Rutetabell for T-banen og buss 3B

Frognerseteren
Helsfyr (Ellingsrudåsen)
1B
1
Fr
og
ne
rs
et
Sk
er
og
en
en
Ho
lm
en
ko
Ve
lle
tt
n
ak
ol
le
Sl
n
em
da
l
Vi
nd
er
en
M
aj
or
st
ue
St
n
or
tin
ge
t
H
el
sf
yr
Mandag – fredag
Første
0547
avganger 0602
15 min.
rute
Minuttall
0553
0608
0558
0613
0604
0619
0608
0623
0612
0627
38
53
08
23
43
58
13
28
49
04
19
34
53
08
23
38
57
12
27
42
2323
2338
2353
0008
0023
2328
2343
2358
0013
0028
2334
2349
0004
0019
0034
2338
2353
0008
0023
0038
2342
2357
0012
0027
0042
32
47
02
17
til
2317
2332
2347 c
Siste
0002 c
avganger 0017 c
0618 0622 * 0630
0633 * 0637 * 0645
03
18
33
48
07
22
37
52
2348
0003
0018 c
0033 c
0048 c
15
30
45
00
2352
0007
––––
––––
––––
2400 r
0015 r
––––
––––
––––
ru
rg
gs
El
lin
be
de
ta
L in
se
ng
ei
Tv
Br
yn
yr
ls f
He
då
se
rg
to
n
ye
Tø
St
Je
rn
ba
ne
ge
t
en
or
t in
s tu
or
aj
M
Første
0603
avganger 0618
n
et
Avganger som fortsetter til Ellingsrudåsen
(mandag–fredag):
0607
0622
0608
0623
0612
0627
0615
0630
0617
0632
0621
0636
0627
0642
0631
0646
33
48
03
18
37
52
07
22
38
53
08
23
42
57
12
27
45
00
15
30
47
02
17
32
51
06
21
36
57
12
27
42
01
16
31
46
Siste
1833
avganger 1848
1837
1852
1838
1853
1842
1857
1845
1900
1847
1902
1851
1906
1857
1912
1901
1916
15 min.
rute
Minuttall
Linje 1 går bare til Helsfyr utenom disse tidene, samt hele dagen i påsken og
sommerferien.
Se ellers linje 2 for strekningen Majorstuen – Ellingsrudåsen.
Anmerkninger:
c = til Majorstuen.
r = fortsetter til Ryen i linje 4.
* = flere tidligavganger fra Majorstuen; se side 36–37.
Merk: Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbusslinje N12 via Slemdal –
Vinderen – Majorstuen til sentrum og Kjelsås; se under Nattlinjer.
Alle avganger på strekningen Majorstuen – Brynseng: Se fellestabell side 36.
Stasjoner
med kjøretider; se neste side.
4
Fr
og
ne
rs
et
Sk
er
og
en
en
Ho
lm
en
ko
Ve
lle
tt
n
ak
ol
le
Sl
n
em
da
l
Vi
nd
er
en
M
aj
or
st
ue
St
n
or
tin
ge
t
He
lsf
yr
Lørdag
Første
0632
avganger 0702
0638
0708
0643
0713
0649
0719
0653
0723
0657
0727
32
02
38
08
43
13
49
19
53
23
57
27
03
33
07
37
15
45
1002
1008
1013
1019
1023
1027
1033
1037
1045
17
32
47
02
23
38
53
08
28
43
58
13
34
49
04
19
38
53
08
23
42
57
12
27
48
03
18
33
52
07
22
37
00
15
30
45
2323
2338
2353
0008
0023
2328
2343
2358
0013
0028
2334
2349
0004
0019
0034
2338
2353
0008
0023
0038
2342
2357
0012
0027
0042
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
til
2317
2332
2347 c
Siste
0002 c
avganger 0017 c
0703 * 0707 * 0715
0733 0737 0745
2348
0003
0018 c
0033 c
0048 c
2352
0007
––––
––––
––––
2400 r
0015 r
––––
––––
––––
då
ru
rg
be
gs
lin
El
ta
de
L in
se
ng
ei
Tv
yr
Br
yn
ls f
He
Tø
ye
n
ne
ba
rn
Je
St
se
rg
to
t
en
ge
t in
or
s tu
or
aj
M
Første
0933
avganger 0948
n
et
Avganger som fortsetter til Ellingsrudåsen
(lørdag):
0937
0952
0938
0953
0942
0957
0945
1000
0947
1002
0951
1006
0957
1012
1001
1016
33
48
03
18
37
52
07
22
38
53
08
23
42
57
12
27
45
00
15
30
47
02
17
32
51
06
21
36
57
12
27
42
01
16
31
46
Siste
1833
avganger 1848
1837
1852
1838
1853
1842
1857
1845
1900
1847
1902
1851
1906
1857
1912
1901
1916
15 min.
rute
Minuttall
Linje 1 går bare til Helsfyr utenom disse tidene, samt hele dagen i påsken og
sommerferien.
Overgang til andre linjer
Gaustad:
Vinderen:
Majorstuen:
Nationaltheatret:
Stortinget:
Jernbanetorget:
Tøyen:
Helsfyr:
Tveita:
Haugerud:
Furuset:
23 Lysaker / Simensbråten, 24 Fornebu-Skøyen / Brynseng.
46 Ullerntoppen .
Øvrige T-banelinjer, trikk 11-12-19, buss 20-22-25-28-45.
NSB, 13 Lilleaker, 30 Bygdøy, 31 Snarøya, 32 Voksen, 33 m.fl.
17-18 Rikshospitalet, 70 Vika/Skullerud m.fl.
NSB, 18-19 Ljabru, 34 Ekeberg, 37 Helsfyr/Nydalen, 54 Kjelsås m.fl.
20 Skøyen/Galgeberg, 60 Tonsenhagen m.fl.
21, 28, 58 o/ Bjerke, 66-68 Grorud, 76 o/ Fjellhus, 401 Kjeller m.fl.
61 Solfjellet / Bøler, 69A Lutvann, 69B Tveita ring.
69 Lutvann/Tveita, 79 Grorud / Holmlia.
25 Lørenskog, 64-65 Stovner, 79 Grorud, 401 Lillestrøm-Kjeller.
5
Frognerseteren
Helsfyr
1
(forts.)
Fr
og
ne
rs
et
Sk
er
og
en
en
Ho
lm
en
ko
Ve
lle
tt
n
ak
ol
le
Sl
n
em
da
l
Vi
nd
er
en
M
aj
or
st
ue
St
n
or
tin
ge
t
H
el
sf
yr
Søndag
Første
0702
avganger 0732
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
0708
0738
0713
0743
0719
0749
0723
0753
0727
0757
02
32
08
38
13
43
19
49
23
53
27
57
33
03
37
07
45
15
1102
1108
1113
1119
1123
1127
1133
1137
1145
17
32
47
02
23
38
53
08
28
43
58
13
34
49
04
19
38
53
08
23
42
57
12
27
48
03
18
33
52
07
22
37
00
15
30
45
2323
2338
2353
0008
0023
2328
2343
2358
0013
0028
2334
2349
0004
0019
0034
2338
2353
0008
0023
0038
2342
2357
0012
0027
0042
til
2317
2332
2347 c
Siste
0002 c
avganger 0017 c
0733 * 0737
0803 0807
2348
0003
0018 c
0033 c
0048 c
2352
0007
––––
––––
––––
0745
0815
2400 r
0015 r
––––
––––
––––
Stasjoner
og kjøretider i minutter:
Frognerseteren
Voksenkollen
Lillevann
Skogen
Voksenlia
Holmenkollen
Besserud
Midtstuen
Skådalen
Vettakollen
º
Gråkammen
Slemdal
Ris
Gaustad
Vinderen
Steinerud
Anmerkninger:
00
02
04
06
08
11
13
14
16
17
18
19
21
23
24
25
27
Frøen
Majorstuen
Nationaltheatret
Stortinget
Jernbanetorget
Grønland
Tøyen
Ensjø
Helsfyr
Brynseng
Hellerud
Tveita
Haugerud
Trosterud
Lindeberg
Furuset
Ellingsrudåsen
29
31
33
35
36
37
40
42
43
45
47
49
51
53
55
57
59
º = Gulleråsen stasjon er stengt i retning sentrum; plattformen
kan ikke brukes. Det henvises til nabostasjonene.
c = til Majorstuen.
r = fortsetter til Ryen i linje 4.
* = flere tidligavganger fra Majorstuen; se side 36–37.
Alle avganger på strekningen Majorstuen – Brynseng: Se fellestabell side 36.
6
(Ellingsrudåsen) Helsfyr
Frognerseteren
1
St
or
tin
ge
t
M
aj
or
st
ue
Vi
n
nd
er
en
Sl
em
da
l
M
id
ts
tu
en
Ho
lm
en
ko
Fr
lle
og
n
ne
rs
et
er
en
H
el
sf
yr
Tø
ye
n
Mandag – fredag
Første
––––
avganger 0558
––––
0602
––––
0606
0556
0611
0600
0615
0605
0620
0612
0627
0616
0631
0628
0643
13
28
43
58
17
32
47
02
21
36
51
06
26
41
56
11
30
45
00
15
35
50
05
20
42
57
12
27
46
01
16
31
58
13
28
43
Siste
2343
avganger 2358
2347
0002
2351
0006
2356
0011
2400
0015
0005
0020
0012
0027
0016
0031
0028
0043
15 min.
rute
Minuttall
Første
0642
avganger 0657
en
s tu
ge
t
to
or
aj
M
or
St
Je
t in
ne
ba
ye
Tø
rn
n
yr
ng
se
ls f
He
Br
yn
ta
Tv
ei
be
de
L in
El
lin
gs
ru
rg
då
se
rg
n
et
Avganger som kommer fra Ellingsrudåsen
(mandag–fredag):
0646
0701
0651
0706
0656
0711
0658
0713
0702
0717
0705
0720
0706
0721
0711
0726
12
27
42
57
16
31
46
01
21
36
51
06
26
41
56
11
28
43
58
13
32
47
02
17
35
50
05
20
36
51
06
21
41
56
11
26
Siste
1842
avganger 1857
1846
1901
1851
1906
1856
1911
1858
1913
1902
1917
1905
1920
1906
1921
1911
1926
15 min.
rute
Minuttall
Linje 1 går bare fra Helsfyr utenom disse tidene, samt hele dagen i påsken
og sommerferien.
Se ellers linje 2 for strekningen Ellingsrudåsen – Majorstuen.
Alle avganger på strekningen Brynseng – Majorstuen: Se fellestabell side 38.
Stasjoner
med kjøretid og overganger; se neste side.
7
(Ellingsrudåsen) Helsfyr
Frognerseteren
1
(forts.)
Første
0658
avganger 0728
St
or
tin
ge
t
M
aj
or
st
ue
Vi
n
nd
er
en
Sl
em
da
l
M
id
ts
tu
en
Ho
lm
en
ko
Fr
lle
og
n
ne
rs
et
er
en
H
el
sf
yr
Tø
ye
n
Lørdag
0702
0732
0706
0736
0711
0741
0715
0745
0720
0750
0727
0757
0731
0801
0743
0813
58
28
02
32
06
36
11
41
15
45
20
50
27
57
31
01
43
13
0858
––––
0928
0902
––––
0932
0906
––––
0936
0911
0926
0941
0915
0930
0945
0920
0935
0950
0927
0942
0957
0931
0946
1001
0943
0958
1013
43
58
13
28
47
02
17
32
51
06
21
36
56
11
26
41
00
15
30
45
05
20
35
50
12
27
42
57
16
31
46
01
28
43
58
13
Siste
2343
avganger 2358
2347
0002
2351
0006
2356
0011
2400
0015
0005
0020
0012
0027
0016
0031
0028
0043
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbuss på strekningen Jernbanetorget – Majorstuen – Slemdal (linje N12); se under Nattlinjer.
Første
1012
avganger 1027
en
s tu
ge
t
to
St
M
aj
or
t in
ne
or
ba
rn
Je
Tø
ye
n
yr
ng
se
ls f
He
Br
yn
ta
Tv
ei
be
de
L in
El
lin
gs
ru
rg
då
se
rg
n
et
Avganger som kommer fra Ellingsrudåsen
(lørdag):
1016
1031
1021
1036
1026
1041
1028
1043
1032
1047
1035
1050
1036
1051
1041
1056
42
57
12
27
46
01
16
31
51
06
21
36
56
11
26
41
58
13
28
43
02
17
32
47
05
20
35
50
06
21
36
51
11
26
41
56
Siste
1842
avganger 1857
1846
1901
1851
1906
1856
1911
1858
1913
1902
1917
1905
1920
1906
1921
1911
1926
15 min.
rute
Minuttall
Linje 1 går bare fra Helsfyr utenom disse tidene, samt hele dagen i påsken
og sommerferien.
Alle avganger på strekningen Brynseng – Majorstuen: Se fellestabell side 38.
8
Første
0728
avganger 0758
St
or
tin
ge
t
M
aj
or
st
ue
Vi
n
nd
er
en
Sl
em
da
l
M
id
ts
tu
en
Ho
lm
en
ko
Fr
lle
og
n
ne
rs
et
er
en
H
el
sf
yr
Tø
ye
n
Søndag
0732
0802
0736
0806
0741
0811
0745
0815
0750
0820
0757
0827
0801
0831
0813
0843
28
58
32
02
36
06
41
11
45
15
50
20
57
27
01
31
13
43
0958
––––
1028
1002
––––
1032
1006
––––
1036
1011
1026
1041
1015
1030
1045
1020
1035
1050
1027
1042
1057
1031
1046
1101
1043
1058
1113
43
58
13
28
47
02
17
32
51
06
21
36
56
11
26
41
00
15
30
45
05
20
35
50
12
27
42
57
16
31
46
01
28
43
58
13
Siste
2343
avganger 2358
2347
0002
2351
0006
2356
0011
2400
0015
0005
0020
0012
0027
0016
0031
0028
0043
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
Stasjoner
og kjøretider i minutter:
Ellingsrudåsen
Furuset
Lindeberg
Trosterud
Haugerud
Tveita
Hellerud
Brynseng
Helsfyr
Ensjø
Tøyen
Grønland
Jernbanetorget
Stortinget
Nationaltheatret
Majorstuen
Frøen
00
02
04
06
07
08
10
13
15
00
02
04
05
07
09
11
14
16
18
20
22
23
24
26
29
31
Steinerud
Vinderen
Gaustad
Ris
Slemdal
Gråkammen
Gulleråsen
Vettakollen
Skådalen
Midtstuen
Besserud
Holmenkollen
Voksenlia
Skogen
Lillevann
Voksenkollen
Frognerseteren
16
17
19
20
22
24
25
26
27
29
31
33
36
39
41
44
45
32
33
35
36
38
40
41
42
43
45
47
49
52
55
57
60
61
Overgang til andre linjer
Brynseng:
Tøyen:
Jernbanetorget:
Nationaltheatret:
Majorstuen:
Vinderen:
Gaustad:
3B Skullerud, 4 Bergkrystallen/Ringen, 23 Lysaker/Simensbråten.
5 Østerås / Vestli, 6 Sognsvann / Ringen, 20 Skøyen/Galgeberg.
NSB, trikk linje 12-13-17-19, buss linje 30-31-34-54-74 m.fl.
13 Lilleaker, 19 Majorstuen, 33 Filipstad m.fl., Re-linjer mot vest.
20, 22-25 o/ Korsvoll, 28 Fornebu, 45 Voksen skog.
46 Ullerntoppen.
23 Lysaker / Simensbråten, 24 Fornebu / Brynseng.
9
Kolsås
Ellingsrudåsen
2
se
då
ru
ud
gs
lin
ug
se
El
yn
Br
Ha
n
ye
Tø
or
St
er
ng
ge
t
en
t in
stu
or
te
M
M
Ja
aj
on
r
kk
s
lø
Be
Av
Ko
ls å
s
es
tu
be
a
llo
n
Mandag – fredag
0529
0544
0534
0549
0538
0553
0542
0557
0548
0603
0555
0610
0559
0614
0604
0619
0609
0624
0615
0630
0623
0638
59
14
29
44
04
19
34
49
08
23
38
53
12
27
42
57
18
33
48
03
25
40
55
10
29
44
59
14
34
49
04
19
39
54
09
24
45
00
15
30
53
08
23
38
2329
2344
2334
2349
2338
2353
2342
2357
2348
0003
2355
0010
2359
0014
0004
0019
0009
0024
0015
0030
0023
0038
Mellomavganger på Furusetbanen
El
lin
gs
ru
rg
ta
de
L in
ei
be
ng
se
Tv
Br
yn
yr
ls f
He
n
då
se
rg
to
ne
ye
ba
rn
Tø
St
Je
or
t in
ge
t
en
s tu
or
aj
M
Første
0603
avganger 0618
n
et
Mandag–fredag kjøres normalt også linje 1 til Ellingsrudåsen og gir følgende
mellomavganger mellom Majorstuen og Ellingsrudåsen:
0607
0622
0608
0623
0612
0627
0615
0630
0617
0632
0621
0636
0627
0642
0631
0646
33
48
03
18
37
52
07
22
38
53
08
23
42
57
12
27
45
00
15
30
47
02
17
32
51
06
21
36
57
12
27
42
01
16
31
46
Siste
1833
avganger 1848
1837
1852
1838
1853
1842
1857
1845
1900
1847
1902
1851
1906
1857
1912
1901
1916
15 min.
rute
Minuttall
Disse avgangene innstilles i påsken og sommerferien.
Overgang til andre linjer
Smestad:
Majorstuen:
Nationaltheatret:
Stortinget:
Jernbanetorget:
Tøyen:
Helsfyr:
Tveita:
Haugerud:
Furuset:
10
5 Østerås / Vestli, 23 Lysaker / Simensbråten, 24-28 Fornebu.
Øvrige T-banelinjer, trikk 11-12-19, buss 20-22-25-46 m.fl.
NSB, 13 Lilleaker, 12 o/ frogner, 19 o/ Briskeby, 33 Filipstad m.fl.
11 Majorstuen / Kjelsås, 17-18 Rikshospitalet
19 Ljabru, 34 Ekeberg, 37 Helsfyr, 54 Kjelsås, 70 m.fl.
20 Skøyen / Galgeberg, 60 Tonsenhagen.
21 Aker brygge, 66-68 Grorud, 76 Hauketo, 401-411 Lillestrøm m.fl.
61 Solfjellet / Bøler, 69A Lutvann, 69B Tveita ring.
69 Lutvann / Tveita, 79 Grorud / Holmlia.
25 Majorstuen / Lørenskog, 64-65 Stovner, 79 Grorud.
––––
0649
––––
0653
––––
0657
––––
0703
––––
0710
14
44
19
49
23
53
27
57
33
03
40
10
44
14
0944
0949
0953
0957
1003
1010
59
14
29
44
04
19
34
49
08
23
38
53
12
27
42
57
18
33
48
03
25
40
55
10
2329
2344
2334
2349
2338
2353
2342
2357
2348
0003
2355
0010
ru
ud
gs
er
lin
ug
se
El
yn
Br
0644 s 0649
0714 0719
då
se
––––
0644
Ha
n
ye
Tø
or
St
M
ng
ge
t
en
t in
st u
or
te
aj
on
M
Ja
Be
r
kk
s
lø
Av
Ko
ls å
s
es
tu
be
a
llo
n
Lørdag
0654
0724
0700
0730
0708
0738
49
19
54
24
00
30
08
38
1014
1019
1024
1030
1038
29
44
59
14
34
49
04
19
39
54
09
24
45
00
15
30
53
08
23
38
2359
0014
0004
0019
0009
0024
0015
0030
0023
0038
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbuss på strekningen Jernbanetorget – Helsfyr – Furuset – Lørenskog (linje N2); se under Nattlinjer.
Mellomavganger på Furusetbanen
El
lin
gs
ru
rg
ta
de
L in
ei
be
ng
se
Tv
yr
Br
yn
ls f
He
då
se
rg
to
n
ye
Tø
St
Je
rn
ba
ne
ge
t
en
or
t in
s tu
or
aj
M
Første
0933
avganger 0948
n
et
Lørdag kjøres normalt også linje 1 til Ellingsrudåsen og gir følgende
mellomavganger mellom Majorstuen og Ellingsrudåsen:
0937
0952
0938
0953
0942
0957
0945
1000
0947
1002
0951
1006
0957
1012
1001
1016
33
48
03
18
37
52
07
22
38
53
08
23
42
57
12
27
45
00
15
30
47
02
17
32
51
06
21
36
57
12
27
42
01
16
31
46
Siste
1833
avganger 1848
1837
1852
1838
1853
1842
1857
1845
1900
1847
1902
1851
1906
1857
1912
1901
1916
15 min.
rute
Minuttall
Disse avgangene innstilles i påsken og sommerferien.
Anmerkninger:
Stasjoner
c = til Majorstuen.
s = går fra spor 3 på Stortinget.
med kjøretider m.m.; se neste side.
11
Kolsås
Ellingsrudåsen
2
(forts.)
––––
0719
––––
0723
––––
0727
––––
0733
––––
0740
44
14
49
19
53
23
57
27
03
33
10
40
0944
––––
1014
––––
1044
0949
––––
1019
––––
1049
0953
––––
1023
––––
1053
0957
––––
1027
––––
1057
1003
––––
1033
––––
1103
1010
––––
1040
––––
1110
59
14
29
44
04
19
34
49
08
23
38
53
12
27
42
57
18
33
48
03
25
40
55
10
2329
2344
2334
2349
2338
2353
2342
2357
2348
0003
2355
0010
gs
er
El
lin
ug
ru
ud
då
se
0714 s 0719
0744 0749
Ha
yn
Br
Tø
ye
n
se
ng
ge
t
en
t in
St
––––
0714
Anmerkninger:
or
stu
aj
or
te
M
on
M
Ja
r
kk
s
lø
Be
Av
Ko
ls å
s
es
tu
be
a
llo
n
Søndag
0724
0754
0730
0800
0738
0808
19
49
24
54
30
00
38
08
1019
1034
1049
1104
1119
1024
1039
1054
1109
1124
1030
1045
1100
1115
1130
1038
1053
1108
1123
1138
29
44
59
14
34
49
04
19
39
54
09
24
45
00
15
30
53
08
23
38
2359
0014
0004
0019
0009
0024
0015
0030
0023
0038
14
44
1014
1029 s
1044
1059 s
1114
c = til Majorstuen.
s = går fra spor 3 på Stortinget.
Stasjoner
og kjøretider i minutter:
Kolsås
Hauger
Gjettum
Avløs
Haslum
Gjønnes
Bekkestua
Ringstabekk
Jar
Bjørnsletta
Åsjordet
Ullernåsen
Montebello
Smestad
Borgen
Majorstuen
00
01
03
05
06
08
09
10
13
15
16
18
19
22
23
26
Nationaltheatret
Stortinget
Jernbanetorget
Grønland
Tøyen
Ensjø
Helsfyr
Brynseng
Hellerud
Tveita
Haugerud
Trosterud
Lindeberg
Furuset
Ellingsrudåsen
28
30
31
32
35
37
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Alle avganger på strekningen Majorstuen – Brynseng: Se fellestabell side 36.
12
Ellingsrudåsen
Kolsås
2
s
ls å
s
Ko
lø
kk
Av
Ja
Be
r
Sm
es
es
ta
d
tu
a
en
t
st u
ge
or
M
St
aj
or
ye
n
t in
ng
se
Br
Tø
yn
ug
Ha
El
lin
gs
er
ru
ud
då
se
n
Mandag – fredag
0536
0551
0543
0558
0550
0605
0556
0611
0600
0615
0605
0620
0609
0624
0618
0633
0622
0637
0626
0641
0631
0646
06
21
36
51
13
28
43
58
20
35
50
05
26
41
56
11
30
45
00
15
35
50
05
20
39
54
09
24
48
03
18
33
52
07
22
37
56
11
26
41
01
16
31
46
2336
2351
2343
2358
2350
0005
2356
0011
0000
0015
0005
0020
0009
0024
0018
0033
0022
0037
0026
0041
0031
0046
Mellomavganger på Furusetbanen
Første
0642
avganger 0657
en
M
aj
or
t in
s tu
ge
t
to
ne
or
ba
St
Je
rn
ye
Tø
He
ls f
n
yr
ng
se
Br
yn
ta
Tv
ei
be
de
L in
El
lin
gs
ru
rg
då
se
rg
n
et
Mandag–fredag kjøres normalt også linje 1 fra Ellingsrudåsen og gir følgende
mellomavganger mellom Ellingsrudåsen og Majorstuen:
0646
0701
0651
0706
0656
0711
0658
0713
0702
0717
0705
0720
0706
0721
0711
0726
12
27
42
57
16
31
46
01
21
36
51
06
26
41
56
11
28
43
58
13
32
47
02
17
35
50
05
20
36
51
06
21
41
56
11
26
Siste
1842
avganger 1857
1846
1901
1851
1906
1856
1911
1858
1913
1902
1917
1905
1920
1906
1921
1911
1926
15 min.
rute
Minuttall
Disse avgangene innstilles i påsken og sommerferien.
Stasjoner
med kjøretid og overganger; se neste side.
13
Ellingsrudåsen
Kolsås
2
(forts.)
s
ls å
s
Av
Ko
lø
kk
Ja
Be
r
Sm
es
es
ta
d
tu
a
en
t
stu
ge
or
M
St
aj
or
ye
n
t in
ng
se
Br
Tø
yn
ug
Ha
El
lin
gs
er
ru
ud
då
se
n
Lørdag
0621
0651
0628
0658
0635
0705
0641
0711
0645
0715
0650
0720
0654
0724
0703
0733
0707
0737
0711
0741
0716
0746
21
51
28
58
35
05
41
11
45
15
50
20
54
24
03
33
07
37
11
41
16
46
0851
0858
0905
0911
0915
0920
0924
0933
0937
0941
0946
06
21
36
51
13
28
43
58
20
35
50
05
26
41
56
11
30
45
00
15
35
50
05
20
39
54
09
24
48
03
18
33
52
07
22
37
56
11
26
41
01
16
31
46
2336
2351
2343
2358
2350
0005
2356
0011
0000
0015
0005
0020
0009
0024
0018
0033
0022
0037
0026
0041
0031
0046
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbuss fra Oslo Bussterminal over
Jar (linje 139) og over Bekkestua (linje 149); se rutehefte for Bærum.
Mellomavganger på Furusetbanen
Første
1012
avganger 1027
St
en
M
aj
or
t in
s tu
ge
t
to
ne
rn
Je
or
ba
n
ye
Tø
He
ls f
yr
ng
se
Br
yn
ta
Tv
ei
be
de
L in
El
lin
gs
ru
rg
då
se
rg
n
et
Lørdag kjøres normalt også linje 1 fra Ellingsrudåsen og gir følgende
mellomavganger mellom Ellingsrudåsen og Majorstuen:
1016
1031
1021
1036
1026
1041
1028
1043
1032
1047
1035
1050
1036
1051
1041
1056
42
57
12
27
46
01
16
31
51
06
21
36
56
11
26
41
58
13
28
43
02
17
32
47
05
20
35
50
06
21
36
51
11
26
41
56
Siste
1842
avganger 1857
1846
1901
1851
1906
1856
1911
1858
1913
1902
1917
1905
1920
1906
1921
1911
1926
15 min.
rute
Minuttall
Disse avgangene innstilles i påsken og sommerferien.
Alle avganger på strekningen Majorstuen – Brynseng: Se fellestabell side 36.
14
s
Ko
ls å
s
lø
es
kk
r
Ja
Be
es
Sm
Av
ta
d
tu
a
en
t
st u
ge
or
M
aj
n
or
St
se
ye
Tø
yn
Br
t in
ng
ud
er
ug
Ha
El
lin
gs
ru
då
se
n
Søndag
0651
0721
0658
0728
0705
0735
0711
0741
0715
0745
0720
0750
0724
0754
0733
0803
0737
0807
0741
0811
0746
0816
51
21
58
28
05
35
11
41
15
45
20
50
24
54
33
03
37
07
41
11
46
16
0951
0958
1005
1011
1015
1020
1024
1033
1037
1041
1046
06
21
36
51
13
28
43
58
20
35
50
05
26
41
56
11
30
45
00
15
35
50
05
20
39
54
09
24
48
03
18
33
52
07
22
37
56
11
26
41
01
16
31
46
2336
2351
2343
2358
2350
0005
2356
0011
0000
0015
0005
0020
0009
0024
0018
0033
0022
0037
0026
0041
0031
0046
Stasjoner
og kjøretider i minutter:
Ellingsrudåsen
Furuset
Lindeberg
Trosterud
Haugerud
Tveita
Hellerud
Brynseng
Helsfyr
Ensjø
Tøyen
Grønland
Jernbanetorget
Stortinget
Nationaltheatret
Majorstuen
00
02
04
05
07
09
11
14
16
18
20
22
23
24
26
29
Borgen
Smestad
Montebello
Ullernåsen
Åsjordet
Bjørnsletta
Jar
Ringstabekk
Bekkestua
Gjønnes
Haslum
Avløs
Gjettum
Hauger
Kolsås
32
33
36
37
39
40
42
44
46
47
48
50
52
54
55
Overgang til andre linjer
Haugerud:
Tveita:
Hellerud:
Brynseng:
Helsfyr:
Tøyen:
Jernbanetorget:
Nationaltheatret:
Majorstuen:
Smestad:
Jar:
Bekkestua:
Kolsås:
69 Lutvann / Tveita, 79 Holmlia.
61 Solfjellet / Bøler, 69B Tveita ring, 76 Fjellhus / Hauketo.
76 Helsfyr o/ Fjellhus.
3B Skullerud, 4 Bergkrystallen, 23 Lysaker / Simensbråten, 24 Fornebu.
21 Aker brygge, 37-58 Nydalen, 66-68 Grorud, 401-411 Lillestrøm m.fl.
Ørige T-banelinjer, 20 Skøyen, 60 Tonsenhagen.
NSB, trikk linje 18-19, buss linje 30-31-34-37-54-60-70-74 m.fl.
13 Lilleaker, 19 Majorstuen, 33 Filipstad m.fl.
20 Skøyen/Galgeberg, 25 o/ Korsvoll, 45 Voksen, 46 Ullerntoppen m.fl.
23 Lysaker / Simensbråten, 24-28 Fornebu m.fl.
13 o/ Skøyen, 131 o/ Østerås.
143 Bærums Verk / Stabekk, 732/131 Østerås, 731 Sandvika m.fl.
151-152 Rykkinn, 753 Lommedalen.
Merk: På Kolsås er T-bane i sone 1 og buss i sone 2V. Du må ha 2 soners billett for
å bytte mellom dem.
15
Storo
Bøler
Bøler
Mortensrud (buss)
3
3B
––––
––––
0551
––––
––––
0555
––––
––––
0601
06
21
36
51
10
25
40
55
16
31
46
01
20
35
50
05
0021
0036
0025
0040
0031
0046
0035
0050
Anmerkninger:
0535 a 0540
0550 a 0555
0605 0610
T
d
ns
ru
T
(b
us
s)
M
or
te
lle
ru
d
r
le
Bø
le
r
Sk
u
Fr
a
l
Bø
Ti
l
ng
se
Op
ps
a
Br
yn
en
St
or
tin
ge
t
Tø
ye
n
stu
vå
l
M
aj
or
Ul
le
St
o
ro
sta
di
on
Mandag – fredag
0545
0600
0615
0552
0607
0622
0555
0610
0625
0602
0617
0632
0607
0622
0637
0614
0629
0644
25
40
55
10
30
45
00
15
37
52
07
22
40
55
10
25
47
02
17
32
52
07
22
37
59
14
29
44
0040
0055
0045
0100
0052
0107
0055
0110
0102
0117
0107
0122
0114
0129
a = Går fra spor 3 på Stortinget.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Storo
Nydalen
Ullevål stadion
Forskningsparken
Blindern
Majorstuen
Nationaltheatret
Stortinget
Jernbanetorget
Grønland
Tøyen
Ensjø
Helsfyr
00
02
04
06
07
10
13
14
15
16
19
21
23
Brynseng
Hellerud
Godlia
Skøyenåsen
Oppsal
Ulsrud
Bøler
Bogerud
Skullerud T
Skullerudbakken
Skullerudkrysset
Mortensrudkrysset
Gamle Bygdevei
Mortensrud T
24
27
28
30
31
32
34 00
02
05
06
07
09
10
12
Overgang til andre linjer
Ullevål stadion:
Forskningsparken:
Majorstuen:
Nationaltheatret:
Stortinget:
Jernbanetorget:
Tøyen:
Helsfyr:
Brynseng:
Hellerud:
Ulsrud:
Bøler:
Skullerud:
Mortensrud:
6 Sognsvann, 22-25 Majorstuen, 22-25 o/ Korsvoll.
17-18 Rikshospitalet / Sinsen / Ljabru.
Øvrige T-banelinjer, trikk linje 11-12-19, buss 20-28-45-46 m.fl.
NSB, 13 Bekkestua,12 Frogner, 19 Briskeby, 33 m.fl.
17-18 Rikshospitalet, 33 o/ Ila, 37 Nydalen.
NSB, trikk 18, 19, buss 30, 31, 34, 37, 54, 60, 70 m.fl.
20 Skøyen / Galgeberg, 60 Tonsenhagen m.fl.
21 Aker brygge, 66-68 Grorud, 76 Hauketo, 401-411 Lillestrøm m.fl.
23 Lysaker / Simensbråten, 24 Fornebu.
76 Helsfyr / Hauketo.
78 Østensjø ring.
3B Mortensrud, 61 Bølerlia, 76 Helsfyr / Hauketo, 79 Grorud / Holmlia.
70 Vika.
71E Bjørndal, 72 Dal / Brenna, 74 Vika m.fl.
Alle avganger på strekningen Majorstuen – Brynseng: Se fellestabell side 36.
16
ng
Op
ps
al
Ti
lB
øl
er
Fr
a
Bø
le
r(
bu
Sk
ss)
ul
le
ru
d
T
M
or
te
ns
ru
d
T
Br
yn
se
M
aj
Ul
le
St
or
o
vå
l
sta
di
on
or
stu
en
St
or
tin
ge
t
Tø
ye
n
Lørdag
––––
0636
––––
0640
––––
0646
0620
0650
0625
0655
0630
0700
0637
0707
0640
0710
0647
0717
0652
0722
0659
0729
06
36
10
40
16
46
20
50
25
55
30
00
37
07
40
10
47
17
52
22
59
29
0906
––––
0936
0910
––––
0940
0916
––––
0946
0920
0935
0950
0925
0940
0955
0930
0945
1000
0937
0952
1007
0940
0955
1010
0947
1002
1017
0952
1007
1022
0959
1014
1029
51
06
21
36
55
10
25
40
01
16
31
46
05
20
35
50
10
25
40
55
15
30
45
00
22
37
52
07
25
40
55
10
32
47
02
17
37
52
07
22
44
59
14
29
0021
0036
0025
0040
0031
0046
0035
0050
0040
0055
0045
0100
0052
0107
0055
0110
0102
0117
0107
0122
0114
0129
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbuss på strekningen Jernbanetorget
– Helsfyr – Oppsal – Skullerud (linje N3); se i rutehefte Buss Oslo syd.
––––
0706
––––
0710
––––
0716
0650 a 0655
0720 0725
36
06
40
10
46
16
1006
––––
1036
1010
––––
1040
1016
––––
1046
51
06
21
36
55
10
25
40
01
16
31
46
05
20
35
50
0021
0036
0025
0040
0031
0046
0035
0050
T
T
ns
ru
d
M
or
te
ru
d
r(
Bø
le
Sk
ul
le
Fr
a
Op
ps
al
Ti
lB
øl
er
ng
Br
yn
se
or
stu
en
St
or
tin
ge
t
Tø
ye
n
M
aj
Ul
le
St
or
o
vå
l
sta
di
on
bu
ss)
Søndag
0700
0730
0707
0737
0710
0740
0717
0747
0722
0752
0729
0759
55
25
00
30
07
37
10
40
17
47
22
52
29
59
1020 1025
1035 a 1040
1050 1055
1030
1045
1100
1037
1052
1107
1040
1055
1110
1047
1102
1117
1052
1107
1122
1059
1114
1129
10
25
40
55
15
30
45
00
22
37
52
07
25
40
55
10
32
47
02
17
37
52
07
22
44
59
14
29
0040
0055
0045
0100
0052
0107
0055
0110
0102
0117
0107
0122
0114
0129
50
20
Buss for Østensjøbanen
Arbeidet med gjenoppbyggingen av Østensjøbanen går sin gang.
Fra 10. januar går linje 3 som normalt mellom Storo og Bøler,
og buss 3B går mellom Bøler og Mortensrud i korrespondanse
med T-banetogene.
3. april gjenåpner banen i hele sin lengde, og erstatningsbussene
innstilles. Samtidig legges T-banenettet om, og linje 3 betjener
heretter strekningen Kolsås– Mortensrud.
17
Mortensrud (buss)
Bøler
Bøler
Storo
3B
3
stu
en
Ul
le
vå
ls
ta
di
St
on
or
o
ge
t
aj
or
M
St
or
ti n
g
se
n
ye
n
Tø
yn
al
ps
Br
Fr
Op
a
Bø
le
r
(b
T
øl
er
Ti
lB
(T
-
us
s)
T
d
ud
ru
te
ns
le
r
Sk
ul
or
M
ba
n
e)
Mandag – fredag
0444
0459
0452
0507
0458
0513
0503
0518
0506
0521
0514
0529
0520
0535
0523
0538
0529
0544
0534
0549
0538
0553
14
29
44
59
22
37
52
07
28
43
58
13
33
48
03
18
36
51
06
21
44
59
14
29
50
05
20
35
53
08
23
38
59
14
29
44
04
19
34
49
08
23
38
53
2344
2359
0014
2352
0007
0022
2358
0013
0028
0003 0006
0018 s 0021
0033 s 0036
0014
0029
0044
0020 0023 0029
0035 s 0038 s ––––
0050 s 0053 s ––––
0034
––––
––––
0038
––––
––––
Anmerkninger:
s = Til Stortinget.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Mortensrud T
Gamle Bygdevei
Dalsåsen
Mortensrudkrysset
Skullerudkrysset
Skullerudbakken
Skullerud T
Bogerud T
Bøler
Ulsrud
Oppsal
Skøyenåsen
Godlia
Hellerud
00
01
01
02
04
06
08
11
14 00
02
03
04
06
08
Brynseng
Helsfyr
Ensjø
Tøyen
Grønland
Jernbanetorget
Stortinget
Nationaltheatret
Majorstuen
Blindern
Forskningsparken
Ullevål stadion
Nydalen
Storo
11
13
14
17
19
20
21
23
26
28
29
31
34
35
Alle avganger på strekningen Brynseng – Majorstuen: Se side 38.
Overgang til andre linjer
Skullerud:
Ulsrud:
Hellerud:
Brynseng:
Helsfyr:
Tøyen:
Jernbanetorget:
Nationaltheatret:
Majorstuen:
Ullevål stadion:
Nydalen:
Storo:
18
70-79 o/ Abildsø, 79 Holmlia.
78 Østensjø ring.
1-2 Ellingsrudåsen, 76 Fjellhus / Hauketo.
4 Bergkrystallen, 23 Lysaker / Simensbråten, 24 Fornebu.
21 Aker brygge, 37-58 Nydalen, 66-68 Grorud, 401-411 Lillestrøm m.fl.
2 Østerås, 4-6 Ringen, 5 Vestli, 20 Skøyen, 60 Tonsenhagen.
NSB, trikk 17, 18, 19, buss 30, 31, 34, 37, 60, 70 m.fl.
12 o/ Frogner, 13 Lilleaker, 19 o/ Briskeby, 33 Filipstad m.fl.
20 Skøyen / Galgeberg, 25 o/ Korsvoll, 28 Fornebu, 45 Voksen, 46 m.fl.
22 Ellingsrudåsen o/ Kjelsås, 25 Lørenskog o/ Kjelsås.
30 Bygdøy, 37 o/ Bjølsen, 51 Maridalen, 58 o/ Økernbråten.
11–12 Kjelsås, 56 Solemskogen m.fl.
stu
en
Ul
le
vå
ls
ta
di
St
on
or
o
ge
t
aj
or
M
St
or
ti n
g
ye
n
se
n
Tø
yn
al
Br
Fr
Op
a
ps
Bø
le
r
(b
T
øl
er
Ti
lB
(T
-
us
s)
T
d
ud
ru
le
r
te
ns
Sk
ul
or
M
ba
n
e)
Lørdag
0544
0614
0552
0622
0558
0628
0603
0633
0606
0636
0614
0644
0620
0650
0623
0653
0629
0659
0634
0704
0638
0708
44
14
52
22
58
28
03
33
06
36
14
44
20
50
23
53
29
59
34
04
38
08
0914
0922
0928
0933
0936
0944
0950
0953
0959
1004
1008
29
44
59
14
37
52
07
22
43
58
13
28
48
03
18
33
51
06
21
36
59
14
29
44
05
20
35
50
08
23
38
53
14
29
44
59
19
34
49
04
23
38
53
08
2344
2359
0014
2352
0007
0022
2358
0013
0028
0003 0006
0018 s 0021
0033 s 0036
0014
0029
0044
0020 0023 0029
0035 s 0038 s ––––
0050 s 0053 s ––––
0034
––––
––––
0038
––––
––––
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbuss på strekningen Skullerud –
Oppsal – Helsfyr – Jernbanetorget (linje N3); se i rutehefte Buss Oslo syd.
stu
en
Ul
le
vå
ls
ta
di
St
on
or
o
M
aj
or
ge
t
or
ti n
St
Tø
ye
n
g
se
n
yn
al
ps
Br
Fr
Op
a
Bø
le
r
(b
T
øl
er
Ti
lB
ud
le
r
Sk
ul
(T
-
us
s)
T
d
ru
te
ns
or
M
ba
n
e)
Søndag
0614
0644
0622
0652
0628
0658
0633
0703
0636
0706
0644
0714
0650
0720
0653
0723
0659
0729
0704
0734
0708
0738
14
44
22
52
28
58
33
03
36
06
44
14
50
20
53
23
59
29
04
34
08
38
1014
1022
1028
1033
1036
1044
1050
1053
1059
1104
1108
29
44
59
14
37
52
07
22
43
58
13
28
48
03
18
33
51
06
21
36
59
14
29
44
05
20
35
50
08
23
38
53
14
29
44
59
19
34
49
04
23
38
53
08
2344
2359
0014
2352
0007
0022
2358
0013
0028
0003 0006
0018 s 0021
0033 s 0036
0014
0029
0044
0020 0023 0029
0035 s 0038 s ––––
0050 s 0053 s ––––
0034
––––
––––
0038
––––
––––
19
Ringen – Stortinget
Bergkrystallen
4
Be
rg
kr
ys
ta
lle
n
Br
yn
se
ng
Ry
en
Ca
rl
Be
rn
er
St
sp
or
o
la
ss
Ul
le
vå
ls
ta
M
di
aj
on
or
st
ue
St
n
or
tin
ge
t
Tø
ye
n
Mandag – fredag
––––
––––
––––
––––
0553
0608
0623
0638
––––
––––
––––
––––
––––
0557
0612
0627
0642
––––
––––
––––
––––
––––
0601
0616
0631
0646
––––
––––
––––
––––
0552
0607
0622
0637
0652
––––
0511
0526
0541
0556
0611
0626
0641
0656
0704 *
0516
0531
0546
0601
0616
0631
0646
0701
0709 *
0521
0536
0551
0606
0621
0636
0651
0706
0714 *
0525
0540
0555
0610
0625
0640
0655
0710
0718 *
0533
0548
0603
0618
0633
0648
0703
0718
0726 *
53
––
08
––
23
––
38
––
57
––
12
––
27
––
42
––
01
––
16
––
31
––
46
––
07
––
22
––
37
––
52
––
11
19 *
26
34 *
41
49 *
56
04 *
16
24 *
31
39 *
46
54 *
01
09 *
21
29 *
36
44 *
51
59 *
06
14 *
25
33 *
40
48 *
55
03 *
10
18 *
33
41 *
48
56 *
03
11 *
18
26 *
––––
1838
––––
1842
––––
1846
––––
1852
53
08
23
38
57
12
27
42
01
16
31
46
07
22
37
52
til
0008
0023
Siste
0038 c
avganger 0053 c
0012
0027
0042
0057
0016
0031
0046
0101
Anmerkning:
c = til Majorstuen.
r = til Ryen.
* = går fra spor 3 på Stortinget. Innstilles i påsken.
Faste
minuttall
til
Deretter
15 min.
rute
0022
0037
0052 c
0107 c
1849 * 1854 * 1859 * 1903 * 1911 *
1856 1901 1906 1910 1918
11
26
41
56
16
31
46
01
21
36
51
06
0026
0041
––––
––––
0031
0046
––––
––––
0036
0051
––––
––––
25
40
55
10
0040
0055 r
––––
––––
33
48
03
18
0048
––––
––––
––––
Stasjoner
og kjøretider i minutter:
Carl Berners plass
Sinsen
Storo
Nydalen
Ullevål stadion
Forskningsparken
Blindern
Majorstuen
Nationaltheatret
Stortinget
Jernbanetorget
Grønland
00
02
04
05
06
00
02
04
05
08
09
11
14
16
18
19
20
Tøyen
Ensjø
Helsfyr
Brynseng
Høyenhall
Manglerud
Ryen
Brattlikollen
Karlsrud
Lambertseter
Munkelia
Bergkrystallen
09
11
12
14
15
17
18
20
22
23
24
26
23
25
26
28
29
31
32
34
36
37
38
40
Alle avganger på strekningen Majorstuen – Brynseng: Se fellestabell side 36.
20
Første
––––
avganger 0638
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
Be
rg
kr
ys
ta
lle
n
Br
yn
se
ng
Ry
en
Ca
rl
Be
rn
er
St
sp
or
o
la
ss
Ul
le
vå
ls
ta
M
di
aj
on
or
st
ue
St
n
or
tin
ge
t
Tø
ye
n
Lørdag – søndag
––––
0642
––––
0646
0622
0652
0626
0656
0631
0701
0636
0706
0640
0710
0648
0718
08
38
12
42
16
46
22
52
26
56
31
01
36
06
40
10
48
18
0908
––––
0938
0912
––––
0942
0916
––––
0946
0922
––––
0952
0926
0941
0956
0931
0946
1001
0936
0951
1006
0940
0955
1010
0948
1003
1018
53
08
23
38
57
12
27
42
01
16
31
46
07
22
37
52
11
26
41
56
16
31
46
01
21
36
51
06
25
40
55
10
33
48
03
18
0012
0027
0042
0057
0016
0031
0046
0101
0026
0041
––––
––––
0031
0046
––––
––––
0036
0051
––––
––––
til
0008
0023
Siste
0038 c
avganger 0053 c
0022
0037
0052 c
0107 c
0040
0055 r
––––
––––
0048
––––
––––
––––
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbuss på strekningen Jernbanetorget – Helsfyr – Lambertseter (linje N4); se i rutehefte Buss Oslo syd.
Overgang til andre linjer
Ullevål stadion:
Majorstuen:
Nationaltheatret:
Stortinget:
Jernbanetorget:
Tøyen:
Helsfyr:
Brynseng:
Ryen:
Lambertseter:
Munkelia:
6 Sognsvann , 22-25 Majorstuen / Korsvoll.
Øvrige T-banelinjer, trikk linje 11-12-19, buss 20-28-45-46 m.fl.
NSB, 13 Lilleaker, 12 o/ Frogner, 19 o/ Briskeby, 33 Filipstad m.fl.
11 Majorstuen, 17-18 Rikshospitalet.
NSB, trikk 17, 18, 19, buss 30, 31, 34, 37, 54, 60 m.fl.
20 Skøyen / Galgeberg, 60 Tonsenhagen.
21 Aker brygge, 66-68 Grorud, 76 Hauketo, 401-411 Lillestrøm m.fl.
23 Lysaker / Simensbråten, 24 Fornebu.
23 Simensbråten, 70 Skullerud, 71E Bjørndal, 550 Enebakk m.fl.
75 Lambertseter ring / Sæter, 79 Grorud.
79 Holmlia.
Linje 4 kjøres i kombinasjon med linje 6. Avgangene fra Carl Berners plass
kommer fra Sognsvann – Majorstuen – Stortinget.
21
Bergkrystallen
Stortinget – Ringen
4
Første
––––
avganger ––––
0541
0556
0611
0626
––––
0641
––––
0656
Faste
minuttall
til
03 *
11
18 *
26
33 *
41
48 *
56
Ca
rl
Be
rn
er
sp
l.
St
or
tin
ge
t
M
aj
or
st
ue
Ul
n
le
vå
ls
ta
St
di
or
on
o
Br
yn
se
ng
Tø
ye
n
Be
rg
kr
ys
ta
Ry
lle
en
n
Mandag – fredag
0518
0533
0548
0603
0618
0633
0640 *
0648
0655 *
0703
0522
0537
0552
0607
0622
0637
0644 *
0652
0659 *
0707
0528
0543
0558
0613
0628
0643
0650 *
0658
0705 *
0713
0532
0547
0602
0617
0632
0647
0654 *
0702
0709 *
0717
0537
0552
0607
0622
0637
0652
––––
0707
––––
0722
0542
0557
0612
0627
0642
0657
––––
0712
––––
0727
0547
0602
0617
0632
0647
0702
––––
0717
––––
0732
0551
0606
0621
0636
0651
0706
––––
0721
––––
0736
10 *
18
25 *
33
40 *
48
55 *
03
14 *
22
29 *
37
44 *
52
59 *
07
20 *
28
35 *
43
50 *
58
05 *
13
24 *
32
39 *
47
54 *
02
09 *
17
––
37
––
52
––
07
––
22
––
42
––
57
––
12
––
27
––
47
––
02
––
17
––
32
––
51
––
06
––
21
––
36
1826
1833
1837
1843
1847
1852
1857
1902
1906
41
56
11
26
48
03
18
33
52
07
22
37
58
13
28
43
02
17
32
47
07
22
37
52
12
27
42
57
17
32
47
02
21
36
51
06
Siste
2356
avganger 0011
0003
0018
0007
0022
0013
0028
0017
0032
0022
0037
0027
0042
0032
0047
0036
0051
Anmerkninger:
c = til Majorstuen.
* = til Stortinget. Innstilles i påsken.
Deretter
15 min.
rute
Linje 4 kjøres i kombinasjon med linje 6. Avgangene til Carl Berners plass
fortsetter videre til Stortinget – Majorstuen – Sognsvann.
Stasjoner
og kjøretider i minutter:
Bergkrystallen
Munkelia
Lambertseter
Karlsrud
Brattlikollen
Ryen
Manglerud
Høyenhall
Brynseng
Helsfyr
Ensjø
Tøyen
22
00
01
02
04
05
07
08
10
11
13
15
17
Grønland
Jernbanetorget
Stortinget
Nationaltheatret
Majorstuen
Blindern
Forskningsparken
Ullevål stadion
Nydalen
Storo
Sinsen
Carl Berners plass
19
20
21
23
26
29
30
31
34
36
37
40
Første
––––
avganger 0641
Ca
rl
Be
rn
er
sp
l.
St
or
tin
ge
t
M
aj
or
st
ue
U
n
lle
vå
ls
ta
St
di
or
on
o
Br
yn
se
ng
Tø
ye
n
Be
rg
kr
ys
ta
Ry
lle
en
n
Lørdag – søndag
0618
0648
0622
0652
0628
0658
0632
0702
0637
0707
0642
0712
0647
0717
0651
0721
11
41
18
48
22
52
28
58
32
02
37
07
42
12
47
17
51
21
0941
0948
0952
0958
1002
1007
1012
1017
1021
56
11
26
41
03
18
33
48
07
22
37
52
13
28
43
58
17
32
47
02
22
37
52
07
27
42
57
12
32
47
02
17
36
51
06
21
Siste
2356
avganger 0011
0003
0018
0007
0022
0013
0028
0017
0032
0022
0037
0027
0042
0032
0047
0036
0051
Anmerkninger:
c = til Majorstuen.
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
Overgang til andre linjer
Ryen:
Brynseng:
Helsfyr:
Tøyen:
Jernbanetorget:
Nationaltheatret:
Majorstuen:
Forskningsparken:
Ullevål stadion:
Nydalen:
Storo:
Sinsen:
23 Simensbråten, 70 Skullerud / Vika, 550 Enebakk.
1-2 Ellingsrudåsen, 3 Bøler, 23 Lysaker, 24 Fornebu.
21 Aker brygge, 58, 68 Grorud, 76 Hauketo, 401- 411 Lillestrøm.
5 Østerås / Vestli, 6 Sognsvann, 20 Skøyen, 60 Tonsenhagen m.fl.
NSB, trikk linje 11-18-19, buss 30-31-34-37-54-60-70-81 m.fl.
13 Lilleaker, 12 o/ Frogner, 19 o/ Briskeby, 33 Filipstad m.fl.
20 Skøyen/Galgeberg, 22-25 o/ Kjelsås, 45 Voksen, 46 Ullerntoppen m.fl.
17-18 Rikshospitalet / Stortorvet.
22-25 o/ Kringsjå – Kjelsås.
37 Helsfyr, 51 Maridalen, 58 Økernbråten m.fl.
11-12 Kjelsås, 56 Solemskogen m.fl.
31 Grorud, 33 Ellingsrudåsen, 58 o/ Bjerke, 301 Nittedal m.fl.
Alle avganger på strekningen Brynseng – Majorstuen: Se side 38.
T-baneringen
T-baneringen er en tverrgående forbindelse til glede for mange
som trenger en rask forbindelse mellom øst og vest.
Ringen betjenes av linje 4 og linje 6, som henger sammen.
Togene går Sognsvann – Stortinget – Ringen – Stortinget –
Bergkrystallen, og tilbake motsatt vei.
I tillegg går linje 3 igjen hvert kvarter fra Storo via Ullevål stadion
til Bøler.
Fra 3. april blir linjenettet lagt om. Linje 4 vil da overta for linje
3 til Storo og forlenges derfra via Løren til Vestli.
23
Østerås
Vestli
5
––––
––––
––––
0546
0601
0616
0631
0646
––––
0701
––––
0716
i
s tl
Ve
or
Ve
it v
ud
et
rn
Ø
0513 j
0529
0544
0559
0614
0629
0644
0659
0708 *
0714
0723 *
0729
0515
0531
0546
0601
0616
0631
0646
0701
0710 *
0716
0725 *
0731
0519
0535
0550
0605
0620
0635
0650
0705
0714 *
0720
0729 *
0735
0525
0541
0556
0611
0626
0641
0656
0711
0720 *
0726
0735 *
0741
0531
0547
0602
0617
0632
0647
0702
0717
0726 *
0732
0741 *
0747
0538
0554
0609
0624
0639
0654
0709
0724
0733 *
0739
0748 *
0754
40 *
46
55 *
01
10 *
16
25 *
31
44 *
50
59 *
05
14 *
20
29 *
35
50 *
56
05 *
11
20 *
26
35 *
41
56 *
02
11 *
17
26 *
32
41 *
47
03 *
09
18 *
24
33 *
39
48 *
54
18 *
24
33 *
39
48 *
54
03 *
09
25 *
31
40 *
46
55 *
01
10 *
16
29 *
35
44 *
50
59 *
05
14 *
20
33 *
39
48 *
54
03 *
09
18 *
24
38 *
44
53 *
59
08 *
14
23 *
29
1849
1858 *
1904
1913 *
1919
1928 *
1934
1854
1903 *
1909
1918 *
1924
1933 *
1939
1901
1910 *
1916
1925 *
1931
1940 *
1946
1905
1914 *
1920
1929 *
1935
1944 *
1950
1909
1918 *
1924
1933 *
1939
1948 *
1954
1914
1923 r
1929
1938 r
1944
1953 r
1959
49
04
19
34
54
09
24
39
01
16
31
46
05
20
35
50
09
24
39
54
0004
0019
0034
0009
0024
0039
0016
0031
0046
0020
0035
0050
0024
0039
0054
j
r
s
*
ke
rl
Ca
––––
0524 s
0539 s
0554
0609
0624
0639
0654
0703 s
0709
0718 s
0724
13 *
19
28 *
34
43 *
49
58 *
04
Anmerkninger:
rn
Be
n
ye
Tø
or
St
––––
––––
––––
0550
0605
0620
0635
0650
––––
0705
––––
0720
Gr
t
ge
ue
t in
st
d
aj
es
––––
––––
––––
––––
0554
0609
0624
0639
––––
0654
––––
0709
M
Sm
a
or
ta
s
rå
Rø
st e
Ø
––––
––––
––––
––––
0549
0604
0619
0634
––––
0649
––––
0704
er
n
sp
la
ss
Mandag – fredag
1916
––––
1931
––––
1946
––––
2001
1920
––––
1935
––––
1950
––––
2005
1926
––––
1941
––––
1956
––––
2011
1932
––––
1947
––––
2002
––––
2017
1939
––––
1954
––––
2009
––––
2024
16
31
46
01
20
35
50
05
26
41
56
11
32
47
02
17
39
54
09
24
0029 0031
0044 r ––––
0059 r ––––
0035
––––
––––
0041
––––
––––
0047
––––
––––
0054
––––
––––
14
29
44
59
= går fra Jernbanetorget kl. 05.09.
= fortsetter til Ryen i linje 4.
= går fra spor 3 på Stortinget.
= denne avgangen kjøres ikke i påsken og
sommerferien; da kjøres 15 min. rute.
Alle avganger på strekningen Majorstuen – Brynseng: Se fellestabell side 36.
24
i
s tl
or
Ve
Ve
it v
ud
et
rn
rn
Be
Ø
Ca
rl
ke
n
ye
Tø
Gr
t
ge
ue
M
St
or
t in
st
d
aj
es
Sm
or
ta
s
a
rå
Rø
st e
Ø
er
n
sp
la
ss
Lørdag
0634
0704
0639
0709
0646
0716
0650
0720
0654
0724
0659
0729
0701
0731
0705
0735
0711
0741
0717
0747
0724
0754
34
04
39
09
46
16
50
20
54
24
59
29
01
31
05
35
11
41
17
47
24
54
0904
––––
––––
––––
0934
0909
––––
––––
––––
0939
0916
––––
0931
––––
0946
0920
––––
0935
––––
0950
0924
0933 s
0939
0948 s
0954
0929
0938 *
0944
0953 *
0959
0931
0940 *
0946
0955 *
1001
0935
0944 *
0950
0959 *
1005
0941
0950 *
0956
1005 *
1011
0947
0956 *
1002
1011 *
1017
0954
1003 *
1009
1018 *
1024
––
49
––
04
––
19
––
34
––
54
––
09
––
24
––
39
––
01
––
16
––
31
––
46
––
05
––
20
––
35
––
50
03 s
09
18 s
24
33 s
39
48 s
54
08 *
14
23 *
29
38 *
44
53 *
59
10 *
16
25 *
31
40 *
46
55 *
01
14 *
20
29 *
35
44 *
50
59 *
05
20 *
26
35 *
41
50 *
56
05 *
11
26 *
32
41 *
47
56 *
02
11 *
17
33 *
39
48 *
54
03 *
09
18 *
24
1849
1854
1901
1905
1909
1914
1916
1920
1926
1932
1939
04
19
34
49
09
24
39
54
16
31
46
01
20
35
50
05
24
39
54
09
29
44
59
14
31
46
01
16
35
50
05
20
41
56
11
26
47
02
17
32
54
09
24
39
0004
0019
0034
0009
0024
0039
0016
0031
0046
0020
0035
0050
0024
0039
0054
0029 0031
0044 r ––––
0059 r ––––
0035
––––
––––
0041
––––
––––
0047
––––
––––
0054
––––
––––
Nattavganger kjøres alle netter på busslinje 31 til Tonsenhagen – Grorud.
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres også nattbuss på strekningen Jernbanetorget – Økern – Stovner – Vestli (linje N5); se i rutehefte Buss Groruddalen.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Østerås
Lijordet
Eiksmarka
Ekraveien
Røa
Hovseter
Holmen
Makrellbekken
Smestad
Borgen
Majorstuen
Nationaltheatret
Stortinget
Jernbanetorget
Grønland
00
01
02
04
05
07
09
10
12
13
16
18
20
21
22
Tøyen
Carl Berners plass
Hasle
Økern
Risløkka
Vollebekk
Linderud
Veitvet
Rødtvet
Kalbakken
Ammerud
Grorud
Romsås
Rommen
Stovner
Vestli
25
27
29
31
33
34
35
37
39
40
41
43
44
46
47
50
25
Østerås
Vestli
5
(forts.)
i
ud
s tl
Ve
et
it v
Ve
or
rn
ke
rn
Be
Ø
Ca
rl
n
ye
Tø
Gr
t
ge
ue
t in
st
St
or
d
or
aj
M
a
Sm
Rø
es
ta
s
rå
st e
Ø
er
n
sp
la
ss
Søndag
0704
0734
0709
0739
0716
0746
0720
0750
0724
0754
0729
0759
0731
0801
0735
0805
0741
0811
0747
0817
0754
0824
04
34
09
39
16
46
20
50
24
54
29
59
31
01
35
05
41
11
47
17
54
24
1004
––––
1034
1009
––––
1039
1016
1031
1046
1020
1035
1050
1024
1039
1054
1029
1044
1059
1031
1046
1101
1035
1050
1105
1041
1056
1111
1047
1102
1117
1054
1109
1124
49
04
19
34
54
09
24
39
01
16
31
46
05
20
35
50
09
24
39
54
14
29
44
59
16
31
46
01
20
35
50
05
26
41
56
11
32
47
02
17
39
54
09
24
0004
0019
0034
0009
0024
0039
0016
0031
0046
0020
0035
0050
0024
0039
0054
0029 0031
0044 r ––––
0059 r ––––
0035
––––
––––
0041
––––
––––
0047
––––
––––
0054
––––
––––
Overgang til andre linjer
Røa:
Hovseter:
Smestad:
Majorstuen:
Nationaltheatret:
Stortinget:
Jernbanetorget:
Tøyen:
Carl Berners plass:
Økern:
Ammerud:
Grorud:
Stovner:
32 Voksen skog / Lysaker, 41 Sørkedalen, 47 Huseby / Bogstad.
46 Ullerntoppen / Majorstuen.
2 Kolsås, 23 Lysaker / Simensbråten, 24-28 Fornebu.
Øvrige T-banelinjer, trikk linje 11-12-19, buss 20-22-25-46 m.fl.
NSB, 13 Lilleaker, 19 Briskeby, 33 Filipstad m.fl.
17-18 Rikshospitalet.
11-12 Kjelsås, 19 Ljabru, 34 Ekeberg, 37 Helsfyr, 54 Kjelsås, 70 m.fl.
20 Skøyen / Galgeberg, 60 o/ Økern.
21 Aker brygge / Helsfyr, 31-33 o/ Tonsenhagen, 57 Løren m.fl.
23-24 Lysaker / Simensbråten , 60 Tonsenhagen, 67 Stovner, 345, Re.
62 Ammerud ring.
63 Romsås ring, 66 o/ Ikea, 79 Holmlia, 361-363 Lørenskog m.fl.
64-65 Furuset, 361-363 Lørenskog.
Stasjoner
med kjøretider; se forrige side.
Mind the Gap
Dette kjente utropet fra London Underground betyr at du skal
se deg for når du går av og på, for det kan være avstand mellom
vognen og plattformkanten. Det gjelder også flere steder i Oslo!
26
Vestli
Østerås
5
––––
––––
0527
0542
0557
0612
––––
0627
––––
0642
––––
0657
––––
––––
0530
0545
0600
0615
––––
0630
––––
0645
––––
0700
en
s
d
Ø
Rø
a
st e
rå
ta
es
Sm
aj
M
––––
0530 r
0545
0600
0615
0630
0636 r
0645
0651 r
0700
0706 r
0715
––––
0534
0549
0604
0619
0634
0640 *
0649
0655 *
0704
0710 *
0719
––––
0539
0554
0609
0624
0639
0645 *
0654
0700 *
0709
0715 *
0724
0528
0543
0558
0613
0628
0643
0649 *
0658
0704 *
0713
0719 *
0728
0533
0548
0603
0618
0633
0648
0655 *
0703
0710 *
0718
0724 *
0733
0540
0555
0610
0625
0640
0655
0701 *
0710
0716 *
0725
0730 *
0739
30 *
39
45 *
54
00 *
09
15 *
24
34 *
43
49 *
58
04 *
13
19 *
28
40 *
48
55 *
03
10 *
18
25 *
33
46 *
55
01 *
10
16 *
25
31 *
40
57 *
06
12 *
21
27 *
36
42 *
51
03 *
12
18 *
27
33 *
42
48 *
57
06 *
15
21 *
30
36 *
45
51 *
00
09 *
18
24 *
33
39 *
48
54 *
03
15 *
24
30 *
39
45 *
54
00 *
09
21 *
30
36 *
45
51 *
00
06 *
15
25 *
34
40 *
49
55 *
04
10 *
19
1836
1842 *
1851
1857 *
1906
1912 *
1921
1927 *
1936
1842
1848 *
1857
1903 *
1912
1918 *
1927
1933 *
1942
1845
1851 *
1900
1906 *
1915
1921 *
1930
1936 *
1945
1848
1854 *
1903
1909 *
1918
1924 *
1933
1939 *
1948
1854
1900 *
1909
1915 *
1924
1930 *
1939
1945 *
1954
1900
1906 *
1915
1921 *
1930
1936 *
1945
1951 *
2000
1904
1910 s
1919
1925 s
1934
1940 s
1949
1955 s
2004
51
06
21
36
57
12
27
42
00
15
30
45
03
18
33
48
09
24
39
54
15
30
45
00
2351
0006
2357
0012
2400
0015
0003
0018
0009
0024
0015
0030
Anmerkning:
st u
ge
or
tin
or
ye
––––
––––
0539
0554
0609
0624
––––
0639
––––
0654
––––
0709
St
Tø
ke
Ø
––––
––––
0533
0548
0603
0618
––––
0633
––––
0648
––––
0703
n
rn
et
ke
Ve
lb
it v
ak
ud
Gr
Ka
or
li
st
Ve
––––
––––
0521
0536
0551
0606
––––
0621
––––
0636
––––
0651
t
n
Mandag – fredag
1909
––––
1924
––––
1939
––––
1954
––––
2009
1913
––––
1928
––––
1943
––––
1958
––––
2013
1918
––––
1933
––––
1948
––––
2003
––––
2018
1924
––––
1939
––––
1954
––––
2009
––––
2024
19
34
49
04
24
39
54
09
28
43
58
13
33
48
03
18
39
54
09
24
0019
0034
0024
0039
0028
0043
0033
0048
0039
0054
r = går fra spor 2, kommer fra Ryen.
s = til Stortinget.
* = denne avgangen kjøres ikke i påsken og
sommerferien; da kjøres 15 min. rute.
Hva er mellomavganger?
På noen linjer går det fast grunnrute hele dagen, f.eks. 15 min.
rute; men så kan vi deler av dagen legge til avganger imellom
på deler av strekningen, så det blir dobbelt så mange avganger.
Disse avgangene kaller vi mellomavganger. De innstilles ofte i
feriene, mens grunnruten fortsetter uforandret.
Linjene 2, 5, 33, 46, 76 og 79 er slike linjer.
27
Vestli
Østerås
5
(forts.)
––––
––––
0648
––––
––––
0654
06
36
12
42
15
45
18
48
24
54
0836
––––
0906
0921
0936
0951
0842
––––
0912
0927
0942
0957
0845
––––
0915
0930
0945
1000
0848
––––
0918
0933
0948
1003
0854
––––
0924
0939
0954
1009
57 s
06
12 s
21
27 s
36
42 s
51
03 *
12
18 *
27
33 *
42
48 *
57
en
06 *
15
21 *
30
36 *
45
51 *
00
09 *
18
24 *
33
39 *
48
54 *
03
30
00
0900
0915 r
0930
0945
1000
1015
21 *
30
36 *
45
51 *
00
06 *
15
s
d
Ø
st e
rå
ta
a
es
Sm
aj
or
tin
M
St
or
ye
15 *
24
30 *
39
45 *
54
00 *
09
–––– ––––
0630 r 0634
0700 0704
Rø
t
––––
––––
0645
st u
ge
––––
––––
0642
Tø
ke
Ø
––––
––––
0636
n
rn
et
ke
Ve
lb
it v
ak
ud
Ka
or
Gr
Ve
st
li
n
Lørdag
––––
0639
0709
0613
0643
0713
0618
0648
0718
0624
0654
0724
34
04
39
09
43
13
48
18
54
24
0904
0919
0934
0949
1004
1019
0909
0924
0939
0954
1009
1024
0913
0928
0943
0958
1013
1028
0918
0933
0948
1003
1018
1033
0924
0939
0954
1009
1024
1039
––
39
––
54
––
09
––
24
––
43
––
58
––
13
––
28
––
48
––
03
––
18
––
33
––
55
––
10
––
25
––
40
25 s
34
40 s
49
55 s
04
10 s
19
1936
1942
1945
1948
1954
2000
2004
2009
2013
2018
2024
51
06
21
36
57
12
27
42
00
15
30
45
03
18
33
48
09
24
39
54
15
30
45
00
19
34
49
04
24
39
54
09
28
43
58
13
33
48
03
18
39
54
09
24
2351
0006
2357
0012
2400
0015
0003
0018
0009
0024
0015
0030
0019
0034
0024
0039
0028
0043
0033
0048
0039
0054
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbuss på strekningen Jernbanetorget – Majorstuen – Smestad – Røa – Østerås (linje N2); se under Nattlinjer.
Stoppesteder
og kjøretider i minutter:
Vestli
Stovner
Rommen
Romsås
Grorud
Ammerud
Kalbakken
Rødtvet
Veitvet
Linderud
Vollebekk
Risløkka
Økern
Hasle
Carl Berners plass
28
00
02
04
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
22
Tøyen
Grønland
Jernbanetorget
Stortinget
Nationaltheatret
Majorstuen
Borgen
Smestad
Makrellbekken
Holmen
Hovseter
Røa
Ekraveien
Eiksmarka
Lijordet
Østerås
24
26
27
28
30
33
36
37
39
40
41
42
43
45
47
48
en
––––
––––
0718
––––
––––
0724
36
06
42
12
45
15
48
18
54
24
0936
––––
1006
0942
––––
1012
0945
––––
1015
0948
––––
1018
0954
––––
1024
21
36
51
06
27
42
57
12
30
45
00
15
33
48
03
18
39
54
09
24
45
00
15
30
2351
0006
2357
0012
2400
0015
0003
0018
0009
0024
0015
0030
s
d
a
st e
rå
ta
es
Sm
Ø
aj
M
–––– ––––
0700 r 0704
0730 0734
Rø
t
––––
––––
0715
st u
ge
––––
––––
0712
or
tin
n
––––
––––
0706
Anmerkninger:
or
ye
St
rn
ke
Ø
Tø
et
ke
it v
Ve
lb
ak
ud
Ka
or
Gr
Ve
st
li
n
Søndag
––––
0709
0739
0643
0713
0743
0648
0718
0748
0654
0724
0754
04
34
09
39
13
43
18
48
24
54
1000 1004
1015 r 1019
1030 1034
1009
1024
1039
1013
1028
1043
1018
1033
1048
1024
1039
1054
49
04
19
34
54
09
24
39
58
13
28
43
03
18
33
48
09
24
39
54
0019
0034
0024
0039
0028
0043
0033
0048
0039
0054
00
30
r = går fra spor 2, kommer fra Ryen.
s = til Stortinget.
* = denne avgangen kjøres ikke i påsken og
sommerferien; da kjøres 15 min. rute.
Overgang til andre linjer
Stovner:
Grorud:
Linderud:
Økern:
Hasle:
Carl Berners plass:
Tøyen:
Jernbanetorget:
Nationaltheatret:
Majorstuen:
Smestad:
Hovseter:
Røa:
Eiksmarka:
64-65 Furuset, 361-363 Lørenskog.
31 Snarøya, 62 Ammerud, 63 Romsås, 66-68 Helsfyr, 79 Holmlia.
60 Tonsenhagen / Risløkka.
23-24 Lysaker / Fornebu , 57 Løren, 60 o/ Økernbråten, 67 Lørenskog.
21-28 Helsfyr, 60 Vippetangen, 345 Blindern.
6 Ringen, 20 Skøyen, 21 Aker brygge, 57 Løren m.fl.
Øvrige T-banelinjer, 20 Galgeberg, 60 Tonsenhagen / Vippetangen.
NSB, trikk 18-19, buss 30-31-34-54-60-70-74-81 m.fl.
12 Frogner, 13 Lilleaker, 19 Briskeby, 33 Filipstad m.fl.
20 Skøyen/Galgeberg, 25 o/ Korsvoll, 45 Voksen, 46 Ullerntoppen m.fl.
23 Lysaker / Simensbråten, 24-28 Fornebu m.fl.
46 Ullerntoppen / Kragskogen, 47 Huseby / Bogstad.
32 Voksen skog / Lysaker, 41 Sørkedalen, 47 Ullerntoppen.
131 Bekkestua / Oslo Bussterminal, 732 Ila sikring / Sandvika.
Alle avganger mellom Carl Berner og Majorstuen: Se fellestabell side 36.
Hvis T-banen står
Enkelte ganger oppstår det dessverre stans på T-banen.
Gjennom sentrum er det vanskelig for oss å sette opp
erstatningsbuss, og derfor kan du ha nytte av å kjenne de
viktigste faste trikke- og busslinjene på strekningen:
Trikk linje 19 dekker strekningen Majorstuen – Nationaltheatret
– Jernbanetorget – Grønland.
Buss linje 31 dekker strekningen Nationaltheatret – Jernbanetorget – Carl Berners plass.
Buss linje 60 dekker strekningen Jernbanetorget – Grønland –
Tøyen – Hasle – Økern.
29
6
Sognsvann
Ringen
Første
––––
avganger 0544
Ca
rl
Be
rn
er
St
sp
or
o
la
ss
Ul
le
vå
ls
ta
di
on
Ul
le
vå
ls
ta
M
di
aj
on
or
st
ue
St
n
or
tin
ge
t
Tø
ye
n
So
gn
sv
an
n
Tå
se
n
Mandag – fredag
––––
0548
––––
0551
0542
0557
0546
0601
0551
0606
0553
0608
0557
0612
0601
0616
59
14
29
44
03
18
33
48
06
21
36
51
12
27
42
57
16
31
46
01
21
36
51
06
23
38
53
08
27
42
57
12
31
46
01
16
Siste
0014
avganger 0029
0018
0033
0021
0036
0027
0042
0031
0046
0036
0051
0038
0053
0042
0057
0046
0101
15 min.
rute
Minuttall
Linje 6 kjøres i kombinasjon med linje 4. Fra Ullevål stadion fortsetter alle
avganger til Majorstuen – Tøyen – Bergkrystallen.
Stasjoner
og kjøretider i minutter:
Sognsvann
Kringsjå
Holstein
Østhorn
Tåsen
Berg
Ullevål stadion
Forskningsparken
Blindern
Majorstuen
00
01
02
03
04
05
07
09
10
13
Nationaltheatret
Stortinget
Jernbanetorget
Grønland
Tøyen
Carl Berners plass
Sinsen
Storo
Nydalen
Ullevål stadion
15
17
18
19
22
24
26
28
29
32
Alle avganger på strekningen Majorstuen – Brynseng: Se fellestabell side 36.
Overgang til andre linjer
Tåsen:
Ullevål stadion:
Forskningsparken:
Majorstuen:
Nationaltheatret:
Stortinget:
Jernbanetorget:
Tøyen:
Carl Berners plass:
Sinsen:
Storo:
Nydalen:
30
23 Lysaker / Simensbråten, 24 Fornebu / Brynseng, 34 Ekeberg.
4 Ringen / Bergkrystallen, 22-25 o/ Korsvoll.
17-18 Rikshospitalet / Sinsen / Ljabru.
Øvrige T-banelinjer, trikk linje 11-12-19, buss 20-28-45-46 m.fl.
NSB, 13 Lillleaker,12 o/ Frogner, 19 o/ Briskeby, 33 Filipstad m.fl.
11 Homansbyen, 17-18 Rikshospitalet.
NSB, trikk 17, 18, 19, buss 30, 31, 34, 37, 38, 54, 60, 70, 81 m.fl.
20 Skøyen / Galgeberg, 60 o/ Økern.
21 Aker brygge / Helsfyr, 31-33 o/ Tonsenhagen, 57 Løren m.fl.
31-33 o/ Tonsenhagen, 58 Tveita, 301 Nittedal, 321 Skjetten m.fl.
11–12 Kjelsås, 56 Solemskogen m.fl.
51 Maridalen m.fl.
Første
––––
avganger 0644
Ca
rl
Be
rn
er
St
sp
or
o
la
ss
Ul
le
vå
ls
ta
di
on
Ul
le
vå
ls
ta
M
di
aj
on
or
st
ue
St
n
or
tin
ge
t
Tø
ye
n
So
gn
sv
an
n
Tå
se
n
Lørdag
––––
0648
––––
0651
0627
0657
0631
0701
0636
0706
0638
0708
0642
0712
0646
0716
14
44
18
48
21
51
27
57
31
01
36
06
38
08
42
12
46
16
0914
––––
0944
0918
––––
0948
0921
––––
0951
0927
––––
0957
0931
0946
1001
0936
0951
1006
0938
0953
1008
0942
0957
1012
0946
1001
1016
59
14
29
44
03
18
33
48
06
21
36
51
12
27
42
57
16
31
46
01
21
36
51
06
23
38
53
08
27
42
57
12
31
46
01
16
Siste
0014
avganger 0029
0018
0033
0021
0036
0027
0042
0031
0046
0036
0051
0038
0053
0042
0057
0046
0101
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
ta
di
on
Ul
le
vå
ls
Be
rn
er
St
sp
or
o
la
s
Første
––––
avganger 0644
––––
0648
––––
0651
0627
0657
0631
0701
0636
0706
0638
0708
0642
0712
0646
0716
14
44
18
48
21
51
27
57
31
01
36
06
38
08
42
12
46
16
0914
––––
0944
0918
––––
0948
0921
––––
0951
0927
––––
0957
0931
0946
1001
0936
0951
1006
0938
0953
1008
0942
0957
1012
0946
1001
1016
59
14
29
44
03
18
33
48
06
21
36
51
12
27
42
57
16
31
46
01
21
36
51
06
23
38
53
08
27
42
57
12
31
46
01
16
Siste
0014
avganger 0029
0018
0033
0021
0036
0027
0042
0031
0046
0036
0051
0038
0053
0042
0057
0046
0101
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
Ca
rl
Tå
se
n
Ul
le
vå
ls
ta
M
di
aj
on
or
stu
en
St
or
tin
ge
t
Tø
ye
n
So
gn
s
va
nn
s
Søndag
31
6
Ringen
Sognsvann
Første
––––
avganger ––––
––––
0542
––––
––––
––––
0547
––––
––––
––––
0551
02
17
32
47
06
21
36
51
08
23
38
53
0012 0017
Siste
0027 s 0032
avganger 0042 s 0047
0021
0036
0051
0023
0038
0053
15 min.
rute
Minuttall
57
12
27
42
0508 z
0523 z
0538 z
0553
va
nn
So
gn
s
St
or
tin
ge
t
M
aj
or
stu
en
Ul
le
vå
ls
ta
Tå
di
on
se
n
er
ne
Tø
rs
ye
pl
as
n
Ca
rl
B
Ul
le
vå
ls
ta
St
di
or
on
o
s
Mandag – fredag
0512
0527
0542
0557
0517
0532
0547
0602
0522
0537
0552
0607
0526
0541
0556
0611
0531
0546
0601
0616
12
27
42
57
17
32
47
02
22
37
52
07
26
41
56
11
31
46
01
16
0027 0032
0042 s ––––
0057 s ––––
0037
––––
––––
0041
––––
––––
0046
––––
––––
Stasjoner
og kjøretider i minutter:
Ullevål stadion
Nydalen
Storo
Sinsen
Carl Berners plass
Tøyen
Grønland
Jernbanetorget
Stortinget
Nationaltheatret
00
03
05
06
09
11
13
14
15
17
00
02
03
04
06
Majorstuen
Blindern
Forskningsparken
Ullevål stadion
Berg
Tåsen
Østhorn
Holstein
Kringsjå
Sognsvann
20
23
24
25
27
29
30
31
33
34
09
12
13
14
16
18
19
20
22
23
Overgang til andre linjer
Sinsen:
Carl Berners plass:
Tøyen:
Jernbanetorget:
Nationaltheatret:
Majorstuen:
Ullevål stadion:
Berg:
31 Grorud, 33 Ellingsrudåsen, 301 Nittedal, 321 Skjetten m.fl.
5 Vestli, 20 Skøyen, 21 Aker brygge, 57 Løren m.fl.
Øvrige T-banelinjer, 20 Galgeberg, 60 Tonsenhagen, 67 Stovner.
NSB, trikk 18-19, buss 30-31-34-37-54-60-70 m.fl.
13 Lilleaker, 12 o/ Frogner, 19 o/ Briskeby, 33 Filipstad m.fl.
20 Skøyen/Galgeb., 22-25 o/ Korsvoll, 45 Voksen, 46 Ullerntoppen.
22 Ellingsrudåsen o/ Kjelsås, 25 Lørenskog o/ Kjelsås.
23 Lysaker / Simensbråten, 24 Skøyen / Brynseng.
T-baneringen
T-baneringen er en tverrgående forbindelse til glede for mange
som trenger en rask forbindelse mellom øst og vest.
Ringen betjenes som før av linje 4 og linje 6, som henger
sammen. Togene går Sognsvann – Stortinget – Ringen –
Stortinget – Bergkrystallen, og tilbake motsatt vei.
I tillegg går linje 3 igjen hvert kvarter fra Storo via Ullevål stadion
til Bøler. Fra 3. april blir linjenettet lagt om.
32
Første
––––
avganger 0642
––––
0647
––––
0651
12
42
17
47
21
51
0912
––––
0942
––––
1012
0917
––––
0947
––––
1017
0921
––––
0951
––––
1021
27
42
57
12
32
47
02
17
36
51
06
21
38
53
08
23
0012 0017
Siste
0027 s 0032
avganger 0042 s 0047
0021
0036
0051
0023
0038
0053
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
0623 z 0627
0653 0657
23
53
0923
0938 z
0953
1008 z
1023
va
nn
So
gn
s
St
or
tin
ge
t
M
aj
or
stu
en
Ul
le
vå
ls
ta
Tå
di
on
se
n
er
ne
Tø
rs
ye
pl
as
n
Ca
rl
B
Ul
le
vå
ls
ta
St
di
or
on
o
s
Lørdag
0632
0702
0637
0707
0641
0711
0646
0716
27
57
32
02
37
07
41
11
46
16
0927
0942
0957
1012
1027
0932
0947
1002
1017
1032
0937
0952
1007
1022
1037
0941
0956
1011
1026
1041
0946
1001
1016
1031
1046
42
57
12
27
47
02
17
32
52
07
22
37
56
11
26
41
01
16
31
46
0027 0032
0042 s ––––
0057 s ––––
0037
––––
––––
0041
––––
––––
0046
––––
––––
Natt til lørdag og natt til søndag kjøres nattbuss på strekningen Jernbanetorget – Bislett – Ullevål – Kringsjå (linje N18); se i rutehefte Buss Oslo Nord..
Første
––––
avganger 0642
––––
0651
12
42
17
47
21
51
0912
––––
0942
––––
1012
0917
––––
0947
––––
1017
0921
––––
0951
––––
1021
27
42
57
12
32
47
02
17
36
51
06
21
38
53
08
23
0012 0017
Siste
0027 s 0032
avganger 0042 s 0047
0021
0036
0051
0023
0038
0053
30 min.
rute
til
Deretter
15 min.
rute
0623 z 0627
0653 0657
23
53
0923
0938 z
0953
1008 z
1023
va
nn
So
gn
s
las
s
––––
0647
St
or
tin
ge
t
M
aj
or
stu
en
Ul
le
vå
ls
ta
Tå
di
on
se
n
sp
Tø
ye
n
er
ne
r
Ca
rl
B
Ul
le
vå
ls
ta
St
di
or
on
o
Søndag
0632
0702
0637
0707
0641
0711
0646
0716
27
57
32
02
37
07
41
11
46
16
0927
0942
0957
1012
1027
0932
0947
1002
1017
1032
0937
0952
1007
1022
1037
0941
0956
1011
1026
1041
0946
1001
1016
1031
1046
42
57
12
27
47
02
17
32
52
07
22
37
56
11
26
41
01
16
31
46
0027 0032
0042 s ––––
0057 s ––––
0037
––––
––––
0041
––––
––––
0046
––––
––––
Anmerkninger: c = til Majorstuen.
s = til Stortingetz = plattform 2, kommer fra Ryen.
Linje 4 kjøres i kombinasjon med linje 6. Avgangene fra Carl Berners plass
kommer fra Sognsvann – Majorstuen – Stortinget.
33
5 6
Mandag – fredag
Sm
es
ta
d
Ul
le
vå
ls
ta
M
di
aj
on
or
st
ue
Na
n
tio
na
lth
Je
ea
rn
tr
ba
et
ne
to
Tø
rg
ye
et
n
Første
––––
avganger 0545
––––
0551 k
––––
––––
––––
0601 ø
Faste
minuttall
ved 15
min. rute
(6 linjer)
––––
––––
––––
––––
0551 s
0555 c
––––
––––
0542
0550
0552
0555
0557
0601
0603
0605
Ca
rl
Be
rn
er
He
sp
lsf
la
yr
ss
Br
yn
se
ng
3 4
Fellestabell
Majorstuen – Tøyen
1 2
0545
0553
0555
0558
0600
0604
0606
0608
0548
0556
0558
0601
0603
0607
0609
0611
0551
0559
0601
0604
0606
0610
0612
0614
0553 o
0601v
––––
––––
0608 o
––––
––––
0616v
––––
––––
0604
0607
––––
0613
0615
––––
––––
––––
0606 b
0609 e
––––
0615 a
0617 e
––––
––
06 k
––
––
––
16 ø
––
21 k
––
––
––
31 ø
––
36 k
––
––
––
46 ø
––
51 k
––
––
––
01 ø
01 c
––
06 s
10 c
––
––
16 c
––
21 s
25 c
––
––
31 c
––
36 s
40 c
––
––
46 c
––
51 s
55 c
––
––
07
10
12
16
18 f
20
22
25
27
31
33 f
35
37
40
42
46
48 f
50
52
55
57
01
03 f
05
10
13
15
19
21
23
25
28
30
34
36
38
40
43
45
49
51
53
55
58
00
04
06
08
13
16
18
22
24
26
28
31
33
37
39
41
43
46
48
52
54
56
58
01
03
07
09
11
16
19
21
25
27
29
31
34
36
40
42
44
46
49
51
55
57
59
01
04
06
10
12
14
––
––
23 o
––
––
31 v
––
––
38 o
––
––
46 v
––
––
53 o
––
––
01 v
––
––
08 o
––
––
16 v
19
22
––
28
30
––
34
37
––
43
45
––
49
52
––
58
00
––
04
07
––
13
15
––
21 b
24 e
––
30 a
32 e
––
36 b
39 e
––
45 a
47 e
––
51 b
54 e
––
00 a
02 e
––
06 b
09 e
––
15 a
17 e
––
––––
––––
0001 ø
0006 k
––––
––––
0016 ø
––––
––––
0031 ø
––––
––––
Siste
––––
avganger 0046 ø
2351 s
––––
––––
––––
0006 s
0010 c
––––
0016 c
0021 s
––––
0025 c
0036 s
0040 c
––––
2357
0003 f
0005
0010
0012
0016
0020
0022
0027
0035
0031
0042
0046
0050
2400
0006
0008
0013
0015
0019
0023
0025
0030
0038
0034
0045
0049
0053
0003
0009
0011
0016
0018
0022
0026
0028
0033
0041
0037
0048
0052
0056
0006
0012
0014
0019
0021
0025
0029
0031
0036
0044
0040
0051
0055
0059
0008 o
––––
0016v
––––
0023 o
––––
0031v
––––
0038 o
––––
––––
0053 o
––––
––––
––––
0015
––––
0022
––––
0028
––––
0034
––––
0047
0043
––––
0058
0102
––––
––––
––––
0024 e
––––
0030 a
––––
0036 b
––––
0049 r
0045 r
––––
0100 r
0104 r
34
Første
––––
avganger ––––
––––
0646 ø
––––
––––
––––
0706 k
Faste
minuttall
ved 30
min. rute
til
Ca
rl
Be
rn
er
He
sp
lsf
la
yr
ss
Br
yn
se
ng
Sm
es
ta
d
Ul
le
vå
ls
ta
M
di
aj
on
or
st
ue
Na
n
tio
na
lth
Je
ea
rn
tr
ba
et
ne
to
Tø
r
ge
ye
n
t
Lørdag
––––
––––
0640 c
––––
0646 c
0651 s
––––
––––
0622
0627
0646
0650
0652
0657
0703 f
0710
0625
0630
0649
0653
0655
0700
0706
0713
0628
0633
0652
0656
0658
0703
0709
0716
0631
0636
0655
0659
0701
0706
0712
0719
––––
0638 o
––––
0701v
––––
0708 o
––––
––––
0634
––––
0658
––––
0704
––––
0715
0722
0636 b
––––
0700 a
––––
0706 b
––––
––––
0724 e
––
16 ø
––
––
––
36 k
––
46 ø
––
––
––
06 k
10 c
––
16 c
21 s
––
––
40 c
––
46 c
51 s
––
––
16
20
22
27
33 f
40
46
50
52
57
03 f
10
19
23
25
30
36
43
49
53
55
00
06
13
22
26
28
33
39
46
52
56
58
03
09
16
25
29
31
36
42
49
55
59
01
06
12
19
––
31 v
––
38 o
––
––
––
01 v
––
08 o
––
––
28
––
34
––
45
52
58
––
04
––
15
22
30 a
––
36 b
––
––
54 e
00 a
––
06 b
––
––
24 e
––––
––––
1001 ø
––––
1006 k
0955 c
––––
––––
––––
––––
1001
1003 f
1005
1007
1010
1004
1006
1008
1010
1013
1007
1009
1011
1013
1016
1010
1012
1014
1016
1019
––––
––––
1016v
––––
––––
1013
1015
––––
1019
1022
1015 a
––––
––––
1021 b
1024 e
osv. 15 min. rute som mandag–fredag.
Søndag går de første avgangene 30 min. senere enn lørdag, og overgangen til 15
min. rute skjer en time senere.
Anmerkninger:
a
b
c
e
f
k
o
o
r
s
v
ø
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
fortsetter til Mortensrud i linje 3.
fortsetter til Bergkrystallen i linje 4.
kommer fra Storo i linje 3 /4.
fortsetter til Ellingsrudåsen i linje 1 eller 2.
kommer fra Frognerseteren i linje 1.
kommer fra Kolsås i linje 2.
kommer fra Ringen i linje 4.
fortsetter til Ringen i linje 6.
fortsetter til Ryen i linje 2.
kommer fra Sognsvann i linje 6.
fortsetter til Vestli i linje 5.
kommer fra Østerås i linje 5.
Reisepenger i reisekortet
Foruten billetter kan du også legge inn reisepenger i kortet ditt.
Når du avleser kortet i sone 1, aktiveres en enkeltbillett, samtidig
som det trekkes 32 kroner fra reisepengene. Du velger selv hvor
stort beløp du legger inn i kortet.
Husk å avlese kortet for hver ny reise. Hver reise gir overgang i
en time som vanlig; du behøver ikke være redd for å tape 32
kroner ekstra innenfor overgangstiden.
35
3 4
Fellestabell
Tøyen – Majorstuen
5 6
Mandag – fredag
Br
yn
se
ng
He
lsf
yr
Ca
rl
Be
rn
er
Tø
sp
ye
la
n
ss
Je
rn
ba
ne
to
Na
rg
tio
et
na
lth
M
ea
aj
tr
or
et
st
ue
Ul
n
le
vå
ls
ta
Sm
di
on
es
ta
d
1 2
Første
0502 r
avganger 0517 r
0522 r
0524 r
0532 r
0537 r
––––
0543 r
––––
0504
0519
0524
0526
0534
0539
––––
0545
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
0543 v
––––
0551 o
0508
0523
0528
0530
0538
0543
0545
0549
0553
0512
0527
0532
0534
0542
0547
0549
0553
0557
0514
0529
0534
0536
0544
0549
0551
0555
0559
50 e
52 b
––
56 e
58 a
––
05 e
07 b
––
11 e
13 a
––
20 e
22 b
––
26 e
28 a
––
35 e
37 b
––
41 e
43 a
––
52
54
––
58
00
––
07
09
––
13
15
––
22
24
––
28
30
––
37
39
––
43
45
––
––
––
58 v
––
––
06 o
––
––
13 v
––
––
21 o
––
––
28 v
––
––
36 o
––
––
43 v
––
––
51 o
56
58
00
02
04
08
11
13
15
17
19
23
26
28
30
32
34
38
41
43
45
47
49
53
00
02
04
06
08
12
15
17
19
21
23
27
30
32
34
36
38
42
45
47
49
51
53
57
02
04
06
08
10
14
17
19
21
23
25
29
32
34
36
38
40
44
47
49
51
53
55
59
––––
0005 e
0007 b
––––
––––
0022 b
Siste
––––
avganger ––––
2358
0007
0009
––––
––––
0024
––––
––––
––––
––––
––––
0013 v
0021 o
––––
0028 v
0051 o
0002
0011
0013
0015
0023
0028
0030
0053
0006
0015
0017
0019
0027
0032
0034
0057
0008
0017
0019
0021
0029
0034
0036
0059
Faste
minuttall
ved 15
min. rute
(6 linjer)
til
36
0517
0532
0537
0539
0547
0552
0554
0558
0602
0522 s
0537 s
0542 c
––––
0552 s
0557 c
––––
0603 c
0607 s
––––
––––
––––
0543 ø
––––
––––
0558 ø
––––
––––
05
07
09
11 f
13
17
20
22
24
26 f
28
32
35
37
39
41 f
43
47
50
52
54
56 f
58
02
––
12 c
––
––
18 c
22 s
––
27 c
––
––
33 c
37 s
––
42 c
––
––
48 c
52 s
––
57 c
––
––
03 c
07 s
09 k
––
13 ø
––
––
––
24 k
––
28 ø
––
––
––
39 k
––
43 ø
––
––
––
54 k
––
58 ø
––
––
––
0011 f
0020
0022
0024
0032
0037
0039
0102
––––
––––
0027 c
––––
0037 s
0042 c
––––
––––
––––
0024 k
––––
0028 ø
––––
––––
0043 ø
––––
Br
yn
se
ng
He
lsf
yr
Ca
rl
Be
rn
er
Tø
sp
ye
la
n
ss
Je
rn
ba
ne
to
Na
rg
tio
et
na
lth
M
ea
aj
tr
or
et
st
ue
Ul
n
le
vå
ls
ta
Sm
di
on
es
ta
d
Lørdag
Første
0617 r
avganger 0622 r
0624 r
0635 e
0643 r
––––
0652 b
––––
––––
Faste
minuttall
ved 30
min. rute
til
0619
0624
0626
0637
0645
––––
0654
––––
0658
––––
––––
––––
––––
––––
0651 o
––––
0658 v
––––
0623
0628
0630
0641
0649
0653
0658
0700
0702
0627
0632
0634
0645
0653
0657
0702
0704
0706
0629
0634
0636
0647
0655
0659
0704
0706
0708
0632
0637
0639
0650
0658
0702
0707
0709
0711 f
0637 s
0641 c
––––
––––
0703 c
0707 s
0712 c
––––
––––
––––
––––
0643 ø
0654 k
––––
––––
––––
0713 ø
––––
05 e
13 a
––
22 b
––
––
35 e
43 a
––
52 b
––
––
07
15
––
24
––
28
37
45
––
54
––
58
––
––
21 o
––
28 v
––
––
––
51 o
––
58 v
––
11
19
23
28
30
32
41
49
53
58
00
02
15
23
27
32
34
36
45
53
57
02
04
06
17
25
29
34
36
38
47
55
59
04
06
08
20
28
32
37
39
41 f
50
58
02
07
09
11 f
––
33 c
37 s
42 c
––
––
––
03 c
07 s
12 c
––
––
24 k
––
––
––
43 ø
––
54 k
––
––
––
13 ø
––
0935 e
0939 r
0943 a
0950 e
0952 b
––––
––––
0937
0941
0945
0952
0954
––––
0958
––––
––––
––––
––––
––––
0958 v
––––
0941
0945
0949
0956
0958
1000
1002
0945
0949
0953
1000
1002
1004
1006
0947
0951
0955
1002
1004
1006
1008
0950
0954
0958
1005
1007
1009
1011 f
––––
––––
1003 c
––––
1012 c
––––
––––
0954 k
0958 ø
––––
1009 k
––––
1013 ø
––––
osv. 15 min. rute som mandag–fredag.
Søndag går første avganger 30 min. senere enn lørdag, og 15 min. ruten
begynner en time senere.
Anmerkninger:
a
b
c
e
f
k
o
o
r
s
v
ø
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
kommer fra Mortensrud i linje 3.
kommer fra Bergkrystallen i linje 4.
fortsetter til Storo i linje 3 / 4.
kommer fra Ellingsrudåsen i linje 1 eller 2.
fortsetter til Frognerseteren i linje 1.
fortsetter til Kolsås i linje 2.
fortsetter til Ringen i linje 4.
kommer fra Ringen i linje 6.
kommer fra Ryen i linje 4.
fortsetter til Sognsvann linje 6.
kommer fra Vestli i linje 5.
fortsetter til Østerås i linje 5.
37