
Lærings støttende aktivitet
Kunst / Fysisk aktivitet
Kl: 14.30 – 15.45
Gymsalen
Fysisk aktivitet med matte
Vi starter oppvarming med
stikkball. Så blir det stafett med
ulike matte oppgaver.
Avslutter med kanonball.
Base
Ulike aktiviteter på basen.
Ulike grupper hvor alle barna
hjelper til med forberedelsene
til
juleforestillingen
«Da
nissebarna fikk julepresang»
Fiskeburger
Koseboks
Vi trekker en lapp fra boksen
vår, og ser hvilken aktivitet det
blir i dag ...
Viktig
Veldig viktig at barna er her til
kl 16.00 på tirsdager og
torsdager, da vi øver og
forbereder oss til
juleforestillingen vår. Det er
også viktig at barna er her 7 og
8 desember, da vi har prøver,
til den store dagen 9.desember.
Barna er kjempeflinke og vi
gleder oss masse.
God helg.