Please see the program

Suot biotalouden maailmassa
Peatlands in the Bioeconomy World
Tiistai 2.2.2016, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Tuesday 2 February 2016, the House of Science and Letters, Helsinki
Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.15 alkaen – Registration and coffee from 8:15 am
OHJELMA – PROGRAM
Yhteissessio – All Themes
Puheenjohtajat/Chairs: Leila Korpela, Marja Maljanen, posterit Tuomas Haapalehto
09.00–09.15
Raija Laiho, Suoseuran pj.
Avaus/ Opening words
09.15–09.35
Kristiina Niikkonen, YM
Kosteikkojen kestävä käyttö – Ramsar-sopimus Suomessa
09.35–10.00
Marja Kokkonen, MMM
Suot ja biotalous
10.00–10.25
Minna Väliranta, HY
Suot ja ilmasto
10.25–10.35
TAUKO/BREAK
10.35–11.00
Teemu Tahvanainen, ISY
11.00–11.25
Yleiskeskustelu/General discussion
11.25–11.45
1 min Posterien esitykset/Poster presentations
11.45–13.10
LOUNASTAUKO, POSTERIT/ LUNCH BREAK, POSTERS
13.10–14.30
ILTAPÄIVÄN RINNAKKAISSESSIOT – AFTERNOON SESSIONS
Suot ja monimuotoisuus
•
Suot ja biotalous – Peatlands and Bioeconomy
•
Suot ja ilmasto – Peatlands and Climate
•
Suot ja monimuotoisuus – Peatlands and Diversity
14.30–15.30
POSTERISESSIO JA KAHVI – POSTER SESSION AND COFFEE
15.30–16.50
Iltapäivän rinnakkaissessiot jatkuvat/Afternoon sessions ctnd
17.00–19.00
BUFFET
1
Iltapäivän rinnakkaissessiot
Suot ja biotalous – Peatlands and Bioeconomy
Puheenjohtaja/Chair: Sakari Sarkkola
13.10–13.30
Jukka Turunen, Samu
Valpola
Suomen soiden pinta-alojen sekä hiilivarastojen kehitys
1950–2000: katsaus ja päivitys
13.30–13.50
Suomen soiden ja turvemaiden rajaushanke
13.50–14.10
Matti Laatikainen, Asta
Harju, Janne Kivilompolo,
Tuija Vähäkuopus, Samu
Valpola
Santtu Kareksela
14.10–14.30
14.30–15.30
Raija Laiho
Suometsätalouden uudet vaihtoehdot
POSTERISESSIO JA KAHVI – POSTER SESSION AND COFFEE
Uusilla suunnittelutyökaluilla parempia kompromisseja
biodiversiteetin säilyttämisen ja biotalouden välille
Puheenjohtaja/Chair: Samu Valpola
15.30–15.50
15.50–16.10
16.10–16.30
16.30–16.50
Jenni Miettinen, Markku
Ollikainen, Leena Finér,
Harri Koivusalo, Soili
Kojola, Ari Laurén, Mika
Nieminen, Lauri Valsta
Sakari Sarkkola, Liisa
Ukonmaanaho, Tiina
Nieminen, Ari Laurén, Raija
Laiho, Leena Finér, Mika
Nieminen
Lasse Aro, Juha-Pekka
Hotanen, Hannu
Nousiainen
Jyrki Hytönen, Lasse Aro,
Anssi Ahtikoski, Paula Jylhä
Suometsät: optimaalinen päätehakkuuikä,
kunnostusojitus ja vesiensuojelu
Riittäkö kali soilla? Hakkuiden vaikutus suometsien
kaliumtaseeseen
Suonpohjan viljavuuden arviointi turveanalyysin,
kasvillisuuskuvauksen ja puuston kasvun perusteella
Hieskoivua energiaksi suonpohjilla: kasvatus, korjuu ja
kannattavuus
Suot ja ilmasto – Peatlands and Climate
Puheenjohtaja/Chair: Eeva-Stiina Tuittila
13.10–13.30
13.30–13.50
13.50–14.10
14.10–14.30
14.30–15.30
Meeri Pearson, Raija Laiho,
Timo Penttilä
Tiina Ronkainen
Ihan laho: mäntypöllien hajoaminen metsäojitetuilla
soilla etelästä pohjoiseen
"Kemialliset kasvibiomerkit -menetelmän toimivuus
turpeen kasvijäänteiden tunnistuksessa"
Kasvihuonekaasupäästöt viljan, nurmen ja ruokohelven
viljelystä turvemaalla
Raetuhkalannoituksen vaikutus suometsien N2Opäästöihin
Kristiina Regina, Merja
Myllys
Maarit Liimatainen, Jyrki
Hytönen, Pertti J.
Martikainen, Marja
Maljanen
POSTERISESSIO JA KAHVI – POSTER SESSION AND COFFEE
2
Puheenjohtaja/Chair: Markku Koskinen
15.30–15.50
15.50–16.10
16.10–16.30
16.30–16.50
Sini Arnkil, Sari Juutinen,
Tuula Larmola, Jill Bubier,
Elyn Humphreys, Tim
Moore
Tiina Heikkinen, Paavo
Ojanen, Kari Minkkinen,
Timo Penttilä, Tuomas
Haapalehto, Anne Tolvanen
Jari Ilmonen, Tuomas
Haapalehto
Jyrki Jauhiainen, Mari
Könönen, Maija Lampela,
Harri Vasander
Lisääkö typpilaskeuma ombrotrofisen suon
metaanipäästöjä?
Ennallistamisen vaikutus metsänkasvatuskelvottomien
soiden metaanivirtoihin
Soiden ennallistaminen ja ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Kuivatuksen ja ennallistuksen vaikutus trooppisen suon
kasvihuonekaasudynamiikkaan
Suot ja monimuotoisuus – Peatlands and diversity
Puheenjohtaja/Chair: Tapio Lindholm
13.10–13.30
13.30–13.50
13.50–14.10
14.10–14.30
14.30–15.30
Sakari Rehell, Jussi
Päivinen, Pirkko Siikamäki,
Juhani Karjalainen, Satu
Kalpio, Tuomas Haapalehto
Sanna Laaka-Lindberg,
Annu Ruotsalainen, Jaanika
Edesi, Aino Hämäläinen,
Sirpa Lehtola
Anna Salomaa, Riikka
Paloniemi
Kuinka laajasti ulkopuoliset toimet ovat muuttaneet
suojelusoita?
Uhanalaisen suosammalen etäsuojelu: Meesia longiseta
Ekosysteemipalvelut tieteen ja politiikan rajapinnassa –
tapaustutkimus Suomen soidensuojelupolitiikan
konfliktista
Eerika Albrecht
Soidensuojelun täydennysohjelmahanke –
deliberatiivinen kokeilu vai pelkkää politiikkaa?
POSTERISESSIO JA KAHVI – POSTER SESSION AND COFFEE
Puheenjohtaja/Chair: Maija Lampela
15.30–15.50
15.50–16.10
16.10–16.30
16.30–16.50
Kimmo Virtanen, Tapio
Toivonen, Arto Laiho
Miia Parviainen, Kaisu
Aapala, Seppo Tuominen,
Anne Tolvanen
Aino Korrensalo, Laura
Kettunen, Raija Laiho,
Pavel Alekseychik, Janne
Rinne, Timo Vesala, EevaStiina Tuittila
Krista Peltoniemi, Tero
Tuomivirta, Hannu Fritze
GTK:n tutkimien soiden luonnontilaluokitukset
Uhanalaisten kasvilajien hotspottien identifioiminen
lajimallien avulla
Biomassan ja sen tuotannon vaihtelu ombrotrofisen suon
kasviyhteisöjen välillä
SIP-leimaus ja syväsekvensointi paljastavat suon
metaania hapettavan mikrobiyhteisön toiminnallisen
monimuotoisuuden
3
Posterit – Posters
Puheenjohtaja/Chair: Tuomas Haapalehto
1
2
3
4
5
6
7
Markus Hartman, Aino Korrensalo,
Tytti Sarjala
Johanna Kerttula, Nina Welti, Marja
Maljanen, Aino Korrensalo, Salli Uljas,
Annalea Lohila, Anna Laine, Timo
Vesala, Eeva-Stiina Tuittila
M. Koskinen, A. Kaila, Z. Asam, R.
Uusitalo, A. Smolander, O. Kiikkilä, S.
Sarkkola, V. Kitunen, H. Fritze, H.
Nousiainen, A. Tervahauta, L. Xiao, M.
Nieminen
Mirkka Kotiaho, Leena Hamberg,
Anna Laine, Hannu Fritze, Päivi
Merilä, Eeva-Stiina Tuittila
Maija Lampela, Jyrki Jauhiainen, Harri
Vasander
Marja Maljanen, Jenna Hynynen,
Eeva-Stiina Tuittila, Katharina Palmer
11
Maarit Raivonen, Sampo Smolander,
Jouni Susiluoto, Leif Backman,
Thomas Kleinen, Tiina Markkanen,
Tuula Aalto, Janne Rinne, Timo Vesala
Liisa Ukonmaanaho, Mike Starr,
Marjatta Kantola, Mika Nieminen,
Juha Piispanen, Ari Lauren, Juha
Heikkinen, Heidi Pietilä, Paavo
Perämäki, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi,
Tiina M. Nieminen
Reijo Hokkanen, Kaisu Aapala,
Tuomas Haapalehto, Janne S.
Kotiaho, Jouni Penttinen, Anna-Kaisa
Ronkanen, Teemu Tahvanainen
Santtu Kareksela, Kaisu Aapala,
Aulikki Alanen, Tuomas Haapalehto,
Eero Kaakinen, Iida Kämäri, Tuomas
Lahti, Joona Lehtomäki, Niko Leikola,
Ninni Mikkonen, Atte Moilanen,
Pekka Salminen, Seppo Tuominen,
Raimo Virkkala
Satu Koivisto
12
Leila Korpela
13
Joni Mustonen, Ville Kangasniemi, Ari
T. K. Ikonen
8
9
10
Nutrient application affects the carbon balance of
drained peatland forest sites with P and K shortage.
Temperature response of methane oxidation and
production potentials in peatland ecosystems across
Finland / Metaanin hapetus- ja tuottopotentiaalien
lämpötilavaste Suomen suoekosysteemeissä
Effect of peat characteritics on P, N, and DOC
mobilization from re-wetted peat soils - a laboratory
column study for the impacts of restorationon
forestry-drained peatlands
Microbial change during mire development on a landuplift coast in northern Ostrobothnia
Enhancing Reforestation in Degraded Tropical
Peatlands
Kaivoksen jätevesien vaikutus turpeen ominaisuuksiin
ja kasvihuonekaasupäästöihin kultakaivoksen
pintavalutuskentällä
Metaanipäästömalli pohjoisille soille
Impact of whole-tree harvesting on water quality and
quantity from drained peatland forests in Finland
Peatland Restoration Monitoring Network in Finland
Conservation and restoration in decision-making:
combining decision support tools and local expertise
when targeting complementarity and regional
hotspots
Turpeen kätkemää – Suolöydöt arkeologisena
tutkimusaineistona
The changes in the understorey vegetation
composition and functional groups of forested mires in
Finland during 1985–2006
Allikoiden pohjaeläimet Karvian Alkkiannevalla –
pilottitutkimus syksyllä 2015
4
14
Markku Saarinen
15
Johanna Laakso, Risto Uusitalo,
Markku Yli-Halla
Dmitrii Lepilin, Bryn Kimura, Jori
Uusitalo, Raija Laiho, Hannu Fritze, Ari
Lauren, Eeva-Stiina Tuittila
Juha Ovaskainen, Anneli Wichmann,
Jaakko Lehtovaara
Sari Uusheimo, Tiina Tulonen
Tuija Vähäkuopus, Kimmo Virtanen,
Jukka Turunen, Samu Valpola
16
17
18
19
Ojitettujen soiden ennallistamiskohteiden
metsittyminen – Näkökulmia ongelmaan ojitusalueiden
metsänuudistamisen tutkimusten valossa
LASSE – Laskeutusallas-kosteikosta poistettavan
sedimentin peltolevitys -hankkeen tuloksia
Impact of forest machinery on soil physical properties
and microbiology of forestry-drained peatlands
Turpeen ja soiden valumavesien
raskasmetallipitoisuuksien kartoitusprojekti
Denitrifikaatio rakennetuissa kosteikoissa
GTK:n Turpeen alkuaineanalyysitietokanta –
poikkileikkaus koko Suomen soihin
5