Avaa kuukausikatsaus

Raportti päivitetty 29 joulu 2015
OP-Ilmasto A
Benchmark
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
Not Benchmarked
QQQ
Sektori ympäristö osakkeet
Käytetty raportissa
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
Rahaston esittely
OP-Ilmasto sijoittaa yrityksiin, jotka pyrkivät torjumaan
ilmastonmuutosta tai joiden liiketoimintaan
ilmastonmuutoksen torjumisella on muutoin
myönteinen vaikutus. Nämä yritykset voivat esimerkiksi
kehittää energiaa säästävää teknologiaa, toimia
vaihtoehtoisten energialähteiden kehittäjänä, kehittää
jäte-tai vesihuoltoa sekä kierrätystä tai omata erityistä
tietotaitoa alalla. Rahaston sijoituspolitiikasta ja
riskeistä löytyy lisätietoa rahaston
avaintietoesitteestä.
Riskimittarit
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
- 3 v Sharpen luku
1,67
- 3 v keskihaj.
10,71
- 3 v riski
Matala
Laskelmissa käytetään Not Benchmarked (mikäli soveltuu)
Arvonkehitys 100
(EUR)
Rahasto
Indeksi
Luokka
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
2,76
-4,15
-29,52
-11,17
9,27
-1,39
22,98
0,46
17,99
8,63
13,09
-0,40
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (23 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
*
-2,32
1,05
3 kuukautta
*
8,45
-0,38
6 kuukautta
*
-4,33
0,85
% osakkeista
Amerikka
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
*
&
)
9,29
16,55
3,61
-1,49
1,75
-3,87
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
97,22
0,00
2,78
0,00
Osakesijoitusten Morningstar Style
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Eurooppa
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
Suuri
Keskisuuri
Pieni
P/E
P/B
P/C
53,95
24,36
21,69
19,52
1,90
7,53
<25
25-50
%
Schneider Electric SE
ABB Ltd
Engie SA
Compagnie de Saint-Gobain SA
East Japan Railway Co
p
p
f
r
p
4,91
4,82
4,65
3,89
3,81
h Sykliset
20,01
r
t
y
u
6,43
11,18
2,40
Emerson Electric Co
Vestas Wind Systems A/S
Centrica PLC
Eaton Corp PLC
Tesla Motors Inc
p
p
f
p
t
3,66
3,58
3,32
3,11
3,04
j Herkät
59,51
i
o
p
a
46,10
13,41
57
0
38,79
k Vakaat
20,48
Maantieteellinen jakauma
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
20,48
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
% osakkeista
50-75
10 suurinta maata
Sektori
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
Aasia ja lähialueet
Box™
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
USA
Ranska
Iso-Britannia
Japani
Sveitsi
Kiina
Tanska
Saksa
Norja
Espanja
>75
% osakkeista
37,48
16,00
12,64
7,96
4,95
4,05
3,69
3,38
2,24
1,92
% osakkeista
48,97
39,02
12,01
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (23
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
7 joulu 2001
Mika Leskinen
1 syys 2007
31,19 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Kyllä
Kasvu
FI0008805254
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,00%
1,00%
1,80%
88,55 EUR
01.01.2007 alkaen tämän rahaston sijoitusstrategia muuttui niin paljon, että rahaston kyseistä päivämäärää edeltävät tiedot eivät ole merkityksellisiä uudessa muodossa. Kyseistä ajankohtaa edeltäviä tietoja ei näytetä.
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 29 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Ilmasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin koko maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille
sijoitusten pääpainon ollessa tyypillisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti
ympäristökysymyksiä. Rahaston varat sijoitetaan pääosin sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat vaikutukset. Rahaston
sijoituskohteena olevat yritykset ovat tyypillisesti liiketoiminnallisesti hyvässä asemassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ja niiden liiketoimintaan liittyy esimerkiksi
energiatehokkuus ja -teknologia, kierrätys, vesi- ja jätehuolto sekä näihin liittyvä infrastruktuuri.
Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden
muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 %
ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90 - 100 %. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti
rahasto sijoittaa varansa noin 50 - 80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään
paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksi on ainoastaan viitteellinen ja rahaston arvon kehitys voi siten poiketa merkittävästi vertailuindeksin kehityksestä.
Salkunhoitaja voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa merkittävästi vertailuindeksin mukaisesta koostumuksesta, painotuksista tai riskitasosta.
Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti seuraavat
asiat: -- salkunhoidon näkemys eri sektoreiden asemasta suhteessa ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin ja liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin -- salkunhoidon näkemys
yksittäisistä yhtiöistä sektoreiden sisällä. Rahasto sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä ei
perustilanteessa suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä.
Salkunhoitaja Mika Leskinen, koulutus: 2004 CEFA, Svenska handelshögskolan, 1998 VTM, Helsingin yliopisto (kansantaloustiede), 1996 Final year exams in Financial Economics,
University of Newcastle Upon Tyne, UK
Työkokemus: 2000- Salkunhoitaja, osakkeet, Pohjola/OKO Varainhoito, 2000 Treasury analyst, Huhtam?ki Finance,1998-1999 Metal Trader, NK Cables
Salkunhoitajan katsaus
Lokakuun hyvän nousun jälkeen maailman osakemarkkinat laskivat marraskuussa hieman; tosin euron heikentyminen nosti euromääräisen kuukausikehityksen positiiviseksi.
Kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi jäi kokonaisuutena vaatimattomaksi. Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä liikevaihdot että tulokset laskivat viime vuoden vastaavasta
ajankohdasta, pääasiassa energia ja materiaalisektorien heikon kehityksen johdosta. Maakaasun ja öljyn hinnan laskun jatkuminen painaa vaihtoehtoisia energialähteitä ja on
saattanut viivästyttää sektoriin kohdistuvia investointeja. Ajoneuvojen päästöihin kohdistunut mielenkiinto on selkeästi lisääntynyt Volkswagenin dieselskandaalin edetessä ja
onkin odotettavissa, että päästövähennysten lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään mittausten mukauttamiseen jokapäiväistä ajotilannetta vastaavaksi.
Rahaston arvo nousi kuun aikana 4,9 prosenttia.
Rahaston sijoituksista parhaiten tuottivat kuun aikana Vestas Wind Systems, Schneider Electric ja Emerson Electric.
Heikoiten kuun aikana tuottivat Enernoc, Enphase Energy ja Xinjiang Goldwind.
Osakemarkkinat odottavat mielenkiinnolla Yhdysvaltain keskuspankin korkopäätöstä joulukuussa, sekä Euroopan keskuspankin mahdollisia toimenpiteitä talouden lisäelvytykselle.
01.01.2007 alkaen tämän rahaston sijoitusstrategia muuttui niin paljon, että rahaston kyseistä päivämäärää edeltävät tiedot eivät ole merkityksellisiä uudessa muodossa. Kyseistä ajankohtaa edeltäviä tietoja ei näytetä.
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß