Program til Kommunekonferansen i Vestfold 28.- 29. januar

Program til Kommunekonferansen i Vestfold 28.- 29. januar 2016
Torsdag 28. januar 2016
09:05-10:45
09:05-09:30
KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM
Helhetlig gjennomgang av kommunenes
inntektssystem med bakgrunn i varslede endringer
09:30-09:50
Spørsmål fra salen til Statsråden
10:00-10:20
Inntektssystemets mulighet for å sikre likeverdige
tjenester.
Økonomisjef Thor Fjellanger (Sandefjord
kommune).
10:20-10:25
Hva bør tas hensyn til når inntektssystemet
endres? Politisk appell
Ordfører Are Karlsen (Ap, Horten)
10:25-10:45
(2 x 10 min)
Hvordan bør Vestfoldkommunene arbeide for å
påvirke prosessen?
Svein Flåtten (H) og Stein Erik Lauvås
(Ap), fra Østfold
11:00-14:30
11:00-11:45
KS FYLKESMØTET.
KOMMUNEØKONOMI OG TARIFFOPPGJØR
Makroperspektiv og norsk økonomi.
Hovedtariffoppgjør – tariff og pensjon.
11:45-12:15
Spørsmål og innlegg.
12:15-13:30
Lunsj
13:30-14:30
Uttalelser om tariffavtale mm.
15:00-17:00
15:00-15:40
UTENFORSKAP OG INTEGRERING
Sentrale utfordringer mht utenforskap og
integrering. Hvordan skal kommunene lykkes med
et langsiktig og helhetlig arbeid?
15:40-16:00
Hvordan jobbes det med utenforskap og
integrering i Vestfold?
16:00-16:20
Spørsmål/benstrekk
16:20-16:40
Private bedriftseksempler- hva virker?
Toril Gogstad, adm.dir Fønix AS.
16:40-17:00
(2 X 10 min)
Hvordan jobber kommuner med integrering av
flyktninger?
Ordfører Elin Weggesrud (Sande) og
rådmann Inger Anne Speilberg (Larvik)
Statsråd Jan Tore Sanner
KS sjeføkonom Per Rickard Johansen
KS
KS
KS direktør interessepolitikk Hele Eide
Terje Tønnessen, Fylkesdirektør NAV
Vestfold og Telemark .
Fredag 29. januar 2016
09:00-11:00
ENTREPRENØRSKAP
Hva gjør kommunene i fellesskap når det gjelder
tilrettelegging for entreprenørskap
Bjørn Ole Gleditsch innleder
Vestfoldgründere, som har hatt vekst lokalt,
forteller om sin vekst og hva de forventer av det
offentlige.
Geir Bækholt fra Crypho.
Vekstetablerer. Kryptering.
Daniel Döderlein fra mCash.
Vekstetablerer. Mobil betalingsløsning.
Asle Johnsen fra Aiwell AS. Etablert
bedrift. Teknologileverandør
Anders Amundsen fra Skitt Fiske AS.
Nettbutikk. (ikke brukt offentlige
virkemidler, i motsetning til de andre.)
Verdiskapingsprosjektet orienterer om hva
kommunene gjør sammen i dette initiativet.
Prosjektleder Olav Falk-Pedersen
11:00-12:00
Tanker om utenforskap i Vestfold
Biskop Per Arne Dahl
12:00-12:15
Avslutning
12:15-13:00
Lunsj. Vel hjem