LOK1100 Lokalavis

Institutt for kreativitet og innovasjon
Vedtatt i UUV-sak 41/14
Oppdatert i UUV-sak 144/15
Gjelder fra studieåret: 2014/2015
Emnebeskrivelse
LOK1100
Lokalavis
Studieløpsemne
1. Grader
Bachelor i Journalistikk
2. Semester
2. semester/ 1. studieår
3. Emnegruppe
Grunnleggende journalistikk
4. Undervisning/
arbeidstimer
5. Studiepoeng
36/170
6. Emneansvarlig
Høyskolelektor Roger Gjermundshaug
7. Innhold
Dette er et praktisk rettet fag der studentene skal jobbe med
følgende temaer:
• Lokal og kommunal journalistikk
• Økonomi i lokaljournalistikken
• Innsyn og dokumentoffentlighet
• Sjangrer i lokaljournalistikken
• Å formidle lokale nyheter
• Undersøkende journalistikk i lokalmiljøet
• Lokal og kommunal forvaltning
• Prinsipper for avisdesign og layout
• Teknikker og metoder for god fotojournalistikk
8. Læringsutbytte
Kunnskaper:
I dette emnet skal studentene gjennom teori og praksis tilegne
seg kunnskaper om hvordan journalister i lokalaviser arbeider.
Studentene skal etter endt emne kjenne til hvordan
lokalforvaltningen er organisert og hvilke regler som gjelder for
innsyn i denne. De skal også ha forståelse for hovedtrekkene i
kommuneøkonomien og kunne lese og forstå bedriftsregnskaper.
7,5
Ferdigheter:
Studentene skal etter endt emne kunne bruke tidligere kunnskap
innen nyhetssjangre, featuresjangre og kommenterende sjangre
til å gjennomføre lokaljournalistikk. De skal også kunne bruke
tilegnede fotoferdigheter til å ta journalistiske bilder til sakene
og tilegnede layoutferdigheter til å utforme avislayout tilpasset
LOK1100
Lokalavis
Side 1 av 2
Institutt for kreativitet og innovasjon
Vedtatt i UUV-sak 41/14
Oppdatert i UUV-sak 144/15
Gjelder fra studieåret: 2014/2015
lokalaviser. Studentene skal samtidig kunne bruke tilegnede
tekniske publiseringsferdigheter til å publisere lokale artikler i
nettavis.
Generell kompetanse:
Etter endt emne skal studentene kunne reflektere og forstå hvilke
mekanismer som gjør seg gjeldende i lokaljournalistikken og
hvilke utfordringer nærheten til både kilder og publikum
representerer. I tillegg skal studentene ha innsikt i hvordan de
kan grave fram nyheter i lokalmiljøet og selv sette dagsorden.
9. Undervisnings- og
arbeidsform
Forelesninger, veiledning, oppgaver, prosjektarbeid,
problembasert gruppearbeid
10. Vurdering
Eksamensform: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell
Varighet: Syttito (72) timer
Gradering: Nasjonal karakterskala A – F (F for ikke bestått)
Hjelpemidler: Alle
11. Pensum 1
Igland, Alf Kjetil og Audun Stølås. 2008. Kommentaren. Oslo:
IJ-forlaget. ISBN: 9788271473129. 115 sider. Pris: ca
299,Jensen, Arne og Finn Sjue (red.). 2012. Innsyn: slik kikker du
byråkrater og politikere i kortene. 2. utg. Oslo: IJforlaget. ISBN: 9788271473648. Sider: 15-265. Pris ca.
398,Mathisen, Birgit Røe (red.). 2010. Lokaljournalistikk: blind
patriotisme eller kritisk korrektiv? Oslo: IJ-forl. ISBN:
9788271473105. 271 sider. Pris ca. 439,Morlandstø, Lisbeth og Arne H. Krumsvik (red.). 2014.
Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. Oslo:
Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202405809.
Sider: 19-300. Pris: ca 398,Totalt 646 sider.
12. Tilleggslitteratur/
Støttelitteratur
1
Med forbehold om prisendringer.
LOK1100
Lokalavis
Side 2 av 2