mindful leadership program

INVITASJON
M I N D FU L L E A DE RS HI P PRO GRAM
WHY DO WE BEHAVE THE WAY WE DO – NEW SCIENCE IS SHOWING US WHY
Neuroscience of leadership
Nyhet
Kurset passer for:
Kvinnelige ledere som
inspireres av å hente ut
et større potensial for
vekst og utvikling på en
smartere og raskere
måte!

PLAY VIDEO
HAR DU LYST Å FORSTÅ OG UTØVE
LEDERSKAP PÅ EN NY MÅTE?
Kan den nyeste hjerneforskningen bidra til å gjøre deg til en bedre leder, med
større ro og glede, og samtidig oppnå mer? Svaret er klart JA!!!
Ledere som virkelig forstår hva som egentlig driver atferd, handling og resultat vil,
basert på forskning, skape endring og bedriftskultur som gir konkurransefortrinn.
Få inspirerende selvinnsikt og skreddersy ditt lederskap basert på
revolusjonerende forskning, og hent ut et større potensial.
5 SAMLINGER OVER 5 MÅNEDER OPPSTART 17. FEBRUAR 2016
corporateeffect / innervision
W H AT YO U T H I N K M AT T E R S
www.corpor a teeffect.com
For påmelding eller spørsmål:
Kari Marthinussen, tlf. 410 40 000, e-post: [email protected]
Mette Slinning, tlf. 969 00 770, e-post: [email protected]
M IN DFUL LEAD E R S HIP P R OG R A M
Pr o gr a m me t v il fo k u s e r e p å :
Innsikt i hvordan du kan bruke hjernen mer optimalt for
å bedre prestasjoner, øke arbeidsgleden og raskere
nå mål på en mer mindful måte.
Få innsikt i hva som egentlig driver eller hindrer
endringsprosesser, muligheter og resultat
Forstå hvordan stress påvirker deg og hvordan du
kan lede deg selv fra stress til flyt
Forstå at én del av hjernen setter konkrete mål,
mens en helt annen ubevisst del avgjør om du
faktisk handler og når målene
Forstå eget tanke-, adferds- og ledelsesmønster
basert på nevrovitenskap og ledelse
Lær meditasjon og forstå hvorfor mindfulnes
skaper smartere og raskere endring
D et te får du gj en n o m
5 saml in ger o v er 5 m å n e der :
Sted:
Tid:
• Fornyet visjon for ditt lederskap - fra der du er i dag til
hvor du ønsker å være – med mer inspirasjon, fokus,
balanse og ro i rollen
Riddervoldsgt. 4, 2. Egt, Frogner
kl. 08:00 – 10:00 (11:00)
Dato:
17. februar, 3 timer kl. 08:00 – 11:00
10. mars, 14. april, 19. mai
2 timer fra kl. 08:00 – 10:00
9. juni, 3 timer kl. 08:00- 11:00
• Meditasjon som teknikk for å finne ro, optimalisere
hjernen og raskere skape endring og vekst
• Coachende lederstil for bedre innsikt, samspill og
raskere fremdrift
Pris: kr. 14.900,- eks. mva
• Sertifiserte tester i forkant av seminaret, individuell
preferanseanalyse
Kom 3 personer og betal for 2 (kr. 29.800,- ex.mva)
Tidlig påmelding innen 19. januar kr. 12.000,- ex. mva
• Teknikker og verktøy
• Nettverksbygging med andre ledere
K u r s le d e r e :
K a r i Ma r t h i n u s s e n
M e t t e S lin n in g
• Executive/Performance Coach med fokus på nyeste forskning
innen Nevrovitenskap og ledelse.
• Lang næringslivserfaring fra telekom, senest Management
Consultant og Executive Coach i Mercuri Urval,
Norge/internasjonalt. Solid erfaring innen endringsledelse,
resultat- og strategiprosesser,
ledergrupperutvikling og forretningsmessig coaching av ledere.
• Advanced int. training in Neuroscience and meditation tools.
• Bachelor / MBA fra University of San Francisco. Internasjonalt
sertifisert CPCC* Business Coach fra CTI**/ICF***
• Executive/Performance coach med fokus på nyeste forskning
innen Nevrovitenskap og ledelse.
• Lang næringslivserfaring fra bank og finans, senest Produktdirektør i Mercuri Urval med ansvar for consultingvirksomheten i
Norge. Solid erfaring med endringsledelse, resultat- og strategi
prosesser, ledergruppeutvikling og forretningsmessig coaching
av ledere.
• Advanced int. training in Neuroscience and meditation tools
• Siviløkonom fra NHH, psykologi grunnfag fra UiB, Master NLP
Practitioner og Internasjonalt sertifisert CPCC* Business Coach
fra CTI**/ICF***
* CPCC Certified Professional Co-active Coach, ** The Coaches Training Institute, *** International Coaching Federation
corporateeffect / innervision
W H AT YO U T H I N K M AT T E R S
w w w .corpor a teeffect.com
For påmelding eller spørsmål:
Kari Marthinussen, tlf. 410 40 000, e-post: [email protected]
Mette Slinning, tlf. 969 00 770, e-post: [email protected]