E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I

E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I
S U O M E N E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I L E H T I
F I N S K V E T E R I N Ä R T I D S K R I F T
9/2015
Tieteelliset artikkelit
507 • Yersinia enterocolitican epidemiologia ja torjunta – kirjallisuuskatsaus
Epidemiology and prevention of Yersinia enterocolitica – A review
Hannu Korkeala, Riikka Laukkanen-Ninios, Sonja Virtanen, Maria Vilar,
Riikka Keto-Timonen ja Maria Fredriksson-Ahomaa
Teemana antibiootit pohjoismaalaisittain
518 Mikrobilääkeresistenssin torjuntaan Yksi yhteinen terveys -teemalla
Annamari Heikinheimo
522 Antibioottien käyttö koirille ja kissoille Ruotsissa
Pohjoismainen antibioottiteema:
tavoitteena järkevä käyttö
s. 517–537
Margareta Wellander
526 Antibioottien järkevä käyttö Tanskan sikataloudessa
Jens Peter Nielsen
530 Antibioottiresistenssin palava norjalainen vastustaja
Oddvar Lind
532 Antibioottien käytön haasteita ja tilanneraportteja Pohjoismaista
Suomi: Henriette Helin-Soilevaara ja Liisa Kaartinen
Ruotsi: Johan Beck-Friis Tanska: Flemmin Bager
Norja: Frauke Becher
534 Hevosten taudinaiheuttajien resistenssistä ja mikrobilääkityksestä
Merita Määttä, Merja Rantala, Marja Raekallio ja Liisa Kaartinen
Muut artikkelit
Vakiot
538 Leikkaukset uhkaavat eläinlääketiedettä
503 Pääkirjoitus: Valtuuskunta:
542 Eläinlääkärit kokoontuivat päiville
546 Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto 2015
506 Ledare: Fullmäktige: yrkeskårens framtid?
541 Kolumni Afrikasta
549 Puheenjohtajan palsta
550 Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta
552 Ajankohtaista
558 Henkilöuutiset
561 Kurssit
563 Fennovet järjestää
565 Avoimet työpaikat
566 Apurahat
Tuija Käyhkö
Anna Parkkari
548 Juristi vastaa
Liina Kujala
Ur innehållet
Katso sivulta 542
ammattikunnan tulevaisuus?
Tidskriftens vetenskapliga artikel är Epidemiologi och förebyggandet av Yersinia enterocolitica – en litteraturöversikt. Detta nummer
är ett samnordiskt antibiotikanummer där innehållet har sammanställts i samarbete med tidskrifter i andra nordiska veterinärförbund.
Mottagaren av Veterinärförbundets pris för djurens välfärd presenteras och juristspalten tacklar frågor av medlemmar.
Alla samnordiska artiklar kan läsas i det ursprungliga språket på www.sell.fi, På svenska, Finsk Veterinärtidskrift.
• Tieteellisesti tarkistettu • Genomgått vetenskaplig granskning
Kansikuva/ Pärmbild: Laavulla, kuvaaja Markus Kiili, katso Ajankohtaista-sivuja.
Lehti ilmestyi 22.12.2015
Seuraava lehti ilmestyy 28.1.2016