OP-Intia A

Raportti päivitetty 29 joulu 2015
OP-Intia A
Vertailuindeksi
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
MSCI India 10/40 Total Return Net
QQQ
Intia osakkeet
Käytetty raportissa
180.0
Rahaston esittely
Rahasto on erikoisijoitusrahasto joka sijoittaa varansa
Intian osakemarkkinoille ja sellaisiin yhtiöihin, jotka
saavat pääosan tuloistaan Intian markkinoilta. Rahasto
pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan
vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä
aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa JF India Fund sijoitusrahastoon. JF India Fund rahaston
hallinnointipalkkio on 2,10% p.a. Rahaston
sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston
avaintietoesitteestä.
Riskimittarit
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
Arvonkehitys 100
160.0
1,02 3 v Sharpen luku
0,21 3 v keskihaj.
4,50 3 v riski
0,62
20,73
ka
Laskelmissa käytetään MSCI India 10/40 Total Return Net (mikäli soveltuu)
(EUR)
140.0
Rahasto
120.0
Indeksi
100.0
Luokka
80.0
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
33,73
3,69
3,90
-30,45
4,45
3,17
19,13
-5,24
-4,36
-11,30
-3,01
-2,02
45,71
3,64
-11,13
10,34
5,37
0,49
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (23 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
)
-2,37
-1,29
0,51
3 kuukautta
)
1,52
-1,29
-2,26
6 kuukautta
*
-3,71
2,69
1,15
% osakkeista
Amerikka
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
*
)
(
9,67
11,83
3,00
4,83
0,99
1,11
1,09
-2,68
-1,19
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
96,06
0,00
2,82
1,12
Osakesijoitusten Morningstar Style
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
Suuri
Keskisuuri
Pieni
P/E
P/B
P/C
90,63
9,37
0,00
22,23
3,61
11,39
Sektori
%
Housing Development Finance...
HDFC Bank Ltd
Infosys Ltd
Sun Pharmaceuticals Industries...
Tata Consultancy Services Ltd
y
y
a
d
a
9,50
8,22
6,56
5,55
5,04
h Sykliset
66,80
r
t
y
u
13,98
17,68
33,67
1,47
Maruti Suzuki India Ltd
IndusInd Bank Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
Ashok Leyland Ltd
ACC Ltd
t
y
y
t
r
4,75
4,42
4,31
4,18
4,04
j Herkät
21,51
i
o
p
a
2,65
5,20
13,66
0
0
56,57
k Vakaat
11,68
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
1,29
10,03
0,37
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
Eurooppa
Aasia ja lähialueet
Box™
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
% osakkeista
<25
25-50
50-75
10 suurinta maata
Intia
Maantieteellinen jakauma
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
>75
% osakkeista
100,00
% osakkeista
0,00
0,00
100,00
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (23
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
3 touko 2004
Management Team
3 touko 2004
342,03 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Nro
Kasvu
FI0008807292
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1 Osuus
1,00%
1,00%
0,60%
160,43 EUR
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 29 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Intia (Rahasto) on osakerahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on JF India Fund (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa
varansa Kohderahaston kautta pääosin Intian osakemarkkinoille ja sellaisiin yhtiöihin, jotka saavat pääosan tuloistaan Intian markkinoilta.
Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohdeetuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille.
Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90 - 100 %. Kohderahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Kohderahasto voi ottaa korkeaa
aktiiviriskiä ja salkunhoitaja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.
Kohderahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Kohderahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti
salkunhoitajan näkemys yksittäisistä yhtiöistä. Kohderahasto sijoittaa euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä
ei perustilanteessa suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä.
OP-Intia on erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä mukaisesti sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston
tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Lisäksi se voi hankkia omistukseen
Salkunhoitaja JP Morgan Asset Management
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß