Referat - Havndal Udbyneder Idrætsforening

Havndal – Udbyneder Idrætsforening
8970 Havndal
WWW. HAVNDALUDBYNEDER-IF.DK
HUI hovedbestyrelsesmøde referat 23
april 2015
Deltager:
Claus Bergren, Bolette Poulsen, Camilla Hjortshøj, Jette Haarup, Bernt Villadsen, Flemming
Andersen, Substitut for Michael Haarup (Ole Sommer)
Afbud:
Michael Haarup, Maria Carlsen, Kirsten Andersen
For:
HUI Hovedbestyrelse
Dato:
23.04.2015
Vedr.:
Orienterings og beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d.23april 2015
• Referat fra sidst. Er godkendt
•
•
•
•
EUO har forespurgt om HUI ville mellem finansieret projekt madpakkehuset. Er bevilget
HUI støtter projektet med 5.000 kr.
Eventudvalget under EUO bevilges et tilskud på 5.000 kr. til projekt ”Hop i hallen”
Opfølgning på møde den 21. april omkring Sportsugen
1.
Bestyrelsen overvejer mulighederne for at flytte aktiviteterne omkring sportsugen ned til
faciliteterne ved hallen
• Rapportering omkring Claus møde med hallen den 14 .april
1.
Kommunen efterspørger flere aktiviteter for hallen. Der var besøg af Ole Brændgaard fra DGI
der kom med flere forslag til aktiviteter.
• IT stillingsannonce på hjemmeside, mulige kandidater, hvis der har meldt sig nogen
Morten Jensen, super bruger på IT har tilbudt sin hjælp som It ansvarlig for HUI. Vi siger tak
Han kommer til at står for, Conventus (oprette, opdatere, sikre opstilling og indhold), hjemmeside,
Facebook og tablets.
• Tablets status
Claus undersøger pris ved Overgårds it leverandør.
• Bernt og Clauss møde med Dansk Revision
Der er indgået aftale med Dansk revision, der fremadrettet står for. Regnskab, bogføring,
udsendelse af rykkere via Conventus mv. For 5.600 kr. om året
• Tanker og ideer omkring idrætsanlægget, herunder mail fra Fl. Jensen omkring samme
1.
•
•
•
•
•
Vi har en udfordring idet, vi efter kommunens oplysninger ikke har en BBR på klubhuset. De
oplyser endvidere at jorden tilhører kommunen.
Vi skal have undersøgt ejerforhold, Bernt kigger i de udleverede dokumenter fra Poul Martin
Claus tager en snak med Ove Knudsen
Diverse
Næste møde i udvalget omkring sportsugen afholdes torsdag 7 maj kl. 19.00 hallen
Referater fra bestyrelsesmøder offentligøres fremadrettet
Alle dokumenter skal være med LOGO (Camilla sender til FL. J)
Der bevilges 10.000 kr. til forundersøgelse af etablering af kunststofbane ved hallen
• Orientering fra fodbold
Michael har kontaktet både IF Fjorden og B65 med henblik på et møde om OIF seniorfodbold.
Morten fra Fjorden har svaret, han er interesseret i et møde. Jeg har ikke hørt noget fra B65 (Jes
Maagaard). Har skrevet til dem igen i sidste ugen med henblik på en evt. mødedato, har endnu ikke
hørt fra nogen af dem om en dato.
Trænings indsatsen er under al kritik, træningen bliver aflyst fordi træneren "ikke gider" køre herud
for 5 mand. Trænersituationen er på nuværende tidspunkt uholdbar, vi betaler mange penge og får
ikke rigtig noget for pengene. Det skal siges at det ikke kun er trænerens skyld, meget af skylden
ligger også ved spillerne, når de ikke møder til træning og melder afbud til kampe. De få stykker der
kommer til træning kan lige så godt bare selv gå ud at spille lidt bold.
Michael har snakket med Johnny og Madsen om, at de to i fællesskab kunne samle holdet til kamp
(mangler dog endelig svar fra Madsen), Uno har indvilliget i at stå for oplæg til kampe. Det kan ende
med at det bliver løsningen og dermed kan vi slippe for at betale så mange penge til en træner. Vi
skal tænke på at der som situationen er nu, kommer der ikke mange penge ind i kontingent.
Jeg har snakket med Rene (træneren) i telefonen, og skal have en snak med ham igen på lørdag
efter kampen. Rene er umiddelbart også af den indstilling at det her ikke holder, og at klubben
bruger mange penge på ham som træner. Det kan nemt ende med at vi ophæver samarbejdet, og
Rene har også givet udtryk for at han ikke vil "holde fast" i de 3 måneders opsigelse iflg. kontrakten.
Håber jeg ved mere på lørdag.
Rækværket ved træningsbanen er ved at falde fra hinanden. Jeg har snakket med Kim og Stückler
om at opsætte nyt. Har endnu ikke en pris på materialer, men går ikke ud fra at der er nogen
indvendinger imod dette. Godkendt af bestyrelsen
Vedr. mobilpay så er telefonen købt og Bernt har oprettet en konto med tilhørende dankort. Hvis
det ikke allerede er oppe at køre, så kommer det meget snart. (Har ikke fået besked fra Stückler
endnu)
• Volly har netop afholdt Gammel Dansk cup med stor succes. 17 tilmeldte hold. 75 deltagere til festen
om aftenen.
• Camilla foreslår en event for hovedbestyrelsen. Hun fremlæger et forsalg ved næste møde d. 28 maj
• Næste møde torsdag d. 28 maj. Kl. 19.30 i hallen Husk at inviterer event udvalget
Næste møde i hovedbestyrelsen. Torsdag d.28 maj kl. 19.30 i Havndal Hallen
Referent ved mødet Flemming Jensen.