V3"nt33 VD/9838/10.03.00.06/2015

Kirje
V3"nt33
VD/9838/10.03.00.06/2015
JULKIPANO
Vantaan ymparistbjohtaja teld 18.12.2015 § 16 alia mainitun paatoksen maankaytto- ja rakennuslain 128§:n mukaisesta hakemuksesta maisematyoluvan toimenpiteelle.
llmoituksen tekija ja yhteystiedot
Jari Ylikojola, Santakuopantie 23, 01730 Vantaa
Asiamies: Etelainen metsareviiri/Mikael Moring, Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo
Toiminta ja sijainti
Metsanhakkuu Lapinkylassa kilnteistolla 92-409-6-137.
PiidtSs annetaan julkipanon jalkeen 28.12.2015.
Jaljenn^ ymparis^johtejan paatoksesta ja muutoksenhakuohje on nahtavana llmoitustaulun
hoitajalla.
Ymparistojohtajan paatos liittelneen ja muut taman asian kasittelyyn llittyvat asiakiijat ovat
nahtavilla Vantaan kaupungin ymparistokeskuksessa, osoite: Pakkatankuja 5, 01510 Vantaa.
Asiaa hoitaa ymparistosuunnittelija Sinikka Rantalainen, puh. 09 839 23107.
Paatokseen tyytymaton voi tehda oikaisuvaatimuksen Vantaan ymparistoiautakunnaile 14 vrk
paMoksen ti^oksisaannista, tiedcksisaantipalvaa lukuun ottamatta. Paatos katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon tassa kuulutuksessa mainittuna paivana, jolloin se on annettu. Olkaisu-
vaatlmus on tolmltettava viimeistaan 11.1.2016 osortteeseen Vantaan kaupunki, Kirjaamo,
Asematie 7, 01300 Vantaa tai sahkbpostltse osoitteella: [email protected]
Vantaalla 23.12.2015
VANTAAN KAUPUNGIN YMPARISTOKESKUS
^5etettu nahtavSksi Varrtaan kaups^.
iTioitustaululls
2P1G.
lir.ioituctaulu.'^hcil." ''
Vantaan kaupunM
IHjhelin (vaihde) 09 83911
Kjcjaamo
kir}aamo(at]vantaa.fi
Asemabe 7
www.vantaa.fi
01300 Vantaa
Ympahst^eslais
Y-tunnus 01246109
ID 79445S