Betingelser NTW 2016

Betingelser for deltakelse på
Norwegian Travel Workshop
Bodø, 11.-14. april 2016
1. Sted:
Forhandlingene finner sted i Bodø Spektrum (Nordlandshallen). Overnatting og øvrig program
finner sted i Bodø.
2. Dato: 11.-14. april 2016.
3. Norske selgere:
Deltakerne må være i stand til å forhandle og være innstilt på å inngå bindende avtaler.
Det primære forhandlingsspråket er engelsk.
4. Stands:
Selgerne deltar med en eller flere stands og det er her forhandlingene foregår. To og to stands
er plassert i felles bås uten skillevegg. Deltakere bør derfor spesifisere hvem de ønsker å dele
bås med. Begge bedrifter leverer påmeldingsskjema. Dersom det ikke blir oppgitt ønske om
deling, vil fordeling av stands og deling av bås bli foretatt av Innovasjon Norge.
Antall deltakere per stand: Antall deltakere er en person pr. stand. Kun bedrifter påmeldt
med to stands kan melde på en deltaker nr. to.
NB! –Kun deltakere med gyldig deltakerbevis har adgang til Bodø Spektrum og de sosiale
arrangementene.
Størrelse: En stand er 3 kvm (B: 1,5m, D: 2m). Innhold: ett bord, tre stoler, en duk, innlagt
strøm samt navn- og nummerskilt. Øvrig dekorasjon foretas av hver enkelt bedrift. Nedrigging
av stand skjer etter kl. 14.35 onsdag 13. april. Det er ikke tillatt å rigge ned standen før dette
tidspunkt.
5. Pris:
Pris inkluderer deltakelse i forhandlinger, leie av stand, transfer og alle arrangementer/måltider iht. offisielt program. Pris er kr. 19.000,- pr. stand, introduksjonspris kr. 16.000,-. Introduksjonspris gjelder kun for nye bedrifter eller bedrifter som ikke har deltatt siste tre år. Endring
av selskapsform, selskapstype, eierstruktur eller navn på bedriften anses ikke å gi rett til
introduksjonspris.
1
6. Betalingsbetingelser:
Alle priser er eks. mva. Det legges til grunn at samtlige utstillere er momspliktige, uavhengig av
bedriftens geografiske beliggenhet.
Faktura for totalbeløpet sendes fortløpende etter 1. januar 2016. Om det er ønskelig å bli
fakturert før nyåret, vennligst gi beskjed. Påmelding er bindende og medfører betalingsplikt,
selv om deltaker senere kansellerer sin påmelding.
7. Product/Market Manual:
Product Manual: Skjema for Product Manual skal inneholde nyttig produktinformasjon.
Product Manual sendes kjøperne, som gjør seg kjent med de norske produktene og velger
avtaler på bakgrunn av dette. Innovasjon Norge forbeholder seg retten til å benytte informasjon
sendt inn til Product Manual internt i forbindelse med planlegging av øvrige aktiviteter i
Innovasjon Norges regi. Informasjonen vil ikke bli videresolgt til tredje part.
Market Manual: Gir tilsvarende opplysninger om kjøperne. Sendes norske selgere i slutten av
februar.
8. Avtalesystem:
Forhåndsavtalte møter (på hver 15 minutter) tirsdag 12. april og onsdag 13. april.
9. Overnatting:
Innovasjon Norge tilrettelegger for bestilling av overnatting, og har reservert rom ved ulike
hoteller i Bodø for den aktuelle perioden. Bestillingsskjema gjøres tilgjengelig etter at
påmeldingsfristen er gått ut, primo februar. Deltaker dekker selv overnattingskostnader.
10. Transport:
Deltakerne må selv bestille transport til/fra Bodø. Transfer i forbindelse med programposter
under arrangementet er inkludert.
11. Materiell:
Ved behov for sending av materiell til workshophallen, må dette gjøres til rett adresse, som vil
bli oppgitt av Innovasjon Norge. Deltaker må selv dekke forsendelsesutgifter og forsikring av
sendingen.
12. Generelt:
Det er ikke tillatt å arrangere egne sammenkomster for kjøperne i tidsrommet 11.-14. april
2016, parallelt med det offisielle programmet.
13. Deltakelse:
Innovasjon Norge foretar kredittsjekk av påmeldte til Norwegian Travel Workshop og
forbeholder seg retten til å nekte deltakelse dersom kredittscoren er lav.
Innovasjon Norge kan nekte deltakelse på Norwegian Travel Workshop dersom bedriften
misligholder sine økonomiske forpliktelser overfor Innovasjon Norge.
13. Force majeure:
Hendelser utenfor Innovasjon Norges herredømme, herunder streik, offisielle og uoffisiell
arbeidsforstyrrelser/-konflikter, brann, krig, naturkatastrofer, manglende underleveranser o.l.
gir Innovasjon Norge rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.
2