Informasjonssikkerhet i Bufetat

Informasjonssikkerhet i Bufetat
• Informasjonssikkerhet er DITT ansvar!
• For mer informasjon, se Intranettet
- Rutiner og dokumentasjon - Informasjonssikkeerhet
Sikkerhetsgruppa i Bufetat BSA