OP-Venäjä A

Raportti päivitetty 29 joulu 2015
OP-Venäjä A
Vertailuindeksi
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
MSCI Russia 10-40 NR EUR
QQ
Venäjä osakkeet
Käytetty raportissa
160.0
Rahaston esittely
Rahasto sijoittaa varansa venäläisiin osakkeisiin tai
sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joille Venäjä on
merkittävä markkina-alue. Rahasto voi myös sijoittaa
varojaan muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon
kuuluneiden maiden markkinoilla noteerattuihin
arvopapereihin. Rahasto voi tarvittaessa sijoittaa
varojaan sekä Venäjän rupla-, Yhdysvaltain dollari ja
euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin
korkoa tuottaviin arvopapereihin. Rahaston
sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa
rahaston...
Riskimittarit
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
0,90 3 v Sharpen luku
0,29 3 v keskihaj.
7,86 3 v riski
0,02
24,62
alle ka
Laskelmissa käytetään MSCI Russia 10-40 NR EUR (mikäli soveltuu)
Arvonkehitys 100
140.0
(EUR)
120.0
Rahasto
100.0
Indeksi
80.0
Luokka
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
56,68
19,09
19,73
-37,32
-16,21
-11,19
9,22
-3,39
-1,31
-1,44
4,64
-0,05
-33,31
1,77
5,00
38,12
2,69
6,34
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (23 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
*
-13,02
1,38
-0,59
3 kuukautta
*
5,63
6,46
2,02
6 kuukautta
*
-10,67
4,39
0,15
% osakkeista
Amerikka
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
&
&
(
19,69
-6,46
-11,39
13,05
4,06
-2,47
6,30
4,05
-0,18
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
94,42
0,00
5,48
0,10
Osakesijoitusten Morningstar Style
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
Suuri
Keskisuuri
Pieni
P/E
P/B
P/C
57,00
32,28
10,72
6,79
0,84
2,30
Sektori
%
PJSC Lukoil ADR
Magnit PJSC
E ON Russia
Mining and Metallurgical...
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs
o
s
f
r
o
9,22
8,99
6,20
5,82
5,82
h Sykliset
33,98
r
t
y
u
14,08
5,28
13,53
1,08
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
OAO Novatek GDR
Bashneft PJSOC
Sberbank of Russia PJSC
PJSC MegaFon GDR
y
o
o
y
i
4,41
4,36
4,31
4,08
3,58
j Herkät
48,33
i
o
p
a
10,27
36,44
1,22
0,39
43
0
56,78
k Vakaat
17,70
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
10,59
0,55
6,56
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
Eurooppa
Aasia ja lähialueet
Box™
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
% osakkeista
<25
25-50
50-75
10 suurinta maata
Venäjä
Iso-Britannia
Georgia
Ukraina
Malesia
USA
Kazakstan
Maantieteellinen jakauma
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
>75
% osakkeista
95,16
2,47
1,26
0,53
0,24
0,18
0,17
% osakkeista
98,15
0,18
1,67
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (23
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
16 helmi 2004
Jouni Nissinen
1 touko 2010
151,79 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Kyllä
Kasvu
FI0008807094
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,00%
1,00%
2,50%
113,03 EUR
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 29 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Venäjä on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Venäjän osakemarkkinoille. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös sellaisiin muunmaalaisiin yhtiöihin, joille rahastoyhtiön
arvion mukaan Venäjä on keskeinen markkina-alue. Lisäksi enintään neljännes Rahaston arvosta voidaan sijoittaa muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden
osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja
suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.
Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90 - 100
%. Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30 - 50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan
näkemyksestä riippuen. Rahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja salkunhoitaja voi poiketa
merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.
Rahaston salkunhoitaja tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti seuraavat
asiat: -- painotukset eri toimialojen välillä -- salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä Rahasto sijoittaa laajasti euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin
liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä ei perustilanteessa suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä.
Salkunhoitaja Jouni Nissinen, koulutus:2000 KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu (rahoitus)
2009- Salkunhoitaja, Pohjola Varainhoito,2007-2009 Salkunhoitaja, Trigon Capital (Tallinna),2005-2007 Salkunhoitaja, Pohjola/OKO Varainhoito,2003-2005 Pankkianalyytikko,
Finnvera,2000-2002 Osakeanalyytikko, Osaketieto
Salkunhoitajan katsaus
Venäjän osakemarkkinat jatkoivat marraskuussa nousutrendillä, vaikka Brent-raakaöljyn hinta laski 50 dollarista 45 dollariin. Tunnelmaa nostatti kuukauden alkupuolella odotukset
paranevista suhteista länsimaihin, mutta poliittinen riski nousi jälleen kuukauden lopussa kun Turkki pudotti venäläisen sotilaslentokoneen, mikä kiristi maiden välejä. Kolmannen
vuosineljänneksen tuloksista suurin osa yrityksistä ylitti analyytikoiden ennusteet.
OP-Venäjä nousi marraskuussa 6,6% ja vertailuindeksi 4,8%. Ylituottoa syntyi onnistuneista osakevalinnoista.
Rahaston suurimmat ylipainot löytyvät tällä hetkellä kulutusyhtiöistä, erityisesti ruokakauppaketjuista jotka tarjoavat kasvua myös haastavassa taloustilanteessa. Nostimme öljyyhtiöt ylipainoon ja laskimme pankkisektorin alipainoon. Kaasusektorilla jatkamme alipainossa. Sektoreiden sisällä suosimme edelleen osinkoyhtiöitä ja laadukkaita kasvuyhtiöitä.
Alipainotamme useimpia valtionyhtiöitä.
Venäjän tuoreimmat makroluvut lokakuulta olivat ristiriitaisia. Teollisuustuotanto ja investoinnit olivat odotettua parempia ja kasvoivat edellisiin kuukausiin verrattuna, mutta
kulutuskysyntä pysyi heikkona. Teollisuustuotanto laski vuositasolla 3,6%, vähittäiskauppa 11,7% ja investoinnit 5,2%. Työttömyysaste pysyi alhaisella 5,5%:n tasolla, mutta
reaalipalkat painuivat 10,9% korkealla pysyneen inflaation vuoksi.
Lyhyellä tähtäyksellä Venäjän markkinan suunnan määräävät todennäköisesti lähinnä öljyn hinta ja ruplan kurssi. Venäjän markkinoita tukevia tekijöitä ovat mm. maltilliset
arvostustasot, kohtuullisen hyvä osinkotuotto, parantuneet makroindikaattorit ja odotukset koronlaskuista.
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß