Læs KIRKEBLADET

14. årgang nr. 1
N Ø RRE M A R K S K I R K EN V EJ L E
December 2015/Januar/Februar/Marts 2016
Taknemmelighed er rigdom.
Utilfredshed er fattigdom.
Doris Day
(amerikansk skuespiller, født 1924)
Kirkekontor:
Moldevej 1
Tlf. 75 82 87 71
Kordegn Bente Munk
Træffes mandag – onsdag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-13 og kl. 16-18
Fredag lukket
[email protected]
www.noerremarkskirken.dk
Præster:
Sognepræst, Kirkebogsførende
Tove Bjørn Jensen
Nørre Allé 21, 7100 Vejle
Tlf. 23 30 82 87 / 75 82 05 28
Træffes efter aftale. Fri fredag
[email protected]
Sognepræst Henrik Skoven
Vedelsgade 95, 2., 7100 Vejle
Tlf. 23 30 82 43 / 75 82 87 71
[email protected]
Kirketjener
Træffes i kirken
på tlf. 23 30 64 96 / 75 82 87 71
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00
Kirketjenere:
Tanja Heeddegaard
Hanne Østerkjærhus
Kirkepedeller:
Erik Jørgensen
Jens Ole Pedersen
Organist OG
KORLEDER (Spirekor og pigekor)
Merete Karkov
Tlf. 28 11 48 78
[email protected]
KORLEDER (Børnekor)
Anne Louise Krogh - Tlf. 20 77 99 82
[email protected]
Kirkesanger
Kirkesanger Sejer Kristensen
Hvad gør man ved……
Fødsel - anmeldes af jordemoderen.
Er forældrene ikke gift, kan omsorgsog ansvarserklæring afgives på
www.borger.dk
Dåb - aftales på kirkekontoret i god tid inden. Kirkekon­toret skal have barnets navn
oplyst, samt navn og adresse på mindst
2 og højst 5 faddere.
Inden dåben kontaktes man af præsten.
Navngivning/ændring – kan ske på
www.borger.dk
Konfirmation
I 2016 er der konfirmation Store Bededag
den 22. april og søndag den 24. april.
Bryllup - aftales på kirkekontoret.
Via www.borger.dk udsteder kommunen
en prøvelsesattest, som afleveres på kirkekontoret.
I god tid inden brylluppet kontakte­s man
af præsten.
Dødsfald og begravelse/bisættelse
Dødsfald meddeles inden 2 dage på
www.borger.dk eller ved henvendelse
til bedemand.
Menighedsrådet
Dagsorden og referat fra menigheds­rådets
møder, herunder datoer for kommende
møder, ophænges på kirkens opslagstavle.
Udgiver: Menighedsrådet.
Redaktion: Bente Munk (ansv.),
Henrik Skoven og Bodil Bach Henriksen.
Bladet uddeles af KFUM&KFUK, Vejle.
kirke- og kulturmedarbejder
Søren Kjærgård Jensen
Tlf. 23 30 83 64
[email protected]
Ungdomscentret
Moldevej 1 B, tlf. 75 83 16 61
2
Forsidefoto:
Peter Brandes: "Sædemanden".
Foto: Henrik Skoven
At tage
imod
det gode
Jeg har lyst til at rive mit hjerte ud – lægge det i dine hænder – og sige:
Gider du lige holde det her et øjeblik!
Lola Baidel
Kort og enkelt bliver det sagt, det som almindeligvis ikke er så enkelt at udtrykke og formulere i situationen. Men der er nogle digtere, der kan sætte ord
på.
Den absolutte tillid til et andet menneske som man véd vil en det gode. Én
som aldrig kunne finde på at smide hjertet væk eller tabe det på gulvet.
Digtet udtrykker den romantiske kærlighed, men ikke blot den. Det udtrykker også, hvad det vil sige at have en ven eller en i familien, som man helt og
fuldt kan stole på.
Jeg synes nu også digtet på en meget jordnær og praktisk måde udtrykker,
hvad det vil sige at tro på Gud.
At ind imellem, når vi bliver nødt til at give slip og ikke magter det hele, så
må Gud tage over, og vi må stole på, at han vil det gode for os.
Det er ikke altid så enkelt at tage imod det gode fra mennesker og fra Gud.
Man skal nemlig ofte være lille, hvis man skal kunne se det store, der kommer til én.
Og når man er så privilegerede, som vi er, så har man det med at tage det
gode for givet. Så forventer man det måske ligefrem.
Også hårde kriminelle der har været igennem afsoning, og som skal begynde
på en frisk, ved godt, at det er svært at tage imod det gode. De er vant til at
være mistroiske og mistænker alle, der gør det godt for dem, at de har skjulte
onde hensigter.
Det gælder for os om at kunne tage imod det gode uden bekymringer, uden
bange anelser, rive sit hjerte ud, lægge det i Guds hænder og sige: Gider du lige
holde det her et øjeblik!
Henrik Skoven
Maja Lisa Engelhardt: Skystøtte, 2003.
3
Det sker...
FOREDRAG
Torsdag den 26. november kl. 14.30
Adventsmøde
Kom-sammen eftermiddag
med tidl. sognepræst i Thyregod,
Jette Langgaard
Jette Langgaard, som tidligere har været vikar i Nørremarkskirken, vil denne eftermiddag indlede adventstiden med fortællinger og sange om advent og jul.
Kaffebord á 25 kr.
Tirsdag den 12. januar kl. 19.30
”Jeg mødte Jesus”
Hør journalisten Charlotte Rørth fortælle om mødet
med Guds søn og om arbejdet med bogen ”Jeg mødte Jesus”.
Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt
søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for
hende og talte til hende i en kirke i Spanien.
Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag i hendes
verden, der gjorde det umuligt for hende at fortsætte, som om intet var sket – og
som tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse.
Bogen ”Jeg mødte Jesus” er en personlig, eksistentiel beretning om tro og tabu i
et Danmark, hvor religiøse oplevelser og erfaringer er noget af det allermest private – noget man holder for sig selv.
Kaffebord á 25 kr.
Torsdag den 28. januar kl. 14.30
”Fra husmandsdatter
til folketingsmedlem”
Kom-sammen-eftermiddag
med MF Karen Klint, Bredballe
Karen Klint vil fortælle om sit liv fra opvæksten som
husmandsdatter på Nordfyn til mangeårigt medlem af
Folketinget.
Karen kan se tilbage på mange år på arbejdsmarkedet,
før det politiske arbejde blev til fuld tid. Da hun kom i Folketinget, var hun slet
ikke forberedt på, at Folkekirke og tro blev et af hendes politikområder, men i
dag er hun formand for folketingets kirkeudvalg. Det har været en god øjenåbner både i forhold til f.eks. gængse værdier i samfundsdebatten, etiske delemmer
i sundhedsdebatten og i relation til integration, tolerance og sammenhængskraften i samfundet. Foredraget krydres med billeder.
Kaffebord á 25 kr. Onsdag den 10. februar kl. 19.30
Kirken nu
Biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen
forsøger denne aften at tage den aktuelle temperatur på
folkekirken.
Hun er kendt for sit engagement og sin levende måde
at formidle på. Som debattør er hun skarp og ikke bange for at formulere sig
direkte.
Gennem sit mangeårige virke som sognepræst har vores biskop fået en fin fornemmelse for, hvad der rører sig i samfundet, og hvad der sker inde i danskernes
hoveder.
For også at følge sæsonens hovedtema ”Undere og Mirakler” vil Marianne
Christiansen i den sidste del af sit foredrag svare på spørgsmålet: Tror du på, at
der sker mirakler i dagens Danmark?
Kaffebord á 25 kr.
4
Det sker...
FOREDRAG
Torsdag den 25. februar kl. 14.30
”Kunsten
at leve livet enkelt”
Kom-sammen-eftermiddag
med lektor i dansk og pædagogik
Anna-Marie Hansen, Hedensted.
I en hektisk hverdag, hvor mange ting går hurtigt, og vi
har mange muligheder, er der hos mange også en længsel efter det enkle liv.
Anna-Marie Hansen vil i foredraget fortælle om ”Simple
living” - eller på dansk: ”Kunsten at leve livet enkelt”,
og krydre det med sine egne fotografier, som i mange
tilfælde understreger hendes pointer.
I forbindelse med foredraget vil der desuden være mulighed for at købe fotokort
med nogle af Anna-Marie Hansens fotografier.
Anna-Marie Hansen underviser på UCL læreruddannelsen i Jelling og er gift og
mor til tre voksne sønner.
Kaffebord á 25 kr. KIRKEHØJSKOLEN i Vejle Provsti
Temaet for programmet i 1. halvår af 2016 er:
”Et folk – i liv og samvirke”
Første gang er torsdag den 21. januar:
Kl. 9.30 Generalforsamling.
Kl. 10.30 ”Solskin for det sorte muld” ved professor emeritus ved Aarhus Universitet Ove Korsgaard.
Kl. 13.00 ”Folk, hvad er vel folk i grund” ved tidl. højskoleforstander Helga Kolby Kristiansen, Aarhus.
Torsdag den 25. februar:
Kl. 10.00 ”Kirken som det forpligtende fællesskab” ved rektor ved pastoralseminariet i Aarhus Birgitte Graakjær Hjort.
Kl. 13.00 ”At elske, thi deri er livet” ved tidl. sognepræst i Hornstrup Sogn, Sigrid Horsholt Pedersen.
Torsdag den 17. marts:
Kl. 10.00 ”Folk, fællesskab, velfærdsstat og konkurrencestat” ved prof. dr.phil et
lic.oecon., Jørn Henrik Pedersen, Odense.
Kl. 13.00 ”Sangen betydning for det fælles liv” ved professor Inge Marstal, Det
kgl. Danske Musikkonservatorium.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem sognene i Vejle Provsti.
Møderne afholdes i Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, Vejle, og de er
åbne for alle interesserede.
Der er rabat ved deltagelse i alle efterårets seks foredrag.
Tilmelding sker til: Knud Erik Knudsen. Tlf. 2571 9796. E-mail: [email protected]
Herfra kan man også få tilsendt et udførligt program for Kirkehøjskolen.
Ved forudbestilling kan der købes frokost i pausen.
Ønsker man kun at deltage i et enkelt foredrag, kan det ske uden tilmelding,
så længe der er plads, og betalingen sker ved ankomst.
Se også www.vejle.provsti.dk
5
Det sker...
MUSIK & SANG
Onsdag den 2. december kl. 19.30
Koncert:
”The Spirit of New Orleans ”
Traditionel jazz, spirituals, hymner og gospel
Billetter kan købes ved indgangen – pris 120 kr.
Torsdag den 10. december kl. 17.00
Julekoncert med kirkens kor
Spirekoret, børnekoret og pigekoret fylder kirken med julestemning
ved deres årlige julekoncert.
Store og små stemmer i med ny og gammel julemusik samt sange fra filmen
FROST. Hvert kor vil synge et par sange, og så samler vi korene til et stort fælles
kor. Børnekoret vil traditionen tro synge en ny julesang, de selv har lavet.
Da det er en af de torsdage, hvor der normalt skulle være Stjernestund, vil
”Snapper” også kigge forbi på et tidspunkt.
Efter koncerten inviteres alle på risengrød. – Der er gratis adgang til koncerten.
JULEKOR
Som noget ”nyt” (der bygger på en gammel tradition) vil vi i år forsøge os
med at lave et julekor, der kan være med til at skabe ekstra julestemning ved
de to eftermiddags gudstjenester den 24. december.
Koret er åbent for alle, unge som gamle - dog skal børn kunne læse for at
være med.
Vi mødes til en enkelt korøver søndag den 20. december kl. 1213.30, og så mødes vi til en kort øver den 24. inden gudstjenesterne (tidspunkt aftales senere).
Tilmelding til julekoret kan ske til organist Merete Karkov på [email protected]
eller sms 28 11 48 78 senest fredag den 18. december.
Onsdag den 16. december kl. 19.30 ”Minder”
Sangaften v/ Ninna Gaustadsnes Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr.
Lørdag den 9. januar kl. 15.00 Nytårskoncert
med Bless the Day
Gratis
adgang
Bless the Day hilser nytåret velkommen med en
sprudlende nytårskoncert, hvor der bliver mulighed for at rocke med på de helt nye numre, der er blevet indøvet i løbet af efteråret.
Korets 40-50 sangere fremfører også nogle af sine velkendte gospelballader og
spirituals, hvoraf nogle efterhånden står kormedlemmerne så nært, at de synges
med en inderlighed, der ikke kan undgå at sætte spor hos dem, der lytter med.
Koncerten varieres med 4-stemmige satser, solister og fællessang.
Bless the Day er Vejles sprudlende gospelkor under ledelse af dirigent Ole
­Jørgensen og pianist Kristian Enevoldsen. – Gratis adgang
Onsdag den 20. januar kl. 19.30
”Sange jeg er vokset op med”
Sangaften v/ Jenny Christoffersen
Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr.
Onsdag den 17. februar kl. 19.30
”Sang og musik gir liv”
Sangaften v/ Svend Erik Sørensen
Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr.
6
Det sker...
Særligt for
BØRN & FAMILIER
Søndag den 29. november kl. 11.30 – 14.00
JULESTUE
Jule- og adventstiden kan du indlede i
De grønne Pigespejderes JulestueFøSommeren er ovre, og efterårets og vin
terens aktiv
rste sønda
iteter står
g i advent,
for døren
Nørrema
den 30. no
i Nørremarkskirkens Ungdomscenter
.
rkskirken
vember ho
s Ungdom
lder De gr
sce
nter kl. 11
ønne pig
Kom og ny
espejdere
.30
til
d
en let fro
15rugbrød,
Der bydes bl.a. på. æbleskiver, risengrød, frikadeller
m.
og
kaffe,
.00.
julestue i
kost i rødkål
småkager,
en
hyggelig
juledekora
atmosfær
tioner, kra
e samt for
nse, ameri
etag en go
te og saft – alt til rimelig pris.
kansk lot
d handel
teri m.m.
i boderne
med
Mulighed for at købe færdiglavede adventskranse, dekorationer og kirkegårds­
På
kranse – eller lav din egen adventskrans eller dekoration i juleværkstedet. De grønne pigespgeejdnsyn
ere
Prøv også lykken med amerikansk lotteri eller byd på tingene i ”loppehjørnet”.
Vi modtager også bestilling på HJEMMEBAGTE JULESMÅKAGER:
Brunkager, vaniljekranse og jødekager. Pris: 40 kr. for 350 g.
Småkagedåser kan afleveres i kirkens forhal fra søndag den 22. november til onsdag den 25. november. Sæt en seddel med navn på og skriv, hvilken slags småkage, der skal i dåsen. Småkager kan også bestilles på tlf. 7583 4194. Kagerne
kan afhentes den 29. november.
De grønne Pigespejdere
”STJERNESTUND”
- et tilbud til børnefamilier
2. torsdag i hver måned kl. 17.00 - ca. 18.15
Torsdag den 10. december (se omtale nedenfor) –
den 14. januar – den 4. februar
Vi begynder i kirken med bibelfortælling, sang og besøg af
”Snapper”.
Derefter hygge og fællesspisning i Ungdomscenteret.
Måltidet koster 25 kr. for voksne - børn gratis
Torsdag den 10. december: Specieludgave!
Vi deltager i Julekoncerten kl.17.00. Her kommer ”Snapper” på besøg.
Efter koncerten er der risengrød til alle!
Mandag den 28. december
kl. 14.30
Juletræsfest
for børn & voksne
I kirken står det store juletræ pyntet
og venter på, at vi får begyndt. Først
går alle om træet og synger julesalmer, hvorefter der er sanglege for
børn og barnlige sjæle sammen med
nissefar og nissebørn.
Efter aktiviteterne om træet, bydes på kage, juice, kaffe og til slut en lille jule­
historie. Der er godteposer til børnene.
Pris 25 kr./ voksne og 15 kr./ børn. Alle er velkomne! Tilmelding ikke nødvendig.
BABYSALMESANG
i foråret 2016
Onsdage kl. 10.00-10.45
Starter den 24. februar og kører frem til den
27. april (ingen undervisning i uge 12).
Forløbet afsluttes ved gudstjenesten den 1. maj.
Hver gang er der mulighed for efterfølgende at drikke
en kop kaffe eller te.
Undervisere: Sognepræst Tove Bjørn Jensen og
organist Merete Karkov.
Tilmelding til kirkens kontor: Tlf. 7582 8771 /
[email protected], senest den 22. februar.
7
Det sker der osse...
JUL i FÆLLESSKAB
Jul i Fællesskab er en invitation til alle om at fejre
julen i et trygt og varmt fællesskab. Vi holder Juleaften og 1. juledag i Vejle Missionshus, Olgasvej 14, og
man kan deltage i det ene eller begge arrangementer.
Jul I Fællesskab arrangeres af Vejles fire Bykirker:
Sct. Nicolai Kirke, Vor Frelsers Kirke, Sct. Johannes
Kirke og Nørremarkskirken.
Programmet for arrangementerne vil blive lagt frem i
kirkerne i begyndelsen af november måned.
Tilmelding og betaling kan ske på de fire kirkekontorer senest fredag den 18.
december.
Man kan deltage for 25 kr. pr. arrangement. (Børn under 15 år er gratis).
JULEHJÆLP FRA NØRREMARKSKIRKEN
Tirsdag den 1. december kl. 15.00-17.00
indbydes alle julehjælpsansøgere til æbleskiver, kaffe og juleknas.
Samtidig udleveres ansøgningsskema til julehjælpen.
Du kan kun søge julehjælp denne eftermiddag, så mød op og tal med repræsentanter fra kirken, en præst eller kirke- og kulturmedarbejder Søren.
STUDIEKREDS
Tirsdag den 5. januar kl. 19.30
begynder en studiekreds, hvor vi over 10 aftener
vil beskæftige os med litteratur, kristendom og
menneskeliv ud fra Gudmund Rask Pedersens
samtalebog ”Lad os tale om det”.
Bogen indeholder et studiemateriale, der i ti kapitler tager læseren med rundt i litteraturens, Bibelens, salmernes og kristendommens verden.
Hvert kapitel følges op af en rækkespørgsmål til
samtale og eftertanke.
Bogen, der koster 90-100 kr. kan købes/bestilles
på nettet eller i en fysisk boghandel eller gennem sognepræst Tove Bjørn Jensen.
Mødedatoer i foråret: 23/2; 29/3; 19/4; 24/5; 21/6
Tilmelding og evt. bogbestilling til sognepræst Tove Bjørn Jensen, tlf. 23 30 82 87
SOGNEKLUBBEN
Tid: Hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00
Sted: Nørremarkskirkens ungdomscenter.
Aktiviteter:
Strikke til Østeuropa.
Klippe frimærker til fordel for ydre mission.
Deltagelse i hyggeligt og rart miljø, til glæde for sig selv eller andre.
Fælles kaffebord, en god historie og fællessang.
En oplevelse af, at man kan bruges og glæde andre med sit arbejde.
Brugte frimærker samt garn modtages med tak. Kan afleveres i sogneklubben eller
sættes i kirkens forgang.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder
Søren Kjærgård Jensen på tlf. 2330 8364.
8
Det sker der osse...
FROKOSTKLUBBEN
For yngre mænd, der er blevet ældre.
Vi mødes den første mandag i januar, februar, marts, april, september, oktober, november og december. Kl. 11.15-13.00.
Adresse: Ungdomscenteret, Moldevej 1 B, 7100 Vejle.
Tilmelding unødvendig, husk blot madpakken, som nydes under livlig snak.
Herefter et oplæg, causeri eller kort foredrag af en gæstetaler, som lægger op til
drøftelse af den verden, der omgiver os. Yderligere oplysninger hos:
Mogens Nielsen, tlf. 7582 6945 / [email protected],
Ole Ørum Hansen, tlf. 7583 4727 / [email protected],
Erik Nielsen, tf. 7582 9293 / [email protected]
LITTERATURGRUPPEN
mødes den 3. mandag i hver måned kl. 19.00 for at diskutere bøger.
Alle er velkomne!
For nærmere oplysninger kontakt Annelise Dahl, tlf. 75 82 85 25.
MORGENSANG
3. december, 7. januar og 4. februar
Morgensang starter kl. 9.00 med en kort gudstjeneste.
Herefter bydes på kaffe og rundstykker samt fællessang efter højskolesangbogen.
DET SIDSTE KIRKEBLAD
Dette kirkeblad er det sidste kirkeblad, der bliver husstandsomdelt i Nørremark Sogn
Med baggrund i økonomien for Nørremarkskirken har menighedsrådet besluttet
at stoppe med at udgive kirkebladet.
Der vil komme til at ligge flyers i forhallen, som vil fortælle om kommende aktiviteter ved Nørremarkskirken, ligesom der vil være øget annoncering i aviser. Desuden henvises der til kirkens hjemmeside www.noerremarkskirken.dk samt kirkens facebook ”Nørremarkskirken i Vejle”.
Ved henvendelse til kirkekontoret er det desuden muligt at blive tilknyttet en
mailgruppe og få tilsendt nyheds-mails med aktiviteter.
Menighedsrådet er bevidste om, at vi med ophør af kirkebladet siger farvel til et
læst og meget afholdt kirkeblad, men mener, at der stadig er mange gode muligheder for at følge med i de mange aktiviteter, der er i Nørremarkskirken.
På menighedsrådets vegne
Lene Husted
Mød Nørremarkskirken
facebook
www.noerremarkskirken.dk
Man kan også få direkte besked om udvalgte
arrangementer i Nørremarkskirken.
Send en besked til [email protected], og du vil komme på maillisten.
9
Afdelingsbestyrelsen træffes tirsdage
i lige uger mellem kl. 19.00 og 20.00.
Ibæk Strandvej 9 :: 7100 Vejle :: 7583 5155
www.ovelarsenas.dk
Grafisk tryk
af Peter Brandes
VVS
C. V. Christensen a·s
Rørhaven 7, 7100 Vejle
75 82 00 77
DØGNVAGT: 75 83 66 33
Nørremarkens Bageri
Nørremarkscentret 10
Telefon 75 82 44 54
Bestilling modtages
på kransekage m.v.
Købes ved henv. til
Nørremarkskirkens kontor.
Sponsoreret af
SCA Packaging til fordel for kunstprojekt
i Nørremarkskirken.
Lejligheder (3 og 2 værelses) i trygge og rolige omgivelser med nye lukkede altaner,
elevatorer og med god, egen parkering.
Pension tilbydes fra professionelt køkken – også for dine gæster og private arrangementer.
Værelser til dine overnattende gæster. Aviser i læsestue, biblioteksservice m.v.
Moldevej 3, 7100 Vejle, Tlf. 75 82 07 09 (mellem kl. 11 og 12, onsdag kl. 16-17)
Se også www.vejle-bolig.com
– mere end en bolig
Kollektivhuset Nørrevænget
Nærmere dig
ISO9001-certificeret
Ella
Sinding
10
Anne-Berit
Vester
www.boesens.dk - www.archibald.dk
75 82 07 25
Vi svarer altid
Simon Møller
Simonsen
Archibalds
Begravelsesforretning
Nørrebrogade 9 - 7100 Vejle
Anders Buhl
Pedersen
75 82 12 13
Vi svarer altid
or alt
Vi sørger for alt i forbindelse med en veltilrettelagt og stemningsfuld højtidelighed
ved Deres kæres bisættelse eller begravelse.
Alle aftaler kan træffes i Deres hjem.
Tilknyttet Dansk Begravelsesopsparing.
vi
s
ge
ør
Amtets Begravelsesforretning
Susanne & Hans Boesen
www.amtetsbegravelsesforretning.dk
Susanne & Hans Boesen
www.amtetsbegravelsesforretning.dk
alt
[email protected]
r for
tlf. 7582 2455
ge
ør
Susanne & Hans Boesen
ved Deres kæres bisættelse eller begravelse.
Alle aftaler kan træffes i Deres hjem.
Tilknyttet Dansk Begravelsesopsparing.
alt
kan træffes i Deres hjem.
Vi sørger for
altaftaler
med en89
velVardevej
31Alle
&i forbindelse
Fredericiavej
Tilknyttet Dansk Begravelsesopsparing.
tilrettelagt og7100
stemningsfuld
Vejle højtidelighed
vi
s
r for
Døgnvagt
alle ugens 7 dage
Amtets
Begravelsesforretning
Vi sørger for alt i forbindelse med en velTræfftil&rettelagt
esHans
efter
aftale højtidelighed
og stemningsfuld
Susanne
Boesen
ved Deres kæres bisættelse eller begravelse.
Døgnvagt alle ugens 7 dage
Træffes efter aftale
Vardevej 31 & Fredericiavej 89
7100 Vejle
Døgnvagt
alle2455
ugens 7 dage
tlf. 7582
Træffes efter aftale
[email protected]
Vardevej 31 & Fredericiavej 89
www.amtetsbegravelsesforretning.dk
7100 Vejle
Susanne & Hans Boesen
tlf. 7582 2455
[email protected]
www.amtetsbegravelsesforretning.dk
– din bolig – vort speciale
Langelinie 14 · 7100 Vejle · Fax 7583 7862 · [email protected]
Treschowsgade 4 ∙ 7100 Vejle ∙ Tel. 79 43 25 00
Mindegade 17A
7100 Vejle
Tlf. 75 82 77 00
www.aabvejle.dk
EL-INSTALLATIONSFIRMA MED
MANGE ÅRS ERFARING OG
EKSPERTISE
Bente Lorenzen - Lars Grauslund - Connie Langvad
ADRESSE
Horsensvej 68
7100 Vejle
TELEFON
FAX
7583 2822
7582 9220
E-MAIL
[email protected] Når livet forsvinder...
Vi svarer altid Tlf 75 72 36 46
Se mere på www.grbf.dk
[email protected]
Grejsdalsvej 265
7100 Vejle
Vi udleverer piecerne "Min sidste vilje",
"Elysium begravelsesopsparing"
og børnebogen "Hvor går man hen"
KRISTUS SOM SÆDEMAND
Et kunsttryk af Peter Brandens
Mål: 65 x 46 cm
Pris: 50,00 kr. pr. stk. (ved afhentning)
Henvendelse til Kirkekontoret
Nørremarkskirken
Moldevej 1 A, 7100 Vejle
Tlf. 7582 8771
[email protected]
Vald. Poulsensvej 4 . 7100 Vejle
Tel. 75 82 08 33 . Fax 75 72 13 26
E-mail: [email protected]
www.hotel-hedegaarden.dk
11
G u d stj e n e st e r
NØRREMARKSKIRKEN
november
29. nov 10.30
Tove Bjørn Jensen
1. søndag i advent
*Børnekirke
december
3. dec. 9.00
Henrik Skoven
6. dec.
10.30
Henrik Skoven
Morgensang. Efterfølgende
morgenkaffe og fællessang
efter højskolesangbogen.
2. søndag i advent
13. dec. 10.30
Henrik Skoven
3. søndag i advent.
Familiegudstjeneste med
Luciaoptog.
20. dec. 10.30
4. søndag i advent
Tove Bjørn Jensen
24. dec. 10.30
Tove Bjørn Jensen
Juleaftensdag.
Familiegudstjeneste
24. dec. 14.00
Tove Bjørn Jensen
Juleaften
24. dec. 15.30
Henrik Skoven
Juleaften
25. dec. 10.30
Tove Bjørn Jensen
1. Juledag
26. dec. 10.30
Tove Bjørn Jensen
2. Juledag
27. dec. 10.30
Henrik Skoven
Julesøndag
januar
1. jan.
10.30
Henrik Skoven
Nytårsdag
3. jan.
10.30
Tove Bjørn Jensen
Helligtrekongers søndag
7. jan.
9.00
Tove Bjørn Jensen
Morgensang. Efterfølgende
morgenkaffe og fællessang
efter højskolesangbogen
10. jan. 10.30
Tove Bjørn Jensen
1. søndag efter
helligtrekonger
17. jan. 10.30
Henrik Skoven
Sidste søndag efter
helligtrekonger *Børnekirke
24. jan. 10.30
Henrik Skoven
Søndag septuagesima
31. jan. 10.30
Tove Bjørn Jensen
Søndag seksagesima
februar
4. feb.
9.00
Henrik Skoven
Morgensang. Efterfølgende
morgenkaffe og fællessang
efter højskolesangbogen
7. feb.
10.30
Tove Bjørn Jensen
Fastelavn. Familiegudstj.
Tøndeslagning efter gudstj.
14. feb. 10.30
1. søndag i fasten
Tove Bjørn Jensen
21. feb. 10.30
Henrik Skoven
2. søndag i fasten *Børnekirke
28. feb. 10.30
Tove Bjørn Jensen
3. søndag i fasten
marts
6. mar. 10.30
Tove Bjørn Jensen
Midfaste søndag
Ntomagudstjeneste
* Særligt program for børn i konfirmandstuen under prædiken.
Ved øvrige gudstjenester er der legemulighed for børnene under prædiken.
Taxakørsel
til Nørremarkskirkens gudstjenester kan bestilles på kirkens
kontor, tlf. 75 82 87 71, til søndagsgudstjenester senest torsdag kl. 17.00.
Pris: 10 kr., som lægges i indsamlingsbøssen.