hele Pharma februar 2015

Medlemsblad for Pharmadanmark · Februar 2015
Magasinet for
akademikere på
lægemiddelområdet
Til Norge med klinisk farmaci
– side 10
Fra patent til patient:
Kliniske forsøg koster kassen
– side 14
Kvalitetsudvalg kræver reform af
uddannelser - side 30
Contera Pharma:
Small biotech bliver
til big business
Side 4
Leder
Investering i biotek
er bedre end sit rygte
T
Magasinet for
akademikere på
lægemiddelområdet
2
pharma februar 2015
ilværelsen for danske biotekvirksomheder har ikke været nem, siden biotekboblen brast i 2008. Investorerne brændte dengang fingrene på deres
milliardstore investeringer, og efterfølgende er de gået i en stor bue uden
om biotek.
Men måske er det tid til at revidere det negative billede af biotek som en
branche, man kun kan tabe penge på at investere i. Måske skal investorerne
til for alvor igen at få øjnene op for potentialet i danske biotekinvesteringer.
Dansk biotek har nemlig i de seneste par år kunnet notere sig adskillige
successer. Ikke mindst købte schweiziske Roche i 2014 Santaris for 250 millioner dollars, og i 2012 betalte Abbott 110 millioner dollars for århusianske Action Pharmas lægemiddelkandidat AP214.
En ny rapport fra Vækstfonden viser da faktisk også, at biotekinvesteringer
er bedre end deres rygte. Fonden har i løbet af perioden 1998-2013 således
fået pengene to gange tilbage på dens direkte eller indirekte investeringer i
biotekselskaber med fokus på lægemiddeludvikling.
Ser man på biotek i international sammenhæng, så er udviklingen i amerikansk biotek også meget positiv. I Nasdaq Biotechnology Index har de noterede biotekaktier klaret sig markant bedre end det samlede amerikanske børsmarked og steg fra januar 2005 til januar 2015 med 358 procent, svarende til
en årlig stigning på 14 procent.
På trods af at de gode takter, så er realiteten, at det fortsat er svært for
danske biotekvirksomheder at hente kapital – specielt for de helt små og nystartede. De virksomheder, som er kommet længere i deres udvikling, har derimod noget lettere ved det. Orphazymes, som udvikler behandlinger til sjældne genetiske sygdomme, har lige hentet 20 millioner euro, og EpiTherapeutics, som udvikler ny innovativ kræftmedicin, har indtil videre rejst 190 millioner kroner.
I dette nummer af Pharma beskriver vi den lille biotekvirksomhed Contera
Pharma, som sidste år blev solgt til koreanske Bukwang Pharmaceuticals.
Fortællingen om Contera er en succeshistorie om to ildsjæle, som kæmper
for deres idé, og som investerer tid, energi og penge i at realisere den. Men
fortællingen er også en historie om ofre og stor usikkerhed for de to iværksættere – om en konstant svær jagt på den nødvendige risikovillige kapital.
Faktisk siger de to iværksættere, at de ikke med god samvittighed kan råde
yngre entreprenører til at gøre forsøget med at skabe en biotekvirksomhed –
dertil er udsigterne for usikre. Det er selvsagt uheldigt, hvis livet som biotekiværksætter er så uattraktivt, at ingen med en god idé tør prøve kræver med
at realisere den i eget firma.
Danmark har brug for små biotekvirksomheder, som bl.a. kan fungere som
fødekæde til den farmaceutiske industri mht. innovative produkter og ideer. I
dag er mere end 50 procent af alle nye produkter, som de store farmavirksomheder bringer på markedet, skabt i små, dynamiske biotekvirksomheder. Det
har Danmark ikke råd til at gå glip af. Man kan kun opfordre politikerne til at
erkende værdien af biotekindustrien og dens fortsatte eksistens – og at give
industrien den opmærksomhed, den fortjener.
Derfor skal staten give dansk biotek optimale rammevilkår at arbejde under, herunder bedre muligheder for finansiering af unge iværksætterfirmaer.
Iværksættere må gerne være en smule tossede for at forfølge deres drøm –
men arbejdsbetingelserne bør trods alt ikke være så horrible, at det minder
om halsløs gerning at gøre forsøget.
Måske skal
investorerne
til for alvor
igen at få
øjnene op for
potentialet.
Antje Marquardsen
Formand
Indhold
02 Investering i biotek er bedre end sit
rygte
05Genvej til nye lægemidler
09 Kort om
10 Fra Danmark til Norge med klinisk
farmaci
12 Fokus på krav til udenlandske
farmaceuter i Norge
14 Fra patent til patient:
Kliniske forsøg
16 Kliniske forsøg koster en halv mia.
dollars
19 Én indgang lokker kliniske forsøg til
Danmark
20 Translationel medicin giver læge­
middel­stoffer nyt liv
22 Kun få molekyler overlever kliniske
studier
23 Virksomheder udliciterer opgaver
23 CRO hjælper små biotek­
virksomheder i klinikken
25 Datterselskaber i hård konkurrence
om studier
26 Kort om
28 ”Belønning” for lang ansættelse
30 Kvalitetsudvalget vil reformere
videregående uddannelser
34 Kort om
Fra patent til patient: Kliniske forsøg
s. 04
36 Pharma in English
39 Meddelelser
s.14
s.10
s.28
Medlemsblad for Pharmadanmark · Februar 2015
Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup
Tlf.: 3946 3600, Fax: 3946 3639
Telefontid: 9.30-16.00
(fredag 9.30-14.00)
[email protected]
www.pharmadanmark.dk
Formand
Antje Marquardsen
Tlf. 3946 3600
[email protected]
Magasinet for
akademikere på
lægemiddelområdet
Februar 2015
Til Norge med klinisk farmaci
– side 10
Fra patent til patient:
Kliniske forsøg koster kassen
– side 14
Kvalitetsudvalg kræver reform af
uddannelser - side 30
Contera Pharma:
Small biotech bliver
til big business
Medlemsblad for
Pharmadanmark
Februar 2015
Side 4
Redaktion
Kommunikationschef Christian K.
Thorsted
(Redaktør, ansv.)
[email protected]
Tlf. 3946 3614
Anne Cathrine Schjøtt
Journalist
[email protected]
Malene Dalmark Espeland
Kommunikationskonsulent
[email protected]
Peter Arends
Korrektør
Annoncer
Stillings- og produktannoncer:
Connie Faaborg Nielsen,
[email protected]
Tlf. 3946 3600
Grafisk tilrettelæggelse
Jørn Thomsen Elbo A/S
Tryk
Jørn Thomsen Elbo A/S
Deadline for næste numre
Nr.
Udgives Deadline
Marts
18. 3. marts
April
15. 25. marts
Maj
13. 27. april
ISSN 1902-7966
Oplag: 7.352 stk.
pharma februar 2015
3
Virksomhed
Det lille danske iværksætterfirma Contera
Pharma blev i november sidste år solgt til
den syd­koreanske
læge­middelvirksomhed
Bukwang Pharma­­ceuti­
cals.
De to iværksættere bag
firmaet mener, at deres
lægemiddelkandidat
JM-010 med salget
er kommet et vigtigt
skridt nærmere at nå
helt i mål. De ser salget
som en bekræftelse
af, at deres nye måde
at tænke lægemiddel­
udvikling på er rigtig.
4
pharma februar 2015
Af Christian K. Thorsted / Foto: Camilla Schiøler
Contera Pharma:
Genvej til nye lægemidler
Vi ville nå frem til kliniske forsøg
hurtigere, billigere og med lavere risiko.
pharma februar 2015
5
Virksomhed
Tester man de to stoffer hver for sig,
har de ikke nogen dramatisk effekt på
dyskinesier.
I
værksættere på biotekområdet har meget hårde odds imod sig – også selv
om ideen bag en virksomhed kan være
nok så holdbar. Investorernes lyst til at
putte penge i små start-ups har nemlig i
årevis været meget lille. Men tomandsvirksomheden Contera Pharma er en iøjnefaldende succeshistorie.
»Med Contera Pharma ville vi lave lægemiddeludvikling på en anden måde. Vi
ville nå frem til kliniske forsøg hurtigere,
billigere og med lavere risiko. Vi sagde
også på forhånd, at vi ville gøre det inden
for sygdomme, hvor der er et stort behov
hos patienterne, men hvor de store firmaer ikke tror, at de kan få dækket deres
udviklingsomkostninger. Det er faktisk
lykkedes for os,« fortæller CEO John Bondo Hansen.
Sammen med Mikael Thomsen, farmaceut og humanbiolog, etablerede han
virksomheden Contera Pharma, som i begyndelsen holdt meget beskedent til i et
køkken, men som i dag har til huse i lokaler i biotekkuvøsen Cobis i København.
Firmaet har det meste af tiden kun haft
iværksætterne selv som ansatte, og sådan er det stadig. Contera Pharma opererer med en virtuel forretningsmodel, hvor
udgifterne holdes nede ved at købe ydelser eksternt – i stedet for at have faciliteterne og kompetencerne i firmaet.
Contera Pharma blev i slutningen af
november sidste år solgt til sydkoreanske Bukwang Pharmaceuticals. Salget er
bemærkelsesværdigt, dels fordi der ikke
ses mange exits inden for dansk biotek,
og dels fordi Contera Pharma trods alt
ikke er nået længere end til de indledende kliniske studier med sin lægemiddelkandidat.
»Vi har været i gang siden 2010 med
at udvikle Contera Pharma, så det er naturligvis en stor personlig tilfredsstillelse, at et større firma har købt os og dermed også vist, at de kan se potentialet i
os,« siger Mikael Thomsen.
Lægemiddel mod dyskinesier
De to iværksættere har begge lang erfaring inden for farmaverdenen og var over-
6
pharma februar 2015
beviste om, at det er muligt at skyde genvej i udviklingen af nye lægemidler. At få
et nyt lægemiddel på markedet tager typisk 15-20 år, og det anslås at koste omkring to milliarder dollars.
John Bondo Hansen og Mikael Thomsen startede med at beslutte sig for, inden for hvilket sygdomsområde de ville
forsøge at skabe et lægemiddel. Efter
grundig research nåede de frem til et lægemiddel til at behandle dyskinesier.
Sygdommen rammer patienter med Parkinsons sygdom, der har været behandlet med lægemidlet levodopa. Det anslås,
at 40-50 procent af alle Parkinson-patienter rammes af dyskinesier.
»Levodopa er et fantastisk middel til
at behandle patienternes sygdom på, primært deres rystelser og deres stivhed.
Men efter nogle få år udvikler de nogle
meget ubehagelige bevægelsesforstyrrelser, som gør, at deres livskvalitet forringes betydeligt. Man sidder derfor i et
dilemma som læge og patient: Man kan
behandle den basale sygdom, men behandlingen giver bevægelsesforstyrrelser, som der ingen behandling er for,« siger John Bondo Hansen.
De to iværksættere gik derfor tilbage til
litteraturen for at finde information om behandlingen af dyskinesier. De konstaterede, at der faktisk findes et kendt lægemiddel, som i dag bruges i behandlingen af en
helt anden sygdom, og som har nogen effekt på dyskinesier, men bare ikke virker
godt nok og har nogle bivirkninger.
»Spørgsmålet er så, hvordan man kan
gøre det mere effektivt og med færre bivirkninger. Der var vores tese, at man måske kunne lægge en anden biologisk mekanisme oveni,« siger Mikael Thomsen.
To kendte lægemidler
Herefter var der så to valgmuligheder:
Enten gå den lange og dyre vej at nydesigne stoffet i laboratoriet. Dermed ville
der være udsigt til at opnå sikkerhed for
effekt i mennesker (proof of concept) på
Contera Pharma:
Ingen dans på roser at være
iværksætter
Selv om Contera Pharma er godt på vej til at blive en succeshistorie, så
vil de to iværksættere John Bondo Hansen og Mikael Thomsen ikke
umiddelbart anbefale specielt unge forskere at gøre forsøget med at
etablere virksomhed inden for biotek.
»Salget af Contera Pharma viser, at det ikke er umuligt, men man må
alligevel også advare unge mennesker om at gå ind i denne branche, for
der er bestemt ikke nogen garantier. Tværtimod er der mange hårde og
usikre år foran en, når man starter. Den usikkerhed er nok nemmere at
håndtere for halvgamle fyre som os, mens det er sværere for unge med
hus og familie at være nyetableret. Der findes firmaer, hvor man ikke
ved, om der er penge til at udbetale løn tre-seks måneder ud i fremtiden,« siger John Bondo Hansen.
Mikael Thomsen er helt enig:
»Biotek skulle helst være et mix imellem erfarne og unge kreative
forskere og udviklere. Jeg frygter nok, at det kun bliver typer som John
og mig, som kan sige ”det går nok” og gøre forsøget. Unge vælger hellere et sikkert job hos Novo Nordisk, og det vil jeg ikke tale dem fra, for
så sjovt er det heller ikke at være iværksætter. Investorerne kan være
hurtige til at trække stikket for deres investering i et biotekfirma, hvis
resultaterne på kort sigt ikke er gode.«
De tvivler på, at Contera Pharma i dag overhovedet havde kunnet rejse midler til at etablere sig, fordi der som iværksætter er så få brønde
at gå til. Og oftest vælger investorerne at investere i mere etablerede
og ældre firmaer.
»I 2014 var der flere eksempler på gode aftaler for dansk biotek, fx
Santaris. Der er også internationalt megen fremgang for biotek med flere særdeles attraktive handler, specielt i USA. Lige nu ser det generelt
lysere ud for biotek, end det gjorde for bare to år siden. Men om det
også vil afspejle sig for dansk biotek er ganske usikkert. Salget af Contera er et skulderklap i så henseende. Men der er så få muligheder for
at opnå finansiering af nye projekter i Danmark, at det ser meget vanskeligt ud for iværksættere,« siger John Bondo Hansen.
seks-otte år. Eller kombinere det oprindelige lægemiddelstof med et fra et andet kendt lægemiddel og se, om de to
stoffer virker sammen.
»Vi valgte det sidste. Vi kombinerede
to stoffer, der virker med hver sin biologiske mekanisme. Det var afgørende for os
at kunne komme hurtigt i klinikken, og
derfor valgte vi to stoffer, som var velbeskrevne, sikre og allerede markedsførte
til andre indikationer. Det betød nemlig,
at vi hurtigt kunne få de nødvendige tilladelser til at gå i klinikken og afprøve lægemidlet på mennesker,« forklarer John
Bondo Hansen.
Det lykkedes for Contera Pharma at få
en investering fra Seed Capital, så de
prækliniske dyrestudier kunne finansieres. Det viste sig hurtigt, at man fik en
fantastisk synergieffekt ved at kombinere
de to stoffer.
»Tester man de to stoffer hver for sig,
har de ikke nogen dramatisk effekt på
dyskinesier, men sammen har de en meget fin synergi på effekt, men ikke mange
bivirkninger,« fortæller Mikael Thomsen.
Patenter og off-label
Udover det rent videnskabelige og farmaceutiske – herunder at få fremstillet en
tablet med de rigtige doser af de to lægemiddelstoffer – var der også en række andre afgørende hurdler, som skulle overvindes. Det vigtigste var, at kombinationen skulle kunne patenteres. Derudover
skulle der foretages markedsmæssige
undersøgelser af, om man kunne forvente, at det nye lægemiddel ville kunne
sælges og blive en god forretning. Her
var det en særlig bekymring hos potentielle investorer, om læger blot selv ville
kombinere de to individuelle lægemidler
for at opnå den ønskede effekt, altså
off-label brug. Contera Pharma gennemførte også en beregning af firmaets såkaldte net present value (NPV), der viser
værdien af at investere i firmaet.
Finansieringen af disse vigtige faser
stod Novo Seeds, den anden investor i
Contera Pharma, for.
»Det lykkedes at designe en prototy-
pharma februar 2015
7
Virksomhed
Salget til Bukwang giver os nogle muligheder,
som vi ellers ikke ville have haft.
stiske mht., at vores ideer og tanker også
vil have stor indflydelse på, hvordan Contera Pharma udvikler sig. Nogle farmavirksomheder køber op for at opsluge
en konkurrent, men det er ikke vores indtryk af Bukwang – de vil komme benzin i
vores motor. Vores fremgangsmåde kan
også bruges til at skabe andre nye lægemidler.«
pe tablet, der vil frigøre kombinationen
på en måde, der giver den bedst mulige
effekt og sikkerhed. Vores patentansøgninger gik meget positivt igennem de
indledende vurderinger, og vi kunne også
med sikkerhed sige, at der var et marked
for vores lægemiddel, som vi har valgt at
kalde JM-010,« siger John Bondo Hansen.
Så langt så godt.
Ingen penge til fase 2
Fordi lægemiddelkandidaten er en kombination af to eksisterende lægemidler,
behøver Contera Pharma ikke at starte
med et pre-klinisk toksikologisk dyrestudie og et fase 1-studie. Firmaet kan springe direkte ud i fase 2, men disse studier
er bekostelige. Konkret skulle der findes
cirka 25 millioner kroner for at få bekræftet, at lægemidlet har effekt på mennesker. De penge kunne Contera Pharma
ikke rejse hos de to fonde, som tidligere
havde investeret. I stedet var flere farmavirksomheder positive over for ideen,
8
pharma februar 2015
og efter længere tids søgen endte det
med salget til Bukwang Pharmaceuticals.
De koreanske ejere har tilkendegivet,
at de vil etablere Contera Pharma som
Bukwangs nye filial i Europa, og alt tyder
på, at fase 2- forsøgene for JM-010 skal i
gang så hurtigt som muligt.
Ingen nødløsning
John Bondo Hansen og Mikael Thomsen
har det rigtig godt med salget, for realiteten er og var, at lægemiddelkandidaten
JM-010 ikke kunne komme videre i sin
udvikling uden yderligere investormidler
eller en partner inden for farma.
»Salget til Bukwang giver os nogle
muligheder, som vi ellers ikke ville have
haft – også mht. til at få noget input til
udviklingen og ekspertise ind i firmaet.
Det er bestemt ikke en nødløsning,
tværtimod,« siger John Bondo Hansen.
Mikael Thomsen uddyber:
»Vi må se, hvordan vores indflydelse
bliver fremover, men vi er rimeligt optimi-
Stor økonomisk gevinst
John Bondo Hansen og Mikael Thomsen
understreger, at de ikke i første omgang
bliver voldsomt velhavende på grund af
aftalen.
»Det, der betyder meget for os, er at
se JM-010 komme ud i klinikken og blive
afprøvet på mennesker. Drømmen om at
få en forgyldt exit har aldrig været vores
ambition. Det, der har drevet os, har været at vise, at man kan lave lægemiddeludvikling på en anden måde,« siger Mikael Thomsen.
Han tilføjer, at aftalen med Bukwang
er skruet sådan sammen, at positive resultater for fase 2 vil give de to iværksættere en markant økonomisk gevinst.
John Bondo Hansen er helt klar over,
at der selvfølgelig er en risiko for, at effekten af JM-010 ikke er så god som i dyreforsøgene.
»Vi tror meget på gode resultater, men
under alle omstændigheder er det fantastisk spændende, at vi har formået at
føre projektet hele vejen. Vi har siddet
hjemme i køkkenet og designet hele forløbet, og nu er vi kommet så langt, at patienter får stoffet og forhåbentligt får
glæde af det. Med lidt held tyder alt også
på, at vi sammen med vores nye ejere
kan opbygge et firma med flere nye projekter. Det vil være meget tilfredsstillende at kunne være med til at skabe værdi
og arbejdspladser i Danmark.«
Kort
om
Dimittend­
ledighed
kravler opad
Ledighedstallene fra Akademikerne viser,
at ledigheden blandt Pharmadanmarks
dimittender er stigende. I november var
hele 37,2 pct. ledige – to måneder tidligere var det 24,4 procent.
Ledigheden for alle nyuddannede akademikere ligger på 30,2 procent. Magistrene har en dimittendledighed på 35,1
procent, mens Djøf’ere og ingeniører ligger på hhv. 27,6 procent og 27,5 procent.
Den generelle ledighed blandt gruppen "farmaceuter" var i november 2,5
pct. – det var den også måneden før.
Symphogen og
Merck stopper
samarbejde
Det danske biotekselskab Symphogen har fået rettighederne tilbage til
selskabets lægemiddelkandidat mod
kræft – det monoklonale antistof
Sym004. Dermed afbrydes Symphogens samarbejdsaftale med Merck
KGaA.
»Vi er glade for at få rettighederne tilbage til denne attraktive kandidat,« siger Kirsten Drejer, adm. direktør i Symphogen.
Afbrydelsen af samarbejdet skyldes ikke problemer med Sym004,
men at Merck laver et skifte i koncernens fokus. Symphogen har pga. af
afbrydelsen været nødt til at gennemføre en masseafskedigelse – efter Pharmadanmarks oplysninger
drejer det sig om 25 medarbejdere.
Pharmadanmark har otte medlemmer på virksomheden, og indtil videre er kun et medlem berørt.
EMA:
Hundredvis af lægemidler
skal suspenderes
European Medicines Agency (EMA) anbefaler, at flere hundrede lægemidler trækkes
ud af markedet. Den opsigtsvækkende udmelding skyldes, at det har vist sig, at godkendelserne af lægemidlerne hviler på kliniske forsøg, hvor der kan være svindlet
med resultaterne.
De kliniske studier er foretaget af den indiske kontraktforskningsvirksomhed
(CRO) GVK Biosciences i Hyderabad i Indien på vegne af en række lægemiddelvirksomheder, bl.a. Actavis, Sandoz og Teva.
Uregelmæssighederne i virksomhedens arbejdsmetoder blev opdaget af den franske lægemiddelstyrelse (ANSM) ved en inspektion. Konkret afslørede inspektionen
manipulation med data fra elektrokardiogrammer under udførelse af undersøgelser af
generiske lægemidler. Manipulationerne synes at have fundet sted over en periode på
mindst fem år. Den systematiske karakter, den lange periode det foregik i, og antallet
af involverede medarbejdere i GVK Biosciences sætter spørgsmålstegn ved integriteten i gennemførelsen af studierne og ved troværdigheden af data fra virksomheden,
konstaterer EMA. Der er dog ikke tegn på, at lægemidlerne har skadet patienterne eller været mindre effektive.
EMA’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) har undersøgt
mere end 1.000 doser og styrker af medicin, der har været undersøgt hos GVK. I mere
end 300 tilfælde er der nok understøttende data fra andre kilder til, at lægemidlet kan
forblive på markedet. For lægemidler, hvor der mangler data fra andre studier, anbefaler CHMP, at lægemidlerne suspenderes – med mindre de er kritisk nødvendige for patienterne, og der ikke findes alternativer, som kan dække deres behov.
For Danmarks vedkommende er der otte lægemidler på EMA's liste, hvoraf kun tre
er markedsført.
Virksomhederne, der markedsfører de tre lægemidler, har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at de frivilligt har valgt at stoppe markedsføringen på det danske marked.
GVK Biosciences siger i en pressemeddelelse, at man respekterer EMAs beslutning, men også at den er ude af proportion og uden fortilfælde.
pharma februar 2015
9
Boksord
de
flytter
sig
Af Christian K. Thorsted / Foto: Harry Nielsen
Fra Danmark til Norge med
klinisk farmaci
Du skifter jobbet som klinisk farmaceut på Hillerød Hospital
ud med et tilsvarende job i Norge. Hvorfor?
Klinisk farmaci er et fag, som er under rivende udvikling, og der
er masser af muligheder for at øge kvaliteten og sikkerheden af
lægemiddelbehandling, som patienterne modtager under indlæggelse på hospital samt ved sektorovergange. Jeg har beskæftiget mig med klinisk farmaci, siden jeg blev færdiguddannet, og de sidste tre et halvt år på Hillerød Hospital har jeg arbejdet mere målrettet med patientspecifik klinisk farmaci. Jeg
ser stor potentiale ved klinisk farmaci, og jeg er vild efter at
kunne være med til at påvirke udviklingen af faget samt at få
lov til at være innovativ.
Når jeg skifter job nu, så skyldes det bl.a., at jeg i Norge
kommer til at beskæftige mig med klinisk farmaci på en ny
måde, hvilket vil være med til at udvikle mig fagligt og give mulighed for at anskue klinisk farmaci fra en ny vinkel.
Hvad skal du lave?
Jeg skal arbejde på Sykehusapotekene i Midt-Norge Trondheim,
St. Olavs Hospital, som formentlig er det sted i landet, hvor
man er længst fremme med klinisk farmaci.
10
pharma februar 2015
De har brugt en særlig model (IMM-modellen) inden for klinisk farmaci siden 2009, hvor man arbejder med og har fokus
på nogle andre delelementer, end jeg har været vant til at have i
Danmark. Konkret skal jeg og mine kolleger ud på afdelinger og
udføre klinisk farmaci ved indlæggelser, under selve indlæggelsesforløbene og ved udskrivelser for øge patientsikkerheden
og sørge for mere optimal lægemiddelbehandling.
Min ansættelse er en del af den norske regerings satsning
på klinisk farmaci, hvor man opnormerer med 15 farmaceuter i
Midt-Norge. Satsningen er et udtryk for, at man fra politisk side
tror på værdien af patientspecifik klinisk farmaci og gerne vil investere i den.
Er der nogle særlige udfordringer i jobbet?
Ja, jeg skal bl.a. lige finde ud af, præcist hvordan de laver medicingennemgange i Norge, og hvilke kilder de bruger, samt helt
generelt lære, hvilken tilgang de har til klinisk farmaci. De nationale behandlingsretningslinjer skal jeg også lære at kende.
Men jeg føler mig godt nok klædt på – min Belfast-uddannelse i
klinisk farmaci og erfaring i øvrigt giver mig en faglig tyngde.
Men ellers bliver den største udfordring nok sproget og at skul-
Job siden sidst
Amila Zekovic
Region H, Klinisk Farmaceutisk
Service
Anna Guldvang Jensen
KU, Institut for Farmaci
Blå bog: Marianne Brøndum
Jensen, 32 år
2011-2015: Region Hovedstadens Apotek,
Hillerød Hospital
2012-2014: Dip.Clin.Pharm, Queen's
University Belfast
2010-2011: Region Hovedstadens Apotek,
Herlev Hospital
2010: Hospitalsapoteket Aarhus
Okt. 2009: Cand.pharm.,
Det Farmaceutiske Fakultet,
Københavns Universitet
le tale med patienter. De kan nemlig have en meget stærk dialekt, som kan være svær for mig som dansker at forstå.
Hvilke overvejelser har du gjort dig mht. at arbejde i
udlandet?
Jeg gør det bestemt ikke af nød, men fordi det passer godt nu i
forhold til, hvor jeg er i mit liv.
Jeg har også længe haft udlængsel og eventyrlyst og derfor
holdt øje med, om der var job i udlandet, hvor jeg kunne bruge
min uddannelse og erfaring. Nu er muligheden der.
Norge er selvfølgelig ikke det mest eksotiske sted, men det
bliver alligevel en udfordring at skulle bygge en tilværelse op
uden for Danmarks grænser. Det tror jeg er sundt at prøve, og
jeg har altid haft dyb respekt for dem, der rejser ud for at afprøve egne grænser og blive klogere på sig selv.
Dog har det været vigtigt for mig, at jeg ikke kommer til at
arbejde et totalt øde sted, men at der er noget liv. Heldigvis
kender jeg lidt til nogle af de folk, jeg skal arbejde sammen
med, da jeg tidligere har været i Norge for at undervise i klinisk
farmaci.
Anni Gertrud Brølling
3S Vet Aps
Ann-Kathrin Reuschlein
KU, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet
Bill Vestergaard
KU, Københavns Universitet
Birgit Agerholm Larsen
Rigshospitalet, Centre for
Research in Intensive Care (CRIC)
Helene Inge Skaaning Jensen
Bavarian Nordic A/S
Helen Skat Nielsen
Statens Seruminstitut
Jakob Dahl Nissen
KU, Københavns Universitet
Karen Birgitte Meyer
Norconsult Danmark A/S
Kasper Nørremark
LEO Pharma
Liv Askaa
Region Hovedstaden
Lærke-Line Ambo Nielsen
GlaxoSmithKline Consumer Health
Christina Pedersen
Novo Nordisk A/S, Måløv
Marianne Brøndum Jensen
Sykehus Apotekene i Midt-Norge
Dorte Villumsen
H. Lundbeck A/S
Marianne Molander Schmidt
Novo Nordisk A/S
Dortea Engelund Andersen
HERAX Consulting A/S
Mette Sarup
Århus Løve Apotek
Ea Marie Berg Holst
Larix A/S
Pernille Høegh-Andersen Kruse
Selvstændig
Hanne Arentsen
Ferring Pharmaceuticals A/S
Pourya Vali
ALK-Abelló A/S
Hanne Rossau
TFS, Trial Form Support ApS
Sara Freiesleben
Sundhedsstyrelsen
Hanne Schøler
Region Syddanmark
Sisse Emilie Frederiksen
Amgros I/S
Husk …
… at give besked til Pharmadanmark, når du skifter job. Du kan
sende en mail til [email protected] om jobskiftet. Med korrekte oplysninger kan Pharmadanmark bedre give dig målrettede
medlemstilbud.
pharma februar 2015
11
Internationalt
Af Christian K. Thorsted
Fokus på krav til
udenlandske
farmaceuter i Norge
Norge er en ren magnet for udenlandske farmaceuter, også danske. Indvandringen af arbejdskraft
er positiv, mener den norske farmaceutforening, men foreningen mener også, det er på tide, at der
ses på, hvilke krav der stilles til udlændingene.
O
ver halvdelen af alle de farmaceuter, som i 2013 fik
autorisation til at virke i Norge, kom fra udlandet.
Norges Farmaceutiske Forening mener, at indvandringen er helt nødvendig, men undrer sig over, at myndighederne ikke stiller de samme krav til alle udenlandske farmaceuter.
»Der bliver fortsat etableret apoteker, og der er øget efterspørgsel på farmaceuter. Alene i vores eget tidsskrift er
der hver måned opslået mellem 80 og 200 ledige stillinger.
Vi er derfor helt afhængige af, at farmaceuter fra hele verden er interesserede i at komme hertil og arbejde. Det er
positivt, at de har nye impulser med sig og andre måder at
løse lægemiddelrelaterede opgaver på. Men det giver også
nogle udfordringer,« siger Tove Ytterbø, formand for Norges Farmaceutiske Forening (NFF), i en lederkommentar i
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 1/2015
Blandt udfordringerne nævner hun, at udenlandske farmaceuter skal evne at kommunikere godt med patienter,
pårørende og andet sundhedspersonale. De skal også have
forståelse for den norske arbejdskultur og kendskab til de
norske regler på lægemiddelområdet.
I alt fik 351 farmaceuter i 2013 autorisation som farmaceut i Norge – 145 var fra Norge, 106 fra andre nordiske lande, 60 fra EU/EØS og 40 fra resten af verden.
Samme krav til alle?
Farmaceuter med en udenlandsk uddannelse, som ønsker
at arbejde i det norske sundhedsvæsen, skal søge om
norsk autorisation. Og for at kunne ekspedere lægemidler
skal man have autorisation som sundhedspersonale, enten
som receptarfarmaceut eller provisorfarmaceut.
Ansøgningerne om autorisation bliver håndteret forskelligt afhængig af, om ansøgeren er fra EU/EØS-lande eller
fra lande uden for dette område. Kommer ansøgeren fra
12
pharma februar 2015
EU/EØS er der i princippet fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser og arbejdskraft. Direktivet om erhvervsmæssige
kvalifikationer regulerer, hvilke kundskaber en farmaceut
skal have, og der er en gensidig godkendelse af landenes
uddannelsesinstitutioner. Men når ansøgerne kommer fra
lande uden for EU/EØS skal de dokumentere indholdet i
deres uddannelse og få vurderet, om den er sammenlignelig med en norsk farmaceutuddannelse. Der stilles også
krav om at gennemføre et antal generelle kurser og om at
bestå en sprogtest.
»Ud fra et patientsikkerhedsmæssigt synspunkt er det
efter min mening underligt, at der ikke stilles de samme
krav til alle udenlandske farmaceuter,« siger Tove Ytterbø.
Hun fortsætter:
»Signalerne om øget brug af farmaceutkompetence i
hele sundhedsvæsenet vil føre til endnu større behov for
farmaceuter. Om de uddannes i Norge eller kommer fra et
andet land, spiller ikke en afgørende rolle, så længe der
stilles de samme krav til, hvad farmaceuterne skal have af
kundskaber og færdigheder, også sproglige, for at kunne
varetage patientsikkerheden på en forsvarlig måde.«
Bestå fagprøve
Et forslag til ny autorisationsordning for sundhedspersonale uden for EØS er i øjeblikket i høring i Norge, og der er
enighed om at stille strengere krav til at bestå en norskprøve og fortsat krav om at bestå kursus i nationale fag, før
man kan søge om autorisation.
»Vi vil foreslå, at de også skal bestå en fagprøve. Det er
efter vores mening ikke urimeligt, at farmaceuter med en
udenlandsk farmaceutuddannelse – uanset om de kommer
fra EU/EØS eller et tredjeland – som minimum bør bestå
den samme prøve, som norske farmaceuter må for at kunne få ekspeditionsret i Norge.«
pharma februar 2015
13
Boksord
fra
patent
til
patient
Kliniske forsøg
Fase 1
Formål
At finde frem til den rette dosis og
undersøge, om der er nogle uforudsete
toksikologiske effekter
Fase 2
Formål
At afprøve stoffets virkning og få flere
oplysninger om forholdet mellem dosis
og respons
Fase 3
Formål
At bevise lægemidlets virkning og
sikkerhed over en længere periode. At
give mulighed for at påvise sjældne
bivirkninger
Fase 4
Formål
Efter markedsføring skal produktet fortsat igennem kliniske test hos et endnu
bredere udvalg af patienter med fokus på
både produktets virkning og sikkerhed .
Formålet med denne fase fastsættes oftest efter aftale med myndighederne.
Fra patent til patient
Forskning og udvikling
Markeds­føring
Patentering
Præklinisk udvikling
Formulering
Produktion
Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4
Registrering
Pharmacovigilance
Kvalitetssikring
Markedsføring
Distribution og salg
Klinisk farmaci
14
pharma februar 2015
Note: Fase 4-forsøg laves af Pharma­covi­gi­lan­ce, der er lægemiddelvirksomhedens afdeling
for generel bivirkningsovervågning, idet virksomheden aftaler med myndighederne, hvad
den skal måle på i en længerevarende periode for at afklare eventuelle bivirkningsproblemstillinger.
Metode
Oftest
placebo­
kontrolleret
100-200 raske frivillige (ved fx onkologiske undersøgelser er fase 1 direkte på patienter)
Over 200 patienter og varer adskillige måneder
Over 2.000 patienter og tager typisk et til halvandet år
Metode
Oftest kontrolleret ved brug
af et aktivt
sammenligningsstof
Metode
Oftest kontrolleret ved brug
af et aktivt
sammenligningsstof
Metode
Oftest
placebo­
kontrolleret
Over 2.000 patienter
Eksempel på forsøgsmetode:
Dobbelblindet randomiseret forsøg
Forsøgspersonerne fordeles ved lodtrækning i to grupper, henholdsvis
behandlingsgruppen og kontrolgruppen, uden at hverken patienterne
eller den forsøgsansvarlige læge ved, hvilke patienter der er i hvilken
gruppe. Grupperne er sammensat, så forsøgspersonerne ligner hinanden nogenlunde mht. til køn, alder og niveau af sygdom. Der er en kode
bag forsøget, så lægen og virksomheden efter endt forsøg kan analysere resultaterne. Kontrolgruppen kan enten være ubehandlet (behandling med placebo) eller få den behandling, der er kutyme på området.
Sammenligningen med kontrolgruppen er nødvendig for at vurdere, om
en tilsyneladende effekt eventuelt blot skyldes, at sygdommen går over
af sig selv.
pharma februar 2015
15
Boksord
fra
patent
til
patient
Af Anne Cathrine Schjøtt
Kliniske forsøg
koster en halv mia. dollars
Det er dyrt at have lægemidler i kliniske forsøg. Derfor kræver det både, at
virksomheder tør slå deres dyrbare idéer ned, hvis de ikke er holdbare, men
også at de tør satse på de gode.
Fra patent til patient
Forskning og udvikling
Patentering
Præklinisk udvikling
Formulering
Produktion
Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4
Registrering
Pharmacovigilance
Kvalitetssikring
Markedsføring
Distribution og salg
Klinisk farmaci
16
pharma februar 2015
I
nden et nyt lægemiddel kan komme på
markedet, er kliniske undersøgelser altafgørende. Et produkt skal igennem kliniske
forsøg i både raske og syge personer vise sig
både sikkert – uden ikke-acceptable bivirkninger – og effektivt mod den sygdom, det er
en behandling for.
De kliniske forsøg er det dyreste af hele
lægemiddeludviklingen. Derfor skal virksomheden være rimeligt skråsikker på satsningen for at gå videre med produktet. Samlet
set koster fase 1- til 3-forsøgene halvdelen af
de samlede omkostninger på rundt regnet en
mia. dollars for et lægemiddel fra idé til færdigt produkt.
»Først laver virksomheden en masse laboratorie- og dyreforsøg. Hvis den her vurderer,
at bivirkningerne er acceptable i forhold til
effekten, kan den ansøge myndighederne om
at gå videre til kliniske forsøg. Men virksomheden skal være sikker på sagen, da det er
en gevaldig omkostning at tage et stof videre
til de kliniske faser,« fortæller Jakob Bjerg
Larsen, ekspert på klinisk udvikling hos brancheorganisationen Lægemiddelindustriforeningen (Lif ).
Derfor er de kliniske forsøg en vigtig investering for virksomhederne. For at være i
forskningseliten skal Danmark være et attraktivt land for disse investeringer – både for
danske virksomheder og for udenlandske.
Det giver Danmark fordele i forhold til at kunne tilbyde patienter den bedste behandling,
men også fordi klinikerne i så fald konstant
vil være opdateret på den nyeste forskning.
Stigende efter fald
Antallet af kliniske forsøg i Danmark er faldet
drastisk på det seneste. Fra 2007 til 2010
faldt antallet af industriens kliniske forsøg
med 30 pct. fra 207 til 142. Men den udvikling ser nu ud til at være stoppet.
»Oven på så stort et fald, er det meget
markant, at det er stoppet nu, og at der endog er en svagt stigende tendens. Det var et
meget stort fald, så det er for tidligt at sige,
Over halvdelen af udgifterne til nyt lægemiddel er til kliniske forsøg
Ukategoriseret
3,4 %
Forskning før kliniske forsøg
23,8 %
Pharma­covigilance
(herunder fase 4)
13,7 %
Godkendelse
7,7 %
Fase 1
7,7 %
Fase 3
32,1 %
Kliniske forsøg
51,4 %
Fase 2
11,6 %
Kilde: Efpia
Antallet af forsker- og industriintierede forsøg
89 215 304
107 229 336
63 207 270
81 194 275
85 183 268
84 142 226
117 154 271
106 153 259
129 165 294
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Forskerinitierede forsøg Industriinitierede forsøg Samlet antal forsøg
Kilde: Sundhedsstyrelsen
at vi er oppe igen. Men vi er glade for at
kurven går op,« siger Jakob Bjerg Larsen.
De seneste offentliggjorte tal fra
Sundhedsstyrelsen er fra 2013, hvor der
var 165 virksomhedsinitierede forsøg.
Danmark taber i hård konkurrence
Fordi både dansk forskning og de danske
patienter nyder godt af, at kliniske forsøg
bliver trukket til landet, er det nødvendigt at være et skridt foran. Virksomhe-
derne skal nemlig kunne se flere fordele
end ulemper ved at placere forsøgene
her.
»Virksomhederne har et globalt udsyn.
De leder efter de klinikker, hvor de kan få
de bedste undersøgelser De ønsker at få
gennemført de kliniske forsøg både effektivt og hurtigt og med høj kvalitet. Det er
op til sundhedsvæsnet og sygehusene,
om de så kan tiltrække denne type undersøgelser understreger Jakob Bjerg Larsen.
Vesten er på det seneste udfordret af
gode klinikker i eksempelvis Kina, Indien, Brasilien og østeuropæiske lande.
»Vi har i rigtig mange år haft et sundhedsvæsen, der kan levere god forskning
, men de andre lande er i mellemtiden
blevet bedre. Det handler ikke om, at
Danmark er blevet dårligere, men der er
simpelthen hårdere konkurrence.«
pharma februar 2015
17
fra
patent
til
patient
Fra patent til patient
Forskning og udvikling
Patentering
Præklinisk udvikling
Formulering
Produktion
Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4
Registrering
Pharmacovigilance
Kvalitetssikring
Markedsføring
Distribution og salg
Klinisk farmaci
18
pharma februar 2015
Af Anne Cathrine Schjøtt
Én indgang lokker kliniske
forsøg til Danmark
Efter en periode med fald i virksomhedsinitierede kliniske forsøg er flere parter gået sammen om
at give virksomhederne en hånd og en lettere vej til kliniske forsøg i Danmark.
G
ennem det seneste årti har Danmark tabt i konkurrence til store
lande fra østen, fordi disse lande
er blevet bedre til forskning og har adgang til mange patienter. Derfor har Danske Regioner igangsat projektet \"Én indgang", så virksomheder, der er interesseret i kliniske forsøg i Danmark, hurtigt
kan blive tilbudt et overblik over muligheder og patientrekruttering.
»Opgjort pr. indbygger er Danmark
stadig et af de førende lande i verden,
når det gælder kliniske forsøg. Her ligger
vi foran både Schweiz, Tyskland og USA
m.fl. Men i en lang periode har Danmark
tabt terræn, fordi antallet af kliniske forsøg herhjemme er faldet. ”Én Indgang”
er søsat for at dæmme op for det fald,«
fortæller Ole Ravnholt Sørensen, seniorkonsulent, Danske Regioner.
Hurtighed giver pote
Projektet "Én indgang" blev startet i
2012 som et samarbejde mellem bl.a.
Lægemiddelindustriforeningen (Lif ),
Sundhedsministeriet og regionerne.
»Formålet er at tilbyde en service, der
øger chancerne for, at Danmark fremover
kan tiltrække flere kliniske forsøg. Det
kan vi sikre ved at gøre det nemt og hurtigt for virksomhederne at danne sig et
indledende billede af, hvorvidt den ønskede patientgruppe er til at finde hurtigt,« siger han.
For at imødekomme dette har regionerne etableret et samarbejde, hvor virksomhederne kun skal kontakte én koordinator, som så kontakter de relevante
sygehusafdelinger. Tidligere skulle virksomheden selv gøre hele arbejdet. Opgaven var tidskrævende og gav meget administration og koordinering.
»Gennem \"Én Indgang" bidrager regionerne til, at virksomheden lynhurtigt
kan få viden om populationens størrelse
inden for det ønskede undersøgelsesområde. Derefter kan virksomheden hurtigere træffe beslutning og forhandle rammerne for et klinisk forsøg på plads,« forklarer han.
Erfaringen viser, at fordi regionerne
reagerer hurtigere, er det blevet en del
lettere at tiltrække kliniske forsøg til
Danmark. De nyeste tal peger således på,
at kurven over kliniske forsøg igen går i
den rigtige retning.
hedsvæsen bedre og mere effektivt, og
derfor flytter barren sig hele tiden. Med
"Én indgang" holder Danmark sig langt
fremme i den løbende konkurrence,« siger chefkonsulent Jakob Bjerg Larsen, Lif.
Han understreger dog, at hver gang et
nyt tiltag er lavet i Danmark, vil andre
lande lave noget endnu bedre. Derfor
skal Danmark blive ved med at udvikle
sig for at være med i den globale konkurrence. Der har igennem flere år været
stort fokus på at lave nye tiltag, der kan
styrke den kliniske forskning i Danmark,
så Danmark er skridtet foran de lande,
der konstant ånder det danske sundhedsvæsen i nakken.
»Den udvikling skal fastholdes, og resultaterne skal markedsføres, førend vi
får den fulde effekt,« slutter Jakob Bjerg
Larsen.
Vær konstant foran – og markedsfør det
Brancheorganisationen Lif, der også er
med i baggrundsgruppen for "Én indgang", mener, at projektet giver Danmark
en styrkeposition over for konkurrencen
fra udlandet.
»Når man kan få kvalitetsforskning
mange andre steder, er der umiddelbart
ingen særlig grund til at lægge det i Danmark. Derfor skal vi gøre noget mere. Alle
lande arbejder på at gøre deres sund-
pharma februar 2015
19
fra
patent
til
patient
Fra patent til patient
Forskning og udvikling
Patentering
Præklinisk udvikling
Formulering
Produktion
Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4
Registrering
Af Anne Cathrine Schjøtt
Translationel medicin
giver læge­middel­
stoffer nyt liv
Langt de fleste potentielle lægemiddelstoffer går tabt i overførslen fra
prækliniske studier til de kliniske forsøg i mennesker, fordi stofferne ikke
er translationelle – altså overførlige. Hele den problematik er dyr, men på
Aalborg Universitet arbejder forskere på at gøre overgangen bedre.
Pharmacovigilance
Kvalitetssikring
Markedsføring
Distribution og salg
Klinisk farmaci
20
pharma februar 2015
D
et er langt fra en let proces at overføre
resultaterne fra dyreforsøg til menneskeforsøg. I mange tilfælde ender et
potentielt lægemiddelstof med at blive droppet, fordi det ikke viser samme effekt i mennesker, som det gjorde i dyr. Men på Aalborg
Universitet (AAU) er der stor fokus på at skabe en bedre overgang mellem de to faser i
udviklingen af et lægemiddel. Her er de nemlig specialiseret i at lave en omskoling af,
hvilken slags smerte et givet stof skal behandle. Det er nemlig ikke altid det oprindeli-
Hvad er translationel
medicin?
I den prækliniske fase af lægemiddel
udviklingen screener man for effekter på specifikke mekanismer i dyr.
Ofte viser det sig imidlertid, at disse
mekanismer og/eller effekter ikke
genfindes hos mennesker, hvormed
lægemidlet ikke har en klinisk fremtid. Denne manglende kobling mellem præklinisk og klinisk effekt er
meget omkostningstung for industrien. Derfor arbejdes der intenst på at
sikre større succesrater. Den translatoriske medicinske forskning er afgørende med hensyn til at udvikle og
forstå, hvilke pathofysiologiske dyremodeller der er bedst prediktere et
givet nyt lægemiddels effekt i mennesker.
Se også temanummer om translationel medicin (November 2012).
ge symptom, der er det mest optimale
behandlingsområde, når studier overføres til klinikken.
Translationel Medicin, som Medicin
med Industriel Specialisering udbyder, har
fokus på at skabe bedre resultater i overgangen mellem prækliniske forsøg og de
kliniske undersøgelser i mennesker.
Faktisk er forskningen i toppen af verdenseliten inden for forskning i translationel medicin.
»Vi udmærker os specielt inden for
smerteforskning, hvor vi har udviklet nye
diagnostiske teknologier, der kan analysere forsøg med patienter med kroniske
smerter,« forklarer Lars Arendt-Nielsen,
professor ved Center for Sensory-Motor
Interaction, AAU.
Først måles stoffets effekt
Den nye teknologi kan ydermere forudse,
om et givet stof vil have en effekt. Tekno-
logien kan gennem test måle, hvilken
slags smertesystem stoffet påvirker.
»Vi kan ofte allerede i fase 1 forudsige, om et givet stof vil have en effekt i
patienter i de senere kliniske afprøvninger. Med vores teknologi kan virksomheder spare mange penge på unødige kliniske forsøg,« siger han.
Inden for den translationelle smerteforskning bruger forskerne resultaterne
fra dyreforsøgene og forsøger at humanisere dem, så de kan anvendes i mennesker og analyseres ud fra højteknologiske smertemålingsmetoder. Disse metoder anvendes så til at vurdere, om der
kan påvises de samme effekter hos mennesker som hos dyrene.
Dernæst findes den rette patientgruppe
Smerter består af en aktivering af mange
forskellige strukturer i nerver og hjerne.
Ideen med smertemålingsmetoderne er
at finde ud af, hvilke strukturer og mekanismer der bliver påvirket af et givet lægemiddelstof.
»Når vi så har klarlagt det, kan vi bruge de samme teknologier diagnostisk til
at finde ud af, hvordan patienternes system er skruet sammen. Dernæst matcher man viden om lægemidlet med de
kliniske fund, man har, hvormed en smertegruppe kan matches med et givet lægemiddel,« forklarer Lars Arendt-Nielsen.
Såfremt den første gruppe af patienter
ikke matcher med et givet stof, vil dette
normalt blive taget ud af de kliniske forsøg. Men med den nye metode kan forskerne lede efter patienter, der har samme type aktivering af smertesystemet,
som stoffet virker på. Dermed har et stof
større chance for at blive til et markedsført lægemiddel.
pharma februar 2015
21
fra
patent
til
patient
Kun få molekyler overlever
kliniske studier
Færre lægemiddelstoffer med store molekyler falder
fra, når de kommer i klinisk afprøvning sammenlignet
med dem med små molekyler. Knap hver tredje af de
store molekyler overlever og ender som et godkendt
lægemiddel, mens det for de små kun er hver syvende.
Så mange går videre
Små molekyler
Fase 1
til godkendelse
63 %
38 %
61 %
91 %
Fase 1
Fra patent til patient
Forskning og udvikling
Patentering
Fase 1
Fase 2
New Drug
Application
(NDA)
Fase 3
Præklinisk udvikling
Biologic
License
Application
(BLA)
Formulering
Produktion
Fase 1
til godkendelse
Store molekyler
Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4
Registrering
Pharmacovigilance
84 %
Kvalitetssikring
53 %
74 %
96 %
Markedsføring
Distribution og salg
Klinisk farmaci
22
pharma februar 2015
Fase 1
Fase 2
Fase 3
New Drug
Application
(NDA)
Biologic
License
Application
(BLA)
Af Anne Cathrine Schjøtt
Virksomheder
udliciterer opgaver
Kilde: Dimasi, et al. Clinical
Pharmacology and Therapeutics 87,
272-277 (Marts 2010)
Udlicitering bliver i høj grad anvendt, når en farmavirksomhed skal
udvikle et nyt lægemiddel. En af de største udfordringer for udviklingen
er den kliniske farmaci. Det kræver meget mandskab, og klinisk
farmaci foregår ofte i begrænsede perioder, hvorfor det nødvendige
mandskab er forskelligt fra tid til tid. Derfor gør nogle virksomheder
brug af kontraktforskning – de såkaldte contract research organisations
(CRO). Andre af de helt store virksomheder har datterselskaber i mange
forskellige lande, som kan byde ind på egne opgaver og vinde den
kliniske forskning i de enkelte faser.
Her kan du læse om en CRO, som varetager klinisk forskning, og om et
datterselskab til et af verdens største medicinalselskaber.
CRO hjælper små biotek­
virksomheder i klinikken
13 %
Godkendt
lægemiddel
32 %
Godkendt
lægemiddel
Med et nyt projekt i baghånden vil det i
fremtiden blive lettere for mindre virksomheder at få deres potentielle lægemiddelstoffer fra den tidlige forskning til kliniske
forsøg. Kontraktvirksomheden Smerud
Medical Research er sammen med en
svensk virksomhed allerede i færd med et
fase 1-forsøg, selvom virksomheden endnu
ikke har en konkret formulering af deres
forsøgsmedicin. Det er en helt ny tilgang
til klinikken. Myndighederne har godkendt
fase 1-forsøget, og først hvis molekylet viser sig godt nok til fase 2, skal virksomheden have et færdigformuleret lægemiddel
klar til de næste forsøg.
»Lige nu er det simpelthen stoffet i sin
spædeste udviklingsform, som vi har med i
klinikken i det første forsøg,« fortæller
projektleder og farmaceut Tine Mølvadgaard, der ligeledes er Country Manager
for Smeruds danske afdeling.
Det er altså det rene aktive farmaceutiske ingrediens (API), som bruges i fase
1-forsøget.
Ingen formulering – kun API.
»Det lille biotekfirma, vi arbejder med, har
et stof, som ikke er stabilt nok til bare at
sende i klinikken. Vi har derfor indgået en
aftale med Region Hovedstadens Apotek
og sørget for, at API’en bliver leveret hertil.
Sygehusapoteket fremstiller den færdige
forsøgsmedicin. Det sker ud fra den
prækliniske forskning og sygehusapotekets viden om fremstilling og formulering
af et ekstemporært lægemiddel fremstillet
til den enkelte patient. Fremstilling sker
dermed i lokaler og med udstyr, der er
godkendt af Sundhedsstyrelsen, og produktionspersonalet kan med deres store
erfaring med fremstilling af ekstemporære
lægemidler bidrage til at minimere risici
pharma februar 2015
23
fra
patent
til
patient
Foto: Anne Marie Lønborg Knuth
Vehikel (den væske, som det
aktive stof opløses i) måles op
Fra patent til patient
Forskning og udvikling
Patentering
Præklinisk udvikling
Formulering
Produktion
Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4
Registrering
Pharmacovigilance
Kvalitetssikring
Markedsføring
Distribution og salg
Klinisk farmaci
24
pharma februar 2015
Det aktive stof (API) opløses
relateret til fremstillingen. Men den rigtige
formulering kommer først senere i processen. Denne fremgangsmåde er godkendt
af de danske myndigheder.«
Tine Mølvadgaard er glad for, at myndighederne har godkendt, at formuleringen fortsat mangler i fase 1-forsøget. Ellers ville projektet måske ikke være blevet
til noget. Denne nye tilgang vil forhåbentligt kunne bane vejen for mange fremtidige
projekter for andre små virksomheder.
Nye muligheder
»Var vi blevet pålagt, at der skulle være en
færdig formulering fra starten, ville dette
forsøg måske ikke være blevet til noget,«
siger hun og tilføjer:
»Jeg er overbevidst om, at der kan være
vigtige forsøg, der aldrig bliver realiseret,
hvis de ikke får samme mulighed. Når man
tillader denne slags forsøg, kan virksomhederne undersøge nye aktive farmaceutiske ingredienser under sikre og kontrollerede forhold uden at spilde flere måneder
eller år på udvikling af en brugbar formulering. Det kommer patienterne til gavn.
Desuden er de involverede parter i dette
forsøg højtuddannede og innovative, og
det gør Danmark til et dynamisk, højt vi-
Kvalitetskontrol af fremstilling
og dokumentation
denbaseret land at udvikle lægemidler i,
hvilket kan tiltrække interessante lægemidler til udvikling.«
Fordi der endnu ikke er en stabil formulering af denne forsøgsmedicin, stilles der
et krav om, at den færdige medicin skal
bruges inden for 24 timer. Først når en færdig formulering er klar, og stabilitetsundersøgelser foreligger, vil forsøgsmedicinen have en kendt holdbarhed og stabilitet.
Produktionsapoteket står med ansvaret
for kvalitet og frigivelse, da de både modtager API’en og frigiver det færdige forsøgsmedicin til brug på sygehusafdelingerne.
På apoteket er der glæde ved at være
en del af det nye forsøg.
»Vi ser det som en af vores kerneopgaver at understøtte klinisk forskning i regionen, og med dette forsøg bidrager vi med
vores faglighed og faciliteter til at mindske
risici i forbindelse med en skelsættende
måde at tænke anderledes på i forhold til
kliniske forsøg. Det er en stor opgave, som
vores produktion og kvalitetsafdeling tager seriøst og godt hånd om,« fortæller
faglig specialist Lilli Møller Andersen, Region Hovedstadens Apotek.
Datterselskaber i hård konkurrence om studier
Store udenlandske virksomheder som Pfizer og Merck har datterselskaber i Danmark. Disse selskaber har bl.a. som opgave
at byde ind på moderselskabets fremtidige kliniske studier og
trække dem til landet.
Men det er ikke kun datterselskaberne, der har et lod i at få
kliniske studier placeret i Danmark. Danmark kan nemlig ikke
længere hvile på laurbærrene, da udbuddet af studier er færre
og de er mere komplicerede.
MSD Danmark er Mercks danske datterselskab med placering i Ballerup. Her arbejder et team ledet af Iben Ordrup Christensen, direktør for klinisk forskning i Danmark, Island & Norge, på at trække så mange relevante studier til Danmark som
overhovedet muligt.
Hurtig eksekvering af tilbud om studier er billetten til at
trække det til Danmark. Når de første studier er i Danmark, er
det lettere at bibeholde de næste fasers studier, især hvis klinikken lever op til det lovede.
Leverer lettilgængelig pakke
Fordi det ofte er svært at trække studierne hertil, er det vigtigt
for MSD Danmark at kunne levere en hel pakke til Merck, som
både inkluderer antallet af mulige forsøgspersoner og tidsforbrug. Dette kalder MSD Danmark for sin ”positioning strategy”.
»Med den klare strategi er det nemt for os at rykke hurtigt
og vurdere, om vi kan stille de nødvendige forsøgspersoner og
det kliniske mandskab til rådighed,« fortæller Iben Ordrup Christensen.
Den proces kræver dog et godt samarbejde med de ansvarlige læger på klinikkerne. Derfor har MSD Danmark benyttet sig
af mange af regionernes og statens tiltag. De giver nemlig lettere adgang til de samarbejdsvillige og forskningsvante afdelinger.
»Vi plejer at tage et nyt klinisk studieoplæg fra Merck med
ud til vores samarbejdslæger, som så kan hjælpe med at vurdere, om vi kan få skaffet patienter,« siger hun.
Lægernes hjælp til at vurdere det korrekte antal patienter er
yderst vigtig for at tiltrække de kliniske studier helt eller delvist.
Utilfredshed er lig færre forsøg
Hvis de danske selskaber ikke kan leve op til det lovede, vil det
betyde færre studier til Danmark.
»Vi afklarer altså som det første, hvordan vi kan rekruttere
de forskellige forsøgspersoner. Jo bedre vi er til at rekruttere, jo
højere er vores succesrate,« siger Iben Ordrup Christensen.
Det er vigtigt for MSD at have gode resultater og levere det
rette antal patienter fra start.
»Succesraten for at komme med i næste fase er større, hvis
man har været med i første fase og har klaret det godt.«
MSD Danmark har været et af de Merck-datterselskaber, der
i en lang periode har rekrutteret flest patienter til kliniske studier. Det bunder både i, at danskerne er glade for at deltage i
studier, men også at MSD Danmark er så klar på tiltrækningsstrategien. I 2014 havde MSD Danmark forsøg med omkring
10.000 personer.
pharma februar 2015
25
Kort
om
Nyt projekt
om radio­
mærkning af
lægemidler
Et nyt erhvervspostdoc-projekt skal de
næste to år arbejde med udvikling af
en ny metode til at radiomærke lægemidler. Metoden skal bruges i udviklingen af nye præparater, da radiomærkningen blandt andet kan give svar på,
hvordan et lægemiddel fordeler sig i
kroppen. Projektet er et samarbejde
mellem virksomheden H. Lundbeck
A/S og PET Center Aarhus.
»Metodens anvendelighed vil blive
demonstreret ved at radiomærke en
konkret lægemiddelkandidat, men lykkes projektet, vil både vi og Lundbeck
bagefter stå med et stærkt værktøj til
generel radiomærkning af lægemidler
og sporstoffer. Det vil have stor værdi
for PET Centrets forskning,« fortæller
Mia N. Burhardt, der som erhvervspostdoc står for projektets gennemførelse.
Den nyudviklede metode skal bruges til at fremstille en række modelstoffer, der skal radiomærkes og anvendes i forsøg på gnavere og minigrise for at bevise metodens anvendelighed. Det er projektets mål at udvikle
en ny metode til at indføre radioaktivt
carbon-11 i en type af lægemidler, som
man ikke kan radiomærke i dag.
»Den farmaceutiske industri arbejder i stigende omfang på innovative,
men ikke-validerede targets. Derfor er
adgang til biomarkører en essentiel
del i udvikling af fremtidens lægemidler. Her kan en ny, forbedret radiokemisk metode have et stort potentiale
for anvendelse på både allerede kendte lægemidler og fremtidige lægemiddelkandidater,« siger Morten Jørgensen, Principal Scientist hos H. Lundbeck A/S.
26
pharma februar 2015
Opgaveflytning giver
bedre patientforløb
Fra oktober 2013 til november 2014 har Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling på Hillerød Hospital med succes undersøgt og afprøvet, hvordan sygeplejefaglige opgaver kan løftes af andre faggrupper.
Projektet har vist, at en tværfaglig teamstruktur øger videndelingen mellem
faggrupperne og optimerer arbejdsflowet i afsnittene. Opgaveflytningen i de to
sengeafsnit har ført til en højnelse af patientsikkerheden og kvaliteten i patientforløbene. Samtidig har sygeplejepersonalet fået frigivet mere tid til omsorgs- og
plejeopgaver. Alt i alt opnås en mere optimal opgaveløsning.
Konkret har man i projektet arbejdet på at aflaste sygeplejepersonalet i to endokrinologiske sengeafsnit ved at ansætte en farmaceut og en fysioterapeut i
hvert afsnit for en et-årig periode. Baggrunden for projektet er bl.a. en prognose
om, at der i fremtiden kan blive mangel på arbejdskraft inden for sygeplejen.
Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med Region Hovedstadens Apotek, område Nord samt Neurologisk Afdeling med fysio- og ergoterapi på Nordsjællands Hospital.
I projektperioden er der arbejdet systematisk med forbedringsmodellen
(PDSA-modellen). Således foreligger der nu et omfattende datamateriale fra projektet, som det er muligt at dykke ned i.
Rekordregnskab
for Novo Nordisk
Det går strygende for medicinalkoncernen
Novo Nordisk. Årsregnskabet for 2014 viser en klar fremgang, idet selskabet samlet kommer ud af sidste regnskabsår med
et nettoresultatet på 26,5 milliarder kroner efter skat – en stigning på fem procent
i forhold til året før. Omsætningen landede på 88,8 milliarder kroner.
Adm. direktør Lars Rebien er da også
glad for resultatet.
»Vi er tilfredse med de finansielle resultater, Novo Nordisk har opnået i
2014, som var et år med flere udfordringer end normalt,« siger han.
Her hentyder han bl.a. til, at Novo
Nordisk først sent i 2014 fik godkendt
sit nye lægemiddel til stærkt overvægtige, Saxenda, af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA).
Novo Nordisk forventer også et godt
2015. Koncernen regner med et fortsat
stigende salg og en vækst på 16 procent i resultatet. Her har man særligt
store forventninger til Saxenda.
»2015 bliver et vigtigt år for os med
de første lanceringer af Saxenda og
Xultophy samt væsentlige resultater fra
vores udviklingsportefølje,« siger Lars
Rebien Sørensen.
NNIT og SAS Institute i
strategisk samarbejde
Rekordstort
antal lægemidler
til sjældne
sygdomme
Lægemiddel- og biotekvirksomheder går i stigende grad efter at udvikle medicin til sjældne
sygdomme, de såkaldte orphan drugs. Satsningen synes at give gevinst. I alt fald har European Medicines Agency (EMA) aldrig tidligere anbefalet markedsføringstilladelse til så mange
orphan drugs som i 2014.
Ud af de i alt 82 lægemidler, som EMA sidste år gav en positiv anbefaling, var de 17 til
sjældne sygdomme. I 2013 var det 10 og i 2010
kun 4.
Det forgangne år bød bl.a. på den første anbefaling på verdensplan af en terapi baseret på
stamceller. Det var lægemidlet Holoclar til behandling af den sjældne øjensygdom LSCD.
Fire lægemidler målrettet sjældne kræftformer var også blandt EMA-anbefalingerne.
EU indførte i 1999 lovgivning om at hjælpe
orphan drugs på vej, herunder at de får markedseksklusivitet i 10 år. Kravene til de kliniske
undersøgelser er samtidig heller ikke så omfattende som ved andre lægemidler.
Til sammenligning fik 40 nye lægemidler til
ikke-sjældne lidelser i 2014 en positiv anbefaling fra EMA. Året før var det 46, i 2010 kun 20.
Generelt fortsætter antallet af lægemidler
med nye aktive indholdsstoffer med at stige.
Hver anden lægemiddel – enten orphan drug
eller ikke-orphan – som sidste år fik en anbefaling fra EMA, indeholdt et lægemiddelstof, som
aldrig tidligere er blevet brugt i et lægemiddel.
EMA’s positive anbefalinger omfattede i
2014 også tre biosimilære lægemidler, altså
versioner af biologiske lægemidler som er gået
af patent.
It-serviceleverandøren NNIT og softwarevirksomheden SAS Institute er gået i
et strategisk samarbejde for at kunne tilbyde lægemiddelvirksomheder implementering af ISO Identification of Medicinal Products (ISO IDMP). Baggrunden
er, at alle lægemiddelvirksomheder med markedsføringstilladelse i EU fra den
1. juli 2016 skal overholde de nye ISO-standarder, ISO IDMP, som bliver grundlaget for en unik global identifikation af lægemidler.
»Enhver lægemiddelvirksomhed står over for en stor udfordring med at integrere hele virksomhedens datagrundlag fra regulatory affairs over udvikling
til produktion og distribution. Det kræver, at afdelinger i virksomheden, som
historisk set ikke har udvekslet data, får etableret en fælles terminologi og
sammenhæng, som oftest ikke eksisterer i forvejen. Desuden viser erfaringen,
at informationen findes i op mod 25 systemer, som ikke nødvendigvis behandler data på en ensartet måde. For ikke at nævne al den information, der findes
ustruktureret i form af dokumenter,« siger Rune Bergendorff, Global ISO IDMP
Service Lead i NNIT.
Anders Helmø Larsen, Business Advisor for Life Sciences i SAS Institute,
forklarer videre:
»Lægemiddelvirksomhederne bliver løbende stillet over for flere og flere
myndighedskrav i forhold til produktsikkerhed og udvikling samt selve produktionen af lægemidler. Her er IDMP ingen undtagelse og endnu et krav. Den
særlige IDMP-udfordring for lægemiddelvirksomheder er, at data skal indhentes fra mange forskellige organisatoriske dele af virksomheden og standardiseres til IDMP.«
ISO IDMP er en samling af fem ISO-standarder, som tilsammen danner
grundlag for en unik, verdensomspændende identifikation af lægemidler. Hovedformålet er på en pålidelig måde at kunne identificere lægemidler og materialer, der anvendes i lægemidler. IDMP kommer til at have indflydelse på en lang
række nøgleområder i en lægemiddelvirksomhed lige fra myndighedsregistrering, forskning og udvikling til produktion, distribution og produktsikkerhed.
Pharma­danmark mødes med
sundheds­ordførere
Repræsentanter fra Pharmadanmark har holdt møder med sundhedsordførerne fra Venstre og Dansk Folkeparti, hhv. Sophie Løhde og Liselott
Blixt, for at redegøre for foreningens holdninger til lovforslaget om modernisering af apotekersektoren.
Pharmadanmark fokuserede i møderne specielt på, at apoteksfilialerne bør have farmaceutbemanding for at sikre filialernes faglige niveau og
hermed højere patientsikkerhed for kunderne.
Medicingennemgang og medicinsamtaler var også på dagsordenen i
møderne. Her mener Pharmadanmark, at disse initiativer er nødvendige
for at øge kvaliteten og sikkerheden i borgernes medicinske behandling.
Endelig diskuterede Pharmadanmark specifikt med Sophie Løhde de
foreslåede ændringer i apotekernes vagtordning
pharma februar 2015
27
Løn & Ansættelse
Af Christian K. Thorsted
Lovændring:
”Belønning”
for lang ansættelse
Folketinget vedtog
fornylig en ændring til
funktionærloven, som
betyder, at funktionærer,
der opsiges efter mange
års ansættelse vil have
krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til
henholdsvis en eller tre
måneders løn.
28
pharma februar 2015
1.
februar i år trådte en vigtig ændring til
funktionærlovens paragraf 2a i kraft.
Pharmadanmarks jurister hilser ændringen velkommen, fordi tolkningen af den
hidtidige paragraf har givet anledning til
mange konflikter mellem arbejdstager og arbejdsgiver.
»Med lovgivningen har funktionærer, der
opsiges efter 12 eller 17 års ansættelse, krav
på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til
henholdsvis en eller tre måneders løn. Der
vil ikke gælde nogen undtagelser til denne
hovedregel, hvilket betyder, at det er underordnet, om funktionæren overgår til pension
eller forbliver på arbejdsmarkedet,« forklarer advokat Sidsel Haggren, Pharmadanmark.
Ifølge den hidtidige bestemmelse i funktionærloven havde en medarbejder, der opsiges efter at have været ansat i 12, 15 eller 18
år, ret til en fratrædelsesgodtgørelse på hen-
holdsvis et, to eller tre måneders løn. Men
nok så vigtigt mistede medarbejderen denne
ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis han eller
hun kunne få folkepension eller en arbejdsgiverbetalt alderspension.
Tolkningen af bestemmelsen har resulteret i adskillige retssager, og dommene har for
så vidt givet en god retningslinje for, om lønmodtageren havde ret til fratrædelsesgodtgørelsen.
»Men i praksis har man i hver enkelt sag
skulle tage konkret stilling til, om der skulle
udbetales godtgørelse eller ej. Da denne stillingtagen som regel skulle ske på et tidspunkt, hvor der ikke var klarhed over, om
funktionæren reelt ville forblive på arbejdsmarkedet, har afgørelsen været vanskelig,«
siger Sidsel Haggren.
Hun mener på den baggrund, at der i høj
grad har været behov for den skete justering
af lovgivningen.
Funktionærlovens § 2a,
som den bliver
pr. 1. feb. 15:
Funktionærer, der opsiges efter 12 eller 17 års
ansættelse, vil have krav
på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis en eller tre måneders løn.
Der vil ikke gælde nogen
undtagelser til denne hovedregel, hvilket betyder,
at det er underordnet,
om funktionæren overgår
til pension eller forbliver
på arbejdsmarkedet, da
funktionæren i alle tilfælde vil have krav på fratrædelsesgodtgørelse.
Funktionærlovens § 2a,
som den har
været indtil
nu:
Nyt fokus i loven
Med lovændringen får paragraf 2a et nyt fokus. Tidligere havde godtgørelsen til formål
at mildne overgangen til ny beskæftigelse for
ældre funktionærer, som havde været ansat i
samme virksomhed i mange år. Godtgørelsen
får nu i stedet karakter af en belønning for
langvarigt og trofast arbejde hos den samme
virksomhed.
»I Pharmadanmark mener vi, det er rimeligt, at man nu uomtvisteligt har ret til denne
belønning eller anerkendelse for lang og tro
tjeneste – uanset om man så vælger at forblive på arbejdsmarkedet eller ej,« siger Sidsel
Haggren.
Hun fortæller videre, at Pharmadanmarks
medlemsrådgivning har haft mange sager,
hvor man har forhandlet sig frem til, at ansatte har fået godtgørelse for lang anciennitet –
også til medlemmer, som valgte at gå på pension eller efterløn. I forbindelse med for-
handling af masseafskedigelsespakker har
Pharmadanmarks jurister også sikret sig, at
medlemmer har opnået ret til godtgørelse for
lang anciennitet, uanset om de forblev på arbejdsmarkedet eller ej.
»Men det er da dejligt, at problemet nu er
løst ad lovgivningsvejen, så spørgsmålet ikke
længere kan udløse en potentiel konflikt
med arbejdsgiveren og kræver forhandling,«
slutter hun.
Ændringen forventes at bliver udgiftsneutral for arbejdsgiverne.
Pharmadanmark har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, som finder sted i
øjeblikket, stillet krav om, at overenskomsterne tilpasses den nye lovgivning.
Efter den nuværende bestemmelse i funktionærlovens § 2a har en medarbejder, der opsiges efter at have været ansat i
12, 15 eller 18 år, ret til en
fratrædelsesgodtgørelse
på henholdsvis en, to eller tre måneders løn.
Det følger af funktionærlovens § 2a, stk. 3 og 4,
at denne ret til fratrædelsesgodtgørelse mistes,
såfremt medarbejderen
"vil oppebære" folkepension eller "vil oppebære" ret til pension efter en med arbejdsgiveren aftalt pensionsordning, hvis funktionæren
er indtrådt i den pågældende pensionsordning
før det fyldte 50 år.
pharma februar 2015
29
Uddannelse
Af Christian K. Thorsted
Kvalitetsudvalget vil
reformere videregående
uddannelser
Regeringens Kvalitetsudvalg har offentliggjort sin slutrapport og foreslår her markante ændringer i
uddannelsessystemet – både på det overordnede og det konkrete plan. Pharmadanmark ser rapporten som et godt udgangspunkt for en diskussion om uddannelseskvalitet.
30
pharma februar 2015
S
lutrapporten fra regeringens Kvalitetsudvalg er et godt udgangspunkt for en
meget påkrævet diskussion om kvalitet i universitetsuddannelserne. Det mener
Pharmadanmark, som er enig i mange af
rapportens anbefalinger.
»Danmark investerer massivt i uddannelse, og netop derfor skal vi være sikre på, at
satsningen vitterligt genererer vækst og
værdi til samfundet. Derfor er der brug for
en helt grundlæggende debat om uddannelseskvalitet, men hidtil har meget af debatten blot handlet om, hvordan man får de
studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet. ”Klar, parat, hurtigst” har været det altoverskyggende mantra. Det gør rapporten
fra Kvalitetsudvalget til et velkommet bidrag
til diskussionen om fremtidens universiteter. Den stiller skarpt på en række af udfordringerne,« siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark.
Hovedkonklusionen fra udvalget er, at de
videregående uddannelser bør reformeres
for at undgå risikoen for massiv fejluddannelse. Og at det haster. Det mest markante
problem er ifølge udvalget, at den centrale
Uddannelsesminister:
Store udfordringer
»Vi kan ikke bare fortsætte og lade som ingenting. Vi står over
for at løfte en kæmpe opgave.«
Sådan sagde forsknings- og uddannelsesminister Sofie Carsten
Nielsen (R) i forbindelse med offentliggørelsen af Kvalitetsudvalgets endelige anbefalinger.
Hun ville endnu ikke lægge sig fast på, hvilke af de mange anbefalinger hun vil gå videre med, men sagde, at hun allerede er i
gang med at se på, hvordan de studerende kan sikres mere og
bedre undervisning.
»Undervisningen skal prioriteres højere. Det er kerneydelsen på
alle videregående uddannelser, og her er der ingen tvivl om, at
vi står med en meget stor udfordring.«
styring af uddannelserne er helt på vildspor.
Fra central hold laver man fx detaljerede
regler for omprøver for studerende, der ikke
består en eksamen. Men man undlader stort
set at styre, hvilke uddannelser der tilbydes,
hvor de tilbydes, og hvor mange pladser der
skal være på de forskellige uddannelser.
»Det er utvivlsomt en vanskelig øvelse at
regulere optaget på uddannelserne, så man
både sikrer sig diversitet i udvalget af uddannelser, og at der uddannes flere kandidater til de områder i erhvervslivet, hvor der
er brug for dem, men undgår at uddanne til
arbejdsløshed. Ikke desto mindre er det
denne type regulering, der fra central hold
er brug for – ikke detailstyring,« siger Antje
Marquardsen.
Hun tilføjer, at det også handler om at
undgå, at der skabes uddannelser, hvor den
videnskabelige tyngde er mangelfuld.
For lidt fokus på undervisning
Rapporten peger også på, at meget kan forbedres på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Hovedproblemet er, at man mange steder har alt for lidt fokus på at skabe fremragende uddannelser og undervisning. Fx bliver der lagt forbløffende lidt vægt på evnen
til at undervise, når man ansætter, forfremmer eller på anden måde belønner medarbejdere.
»Derfor giver det bl.a. god mening at ligestille undervisningsopgaverne med forskningsopgaverne for videnskabeligt personale. Kvaliteten af uddannelserne afhænger
bl.a. af den status, som universitetsledelsen
tildeler undervisningen. Hvis det er forskningsmeritterne, der alene er bestemmende
for en fastansættelse på universitetet, så
bliver undervisningen sekundær – og dermed den samlede kvalitet af uddannelsen
dårligere,« mener Pharmadanmarks formand.
Erhvervsrettede bachelorer
Endelig ser rapporten kritisk på det faktum,
at der er kommet hele 50 procent flerestu-
pharma februar 2015
31
Uddannelse
derende siden 2007. Det stiller helt nye krav
til sektoren, fx bør der tages stilling til, om
stort set alle universitetsstuderende skal
kunne læse til kandidat i umiddelbar forlængelse af bachelorstudiet. Her mener udvalget, at retskravet på at læse til kandidat skal
fjernes, så flere skal søge ud på arbejdsmarkedet med en bacheloreksamen. Den pointe
er Pharmadanmark umiddelbart skeptisk
over for.
»Fra aftagerne af arbejdskraft til lægemiddelområdet har vi ikke hørt, at de efterspørger flere bachelorer. Tværtimod stiller
virksomhederne større og større krav til
kandidaternes faglige kompetencer. Set i lyset af konkurrencen fra dygtige internationale kandidater kan man bestemt også frygte, at unge danske unge vil blive tabere i
kampen om de mest attraktive arbejdspladser,« siger Antje Marquardsen.
Hun slutter:
»Hvad enten det handler om bachelorer,
kandidater eller ph.d.er skal de have en profil, der er relevant for de virksomheder, som
skal aftage dem. Fremtidens universitetsuddannede skal være komplette og arbejdsmarkedsparate, kunne stå sig i konkurrencen med udlandets unge og gøre en forskel i
Danmarks innovative industrier. Og så er det
selvfølgelig også altafgørende, at fremtidens universitetsforskning også kan måle
sig med de bedste.«
Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget)
blev nedsat af regeringen i oktober 2013.
Udvalget er kommet med anbefalinger til,
hvordan kvalitet, relevans og sammenhæng
kan styrkes på de videregående uddannelser i to delrapporter i henholdsvis marts og
oktober 2014, samt en samlet afrapportering i januar i år.
32
pharma februar 2015
Anbefalingerne fra udvalget
Anbefalingerne fra Kvalitetsudvalget retter sig både mod overordnede
områder, fx finansiering, og mod konkrete elementer, som optagelsessystemet.
• Der bør skrues ned for detailreguleringen, så institutionerne ikke bruger unødig energi på detaljerede regler. Institutionerne skal have friere
rammer for fx at tilrettelægge undervisning. Der skal mere styring fra
central hold af det samlede videregående uddannelsessystem for at
undgå uhensigtsmæssige konsekvenser for samfundet af uddannelsesinstitutionernes indbyrdes konkurrence, fx et for stort samlet optag
på områder med dårlig beskæftigelse.
• På de enkelte uddannelsesinstitutioner skal det være dem med ansvar
for uddannelse, som råder over ressourcerne – ikke som i dag dem
med ansvar for bl.a. administration og forskning.
• Incitamenterne skal styrkes for at udvikle kvalitet og relevans i de forskellige uddannelser. Det skal ske ved, at underviserne fra alle videregående uddannelser i indbyrdes konkurrence kan søge midler i et råd.
• Flere unge skal søge ud på arbejdsmarkedet med en bacheloreksamen. Ønsker de herefter en kandidatgrad, kan de tage den senere, når
de er kommet gang i erhvervskarrieren.
• God undervisning skal prioriteres. Samfundet skal derfor kræve en
langt mere systematisk og professionel ledelsesindsats fra bestyrelser, rektorater, dekaner og studieledere.
• Samfundet bør kræve en langt mere systematisk og professionel ledelsesindsats.
• Det skal gøres lettere for unge at sammenligne uddannelser mht. indhold, undervisningskvalitet, studiemiljø og beskæftigelsesmuligheder.
Der skal en hjemmeside eller app råde bod på.
pharma februar 2015
33
Kort
om
Minister:
Farmaceutudlevering af
lægemidler skal undersøges
Sundhedsminister Nick Hækkerup er ikke
afvisende over for at lade farmaceuter og
farmakonomer udlevere lægemidler uden
recept fra lægen. Det fremgår af et nyt
svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.
»Jeg finder det vigtigt at skabe rationelle processer i sundhedsvæsenet til
gavn for borgerne, og derfor vil jeg anmode Sundhedsstyrelsen (SST) om at se
nærmere på, om der kan opstilles en ramme for farmaceuters og farmakonomers
udlevering af lægemidler uden en gyldig
recept, fx i forhold til visse grupper af receptpligtige lægemidler, hvor det kan ske
uden at give køb på patientsikkerheden.
Herforuden vil styrelsen også blive anmodet om at se nærmere på de aspekter,
som farmaceuters og farmakonomers udlevering af lægemidler medfører, fx i for-
hold til ansvar, patientklager og –erstatninger,« skriver ministeren i sit svar.
Baggrunden for hans svar er, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i sidste
måned bad sundhedsministeren svare
på, om han som led i moderniseringen af
apotekersektoren ville overveje, om farmaceuter og farmakonomer på apoteker
skal kunne udlevere lægemidler, uden at
der foreligger en recept fra en læge – hvis
borgeren tidligere har været i behandling
med lægemidlet.
Ministeren bemærker i sit svar, at apotekernes mulighed for at udlevere lægemidler uden en gyldig recept tidligere har
været rejst af Danmarks Apotekerforening, og at SST i den forbindelse blev
spurgt til råds. Svaret fra SST lød dengang, at ordinationsretten er knyttet til
viden om at stille diagnoser og differen-
tialdiagnoser patientsikkerhedsmæssigt
forsvarligt. SST fastslog, at det er en viden, som læger gennem deres uddannelse tilegner sig, og som er mere og andet
end kendskab til medicinens effekt og interaktioner.
Den vurdering står SST fortsat inde for,
men har også leveret nogle foreløbige
overvejelser om farmaceuters udlevering
af lægemidler uden en recept fra en læge.
Som led i SSTs videre behandling af
sagen vil styrelsen bl.a. indhente erfaringer fra England, hvor personale på apoteker gerne må udlevere receptpligtige lægemidler uden ordination fra en læge.
SST skal også tage stilling til apotekernes uvildighed i deres udlevering og rådgivning, hvis apotekspersonalet skal
kunne udlevere lægemidler uden en recept fra en læge eller tandlæge.
Ny direktør i Sundhedsstyrelsen
Konstitueret enhedschef Anne-Marie
Vangsted er tiltrådt som ny direktør i
Sundhedsstyrelsen (SST) med særligt ansvar for tilsyn. Den nye direktørstilling er
oprettet som led i Sundhedsstyrelsens
handlingsplan for en modernisering af tilsynsområdet, som Anne-Marie Vangsted
har været en central del af, siden tilsynsplanen blev præsenteret 15. september
2014.
Adm. direktør Else Smith siger:
»Sundhedsstyrelsen har med Anne-Marie Vangsted fået en direktør med
stærke kompetencer inden for ledelse og
arbejde med myndighedstilsyn. Hun har
haft stor betydning for realiseringen af
tilsynsplanen og vil komme til at spille en
nøglerolle i det kommende arbejde med
34
pharma februar 2015
at løfte SST tilsyn til internationalt niveau.«
Som direktør skal Anne-Marie Vangsted stå i spidsen for at gennemføre en
ny strategi, hvor det nuværende tilsyn
bliver omlagt til et risikobaseret, proaktivt tilsyn. Fremover er målet, at det årligt
vurderes, hvor der er størst risiko for patientsikkerheden, på baggrund af tilgængelige relevante data og indberetninger.
Herudfra vil SST fastlægge temaer for det
kommende års tilsyn. Målet er som altid
at sikre en høj patientsikkerhed.
Tilsynsplanen består af 25 indsatsområder og skal gennemføres i 2015. Den
har fokus på at sikre øget kvalitet, effektivitet og klar kommunikation på området.
Anne-Marie Vangsted er uddannet
cand.pharm. og har gennem sin karriere
arbejdet som forsker, videnskabelig medarbejder og embedsmand, blandt andet
som enhedschef siden 1998.
Farmaceutens og apotekets rolle
diskuteret på kongres
Apoteksfarmaceutens rolle er under forandring, fordi det bliver mere og mere almindeligt, at apoteket lokalt påtager sig
at løse sundhedsfremmende opgaver, fx
medicingennemgang. Denne positive udvikling var omdrejningspunktet for Den
Apoteksfarmaceutiske Kongres, som i
sidste måned blev afholdt i Kolding under titlen ”Farmaceuten i samfundet”.
Men kongressen kredsede naturligvis
også om den aktuelle politiske situation,
hvor en modernisering af sektoren efter
års uvished nærmer sig.
»I bestyrelsen har vi en klar fornemmelse af, at alle deltagere gik gladere
hjem, end da de kom – og med en masse
energi, motivation og inspiration. Vi er
meget glade for opbakningen til kongressen og for de positive tilsagn og bemærkninger om kongressen – enten til os personligt eller via Facebook,« siger Anders
Helbo, formand for Sektion for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske
Selskab, som arrangerede kongressen.
Han fortæller, at bestyrelsen nu vil arbejde på, at analysere og drøfte kongresdeltagernes tilbagemeldinger med henblik på, at gøre kongressen endnu bedre
næste gang.
»Weekenden den d. 21. til 22. jan.
2017 er allerede booket, så man kan allerede nu sætte kryds i kalenderen. Og så
må man gerne tage en anden farmaceut
med om to år, hvor vi faktisk har et lille
jubilæum – nemlig femte gang, at kongressen afvikles. Så måske kan vi slå en
deltagerrekord,« siger Anders Helbo. 165
farmaceuter deltog i årets kongres.
Apotekets fremtid
Blandt oplægsholderne på kongressen
var John Chave, generalsekretær for The
Pharmaceutical Group of the European
Union (PGEU). Han vurderede i sit oplæg, at fagligheden på de europæiske
apoteker er under pres, og at deregulering af lovgivningen generelt tvinger
apotekerne i en mere kommerciel retning. Han beklagede, at der politisk ikke
i højere grad er fokus på at gøre brug af
apotekets kompetencer – til gavn for
både borgere og sundhedsvæsen. Apoteket bør stå centralt i løsningen af de
udfordringer, som alle europæiske lande
står over for, bl.a. flere ældre og kronisk
syge, understregede han. Men ét var
ifølge John Chave sikkert. Og det er, at
apotekerne – liberalisering eller ej – bør
tænke i forretningsudvikling både i form
af værdiforædling af kerneydelsen, men
også i nye sundhedsydelser. Det forventer forbrugerne, og det forventer politikerne.
Apotekerforeningens formand Anne
Kahns lagde i sit oplæg vægt på, at fremtiden for apotekerne ligger i andet og
mere end den daglige medicinhåndtering. Sektoren skal vise, at den har meget
mere at byde på, og hun pegede bl.a. på
områder som medicinsamtaler og genudlevering af visse lægemidler. Og så betonede hun, at sektoren skal holde fast i og
demonstrere en stærk fælles identitet.
Endelig udtrykte Anne Kahns håb om at
kunne tiltrække farmaceuter fra andre
sektorer til apoteket.
Innovation nødvendig
Apoteker Susanne Bendixen, Sønderbro
Apotek i København, sagde i sit indlæg,
at innovation i apotekssektoren er helt
nødvendig. Farmaceuter er en forudsætning for at drive denne innovation, men
de skal blive bedre til at sælge innovationen, fx over for potentielle aftagere i
kommunerne. Kan innovation i form af fx
sundhedsydelser ikke sælges, skaber
den ikke værdi for nogen, fastslog hun.
Susanne Bendixen understregede, at
udviklings- og innovationsprojekter ikke
kun er noget som store apoteker med
fordel kan gennemføre. Projekterne kan
også gennemføres i netværk af flere apoteker. Derfor kan innovationsprojekter
gennemføres overalt i landet. Ud over
nye ydelser og samarbejder er fordelene
ved innovationsprojekter også, at de udvikler, tiltrækker og fastholder farmaceuterne.
Kongressen bød bl.a. også på indlæg
om ledelse på apotek, om undervisning
af plejepersonale på bosteder, gode råd
til hvordan man kommer igennem med
sit budskab fx til politikere og et indlæg
om medicingennemgangsprojektet i Københavns Kommune. I sidstnævnte gennemførte farmaceuter i alt 1.817 medicingennemgange hos beboere på 43 plejecentre i København. De gjorde i snit mere
end fire fund pr. borger og leverede hermed effektiv dokumentation for kongressens præmis: At apoteksfarmaceuten i
stigende omfang kommer ud i samfundet
og helt ud til borgene og gør en forskel.
pharma februar 2015
35
pharma
in english
In the February edition of
Pharma, we continue our
From Patent to Patient
series which now discusses
clinical trials. This edition
also contains an article
about a small Danish
biotech company which has
made a succesful exit.
A s a regular
azine,
part of the mag
cludes pages
Pharma now in
h
re readers wit
in English whe
ay
m
nd
ou
l backgr
an internationa
t
os
m
s
it
mar y of
get a brief sum
s
w
ne
t – both
relevant conten
anmark and
d
a­
m
from Phar
ma­ceutical
from the phar
l.
field in genera
36
pharma februar 2015
From Patient to Patient:
Clinical trials
Before a pharmaceutical drug is allowed on the market, clinical trials are all-important. A product needs to undergo clinical trials in both healthy and sick people and
prove to be safe – without non-acceptable side-effects – and be effective against the
disease it is intended to treat.
Clinical trials are the most expensive part of the entire drugs development process. In total, phases 1 to 3 account for half the total cost of about USD 1 billion for a
drug from idea to finished product. Just over half the costs are swallowed by clinical
trials.
“First the pharmaceutical companies carry out a lot of laboratory trials and testing
on animals. If they believe that the side-effects are acceptable compared to the effect,
they can apply to the authorities to progress to clinical trials. But these companies
must be sure about what they are doing as progressing to the clinical phase involves
huge cost,” explains Jakob Bjerg Larsen, expert in clinical development at the Danish
Association of the Pharmaceutical Industry (Lif ).
The number of clinical trials in Denmark has fallen drastically in recent years. From
2007 to 2010, the number of clinical trials in the pharmaceutical industry in Denmark
fell by 30% from 207 to 142. But this development seems to have stopped.
“On top of such a large fall, it is very significant that it has now stopped. We have
even seen a slight increase. It was a very large reduction so it is too early to say that
we are up again. But we are happy that the trend had been bucked,” says Jakob Bjerg
Larsen.
The most recent figures published by the Danish Health and Medicines Authority
date back to 2013 when 165 company-initiated trials were carried out.
Pharmadanmark’
Salary Statisticss
is now available
in English.
You can find it o
Pharmadanmark n
.dk
Contera Pharma:
A shortcut to new
pharmaceutical
drugs
In November, the small Danish entrepreneurial
company Contera Pharma was sold to South
Korean Bukwang Pharmaceuticals. The two
entrepreneurs behind the company believe
that, with this sale, their drug candidate JM010 had come an important step closer to realisation. They see the sale as confirmation that
their new way of thinking about drugs development is the right one.
“With Contera Pharma, we wanted to do
drugs development in a different way. We
wanted to reach the stage of clinical trials
more quickly, more cheaply and with a lower
risk factor. We also said before we started that
we wanted to work with on diseases where
there is a big need among patients, but where
the large corporations do not believe they will
be able to cover their development costs. And
we have actually succeeded,” explains CEO
John Bondo Hansen.
In partnership with pharmacist and human
biologist Mikael Thomsen, he set up Contera
Pharma, which at the start had a very modest
set-up in a kitchen, but which now has premises in the biotech incubator Cobis in Copenhagen. Most of the time, the company has only
employed the entrepreneurs and that is still
the case. Contera Pharma operates with a virtual business model in which costs are kept
down by outsourcing all services – instead of
having facilities and skills in-house.
“We have been working on developing Contera Pharma since 2010 – so it is, of course,
immensely personally satisfying that a large
company has acquired us and shown that they
can see our potential,” says Mikael Thomsen.
Editorial:
Investment in biotech is better
than rumoured
In her editorial, Pharmadanmark Chairman Antje Marquardsen talks about
the current situation for Danish biotech companies. Especially the smaller
companies have not had an easy ride since the biotech bubble burst in
2008. Investors have tended to give biotech a wide berth.
“But maybe the time has come to revise the negative image of biotech
as an industry where you only lose the money you invest. Maybe investors
need to open their eyes again to the potential in Danish biotech investments,” she writes.
In recent years, Danish biotech has notched up several successes, not
least when Swiss Roche acquired Santaris in 2014 for USD 250 million and
Abbott paid USD 110 million for Action Pharma’s drug candidate from Aarhus in 2012.
A new report published by the Danish Growth Fund also shows that biotech investments are better than they are generally thought to be. In the
period 1998-2013, the Fund got double its investment back on direct and
indirect investments in biotech companies focusing on drugs development.
The Expert Committee on
Quality in Higher Education
in Denmark wants to
reform higher education
The Danish government’s Expert Committee on Quality has published its final report in which it proposes significant changes to the education system
– both at a general and a more specific level. Pharmadanmark views the report as a good starting point for a discussion about educational standards.
“Denmark invests heavily in education and that is precisely why we
need to be sure that the money really is generating growth and value for
society. That is why we need a very fundamental debate on quality in education, but so far much of the debate has just been about how to get graduates out into the workplace quicker. ‘Ready, steady, work’ has been the
overarching mantra. That makes the report from the Expert Committee on
Quality a welcome contribution to the discussion about the universities of
the future. It focuses sharply on a number of the challenges we face,” says
Antje Marquardsen, chairman of Pharmadanmark.
The Committee’s main conclusion is that higher education needs reform
to avoid the risk of producing graduates in the wrong subjects, something
it sees as very urgent. According to the Committee, the main problem is
that the centralised way of running the education system is on completely
the wrong track. Detailed rules are set out for the re-examination of students who fail to pass exams. But a more general strategy and planning of
the courses that should be on offer and how many places each course
should have is not something that is addressed.
pharma februar 2015
37
Flere og flere medlemmer får
allerede mere ud af deres penge
Hvad med dig? Som medlem af Pharmadanmark kan du få
LSBprivat®Løn som giver dig hele 5% i rente på de første
50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Det betyder, at du
får mere ud af din månedsløn – hver eneste dag.
Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30
Sådan får du 5% på din lønkonto
– Danmarks højeste rente
Du skal være medlem af Pharmadanmark — og have afsluttet
din uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af
produkter og services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles
hos os, så vi kan kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.
Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men
nye lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar
og Totalkredit. Rentesatserne er variable og gældende pr.
1. august 2014.
38
pharma februar 2015
Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver,
som investerer tid til at høre dine behov og
ønsker og du får klar besked.
Hvis det er det du kigger efter, så ring til os
direkte på 3378 1956 – eller gå på lsb.dk/pharma
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig.
Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har
altid sørget for, at helt almindelige mennesker
kan gøre bankforretninger på ordentlige
betingelser.
Ring til Lån & Spar: 3378 1956
eller book møde på: lsb.dk/pharma
INFO
Kommende netværksmøder
Økonomisk støtte
Innovation – thinking out of the box
Tuesday the 24th February 2015 from 17.00-20.00, Novo Nordisk,
Bagsværd
The Pharmaceutical Product Design (PPD) network at Pharma­
danmark aspires to become a neutral arena to share ideas and to
identify new directions for innovative research. PPD network plans to
arrange network events highlighting the latest developments within
pharmaceutical product and device design. Our next networking
event will be a combination of short introductory lectures (15 min)
and discussions (5 min) covering different aspects of innovation and
will also give you an opportunity to network with your fellows.
Organized by: Pharmaceutical Product Design network
Uddannelsesfonden for Pharmadanmark – Hospital
Næste frist for ansøgninger til Uddannelsesfonden for
Pharmadanmark – Hospital er den 1. marts 2015.
Medlemmer af Pharmadanmark – Hospital med kandidateksamen
kan søge om støtte fra fonden.
Læs mere på www.pharmadanmark.dk under fonde og legater.
Transparency and Clinical Trial Disclosure
Wednesday the 25th February 2015 from 13.00-17.00, LEO Pharma,
Ballerup
Don't miss this chance to learn more about the EU Clinical Trial
Regulation, the new additional requirements at clinicaltrials.gov., and
how the different pharma companies handle these requirements.
Arrangør: Medical Writer Network
Help Solve a Medical Problem
Thursday the 26th February 2015 from 16.30-19.30, Pharmadanmark,
Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup
Pharmadanmark's Network of Young Researchers and Innovation
Forum CPH want to connect innovative minds across disciplines to
create a catalyst for problem-solving minds. As a young life scientist
you are trained to identify and investigate problems and expertly find
the answers through hard work and innovative thinking.
Organized by: Network of Young Researchers and Innovation Forum CPH
Historien om Pharmadanmark
Onsdag den 11. marts kl. 11.00, Pharmadanmark, Rygårds Alle 1,
2900 Hellerup.
Her fortæller Steffen Bager den fascinerende historie om ”Pharma­
danmark – fra Medhjælperforening til moderne interesseorganisation”, der nu samler alle akademikere inden for lægemiddelområdet.
Tilmelding med navn og tlf. nr. til 4585 0734 eller 2683 1923.
Arrangør: Seniornetværket, Sjælland
Risk assessment – from a practical perspective
Thursday the 26th March 2015 from 17.00–19.00, Pharmadanmark,
Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup
Do you need inspiration and a good professional discussion on how
to handle risk assessments in projects, production and QA, then participate at this event.
Organized by: Network for Qualified Persons
MEDDELSER
Klavs Steen Andersens Fond
Næste frist for ansøgninger til Klavs Steen Andersens Fond er den
15. marts 2015.
Klavs Steen Andersens Fond er en fond i tilknytning til
Pharmadanmark, men også farmakonomstuderende og farmakonomer kan søge fonden.
Læs mere på www.pharmadanmark.dk under fonde og legater.
Arrangementer for studerende
Karriereveje inden for Regulatory Affairs
Torsdag den 5. marts 2015 kl. 16.30-19.00, Pharmaschool,
København
Kom og bliv klogere på dine jobmuligheder inden for Regulatory
Affairs.
Arrangør: Pharma Student
Virksomhedsbesøg Statens Serum Institut
Tirsdag den 10. marts 2015, SST, Artillerivej 5, København S
Pharma Student inviterer til besøg hos Statens Serum Institut.
Arrangør: Pharma Student
Virksomhedsbesøg Alk-Abelló Nordic A/S
Tirsdag den 5. maj 2015, Sauntesvej 13, 2820 Gentofte
Pharma Student inviterer til virksomhedsbesøg hos Alk-Abelló
Nordic A/S.
Arrangør: Pharma Student
Karriereaften på AAU
Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 16.00-19.00, Aalborg Universitet
Hvor går man hen med en MedIS-uddannelse? Kom og bliv klogere
på dine muligheder på lægemiddelområdet med Pharmadanmark.
Arrangør: Pharma Student
Virksomhedsbesøg hos Genau & More
Tirsdag den 6. oktober kl. 16.00-17.30, Genau & More, Incuba
Science Park, Katrinebjerg, Aabogade 15, 8200 Aarhus N
Genau & Mores inviterer studentermedlemmer på besøg til en snak
om Life Science branchen samt Genau & Mores rolle i samarbejdet
på tværs af branchen og karrieremuligheder i virksomheden.
Arrangør: Pharma Student
Uddannelses- og udviklingsfonden U2F
Næste frist for ansøgninger til Uddannelses- og udviklingsfonden
U2F er den 1. april 2015.
Læs mere på www.pharmadanmark.dk under fonde og legater
pharma februar 2015
39
Boksord
INFO
Se mere
p
pharma
danmark
å
.dk
Arrangementer
Farmakoterapi gynækologi
Torsdag den 19. februar 2015 kl. 18.00-21.00, Symbion, Fruebjergvej 3,
2100 København Ø
Kom og hør overlæge Torben Munk fortælle om gynækologiske lidelser
og hormonbehandlinger.
Arrangør: Pharmadanmark - Apotek - København
De 5 valg til Ekstraordinær Produktivitet
Tirsdag 17. marts 2015 kl. 17.00-19.00, Pharmadanmark, Rygårds Alle
1, 2900 Hellerup
Vil du udleve dit potentiale for ekstraordinær produktivitet? Så deltag i
dette to timers arrangement.
Arrangør: Pharmadanmark - Privat
Børneseminar - børn og sygdom generelt
Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00-22.00, First Grand Hotel,
Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Apotek - Fyn inviterer til børneseminar. Første arrangement sætter
fokus på børn og sygdom generelt.
Arrangør: Apotek - Fyn og AstraZeneca
Børneseminar - ørebørn, smerter og ADHD
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00-22.00, First Grand Hotel,
Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Apotek - Fyn inviterer til børneseminar. Andet arrangement sætter
fokus på ørebørn, smerter og ADHD.
Arrangør: Apotek - Fyn og AstraZeneca
KOL-behandling
Onsdag den 25. februar 2015 kl. 18.30-21.00, Hotel Årslev Kro
Få den seneste viden om den danske KOL guideline og de nye inhalationspræparater til behandling af KOL.
Arrangør: Pharmadanmark Apotek Midt- Østjylland
Hovedmøde i Pharmadanmark – Apotek – København og
Sjælland
Lørdag den 21. marts 2015 kl. 15.00, Scandic Copenhagen, Vester
Søgade 6, 1601 København
Fælles hovedmøde for København og Sjælland sætter fokus på aktuelle
emner og oplæg ved Farmaceuter uden Grænser.
Arrangør: Pharmadanmark – Apotek – København og Sjælland
Er du låst fast? Så kom til gå-hjem-møde
Tirsdag den 3. marts kl. 17:00-19:30, Pharmadanmark, Rygårds Alle 1,
2900 Hellerup
Det er effektivt at få luget ud i gamle vaner. Få en masse inspiration til,
hvordan det gøres mest optimalt
Arrangør: Pharmadanmark - Privat
Hovedmøde i Pharmadanmark, Apotek-Fyn
Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19-22, Sortebro Kro, Sejerskovvej 20,
5260 Odense S
Pharmadanmark Apotek-Fyn indkalder til hovedmøde. Hør hvad der
sker i kredsen og mød dine kollegaer
Arrangør: Pharmadanmark Apotek-Fyn
Medicingennemgang i Sønderborg Kommune
Onsdag den 11. marts 2015 kl. 18.30, Aabenraa Folkehjem
Sønderborg kommune har sat gang i et nyt medicingennemgangsprojekt. Hør nærmere om samarbejdet og erfaringerne
Arrangør: Pharmadanmark – Apotek – Sønderjylland
Iværksætteri - Starterdrømme og brydefrygt
Torsdag den 12. marts kl. 17.00-19.00, Pharmadanmark, Rygårds Alle
1, 2900 Hellerup
Går du med en lille iværksætter i maven, eller vil du bare gerne have
stillet din nysgerrighed omkring livet som iværksætter, så er første
skridt dette møde.
Arrangør: Pharmadanmark - Privat
Fælles netværksdag
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 9.00-16.15, Aalborg
Pharmadanmark - Apotek - Nordjylland inviterer farmaceuter til en
inspirerende og faglig netværksdag.
Arrangør: Pharmadanmark - Apotek – Nordjylland
40
pharma februar 2015
Lønforhandling kan læres
Tirsdag den 24. marts kl. 17.00-20,00, Dansk Psykolog Forenings
lokaler, Fiskergade 41, 4. sal, 8000 Aarhus
Få gode fif og bliv klædt på til næste lønforhandling. Du bliver både en
stærkere medarbejder og får højere løn.
Arrangør: Pharmadanmark
Opnå balance mellem din karriere og dit privatliv
Torsdag den 9. april kl. 17.00-19.00, Pharmadanmark, Rygårds Alle
1, 2900 Hellerup
Lær at takle stress med simple teknikker. Du får her metoder til at
holde din hjerne ´fit for fight´.
Arrangør: Pharmadanmark Privat
Hovedmøde Pharmadanmark Apotek Sønderjylland
Tirsdag den 14. april kl. 18.30, Restaurant Knapp på Løjt Land
Pharmadanmark Apotek i Sønderjylland holder hovedmøde. Mød dine
kollegaer og hør, hvad der sker i kredsen
Arrangør: Kredsgruppen
Børneseminar - astma, allergi og eksem
Onsdag den 23. april 2015 kl. 19.00-22.00, First Grand Hotel,
Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Apotek - Fyn inviterer til børneseminar. Tredje arrangement sætter
fokus på astma, allergi og eksem.
Arrangør: Apotek - Fyn og AstraZeneca
Kontrakter til klinisk udvikling – hvad er op og ned?
Onsdag den 29. april kl.17.00-19.00, Biblioteket, Pharmadanmark,
Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup
Få indsigt i, hvordan man udarbejder kontrakter til brug i klinisk udvikling.
Arrangør: Netværket for klinisk udvikling
Facilitering og mødeledelse
Torsdag den 7. maj 2015 kl. 17.00-19.45, Pharmadanmark, Rygårds
Alle 1, 2900 Hellerup
Vil du undgå at spilde tid og energi på ineffektive møder? Så deltag i
dette minikursus i værdiskabende mødeledelse.
Arrangør: Pharmadanmark – Privat
Serialisering – hvordan griber man det an?
Torsdag den 21. maj kl. 17.00-19.00, Pharmadanmark, Rygaards Alle
1, Hellerup
Flere lande har indført serialisering i kampen mod de forfalskede lægemidler. Hør om erfaringer hos Lundbeck
Arrangør: Netværket for Qualified Persons
Kurser i ledelse
Pharmadanmark udbyder i samarbejde med IDA Lederforum
igen en række kurser i ledelse med medlemsrabat.
Professionel Projektledelse 2
02.-04. marts 2015 kl. 9.00-17.00, Hotel Scandic, Aarhus.
Befordringssatser
2015
Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og
skattefri befordringsgodtgørelse for 2015.
Satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse falder i 2015 på grund af faldende udgifter til at
holde bil eller motorcykel.
Befordring mellem hjem og arbejdsplads
Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og
arbejdsplads i indkomståret 2015 er fastsat således:
0-24 km inkl.:
intet fradrag
25-100 km inkl.:
2,05 kr. pr. km
Over 100 km:
1,03 kr. pr. km
Erhvervsmæssig kørsel
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning
af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2015 fastsat således:
Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,70 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt: 2,05 kr. pr. km
Ved brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel kan udbetales en skattefri godtgørelse på
0,52 kr. pr. km.
Farmaceutisk
efteruddannelse
Februar 2015
25.
GMP for indkøbere
Marts 2015
02.
Pharmacovigilance – en introduktion
02.-03.Procesvalidering
04.-06. Kvalificering af produktionsudstyr
09.-12. EU-GMP regler – krav og fortolkninger.
Afsluttende eksamen
12.-13. Statistisk stikprøvekontrol
26.-27. QP’er – Qualified Person – GMP-opdatering,
udfordringer og dilemmaer
April 2015
20.
Kontrol af råvarer
21.-22. GDP-regler – krav og fortolkninger.
Afsluttende eksamen
Maj 2015
05.-06. Lægemiddelformulering – en introduktion
07.-08. Validering af analysemetoder
18.-19. Statistisk kvalitetskontrol
20.
GMP for ledere
21.
Kosttilskud, Naturlægemidler, Kosmetik og
Medicinsk udstyr
28.
Urenheder og nedbrydningsprodukter i
råvarer og lægemidler
Læs mere om de enkelte kurser på vores
kursusdatabase på www.pharmakon-industri.dk
Tilmelding på www.pharmakon-industri.dk,
til Inge Fabech, [email protected], 4820 6120
Er du interesseret i yderligere oplysninger, kan
du kontakte uddannelseschef, cand. pharm.
Ulla Kvottrup, [email protected], 4820 6260.
Kurserne afholdes på
Pharmakon
Milnersvej 42
3400 Hillerød
pharma februar 2015
41
Så er det atter tid
for Dansk Sygehus­
farmaci og Hoved­
møde i Pharma­
danmark – Hospital.
Dansk Sygehusfarmaci og
Hovedmøde i Pharmadanmark – Hospital
Dansk Sygehusfarmaci
lørdag 11. april 2015
Hovedmøde søndag den
12. april 2015 kl. 9.30-13
Kom og mød dine
kolleger fra andre
hospitaler i et fagligt
spændende og socialt
netværk.
Faglig formiddag kl. 10-12
Ved årets faglige formiddag vil der blive sat fokus på, hvordan man laver et
godt abstract. Det vil foregå som en
workshop, hvor alle kan være med. Så
kom og lær, hvis du skal i gang med at
lave et abstract, har lavet et abstract,
som ikke var godt nok, eller hvis du
bare har lyst til at lære noget nyt.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag,
der ønskes behandlet på mødet, skal udformes skriftligt og være formanden i
hænde senest 14 dage før hovedmødet.
Der er valg til kredsbestyrelsen (3 pladser
+ 1 suppleant), udvalgsposter (SHAU (2
pladser); Uddannelsesfonden (1 plads + 1
suppleant) og Repræsentantskabet (7
pladser). For nærmere information kontakt
formanden.
Efter formalia åbner vi op for en debat
med emnet ”Led, Ledere, Ledest - Hvorfor
blive leder?” Kom og deltag i erfaringsudveksling og debat om punkter som: Hvilke
krav og forventninger har ledelsen og
medarbejderne til en leder? Hvordan rekrutteres en leder - eksternt eller internt?
Farmaceut eller anden faglig profil?
Arrangementet
foregår på
Comwell, Aarhus
- Værkmestergade 2,
8000 Aarhus C
Postersession kl. 12-13
Har du en poster, der ikke har fået den
opmærksomhed, den fortjener. Så tag
den med til Pharmadanmark Hospitals
Hovedmøde, og spred den gode historie. Det kan f.eks. være en poster, der
hang i et hjørne ved efterårets
ESCP-kongress eller din nyligt opstillede poster fra EAHP, som også bør vises
frem i Danmark. Både nye og gamle
postere ses gerne.
SHAUs eftermiddagsprogram
kl. 13-17.30
SHAU har traditionen tro sammensat
det faglige program om lørdagen. Programmet vil i år vil have fokus på behandling af børn. Programmet vil byde
på alt fra klinisk farmakologi, udfordringerne ved biokemiske analyser
samt produktion af lægemidler til
børn. Desuden vil der være en præsentation af SPPG (Scandinvian Pediatric
Pharmacist Group).
Festmiddag kl. 18.30-???
Traditionen tro er der festmiddag med
efterfølgende dans lørdag aften.
42
pharma februar 2015
Tilmelding og pris
Tilmelding til Hovedmødet 2015 skal ske
senest d. 11. marts 2015 på www.pharmadanmark.dk under Arrangementer.
Deltagelse i fagligt program lørdag og
søndag: Gratis.
Deltagelse i festmiddag: 300 kr.
Overnatning lørdag-søndag: Enkeltværelse 600 kr. eller dobbeltværelse 400 kr. pr.
person.
Der kan søges kørselsrefusion for arrangementet efterfølgende via Pharmaforum.
Vi ser meget frem til endnu et godt og fagligt hovedmøde.
Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen,
Pharmadanmark – Hospital
Målret din karriere som
apoteksfarmaceut
- et udviklingsforløb til apoteksansatte farmaceuter, der
ønsker et fokuseret karriereudviklingsforløb på apotek.
Forløbet
Forløbet består af 3 moduler og
gennemføres for en gruppe på 30
apoteksfarmaceuter.
Du vil få tilknyttet en mentor i forløbet,
som du vil mødes med og diskutere din
karriereplan.
Om dig
Karriereudvikling er noget for dig, hvis:
•
Du ønsker at målrette din
karriereudvikling på apoteket.
•
Du er motiveret for at fastholde og
udvikle egen ledelsesmæssige og/
eller faglige kompetence.
•
Du varetager måske allerede faglig
eller driftsmæssig ledelse på
apoteket.
Dine forudsætninger
•
•
•
Apoteksfarmaceut
Motiveret for at arbejde med
karriereudvikling på apoteket
Anvendelse af værktøjer, der
introduceres i forløbet
Modulerne
1. modul 9. - 10. maj 2015
•
Hvad er karriereplanlægning
•
Mød din mentor
•
Hvilke karrieremuligheder er der?
•
Netværk og netværksdannelse
•
Indgående sektorforståelse.
2. modul 24. oktober 2015
•
Erfaringsudveksling
•
Mentor og mentee samarbejdet
•
Ledelse og forandring
•
Mindfulness og stress
3. modul 5. marts 2016
•
Erfaringsudveksling
•
Faglige oplæg efter deltagernes
ønsker.
•
Apoteksfarmaceut i fremtiden
Det beskrevne program skal betragtes
som foreløbigt.
Praktisk
Der er afsat overenskomstmidler af Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark
til apoteksfarmaceuters karriereudvikling. Samtidig vil der være et deltagergebyr, der
p.t. ikke er fastlagt.
Alle moduler afholdes på Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500
Middelfart. www.comwellkongebrogaarden.dk
Kontakt kursussekretær Charlotte Vissing for yderligere information mail: [email protected] / tel: 4820 6160.
Danmarks Apotekerforening
pharma februar 2015
43
Farmasøyt?
VELKOMMEN TIL NORGE!
For mer informasjon:
www.vitusapotek.no
[email protected]
Tlf: (+47) 93 45 13 19
44
pharma februar 2015
Viborg Løve Apotek
søger farmaceut
Da en af vores farmaceuter går på pension, har vi brug
for en ny engageret farmaceut.
Vi kan tilbyde dig et spændende apoteksjob med ansvar og udfordrende opgaver.
Jobbet kan vi målrette til både en nyuddannet og erfaren farmaceut.
Arbejdsopgaver og ansvarsområder tilpasser vi efter
dine interesser og karrieremæssige ønsker.
Vi kan tilbyde dig følgende:
• Skrankeekspedition
• Faglig udvikling i skranke - både lægemidler og frihandelsvarer
• Planlægning og gennemførelse af intern information
• Udadvendte aktiviteter f.eks. undervisning og medicingennemgang
• Kvalitetsstyring
• Skemalagt tid til faglig opdatering
• Mulighed for deltagelse i apotekets vagter
Barselsvikar søges!
Nykøbing Apotek søger en barselsvikar i perioden 1.
april – 1. oktober 2015.
Arbejdsopgaver vil – ud over en travl hverdag i skranken – være ansvaret for faglig rådgivning og informa­
tion.
Har du andre interesseområder, er vi åbne for idéer.
Apoteket ligger i nye lokaler på gågaden i Nykøbing,
hvor vi i ferier har besøg af mange sommerhusgæster.
Vi tilbyder fuld tid eller efter aftale.
Kontakt os gerne for flere oplysninger.
Ansøgningsfrist 10. marts 2015
Arbejdstiden vil være 130-160 timer med tiltrædelse 1.
maj 2015 eller snarest derefter.
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til
at kontakte:
apoteker Grethe Arvesen eller farmaceut Karen Børsting på telefon 86 62 06 33 eller mail [email protected]
apoteket.dk
Ansøgningen sendes snarest muligt til:
Apoteker Grethe Arvesen
Hjultorvet 2, 8800 Viborg
Viborg Løve Apotek er et byapotek beliggende i Viborgs gågade.
Apoteket har en lille filial i Hammershøj og et apoteksudsalg i Viborg
vestby. Vi er i alt 30 medarbejdere og har elever. Vi er DDKM akkrediteret, bruger Pharmanet og er medlem af kæden Apotekeren.
Apoteker Trine Frost eller souschef Anne Lund
Nykøbing Apotek
Algade 20
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 91 00 85
[email protected]
Nykøbing Sj. ligger i Odsherred Kommune, ca. 1 times kørsel fra
København.
Apoteket er åbnet i flotte nye lokaler 1. december 2014
Vi bruger PharmaNet og er medlem af kæden Apotekeren.
pharma februar 2015
45
Erfaren apoteksfarmaceut
søges til vores lederteam på
Helsingør Axeltorvs Apotek
Kan du lide at være på fornavn med de faste kunder? Og kan du fastholde dit glade humør i en travl
hverdag? Og har du en leder i maven, er du måske vores nye farmaceut.
Farmaceut med ansvar for den daglige drift af apoteket
Som vores nye farmaceut på Axeltorvs Apotek vil du få ansvar for den daglige drift af skranke og forsendelse – og på sigt vil der være mulighed for at blive souschef. Størstedelen af din dag vil gå med
vejledning og salg til de mange kunder, der årligt besøger vores apotek på Axeltorv i Helsingør. Når
du ikke betjener kunder, så arbejder du med dine øvrige ansvarsområder, som bl.a. omfatter uddannelse af elever og studerende, registrering og behandling af diverse kvalitetsmålinger og fordeling
og optimering af ressourcer. Her bruger du dine faglige kompetencer og kvalitetssans. Du vil endvidere være en del af vores vagtteam, da vi har tilkaldevagt hver anden uge.
Helsingørs travle apotek – på en hyggelig måde
Vi er et team bestående af ni farmakonomer, to farmaceuter, tre servicemedarbejdere, to elever, to
studerende og en apoteker, der alle ser det som vores fornemste opgave at give kunderne en god
betjening. Vi ved, at høj faglighed og salg følges ad. Vi tror på smil og en uformel omgangstone, og
vi nyder såvel hinandens som kundernes selskab i en travl og hektisk hverdag. Vi er medlem af Apotekeren, har C2 og Rowa robot.
En udadvendt farmaceut
Vi lægger stor vægt på, at du har erfaring fra apoteksarbejde. Du har lyst til tage ansvar og gå forrest
og blive en del af et humørfyldt og sammentømret team. Du er uddannet farmaceut, og selvom du
stadig har lyst til at lære, arbejder du også selvstændigt og resultatorienteret med dine ansvarsområder.
Vi tilbyder
- Et spændende, ansvarsfuldt og varieret job, hvor ikke to dage er ens
- Et omsorgsfuldt fællesskab med sjove og dygtige kollegaer
-En moderne arbejdsplads beliggende centralt i Helsingør, fem minutter fra stationen og 40 minutter fra Nørreport.
Lyder det som noget for dig, så send snarest en ansøgning til [email protected] Vi afholder ansættelsessamtaler løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte apoteker Anne-Marie Kissmeyer på
49 25 09 13.
46
pharma februar 2015
Århus Stjerne Apotek
Vores souschef er blevet udnævnt til apoteker
Drømmer du om noget tilsvarende, og vil du være en aktiv del
af Stjerneapotekets fortsatte udvikling? Vi ser positivt på fremtiden, der indebærer ændringer i apotekets struktur og organisation.
Dine opgaver som souschef på Stjerneapoteket
- Du skal effektivt og med gennemslagskraft indgå som personaleleder med ansvar for bemanding og kompetenceudvikling
- Du skal sammen med den øvrige ledelse gå forrest, så fastsatte mål bliver opnået
- Du skal fungere som sparringspartner for apotekeren
- Du skal have drive, være initiativrig og have stort fokus på
både kunder og kollegaer
- Du kan have ansvar for DDKM
- Du skal være en aktiv del af samarbejdet med vores samarbejdspartnere
Vi tilbyder et forløb, så du trin for trin får færdigheder og uddannelse til at varetage dine opgaver som souschef. Din løn vil afhænge af dine kvalifikationer.
Kan du se dig selv i jobbet som en fremtidig leder og samarbejdspartner, er du måske den souschef, vi leder efter. Har du
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Apoteker Lene Mazanti Mikkelsen tlf.:23396352. Send din ansøgning
og cv til adressen:
Stjerneapoteket, Stjernepladsen, 8200 Aarhus N tlf.:87392031,
e-mail: [email protected]
Ansøgningsfrist: 15. februar Tiltrædelse : 1. april
Stjerneapoteket består af tre afdelinger med mange muligheder for fremtiden - en dosispakkeafdeling, apoteket på Stjernepladsen og et
stort apoteksudsalg i Storcenter Nord. Vi er akkrediteret i 2015 og er medlem af A-apoteket. Vores IT er PharmaNet.
Vi handler efter værdierne: vi skaber begejstring, oplevelser og sundhed.
Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede med
ca. 3000 ansatte i over 290 apotek, og bedriften
er i stadig vekst. Apotek 1 Norge AS og
Apotek 1 Gruppen AS omfatter også multidose
og grossistvirksomhet, og er eiet av tyske
Phoenix group.
JO B B I NOR GE ?
Apotek 1 søker flere dyktige og kundefokuserte farmasøyter!
Vi er
Norges største farmasøytiske arbeidsgiver, og vi er en sterk og solid organisasjon. Vår lange erfaring
med kjededrift gjør at Apotek 1-kjeden er et velfungerende og moderne apotekkonsept.
Vår ambisjon er å være ledende når det gjelder kompetanse og velkvalifisert rådgivning til våre kunder.
Faglig og personlig videreutvikling av våre medarbeidere står derfor sentralt i Apotek 1.
Vi tilbyr
Faste stillinger og vikariater og har konkurransedyktige betingelser. Les gjerne mer om oss og våre ledige
stillinger på www.apotek1.no.
Er du klar for noe nytt? Høres jobb i Apotek 1 Norge spennende ut? Ta kontakt med oss på Rekrutteringsavd.
på tlf: +47 21 61 10 00 eller på e-post: [email protected] om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon!
Vi ser fram til å høre fra deg!
VELKOMMEN TIL NORGE!
pharma februar 2015
47
ID-nr 42222
Kom og mød
dine fagfæller!
Kalenderen for foråret rummer en lang række møder for alle medlemmer
af Pharmadanmark.
Emnerne spænder vidt fra "De 5 valg til Ekstraordinær Produktivitet"
over iværksætteri og virksomhedsbesøg til faglige arrangementer som
krav og fortolkning af EU-GMP-regler.
Møderne er en oplagt lejlighed til at få ny viden, inspiration og møde
fagfæller.
Kig i kalenderen her:
Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: [email protected] Telefon: 3946 3600
Sorteret Magasinpost (SMP)