RAZPIS - INVITATION

_______________________________________________________________________________________________
RAZPIS - INVITATION
"NO BORDER CROSS-COUNTRY CUP"
in
POKAL GEOPLIN
Pokljuka, 27. 12. 2015
_______________________________________________________________________________
Organizator/Organizer: Smučarska zveza Slovenije
Tehnični organizator/Tehnical organizer: Tekaški smučarski klub Triglav Kranj
Tekmovalna žirija/Jury:
Tehnični delegat/TD: Robert Kerštajn
Pomočnik TD/Assistent TD: Gregor Mali
Vodja tekmovanja/Chief of competition: Dejan Klemenčič
Kraj tekmovanja/Location: Pokljuka, Rudno polje
Datum tekmovanja/Date: nedelja/Sunday, 27. 12. 2015, ob/at 12.00 uri
Uradni trening/Official training: sobota/Saturday, 26. 12. 2015 (13.30 - 16.30)
Ogrevanje/Warm up: nedelja/Sunday, 27. 12. 2015
Ogrevalni krog bo pripravljen, ogled proge in ogrevanje na progi pa bo možno samo med 11.30 in
12.00 uro.
Warm up track will be prepare, warming up on the race track will be possible only between 11.30
and 12.00.
Tehnika teka/Technique: Prosto/Free
Kategorije/Categories:
KATEGORIJE
CATEGORIES F/M
ŠTART
START
Cicibani in cicibanke 1
Cicibani in cicibanke 2
Kids 1
Kids 2
f/m 2008-2009 1 km
f/m 2006-2007 1 km
Skupinski
Skupinski
Mass
Mass
Ml. dečki in deklice
Children 1
f/m 2004-2005 2,5 km
Skupinski
Mass
St. dečki in deklice
Children 2
f/m 2002-2003 5 km
Skupinski
Mass
Ml. mladinke in mladinci Youth 1
St. mladinke in mladinci Youth 2
f/m 2000-2001 5 km
Individualni
f/m 1998-1999 5 km-F, 10 km-M Individualni
Individual
Individual
Juniorke in juniorji
Junior
f/m 1996-1997 5 km-F, 10 km-M Individualni
Individual
Članice in člani
Men/Ladies
f/m 1995/up
Individual
5 km-F, 10 km-M Individualni
Prijave/Entries:
Prijave pošljite najkasneje do četrtka, 24. 12. 2015, do 23.59 ure na e-naslov:
[email protected]
You can send the application forms by Thursday, 24. 12. 2015, until 23.59 on e-mail:
[email protected]
Sestanek vodij ekip/Team captains meeting:
V soboto, 26. 12. 2015, ob 13.30 uri v prostorih Hotela Center na Pokljuki.
The Team captains meeting will be held on Saturday, 26. 12. 2015 at 13.30 at Hotel Center,
Pokljuka.
Štartnina/Entry fee:
Za vsakega prijavljenega tekmovalca 11,90 € (štartnina in topel obrok) ali 8 € (štartnina brez
toplega obroka). Kavcija za štartne številke je 20 €.
Entry fee with hot meal is 11,90 € in cash per each competitor or just enry fee (without hot meal) is
8 € in cash per each competitor. You pay the amount before you are given the starting numbers.
The deposit for starting numbers is 20 €.
Priznanja/Awards:
Prvi trije v kategoriji prejmejo medalje, prvih šest v otroških kategorijah pa tudi diplome.
Medals for the best three competitors in category and diplomas for the best 6 competitors in
categories Kids and Children.
Protesti/Complaint:
15 minut po objavi neuradnih rezultatov na oglasni tabli.
Kavcija za proteste na tekmovanju znaša 50 €. V primeru, da je protest upravičen, je vlagatelj
protesta upravičen do vračila kavcije, v nasprotnem primeru pa kavcija ostane prireditelju.
15 minutes after release unofficial results on the notice board.
The deposit in case of complaint is 50 €. If the complaint is substantial, the organizers will return
the deposit amount, otherwise the deposit will be kept by the organizers.
Razglasitev rezultatov/Price giving ceremony:
Predvidoma 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj na prireditvenem prostoru.
The results will be announced at the venue, 30 minutes after the last competitor crosses the finish
line.
Pogoji/Terms:
Tekmuje se po pravilih FIS, tekmovanja "No border cross-country Cup" in tekmovanja za Pokal
Geoplin v seznoni 2015/2016. Tekmovalci tekmujejo za matični klub. Tekmovalci lahko tekmujejo
le v eni kategoriji. Tekmujejo na lastno odgovornost in na stroške svojega kluba.
Competitors will compete under the rules of FIS, the "No border cross-country Cup" competition
and Pokal Geoplin 2015/2016 competition. The competitors compete for their home club. They can
compete in only one category and at their own risk and the expenses are covered by their home
clubs.
Prihod na Pokljuko/Arrival to Pokljuka:
from Austria:
- direction Villach (A11) – Karavanke Tunnel – Bled – Pokljuka
- direction Graz (A9) – Šentilj/Maribor – Ljubljana – Bled – Pokljuka
from Italy:
- direction Tarvisio (A23) – Rateče – Jesenice – Bled – Pokljuka
- direction Trieste (A4) – Fernetiči – Ljubljana – Bled – Pokljuka
Možnost nastanitve/Accommodatin options:
Za udeležence "No border cross-country Cup" od 25. 12. 2015 do 27. 12. 2015.
For participants "No border cross-country Cup" from 25. 12. 2015 to 27. 12. 2015.
Pri rezervacijah v hotelih obvezno navedite, da želite bivati v okviru "No border cross-country
Cup".
For reservations in hotels you must say that your accommodation will be for "No border crosscountry Cup".
Polpenzion
Half board
Doplačilo
za enoposteljno sobo
Surcharge
for a single room
Kontakt
Contact
Šport hotel Pokljuka
55,00 €
16,50 €
+386 4 533 50 17
Goreljek 103
4247 Zgornje Gorje
[email protected]
Hotel Jelka
55,00 €
16,50 €
+386 4 206 00 10
Goreljek 93
4247 Zgornje Gorje
[email protected]
55,00 €
15,00 €
+386 4 572 91 00
Ribčev Laz 51
4265 Bohinjsko jezero
[email protected]
60,00 €
20,00 €
+386 4 579 16 00
Cankarjeva cesta 6
4290 Bled
[email protected]
Naslov
Adress
e-naslov
e-mail
Pokljuka
Bohinj
Hotel Jezero
Bled
Hotel Savica
Cene veljajo na osebo na dan za namestitev v standardni dvoposteljni sobi, do zasedenosti
kapacitet.
Prices are valid per person per night for a standard double room accommodation, upon availability.
Doplačila: turistična taksa
Supplements: tourist tax
Prehrana/Food:
Testenine z bolonjsko omako in 2 dcl toplega čaja.
Pasta with Bolognese sauce and 2 dcl of warm tea.
Cena/Price: 3,90 €
Hrano je potrebno obvezno naročiti ob prijavi na tekmovanje (najkasneje do četrtka, 24. 12. 2015,
do 23.59 ure na e-naslov: [email protected]).
Food is obligatory to order at entries for the competition (until Thursday, 24. 12. 2015 to 23.59 on
e-mail: [email protected]).
Informacije/Information:
Jože Klemenčič, phone: +386 41 769 487, e-mail: [email protected]
TSK Triglav Kranj, e-mail: [email protected]
Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe razpisa v primeru slabih snežnih razmer. Spremembo
bomo preko e-maila poslali vsem klubom najkasneje do petka, 25. 12. 2015, do 12.00 ure.
Vse informacije bodo objavljene tudi na spletni strani TSK Triglav Kranj: http://www.tsk.triglav.si/
The organizer may change the tender due to bad snow conditions. Every possible change will be
e-mailed to the clubs by Friday, 25. 12. 2015, until 12.00.
All information will be release on the website TSK Triglav Kranj: http://www.tsk.triglav.si/
Vljudno vabljeni/Welcome!
Tekaški smučarski klub Triglav Kranj
V.d. predsednik kluba
mag. Viktor Vauhnik
Kranj, 11. 12. 2015